Patriarchal News Bulletin

Αὔγουστος 2010

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 29ης Αὐγούστου. 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Ντητρόϊτ κ. Νικόλαος, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιος, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Κληρικοί ἐκ Κύπρου, ὁ Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνος Μαρκόπουλος, Βουλευτής Νομοῦ Εὐβοίας τῆς «Νέας Δημοκρατίας»-πρῴην Ὑπουργός,  ὁ Ἐντιμ. κ. Νικήτας Κακλαμάνης, Δήμαρχος Ἀθηναίων, μετά συνεργατῶν αὐτῶν, πλῆθος προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, ἐκ Σύρου καί ἄλλων περιοχῶν τῆς Ἑλλάδος, παρέστη δέ καί ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Mantova Ἰταλίας κ. Roberto Busti, ἐπί κεφαλῆς πολυπληθοῦς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν, πρός οὕς ἅπαντας ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε λόγους καλωσορισμοῦ.     

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ὁ Πατριάρχης διεπεραιώθη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ἐχοροστάτησε κατά τόν ἐν αὐτῇ τελεσθέντα  Ἑσπερινόν  καί ἐν συνεχείᾳ ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐ- τοῦ παρουσίας τήν ἔναρξιν τῆς διοργανουμένης ἐν τοῖς χώροις τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς ὁμαδικῆς εἰκαστικῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα «Ἰχνηλατώντας τήν Κωνσταντινούπολη», ὁμιλήσας καταλλήλως, τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. Ὑπουργοῦ Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Παύλου Γερουλάνου, τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικήτα Κακλαμάνη, Δημάρχου Ἀθηναίων, καί ἄλλων προσωπικοτήτων ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Συνοδικούς Μητροπολίτας Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱ. Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Νικηφόρου Ψυχλούδη, Ντητρόϊτ κ. Νικόλαον, Μπουένος Ἄϊρες κ. Ταράσιον, Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Ἱσπανίας καί Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπον καί Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά κληρικῶν αὐτῆς καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παναγίας τῆς Σούδας τῆς Κοινότητος Ἐγρίκαπου, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς Καταθέσεως τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.
100μελῆ ὅμιλον ἐκ Σύρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚα- θολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Βουτσίνου. 
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Μαρκόπουλον μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τήν Ἐξοχ. κ. Τσαμπίκαν Ἰατρίδου, Βουλευτήν Δωδεκανήσου τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπους Ἀγγελοπούλου, Μεσίτου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, μετά συγγενῶν αὐτῶν. 
Τάς Ἐξοχ. κ. Ὄλγαν Κεφαλογιάννη, Βουλευτήν Νομοῦ Ρεθύμνου τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», καί κ. Ἐλίζαν Βόζενμπερκ, Βουλευτήν τῆς Α' Περιφερείας Ἀθηνῶν τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικήταν Κακλαμάνην, Δήμαρχον Ἀθηναίων, μετά Δημοτικῶν Συμβούλων καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Θεοχάρην Λαλάκον, Πρέσβυν-Σύμβουλον τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Πάλλαν, Δήμαρχον Λινδίων Ρόδου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Γεωργίου, Ἀντιδημάρχου, τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Στεργούλας, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Παναγιώτου Παναγιωτοπούλου, Ἀντισυνταγματάρχου, καί Ἀλεξάνδρου Σταματέ- λου. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέργον Σ. Στάγκαν, Δήμαρχον Ἰαλυσοῦ Ρόδου, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Nevzat Şatıroğlu, Πρόεδρον τοῦ Κόμματος «ΑΚ Parti» τῆς Περιφερείας Şişli, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ali Ruhi Dinger καί τῆς Εὐγεν. κ. Banu Sarıaslan, Ἀντιπροέδρων.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Νικολάου Νικολαΐδου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὡς καί τά μέλη τῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας Νέων Κύπρου. 
33μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ τμήματος παραδοσιακῶν χορῶν τοῦ Δήμου Ἰωαννίνων, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γκαρτζονίκα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Χατζηπατέραν, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Darcy καί τῶν τέκνων αὐτῶν Κωνσταντίνου καί Σοφίας, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Πράντζον μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Χονδρογεωργάκη, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, μετά τῶν συγγενῶν αὐτῶν, ἐκ Λουξεμβούργου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονα Ζαφείρην, Μουσικόν, ἐκ Πατρῶν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ τοῦ Μ. Ρεύματος πραγμα- τοποιηθεῖσαν μουσικοχορευτικήν ἐκδήλωσιν τοῦ τμήματος παραδοσιακῶν χορῶν τοῦ Δήμου Ἰωαννίνων, τήν Παρασκευήν, 27ην Αὐ- γούστου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Χαραλάμπους Ἀγγελοπούλου καί Τσαμπίκας Ἰατρίδου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 28ην ἰδίου.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γεωργίου Πράντζου καί Ἑλένης Χονδρογεωργάκη, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.
Τά ἐγκαίνια τῆς ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένης ὁμαδικῆς εἰκαστικῆς ἐκθέσεως, μέ θέμα: «Ἰχνηλατώντας τήν Κωνσταντινούπολη», αὐθημερόν τό ἐσπέρας.
Τήν ἐν Ἁγίᾳ Εἰρήνῃ πραγματοποιηθεῖσαν συναυλίαν τῆς Συμφωνικῆς Ὀρχήστρας Νέων Κύπρου, ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ διοργανουμένου 1ου Φεστιβάλ Συμφωνικῶν Ὀρχηστρῶν Νέων, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 29ης ἰδίου.        

