Patriarchal Monthly Bulletin
2002

Back

Αὔγουστος 2002

Αὔγουστος 2002

Η Α.Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν της Παρασκευής, επί τη 80ή επετείω της εορτής της 30ής Αυγούστου, συνοδευόμενος  υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, μετέβη εις το εν Harbiye Στρατηγείον και συνεχάρη ταις Στρατιωτικαίς Αρχαίς της πόλεως ημών.

 

*    *    *


Η Α. Θ Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Ναϋδίω της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής της Αγίας Τριάδος Χάλκης, κατά την Θείαν Λειτουργίαν του Σαββάτου, 31ην λ. μ. Αυγούστου, επί τη συμπληρώσει 50ετιας από της Ιδρύσεως της εν Αθήναις Εστίας Θεολόγων Χάλκης.        

Κατ' αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ιεράρχαι, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μέλη της Εστίας, μετά των οικείων αυτών και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.                                 

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τω Συνοδικώ της  Ιεράς Μονής ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Απόστολος, Ηγoύμεvoς αυτής, ο Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, εκ μέρους της Εφορίας αυτής, ο Εντιμολ. κ. Βασίλειος Αναγνωστόπουλος, Άρχων Διδάσκαλος της Εκκλησίας-Πρόεδρος της ως άνω Εστίας, και ο Πατριάρχης, αναφερθείς εις την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της Ιεράς Θεολογικής Σχολής ημών και επικαλεσθείς επί πάντας τους εντεύθεν και εκ του εξωτερικού πολυπληθείς ευλαβείς προσκυνητάς της Μητρός Εκκλησίας τας σεπτάς Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και ευλογίας.

Την μεσημβρίαν παρετέθη Μοναστηριακή Τράπεζα.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ιερεμίαν.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Κύριλλον.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Ευγένιον.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αμφιλόχιον Τσούκον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Ταξιάρχου Μιχαήλ του Θαρρενού Ρόδου, μετά των Οσιωτ. Ιερομόναχου κ. Δημήτριου και Μοναχού κ. Κυρίλλου, εκ των αδελφών αυτής.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Εμμανουήλ Αλευροφάν, Πρωτοσύγκελλον της Ιεράς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας, μετά του Ελλογ. κ. Αριστείδου Χαλκίτου, εκ Καλύμνου.

Τον Οσιώτ. Σύγκελλον κ. Άνθιμον Ηλιάδην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη επικείμενη ονοματική αυτού εορτή.

Τον Οσιώτ. Ιερομόναχον κ. Γεννάδιον Δελήν, Κληρικόν της Ιε ράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, μετά των Εντιμ, κ. κ. Θεοδώρου Αρετάκη, Τεχνολόγου-Γεωπόνου, και Αντωνίου Λεπίδα, Φοιτητού, εκ Νέας Πελλης Γιαννιτσών.

75μελή όμιλον προσκυνητών εκ του εν Πάτραις Συλλόγου Προστασίας Υγείας και Περιβάλλοντος Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσης, υπό την ηγεσίαν των Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημήτριου Παπαγεωργίου και Εντιμ. κ. Αθανασίου Γρηγοροπούλου, Προέδρου αυτού.

Τον Ιερολ. Διάκονον κ. Χρυσόστομον Νάσσην, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Ευλαβ. Διάκονον κ. Κωνσταντίνον Καγιάντελεν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά της θυγατρός αυτού Ευγεν. δίδος Αικατερίνης.

Τον Εντιμολ. κ. Βασίλειον Αναγνωστόπουλον, Άρχοντα Διδάσκαλον της Εκκλησίας-Πρόεδρον της εν Αθήναις Εστίας Θεολόγων Χάλκης, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αικατερίνης.  

Τον Εντιμολ. κ. Σωτήριον Βαρναλίδην, Άρχοντα Υπομνηματογράφον της Αγίας του Χριστου Μ. Εκκλησίας-Πρόεδρον του Κέντρου Βυζαντινών  Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί κης και Καθηγητήν αυτού.

Τον Εξοχ. Δρα Remzi Khuri, Σύμβουλον, του Προέδρου Γιασέρ Αραφάτ, συνοδευόμενον οπό τον Εντιμ. κ. Emil Jerjoui, στελέχους της Παλαιστινιακής Αρχής, και του εν τη πόλει ημών εκπροσώπου αυτής.

Τον Ελλογιμ. κ. Μιχαήλ Μπαλκήν, Θεολόγον Καθηγητήν, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ, κ. Κωνσταντίνον Λαμπίρην, Φαρμακολόγον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού Σοφίας εξ Αμερικής.

Την Ευγεν. κ. Ελένην Κέντρου, μετά του υιού αυτής Ελλογ. κ. Βασιλείου, και της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Αικατερίνης, ευχαριστήσαντας Αυτώ δια την επιδειχθείσαν Πατριαρχικήv συμπάθειαν, επί τη κοιμήσει του προσφιλούς αυτών συζύγου και πατρός, αειμνήστου Παντελεήμονος, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Καλλιόπην Καπλάνογλου, μετά των υιών αυτής Μιχαήλ και Γρηγορίου, ευχαριστήσαντας Αυτώ διά την επιδειχθείσαν Πατρίαρχικήν συμπάθειαν, επί τη κοιμήσει του προσφιλούς αυτών συζύγου και πατρός, αειμνήστου Κωνσταντίνου προσκυνητού, εντεύθεν.

Τον Ελλογ. κ. Θεόδώρον Ψαριώτην, Καθηγητήν Γεωπονίας, εξ Αθηνών.