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 25ης Αὐγούστου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τό ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἀνακτόρῳ «Esma Sultan» παρατεθέν δεῖπνον (iftar), διοργανωθέν ἀπό κοινοῦ ὑπό τῶν εὐαγῶν Ἱδρυμάτων τῶν ἐνταῦθα μή Μουσουλμανικῶν Κοινοτήτων, τῇ συμμετοχῇ  τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Aram Ateşyan, Γενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων, τῶν ἀρχηγῶν τῶν ἐνταῦθα Κοινοτήτων Συροϊακωβιτικῆς, Συροκαθολικῆς καί Ἀρμενοκαθολικῆς, τοῦ Σοφολ. Ἀρχιρραββίνου τῆς Τουρκίας κ. İsak Haleva, τῶν Ἐξοχ. Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως καί Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας  ἁρμοδίου ἐπί τῶν Βακουφικῶν ὑποθέσεων κ. Bülent Arınç, Νομάρχου τῆς Πόλεως κ. Hüseyin Avni Mutlu, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Βακουφίων κ. Yusuf Beyazıt καί πολλῶν κοινοτικῶν παραγόντων. Μετά τό πέρας τοῦ δείπνου χαιρετισμόν ἀπηύθυναν ὁ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμων Βίγκας, αἱρετός ἐκπρόσωπος τῶν μή Μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων παρά τῇ Γενικῇ Διευθύνσει Βακουφίων, ἐκπρόσωποι τῶν Κοινοτήτων Ἀρμενικῆς καί Ἑβραϊκῆς, ὁ κ. Γενικός Διευθυντής Βακουφίων, ὁ Ἐξοχ. Νομάρχης τῆς Πόλεως καί ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός, ἐνῷ εἰς τό βῆμα ἐκλήθη διά σύντομον προσλαλιάν καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου προστασίας ὑγείας καί περιβάλλοντος Χαλανδρίτσας Πατρῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Παπαγεωργίου.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου τοῦ ἐν Ἀθήναις ὁμωνύμου Δήμου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ματθαίου Χάλαρη.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Γιαννιτσῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Χατζηδήμου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γρηγόριον Ἀρχοντάκην, Νομάρχην Χανίων, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Μιχαήλ Κυνηγοῦ, Δημάρχου Ἀκρωτηρίου Χανίων, Ἰωάννου Καρτεράκη, Προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Στερνῶν «Μίνωας», καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Εὐαγγελίας Κουρουπάκη, μέλους τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί τῆς Γραμματείας τοῦ Τομέως Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ, καί Μαριάννας Κουρουπάκη, ἐκ τοῦ Παγκρητίου ὁμίλου Βρακοφόρων Κρήτης.
Τόν Ἐντιμ. Ἀντιστράτηγον κ. Φράγκον Φραγκούλην, Ἀρχηγόν τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ (Γ.Ε.Σ.) τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Βασιλείου Τσαρούχα, Λοχαγοῦ-Ὑπασπιστοῦ τοῦ Ἀρχηγοῦ Γ.Ε.Σ., Πολυχρόνη Τερεζάκη, Ἀντισυνταγματάρχου-Στρατιωτικοῦ ἀκολούθου ἐν τῇ ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, καί Δημητρίου Στραβέλα, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Θεσσαλονίκης.   
Ὅμιλον  προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ἐκπολιτιστικοῦ μορφωτικοῦ Συλλόγου Μικρασιατῶν Θεσσαλονίκης «Τό Κιζδερβέντ», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δαδάκη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόδωρον Ζαγοράκην, Πρόεδρον τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁμάδος ΠΑΟΚ, μετά μελῶν τῆς διοικήσεως αὐτῆς.
Ὅμιλον ἐκ τῆς ἀθλητικῆς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν Βορείου Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Χρήστου Γιάντσιου, Ἀστυνόμου Α'.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἠλιάδην, ἐκπρόσωπον ἐν Ἀθήναις τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων τῆς Κοινοπολιτείας Ἀνεξαρτήτων Κρατῶν «Πόντος».
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Haladzhy, Πρωταθλητήν ἄρσεως βαρῶν, ἐξ Οὐκρανίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Jamra, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Κορομηλᾶν, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Παναγιώτην Τσιούτσιαν, ἐξ Ἀθηνῶν, ὑπαλλήλους τοῦ Ὀργανισμοῦ Σιδηροδρόμων Ἑλλάδος (Ο.Σ.Ε.).