Την Ελλογιμ. δίδα Μαρίαν Τσιροπούλου, Γυμνάστριαν, μετά του Εντιμ. κ. Σταύρου Ραφαηλίδου, Γυμναστού, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Μήτσου, Θεολύγον, εκ Θεσσαλονίκης.

Τους Εντιμ. κ. κ. Αλέξανδρον Αδαμαντόπουλον, εντεύθεν, και Αλέξανδρον Κορωνιόν, Γραμματέα της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Ταταούλων, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας, την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις ονομαστηρίοις. αυτών.

Επί τω αυτώ, σκοπώ,  τον μαθητήν Αλέξανδρον Μαρούσην, με τά της μητρός αυτού Ευγεν. κ. Ήβης και του αυταδέλφου αυτού Εντιμ. κ. Ακύλα, εντεύθεν, ως και τον Εντιμ. κ. Αλέξανδρον Φωτεινόν, εκ των Νεωκόρων του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Κ. Παπασπύρου, Δημοσιογράφον, εκ Λεβαδείας.

 

*     *     *

 

Επιστροφή της Α. Θ. Παναγιότητος εξ Ίμβρου

 

Αργά το εσπέρας της Κυριακής, 25ης Αυγούστου, επέστρεψες εξ ΄Ιμβρου μετά της συνοδείας Αυτού η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, αφού επραγματοποίησε τετραήμερον εν αυτή προσκυνηματικήν επίσκεψιν επί τη ευκαιρία της ετησίας πανηγύρεως του γενεθλίου χωρίου Αυτού Άγιοι Θεόδωροι, επί τη Αποδόσει της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Κατά την άφιξιν Αυτού εις τον λιμένα του Αγίου Κηρύκου την μεσημβρίαν της 22ας τ. μ., ο Πατριάρχης εγένετο δεκτός μετά θερμών εκδηλώσεων χαράς, σεβασμού και αγάπης υπό του οικείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου κ. Φωτίου, των παρεπιδημούντων Σεβ. Μητροπολιτών Σελευκείας κ. Κυρίλλου και Μύρων κ. Χρυσοστόμου και Θεοφιλ. Επισκόπου Παμφίλου κ. Χρυσοστόμου, του ιερού Κλήρου της Νήσου και πλήθους πιστών εξ όλων των χωρίων αυτής.

Μετά την άνοδον εις την πρωτεύουσαν Παναγίαν ο Πατριάρχης προσεκύνησεν εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν και είτα επεσκέφθη εθιμοτυπικώς τον Διοικητήν της Ίμβρου Εντιμ. κ. Haluk Nadir, μεθ' ου, του επίσης επισκεφθέντος τας ημέρας ταύτας την Ίμβρον Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος εν τη Πόλει, και μετά των άλλων επισήμων παρεκάθησεν εν συνεχεία εις γεύμα εν τη Ιερά Μητροπόλει, το δε απόγευμα προέστη του Εσπερινού εν τω Ιερώ Ναώ Κοιμήσεως της Θεοτόκου του χωρίου Αυτού και ωμίλησε καταλλήλως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα. Ακολούθως παρεκάθησεν εις δείπνον παρατεθέν εν εστιατορίω του Κάστρου υπό των Προέδρων των Ιμβριακών Σωματείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Την επομένην ετέλεσεν εν τω ως άνω Ιερώ Ναώ πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν εν συλλειτουργία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Κολωνείας κ. Γαβριήλ και Σελευκείας κ. Κυρίλλου, των λοιπών αγίων Αρχιερέων συμπροσευχομένων από του Ιερού Βήματος. Εις το τέλος απηυθύνθη εν συγκινήσει από διφθέρας και από στήθους προς τους συμπολίτας Αυτού και τους λοιπούς φιλέορτους, εμνήσθη ημερών αρχαίων και ανεφέρθη εις τας αξιέπαινους προσφάτους αποφάσεις της Μ. Τουρκικής Εθνοσυνελεύσεως περί προσαρμογής της νομοθεσίας της Χώρας εις τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, αποφάσεις ευεργετικάς και δια τας εν Τουρκία μειονότητας, δι' ας ανατέλλει, ως είπεν, εν καλλίτερον μέλλον.

Είτα ο Πατριάρχης ανήλθεν εις το Κοιμητήριον της Κοινότητος και έψαλε Τρισάγια προ των τάφων των οικείων και συγγενών Εαυτού τε και του Σεβ. Αρχιεπισκόπου πρ. Αμερικής Βορείου και Νοτίου κ. Ιακώβου, γόνου και αυτού των Αγίων Θεοδώρων.

Επηκολούθησεν εόρτιος τράπεζα, παρατεθείσα υπό της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος Αγίων Θεοδώρων, την οποίαν επεμελήθησαν μετά ζήλου και επιτυχίας oι νέοι του χωρίου. Εις τα επιδόρπια ωμίλησαν ο Πατριάρχης και ο Εντιμ. κ. Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος, ευχαριστήσαντες και συγχαρέντες τους οργανωτάς του γεύματος.

Το εσπέρας ο κ. Διοικητής της Ίμβρου παρέθεσε δείπνον προς τιμήν της Α. Θ. Παναγιότητος εν τω ξενοδοχείω του Γλυκέος, μεθ' ο άπαντες oι συνδαιτυμόνες μετέβησαν εις υπαίθριον χώρον της πρωτευούσης και παρέστησαν εις την έναρξιν του E' Φεστιβάλ Κινηματογράφου, γενόμενοι δεκτοί τιμητικώς υπό του κ. Δημάρχου της Νήσου και των περί αυτόν.