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
α) Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Χρυσοβαλάντου Τζαβίδου, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, καί Μαρίας Ἰ. Κέρτη, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Μ. Ρεύματι Ἱ. Ναῷ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, τό Σάββατον, 21ην Αὐγούστου.
β) Τό ὑπό τῆς Ὁργανώσεως «Turkish Coalition of America» παρατεθέν ἐν πλῷ δεῖπνον, τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας. 
γ) Τό ἐν τῷ ἐν Okmeydanı Πτωχοκομείῳ «Darülaceze» παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Hüseyin Avni Mutlu, Νομάρχου τῆς Πόλεως, δεῖπνον (iftar), τήν Κυριακήν, 22αν ἰδίου.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 20ῆς τ.μ., ἐπέστρεψε δι' ἰδιωτικοῦ ἀεροσκάφους ἐκ Πολωνίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Ὁποῖος τήν πρωΐαν τῆς ἑπομένης, Σαββάτου, ἀνεχώρησε δι' ὀλιγοήμερον ἐπίσκεψιν εἰς τήν γενέτειράν Του Ἴμβρον, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἐτησίας πανηγύρεως τοῦ χωρίου Αὐτοῦ ἐπί τῇ ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Τόν Πατριάρχην ἡμῶν εἰς τήν Ἴμβρον συνοδεύουν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος μετά τοῦ Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ Ἱερολ. κ. Παντελεήμονος, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας Δημητριάδης ἐξ Ἀμερικῆς, ὁ Μουσικολ. Ἄρχων Ὑμνῳδός κ. Γεώργιος Σαρρῆς, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας καί ὁ Ἀρχικλητήρ Αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 9ης Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Βαλίνου κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησεν εἰς τούς ἐκκλησιασθέντας πιστούς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, προσκληθείς, παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 10ης τ.μ., ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. François del Marmol, Γεν. Προξένου τοῦ Βελγίου ἐν τῇ Πόλει, ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἐξοχ. κ. Steven Vanackere, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς ὡς ἄνω Χώρας, ἀναλαβούσης, ὡς γνωστόν, προσφάτως τήν προεδρείαν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς διά τό διανυόμενον β' ἑξάμηνον τοῦ τρέχοντος ἔτους. Ὁ Πατριάρχης πρό τοῦ δείπνου ἔσχε κατ' ἰδίαν συνάντησιν καί συνομιλίαν ἡμισείας ὥρας μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργοῦ.       