Το Σάββατον, 24ην ιδίου, ο Πατριάρχης, ο κ. Γενικός Πρόξενος και άλλοι μετέβησαν εις Μάρμαρον και προσεκύνησαν εις το εν αυτώ Εκκλησίδιον του Αγίου Νικολάου, εις Πύργον κ. ά. και την μεσημβρίαν παρεκάθησαν εις γεύμα παρατεθέν υπό του Ιερατικώς Προϊσταμένου Αγ. Θεοδώρων Αιδεσιμ. π. Γεωργίου Οκουμούση εν τω οίκω αυτού.

Κατά τον Εσπερινόν του Σαββάτου η Α. Θ. Παναγιότης εχοροστάτησεν εν τω Ιερώ Ναώ Αγίας Μαρίνης Σχοινουδίου και ωμίλησε περί των Ιερών μορφών του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και των Αγί ων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Τίτου, εν συνεχεία δε έψαλε Τρισάγιον εν τω Κοιμητηρίω του χωρίου. Το εσπέρας εδεξιώθη τον Πατριάρχην, τον κ. Διοικητήν, τον κ. Γενικόν Πρόξενον και τους συν αυτοίς ο Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος εν τη θερινή κατοικία αυτού παρά τα Αγρίδια.

Την επομένην, Κυριακήν, η Α. θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης προέστη της Θείας Λειτουργίας εν τω Ιερώ Ναώ Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλυκέος, έχων ως συλλειτουργούς τον Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων και τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Παμφίλου, ωμιλήσας επί της Ευαγγελικής περικοπής της ημέρας και μνησθείς των μεγάλων μορφών του χωρίου Νικηφόρου Γλυκά Αρχιερέως και Βαρθολομαίου Ιερομόναχου Κουτλουμουσιανού. Εν συνεχεία ετέλεσε Τρισάγιον εν τω Κοιμητηρίω της Κοινότητος, μεθ' ο παρεκάθησεν εις το παρατεθέν εν τω γειτονικώ ξενοδοχείω υπό της Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής αποχαιρετιστήριον γεύμα.

Το απόγευμα ο σεπτός Προκαθήμενος της Εκκλησίας ανεχώρησε μέσω Kabatepe εις Πόλιν, προπεμφθείς εν τη αποβάθρα μετά τιμών, ευλάβειας και σεβασμού υπό των συγκεντρωθέντων Ιμβρίων και φίλων της Ίμβρου και συνοδευόμενος τιμητικώς υπό ανδρών της Ασφαλείας μέχρι των ορέων του Νόμου της Πόλεως.

Μετά του Πατριάρχου και των μελών της συνοδείας Αυτού επέστρεψαν εις την Πόλιν και οι Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας και Εντιμ. κ. Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ, επί κεφαλής 90μελούς ομίλου Κληρικών, Μοναχών και λαϊκών προσκυνητών εκ της Θεοσώστου αυτού Επαρχίας.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζύρογλου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Γενεθλίων της Θεοτόκου της Κοινότητος Παλαιού Μπάνιου Διπλοκιονίου, και του  Εντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, εκ μέρους της Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Συνόδων κ. Διονύσιον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά του Αιοεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, Ίερατικως Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Παναγίας της Σούδας της Κοινότητος Εγρίκαπου και της υπό την Προεδρείαν του Εντιμ. κ. Βασιλείου Μπουργκαζλή Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής, κομίσαντας Αύτω τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού, επ' ευκαιρία της εορτής της Κατα θέσεως της Τίμιας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου.

28μελή όμιλον προσκυνητών εξ Ιταλίας, υπό την ηγεσίαν του Όσιολ. ΡΚαθολικού Πρεσβυτέρου κ. Severino Dianich.

Τον Οσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Hugo Miguel Teixeira Morais Duarte dos Santos, εκ Πορτογαλλίας.

Τον Εντιμ. κ. Thomas Antoine, νέον Γενικόν Πρόξενον του Βελγίου ενταύθα.

Τον Ελλογιμ. κ. Jean-Claude C. Chabrier, Καθηγητήν, εκ Γαλλίας.

Τον Εντιμ. κ. Πέτρον Κίλε, εκ των Υπαλλήλων των Πατριαρχείων, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Ειρήνης Πασχαλτζή, υποβαλόντας σέβη και εξαιτησαμένους τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις επικειμένοις γάμοις αυτών.

Τον Ελλογιμ. κ. Jesus M. Toscano Jimenez, Καθηγητήν, μετά του Εντιμ. κ. Juan Carlos Ceron Garcia και της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Matilde Jimenez Munoz, εξ Ισπανίας.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:


Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ζήλων κ. Σωτήριον, εκ Κορέας.

 

*    *    *


Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά την διοργανωθείσαν, υπό της Εταιρείας "Alarko Holding", εκδήλωσιν, επί τη συμπληρώσει ενός έτους από του θανάτου του μεγαλοεπιχειρηματίου Üzeyir Garih, εν τη Αγία Ειρήνη, την Κυριακήν, 25ην Αυγούστου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά την κηδείαν της αειμνήστου Ελένης Μαγγίνα, εκ του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή, την Δευτέραν, 26ην Αυγούστου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά:

α) την κηδείαν της αειμνήστου Ελένης Παϊσίου, εκ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, την Τρίτην,20ήν τ. μ., και

β) την βάπτισιν των τέκνων του ζεύγους , Βασιλείου και Άννης-Μαρίας Πορίδου, τελεσθείσαν εν τω Ιερώ Μητροπολιτικώ Ναώ Αγίου Δημητρίου Πριγκήπου, την Κυριακήν, 25ην Ιδίου.

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Κολωνείας κ. Γαβριήλ, του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Δαμάσκηνου Κιαμέτη, του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου κ. ά, ανεχώρησε την Πέμπτην, 22αν Αυγούστου, εις την γενέτειρα Αυτού Ίμβρον, επί τη Αποδόσει της Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, καθ' ην πανηγυρίζει το γενέθλιον Αυτού χωρίον Άγιοι Θεόδωροι. 

 

*    *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, μετά του Πρωτοσυγκέλλου αυτού Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Μουτάφη και ομίλου προσκυνητών υπευθύνων των κατασκηνώσεων της θεοσώστου αυτου Επαρχίας.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Δαμασκηνόν Κιαμέτην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.

44μελή όμιλον Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ Βατοπαιδίου Χαλκιδικής, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Θεοκλήτου, Ηγουμένου της εκείσε Ιεράς Μονής Οσίου Αρσενίου του Καππαδόκου.

57μελή όμιλον προσκυνητών εξ Αθηνών, υπό την ηγεσίαν των Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ματθαίου Μποφούση και Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ματθαίου Χάλαρη.

Τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Ιγνάτιον Ζακάκην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής, μετά του Ελλογ. κ. Μιχαήλ Πιτσίλκα, θεολόγου.

16μελή όμιλον προσκυνητών εξ Ιταλίας, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. ΡΚαθολικού Πρεσβυτέρου κ. Sabino Bergamo.

50μελή όμιλον προσκυνητών εκ Δεσφίνης Φωκίδος, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Ευσταθίου Μαντζώρου, Δημάρχου αύτης.

Την Ευγεν. δίδα Χαρίκλειαν Καμίλη, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδοπόλεως και Στέγης Νεανίδων.

46μελή όμιλον εκ του Συλλόγου Γυναικών "Άγιος Νικόλαος" Λεβαδείας, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Παναγιώτας Μάκρη.

18μελή όμιλον προσκυνητών εκ Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν της Ευγεν. κ. Θεοδώρας Ευσταθίου, Αντινομάρχου αυτής.

20μελή όμιλον Εκπαιδευτικών, υπό την ηγεσίαν της Ελλογ. κ. Αναστασίας Καμπουρίδου, εξ Ελλάδος.

Τας Ευγεν. κυρίας Αικατερίναν Κραμποβίτου και Νιόβην Μέντζου, στελέχη του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ελλάδος.

Τον Ελλογιμ. κ. Ανέστην Κυριακιδην, Θεολόγον, εξ Άνδρου.

Τον Εντιμ. κ. Ευάγγελον Υφαντίδην, εκ Καβάλας.

Τας Ευγεν. κυρίας Γαβριέλλαν Χατζηαποστόλου, Ζωγράφον, και Αγγελικήν Χριστοπούλου, εξ Αθηνών, ως και την Ελλογ. κ. Ειρήνην Μαυρογιαννίδου-Σενικίδου, Εκπαιδευτικόν, μετά της θυγατρός αυτής Σοφίας, εκ Θεσσαλονίκης.

Την Ελλογ. κ. Βασιλικήν Κοκώφ, Εκπαιδευτικόν, εξ Αθηνών.

Τον Ελλογ. κ. Γεώργιον Καρράν, Καθηγητήν Μαθηματικών, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Ιωάννας Αποστολίδου, Φιλολόγου, επί τη οριστική αναχωρήσει αυτών εντεύθεν κατόπιν λήξεως της υπηρεσίας αυτών ως εκπαιδευτικών εν τοις σχολείοις της ενταύθα Ομογενείας.

 

*    *   *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την δοθείσαν, υπό του Μουσικού Συνδέσμου του Δήμου Δεσφίνης Φωκίδος, μουσικήν εκδήλωσιν, εν τω Γηροκομείω Βαλουκλή, την Τρίτην, 20ήν Αυγούστου.

 

*    *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό των Θεοφιλ. Επισκόπων Ρηγίου κ. Εμμανουήλ και Νιτρίας κ. Αλεξίου, παρέστη εις την συναυλίαν την δοθείσαν υπό Ρουμάνων ιεροσπουδαστών και καλλιτεχνών εν τω εν Ortaköy Πολιτιστικώ Κέντρω Kethuda, την Κυριακήν, 18ην Αυγούστου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, εκ Βελγίου.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Νιτρίας κ. Αλέξιον, εκ των Ιεραρχών του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.          

Τον Οσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Jan Hendriks, μετά του Εντιμ. κ. Johan Smit, εξ Ολλανδίας.

25μελή όμιλον προσκυνητών εξ  Ιταλίας, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. π. Sabino Chiala, εκ των μοναχών της Αδελφότητος Bose.

Την Ελλογ. κ. Φωτεινήν Μιχαηλίδου, Εκπαιδευτικόν, μετά των εγγονών αυτής Κυριακού και Φωτεινής, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Αναστάσιον Ζυμπιρικάκην, Χημικόν Μηχανικόν, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Αλεξανδρίδην, Ηθοποιόν, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. κ. Μυροφόρας Ευσταθιάδου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Ασπρομάτην, Αστυνομικόν, μετά των οικείων αυτού, εκ Θεσσαλονίκης.           

Τους Εντιμ. κ. κ. Γεώργιον Παναγιωτόπουλον και Απόστολον Καλτήν, εξ Αθηνών, μετά των Εντιμ. κ. κ. Michel Taşçiyan και Hakkı Deval, εντεύθεν.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 17ης Αυγούστου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 18ης ιδίου.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Τόμιδος (Κωνστάντζας) κ. Θεοδόσιον, επί κεφαλής ομίλου Κληρικών και Μοναχών εκ Ρουμανίας.

Τον Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ελπιδοφόρον, Υπογραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, επανακάμψαντα εκ Γαλλίας.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Βασίλειον Φλιώνην, Κληρικόν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Αθανάσιον Γιουσμάν, επί κεφαλής 45μελούς ομίλου προσκυνητών εκ Μυτιλήνης.

50μελή όμιλον νέων εκ Γαλλίας της "Ιεραποστολικής Αδελφότητας της Παναγίας", υπό την ήγεσίαν του Οσιολ. ΡΚαθολικόΰ Πρεσβυτέρου κ. Bernard Pinède.

Τον Σοφολ. κ. Saffet Kılıç, τ. Ιμάμην του Πτωχοκομείου της Πόλεως (Dar-ül aceze),

Τον Εξοχ. κ. Κωνσταντίνον Κλεάνθην, Πρέσβυν ε. τ. των ΗΠΑ εν Λουξεμβούργο, Καθηγητήν Πανεπιστημίου.

Τον Εντιμ. κ. Γρηγόριον Χατζησάββαν, Δήμαρχον Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, μετά των Εντιμ. κ. κ. Νικολάου Ιορδανίδου, Αντιδημάρχου, και Γεωργίου Κουκουτσίδου, Δικηγόρου, της Ευγεν. κ. Άννης Γόνου, Προϊσταμένης Παιδείας και Πολιτισμού του ως άνω Δήμου, και 5μελούς ομίλου νέων εξ αυτού.

45μελή όμιλον προσκυνητών εκ της Χριστιανικής Εστίας Λαρίσης "Ο Απόστολος Παύλος", υπό την προεδρείαν του Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Αθανασοπούλου, Θεολόγου.

Τον Ελλογ. κ. Εμμανουήλ Βαγιάκην, πνευμονολόγον Ιατρόν, μετά της Ελλογ. συζύγου αυτού κ. Θεοδοσίας, δερματολόγου Ιατρού, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. δίδα Παναγιώταν-Μαρίαν Ισταυρινάκογλου, Στέλεχος της εν Αγκύρα Πρεσβείας της Ελλάδος, μετά της μητρός αυτής Ευγεν. κ. Βασιλικής, εντεύθεν.

Τον Ελλογ. κ. Φλώρον Σιγάλαν, Γυμνασιάρχην, υποβαλόντα τα εαυτού σέβη και εκζητήσαντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, εξ Αθηνών.

Την Ελλογ. κ. Σουλτάναν Αμπατζή, Εκπαιδευτικόν, μετά της Ευγεν. κ. Σουρπίκ Αθανασιάδου και της θυγατρός αυτής Ευγεν. δίδος Αικατερίνης, εντεύθεν.

Την Ελλογ. δίδα Αίκατερίναν Α. Ψευτέλη, εντεύθεν.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Αποστόλου, κατά το παρατεθέν εν πλω δείπνον υπό της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Πριγκήπου ομού μετά της "Διακονίας Αγάπης" της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, την Παρασκευήν, 16ην Αυγούστου.

Υπό του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά την τελεσθείσαν εν τω Ιερώ Ναώ Αγίας Παρασκευής της Κοινότητος Πικριδίου Θείαν Λειτουργίαν, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου Μπρανκοβεάνου, ιερουργούντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Τόμιδος κ. Θεοδοσίου, την Κυριακήν, 18ην τ. μ..

Υπό του Ιερολ. ΙΙατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά το παρατεθέν υπό του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ, θερινόν δείπνον, εν τω Ναυτικώ Ομίλω της νήσου Πρώτης, το Σάββατον, 17ην ιδίου.

*    *    *

Η. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,

επί τη Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εχοροστάτησεν:

α) εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Διπλοκιονίου, κατά τον τελεσθέντα εν αύτω Μ. Εσπερινόν της Εορτής, την Τετάρτην, 14ην Αυγούστου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Κολωνείας κ. Γαβριήλ και πολλοί πιστοί.

Κατά την επακολουθήσασαν εν τω αυλογύρω δεξίωσιν ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο Εντιμ. κ. Κωνσταντίνος Μπελαλίδης, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και ο Πατριάρχης, παρουσιάσας τους υπό της Μητρός Εκκλησίας φιλοξενηθέντας, κατά τας ημέρας ταύτας ενταύθα, εφετεινούς τελειοφοίτους της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, και

β) εν τω πανηγυρίσαντι ομωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Μουχλίου, κατά την εν αυτώ τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, την Πέμπτην, 15ην ιδίου, ημέραν της Εορτής. Εις το Κοινωνικόν ο Πατριάρχης εισήλθεν εις το Ιερόν Βήμα και μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων.

Το Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Κατ' αυτήν εκκλησιάσθησαν Κληρικοί, Μοναχοί και Μοναχαί, ο Εντιμ. κ. Αθανάσιος Παρέσογλου, Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, οι ως άνω τελειόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής Βοστώνης και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν υπαίθριον δεξίωσιν ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνόδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, και ο Πατριάρχης, επικαίρως περί της μεγάλης ταύτης Θεομητορικής Εορτής, επικαλεσθείς εν τέλει επί πάντας τους προσελθόντας ευλαβείς προσκυνητάς την χάριν και την προστασίαν της Παναγίας. Επίσης ο Πατριάρχης συνεχάρη επί τω προσφάτφ διορισμω αυτού τον εξονομασθέντα νέον Πατριαρχικόν Επόπτην της Περιφερείας, επί δε τοις ονομαστηρίοις αυτού τον Πρόεδρον της Κοινότητος Εντιμολ. κ. Παναγιώτην Καραλάζον, Άρχοντα Πρωτέκδικον της Ιεράς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων-Επιχειρηματίαν.

 

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Ιεράν Ακολουθίαν του τελευταίου Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, την Τρίτην, 13ην Αυγούστου.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Silviu State, Ιερατικως Προϊστάμενον της ενταύθα Ρουμανικής Παροικίας.

Την Ελλογ. κ. Δέσποιναν Παττίνη-Φιλίππου, Διευθύντριαν του Ζαππείου Παρθεναγωγείου, υποβαλούσαν σέβη και εξαιτησαμένην την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τη ονοματική αυτής εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τας Ελλογ. κυρίας Μαρίαν Πασαδαίου, Μαρίαν Τσεβίκ-Συμεωνίδου και Δέσποιναν Διακρούση, τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Οζκουρκούτην, εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων, την Ευγεν. κ. Δέσποιναν Ξανθοπούλου, εκ των Υπαλλήλων αυτών, ως και την Ευγεν. δίδα Δέσποιναν Καμβισέλη, μαθήτριαν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Δημοσιογράφον, εξ Αθηνών.

52μελή όμιλον των εν Αθήναις Κοντοσκαλιανών, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Χρήστου Ινεπέκογλου.

Τας Ευγεν. κυρίας Müge Altan και Binmir Çağlıl, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Αθ. και Π. Δούκοβιτς, εντεύθεν, επί τη αναχωρήσει του δευτέρου εις Η.ΠΑ. προς μετεκπαίδευσιν.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την κηδείαν του αειμήστου Παντελεήμονος Κέντρου, εκ του Ιερού Καθεδρικού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυροδρομίου, την Τρίτην, 13ην Αυγούστου.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, το απόγευμα της Δευτέρας, 12ης Αυγούστου, μετέβη εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων  Αναργύρων του Γηροκομείου Βαλουκλή και εχοροστάτησε κατά την ψαλείσαν Ιεράν  Ακολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεργίαν Θεοτόκον, εν τω τέλει της οποίας ωμίλησεν επικαίρως και ευλόγησε το εν τω Ιδρύματι επιτελούμενον έργον. Επηκολούθησε δεξίωσις. 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Οσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Francesco Platania, μετά του Ιερολ. Κόπτου Διακόνου κ. Michel Jauannolle, εκ Γαλλίας.

Τον Οσιώτ. Μοναχόν κ. Ιεζεκιήλ Ξενοφωντινόν, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν επί τη διαγενομένη ονοματική αυτού εορτή.

Επί τω αύτω σκοπώ, τας Ευγεν. κυρίας Μαρίαν Φούξ και Μαρίαν Ι. Χαριατίδου, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Φραντζήν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης και του υιού αυτών Ελλογιμ. κ. Ηλία, Μεταπτυχιακού Φοιτητού Οικονομολογίας, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Ιζμιρλήν, υπόβαλόντα σέβη και την ευγνωμοσύνην αυτού τω Πατριάρχη, επί τη αποφοιτήσει αυτού εκ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πόλεως.

Τον Εντιμ. κ. Momcilo Paulovic, εκ Σκοπίων.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Παρασκευήν 9ην Αυγούστου, εχοροστάτησεν εν τω εν Γαλατά πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ρωσσικώ Μετοχίω, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρας και ιαματικού Παντελεήμονος, κατά το ιουλιανον ημερολόγιον, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Εντιμ. κ. Πρόξενος της Ρωσσίας ενταύθα καί πολλοί πιστοί.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Ιερολ. Διάκονος κ. Κορνήλιος Αγιοπαντελεημονίτης, Οικονόμος του Μετοχίου, και ο Πατριάρχης, επιδαψιλεύσας πάσι τοις προσελθούσι πιστοίς τας Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και ευλογίας.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη παρακειμένη αιθούση του Μετοχίου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, μετέβη μετά της συνοδείας Αυτού, εις τον Ιερόν Ναόν Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Κοινότητος Βαφεοχωρίου και εχοροστάτησε κατά την ψαλείσαν Ιεράν Ακολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, ομιλήσας επικαίρως και παρουσιάσας εν τω τέλει αυτής τους συμπροσευχηθέντας εφετεινούς τελειοφοίτους της Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου κ. Εμμανουήλ Κλάψη, Κοσμήτορος, όστις και έλαβεν παρά του Πατριάρχου τον λόγον. Κατά την εν τω αυλογύρω δεξίωσιν ο Πατριάρχης επεκοινώνησε και ηυλόγησεν όμιλον μαθητών της Γερμανικής Σχολής Αθηνών, οίτινες και συμπροσηυχήθησαν ομοίως.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 10ης Αυγούστου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 11ης ιδίου.

Ωσαύτως, το απόγευμα αυτής, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετέβη μετά της συνοδείας Αυτού, εις τον Ιερόν Ναόν Παναγίας των Βλαχερνών και εχοροστάτησε κατά την ψαλείσαν Ιεράν Ακολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τους ως άνω τελειοφοίτους της Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταύρου Βοστώνης, μετά του Κοσμήτορος αυτών, παρακαθήσαντας την μεσημβρίαν και εις την Πατριαρχικήν Τράπεζαν.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντίνον Nassar, εκ Λιβάνου, μετά της Ευλαβ. πρεσβυτέρας αυτού κ. Coleen.

Τους Εντιμ. κ. κ. Δημήτριον Καραγιάννην, Πρόεδρον της Εφορείας των Νοσοκομείων Βαλουκλή, και Κωνσταντίνον Ιωαννίδην, εκ των μελών αυτής.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Ταμουρίδην, Αντισυνταγματάρχην, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης και των τέκνων αυτών Χρήστου, Μαρίας και Άννης, επί τη αφίξει και εγκαταστάσει αυτών ενταύθα.

Τους Εντιμ. κ. κ. Ferit İntiba, Necip İntiba και Γεώργιον Vert, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Οροηλίδην, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαγδαληνής και της Ευγεν. κ. Μαριάννης Μήτσου, Νομικού, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Ελλογ. κ. Ανέστην Μόρφην, Εκπαιδευτικόν, μετά της Ελλογ. συζύγου αυτού κ. Φωτεινής, Νηπιαγωγού, εντεύθεν, και του αυταδέλφου αυτής Ελλογ. κ. Δημητρίου Γούναρη, ωσαύτως Εκπαιδευτικού, εκ Σερρών.

Την Ευγεν. κ. Τριανταφυλλιάν Πουσκιούλογλου, μετά του υιού αυτής Κωνσταντίνου, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Κοφαδημήτρη-Στεφανίδου, Δημοσιογράφον, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Μαυρίδην, μετά των οικείων αυτού, εξ Ορεστιάδας.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον  Αδριανόπουλον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρίας και των θυγατέρων αυτών Αγγελικής και Ναταλίας, και τον Εντιμ. κ. Θεοφάνην Μυλωνάν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αναστασίας και της θυγατρός αυτών Σταυρούλας, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Εμμανουήλ Αναγνωστίδην, Αρχιτέκτονα, μετά των οικείων αυτού, εκ Κομοτηνής.

 

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά το παρατεθέν υπό του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωγραφείου δείπνον, εν τη νήσω Πρώτη, το Σάββατον, 10ην Αυγούστου.

*    *    * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της Τετάρτης, 7ης Αυγούστου, μετέβη μετά της συνοδείας Αυτού, εις τον Ιερόν Καθεδρικόν Ναόν των Εισοδίων της Θεοτόκου της Κοινότητος Σταυροδρομίου και εχοροστάτησε κατά την ψαλείσαν Ιεράν Ακολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά των α) Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Αντωνίου Γιουβανοπούλου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητος Νεοχωρίου, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Ευαγγέλου Νικολαΐδου Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, και β) Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Βεζίρογλου, Ιερατικως Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητος Διπλοκιονίου, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί ταις εγγιζούσαις πανηγύρεσι των Ιερών αυτών Ναών.

Τον Θεοφίλ. Επίσκοπον Συνόδων κ. Διονύσιον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Αλεξάνδρου Παντζίρη, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητος Μουχλίου, και της υπό την προεδρείαν του Εντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού αυτού Ναού,

Τον Θεοφίλ. Επίσκοπον Φιλομηλίου κ. Ηλίαν, εξ Αμερικής.

8μελή όμιλον Βουλευτών του Κογκρέσσου των ΗΠΑ, υπό την ηγεσιαν του Εντιμ. κ. David Dobson.

Την Ελλογιμ. κ. Ρεβέκκαν Δημητριάδου, ερευνήτριαν, εξ Αθηνών,

Τους Ελλογ. κ. κ. Charles Harper και James Billington, Διευθυντήν της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου των ΗΠΑ.

Τον Εντιμ. κ. Robert Baston, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Carol Proko, εξ Αμερικής.

Τον Μουσικολ. κ. Γρηγόριον Παπαεμμαναυήλ, Καθηγητήν Μουσικής, εκ Θεσσαλονίκης.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και Απόστολον Κουφαλλάκην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, μετεκπαιδευόμενον εν ΗΠΑ.

Τους Οσιωτ. Ιερομόναχον κ. Τιμόθεον και Ιερολ. Διάκονον κ. Κορνήλιον Αγιοπαντελεημονίτας, μετά των Εντιμ. κ. κ. Λεωνίδου Ποπόβσκυ, Αντιπροέδρου του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου της ενταύθα Ρωσσικής Παροικίας, και  Ιγκόρ Νόρεγκαρντ, ως και της Ευλαβ. πρεσβυτέρας κ. Ιωάννας Παπάζογλου, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη κατά το παλαιόν ημερολόγιον, εορτή του Αγίου Παντελεήμονος και προσκαλέσαντας Αυτόν όπως χοροστατήση εν τω εν Γαλατά φερωνύμω Μετοχίω, επί τη ετησία πανηγύρει αυτού.

70μελή όμιλον ομογενών παίδων εκ Καζακστάν, μεταβαινόντων εις Ελλάδα δια διακοπάς, κατόπιν προσκλήσεως της Γ. Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού, με επί κεφαλής τον Γενικόν Γραμματέα αυτής Εντιμ. κ. Δημήτριον Δόλλην.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Οζκουρκούτην, μετά της Ευγεν, συζύγου αυτού κ. Αμαλίας και του υιού αυτών Ιωακείμ, εξ Αθηνών.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού εχοροστάτησε:

α) εν τη πανηγυρισάση φερωνύμω Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Σκήτη της νήσου Χάλκης, κατά τον τελεσθέντα εν αυτή Μ. Εσπερινόν της Εορτής, την Δευτέραν, 5ην Αυγούστου, ομιλήσας εν τω τέλει αυτού επικαίρως προς τους προσελθόντας ευλαβείς προσκυνητάς, και

β) εν τη πανηγυρισάση ομωνύμω Ιερά Μονή της νήσου Πριγκήπου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτή Θείαν Λειτουργίαν της Εορτής, την Τρίτην, 6ην ιδίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεόφυτος Μάνδαλος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, όστις και υπεδέχθη τον Πατριάρχην εν τη αποβάθρα της νήσου, μετ' εκπροσώπων της Εντίμου Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος, και πλήθους πιστών.

Επίσης παρέστη και ο Έπαρχος (Kaymakam) των Νήσων Εντιμ. κ. F. Orhan Arasan, ώτινι και ηυχαρίστησεν ο Πατριάρχης δια την τιμητικήν συμμετοχήν αυτού εις την πανήγυριν.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, διένειμε την ευλογηθείσαν σταφυλήν, είτα δε ανέγνω Τρισάγιον, ενώπιον του εν τω αυλογύρω της Ιεράς Μονής τάφου του εκ των προκατόχων Αυτού αοιδίμου Πατριάρχου Χρύσανθου, (1824-1826), μνημονεύσας και του ετέρου προκατόχου Αυτού και γόνου της νήσου Πριγκήπου αοιδίμου Πατριάρχου Φωτίου του Β΄

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω αυλογύρω της Ιεράς Μονής.

Εν συνεχεία η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, ανήλθεν εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Γεωργίου Κουδουνά, ένθα προσκυνήσας ηυλόγησε την μοναστηριακήν τράπεζαν, είτα επεσκέφθη και ηυλόγησε τον νέον αρχιερατικόν οίκον του Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, αργότερον δε προέστη του Παρακλητικού Κανόνος εν τη Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου και ακολούθως ανεχώρησεν επιστρέφων εις Φανάριον, προπεμφθείς υπό του οικείου Ποιμενάρχου και της Εντίμου Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Πριγκήπου.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της Παρασκευής, 2ας Αυγούστου, μετέβη μετά της συνοδείας Αυτού, εις τον Ιερόν Ναόν Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητος Έξ Μαρμάρων και εχοροστάτησε κατά την ψαλείσαν Ιεράν Ακολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τω αυλογύρω του Ιερού Ναού.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 3ης Αυγούστου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 4ης ιδίου.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, διεπεραιώθη εις Αντιγόνην και μετέβη μετά της συνοδείας Αυτού, εις την Ιεράν Μονήν Αγίου Γεωργίου Καρύπη, χοροστατήσας κατά την ψαλείσαν Ιεράν Ακολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Νικόλαον Μπάνοβιτς, εκ των Ιερέων της Μεγαλώνυμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά των Εξοχ. εν Ιατροίς κ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, Προέδρου της Εφοροεπιτροπής αυτής, και Λάμπρου Ψαροπούλου, Εντιμ. κ. κ. Σάββα Αντώνογλου και Βασιλείου Λώλη, αμφοτέρων μελών αυτής, και Παναγιώτου Φωκά, Γραμματέως του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού Ναού τούτου.

Τον Εντιμολ. κ. Εμμανουήλ Βελιβασάκην, Άρχοντα Ευταξίαν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Πολιτικόν Μηχανικόν, εξ Αμερικής.

Τον Εντιμ. κ. Παντελεήμονα Ταμπακόπουλον, Ταγματάρχην, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Φωτεινής Ξυρού και της θυγατρός αυτών Κωνσταντίνας, εκ Σμύρνης.

Τον Εντιμ. κ. Προκόπιον Σπυρόπουλον, Σμήναρχον, μετά των οικείων αυτού, ωσαύτως εκ Σμύρνης.

Τον Ελλογιμ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, Λυκειάρχην της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής.

Τον  Ελλογιμ. κ. Σταυρόν Γιολτζόγλου, Φιλόλογον Καθηγητήν, εξ Αγκύρας.

Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, εξ Αθηνών.

Την Ελλογ. κ. Μαριάνναν Κορομηλά, Ιστορικόν, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Διακρούσην, μετά της Ευγεν. δίδος Θεοδώρας Σενίκογλου, εντεύθεν.

Την Ευγεν. δίδα Μαρίαν Γ. Φλοίκου, εντεύθεν.

Τον Ελλογ. κ. Peter Zioczewski. Εκπαιδευτικόν, εκ Καναδά.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την κηδείαν του αειμνήστου Κωνσταντίνου Καπλάνογλου, προσκυνητού, εκ του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, το Σάββατον, 3ην Αυγούστου.


*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη της Αγίας Σολομονής, ης το ιερόν Λείψανον τεθησαύρισται εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος αυτού, κατά την Θείαν Λειτουργιαν, της Πέμπτης, 1ης α. μ. Αυγούστου, τελεσθείσαν υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Ιεράν Ακολουθίαν του πρώτου Παρακλητικού Κανόνος προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον, το απόγευμα της αυτής ημέρας.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Λύστρων κ. Καλλίνικον, εξαιτησάμενον και λαβόντα τας σεπτάς Αυτού ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού και επί τη αναχωρήσει αυτού εις το εξωτερικόν προς περίθαλψιν της υγείας αυτού.

Τους Σεβ. Μητροπολίτας Πέργης κ. Ευάγγελον και Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνα, Αρχιγραμματεύοντα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, αναχωρήσαντας εις το εξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αλέξιον Σαμαρτζην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας.

60μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Σωματείου "Παναγία Σουμελά" Θέρμης Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Μακαρίου.

Τόν Εντιμ. κ. David L. Amett, νέον Γενικόν Πρόξενον των ΗΠΑ ενταύθα, μετά του Εντιμ. κ. Jonathan Henick, συνεργάτου αυτού.

Τον Ελλογιμ. κ. Παναγιώτην Φίλιον, Καθηγητήν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης και της θυγατρός αυτών Ελλογιμ. δίδος Χριστίνης, Ιστορικού, εξ Αμερικής.

34μελή όμιλον εκ της εν Καλαμάτα Ενώσεως Φίλων Μουσικής "Αρμονία", υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Ευγενίας Βραχνού.

  *    *    *

Εξεπροσωπήθη:

  Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Klaus Bucher, Γενικού Προξένου της Ελβετίας ενταύθα, δεξίωσιν, επ' ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας ταύτης και της οριστικής αναχωρήσεως αυτού εκ της πόλεως ημών, εν ταις αιθούσαις του Ξενοδοχείου Swiss, την Πέμπτην, 1ην α. μ., Αυγούστου.