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ,  μετά τῶν α)  Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τoῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Βίγκα, Προέδρου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κοινότητος Ξηροκρήνης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ὄλγας Ἀλιμπέρτη, Προέδρου, καί μελῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς πανηγύρεσι τῶν ὡς ἄνω Ἱερῶν Ναῶν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Κληρικῶν αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνος Μπούρτζη, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Μουχλίου.
Τούς Πανοσιολ. Ἄρχιμανδρίτας κ.  Νήφωνα Βασιλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου,  ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, καί κ. Συμεών Αὐγουστάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Δοσίθεον Ἀναγνωστόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ τόν Ἱερολ. Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Νήφωνα Τσιμαλῆν.
Τόν Πανοσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον Mgr Pierpaolo Felicolo, ἐπικεφαλῆς ὁμάδος νέων ἐκ Ρώμης.
35μελῆ ὅμιλον ἐκ Μπολώνιας Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Matteo Prodi.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξιον Erkhov, Γεν. Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τήν Ἐλλογιμ. κ. Δέσποιναν Παπίνη-Φιλίππου, Διευθύντριαν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαρίαν Π. Παντελάρα, Καθηγήτριαν, τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Φούξ καί τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Κοκκινάκην, φοιτητήν Θεολογίας, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Μαρίας Ἰ. Κέρτη, ἐκζητήσαντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Μουτζακᾶν-Γιάντσον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαργαρίτας καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Πηνελόπης, καί τῆς Εὐγεν. κ. Ruken Çalıkuşu, ἐξ Ἀμερικῆς. 
Τόν Ἐντιμ. κ.  Νικόλαον Μαθιουδάκην, Φιλόλογον, ἐπικεφαλῆς ὁμάδος νέων, συμμετεχόντων εἰς διεξαγόμενον ἐνταῦθα  Διεθνές Συνέδριον νέων.
Τάς Εὐγεν. κ. Ἑλένην Κοβάντσι-Οὐϊγκάν καί Ἀλεξάνδραν Σαρίογλου, αὐταδέλφας, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. δίδας Χριστίναν καί Μαρίαν Νταβούλ, αὐταδέλφας, ἐντεῦθεν.

*  *  *

  Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 3ης Αὐγούστου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Κοινότητος Βαφεοχωρίου κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ' ἥν παρέστησαν καί προσκυνηταί ἐκ Κύπρου.
Ὡμίλησεν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Tartu κ. Ἠλίας, τόν ὁποῖον παρουσίασεν εἰς τό ἐκκλησίασμα ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἄνθιμον Μαντζουράνην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀλεξάνδρου Κατσιάρα, Διευθυντοῦ τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεργίου Κιουλαφᾶ, Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσημίνας Ἀϊβάζη, ἐξ Ἀθηνῶν.
40μελῆ ὅμιλον ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Paolo Scquizzato, ἐκ Τορίνο.
Τήν Εὐγεν. κ. Πραξούλαν Ἀντωνιάδου-Κυριακοῦ, Πρόεδρον τοῦ Κόμματος «Ἑνωμένων Δημοκρατῶν» Κύπρου, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Λυσάνδρου Κυριακοῦ καί τῶν τέκνων αὐτῶν Θεοδώρου καί Ἁγνῆς-Σεμέλη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ζαφείριον Χρόνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῶν τέκνων αὐτῶν Ζαφειρίου, Κωνσταντίνας καί Χριστίνης, ἐκ Σικάγου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Bulut, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐγένιον Γιαννακόπουλον, Δικηγόρον, ἐξ Ἀθηνῶν.
*  *  *
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
α) Τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου  Boris Kile, ἐκ τοῦ ἐν Φερίκιοϊ Βουλγαρικοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τήν Τρίτην, 3ην τ.μ. .
β) Τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Swiss» δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ernst Balzli, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλβετίας ἐνταῦθα,  δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 2ας Αὐγούστου, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ καί ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἱεράν ἀκολουθίαν τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, καθ'ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ὁσιώτ. Μοναχός κ. Νικόλαος Διονυσιάτης. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης καί ηὐλόγησε τό ἐν τῷ Ἱδρύματι ἐπιτελούμενον ἔργον. Κατά τήν ἀναχώρησιν Αὐτοῦ ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐν τῷ παρακειμένῳ Νοσοκομείῳ τήν νοσηλευομένην Ὁσιωτάτην Μοναχήν Ἀλεξίαν καί ηὐχήθη αὐτῇ τά εἰκότα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ  Αἰδεσιμολ. Πρεσβυτέρου κ. Γενναδίου Μαυράκη, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Κοιμητηριακοῦ Ναοῦ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ.
Εἰς τά μέλη τῆς νέας Ἐφοροεπιτροπῆς, ἐκζητήσαντα τάς εὐχάς τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῶν, Οὗτος ἐπεδαψίλευσε τήν πατρικήν Του εὐλογίαν καί τοῖς ηὐχήθη καρποφόρον θητείαν ἐπ' ἀγαθῷ τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Tartu κ. Ἠλίαν, ἐξ Ἐσθονίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰβάν Σαββίδην, Βουλευτήν τῆς Ρωσσικῆς Δούμας, Συντονιστήν τῆς διακοινοβουλευτικῆς Ἐπιτροπῆς Ρωσσίας ‒ Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Κυριακοῦ Ἰορδανίδου, στελέχους τοῦ Συμβουλίου Ἀποδήμου Ἑλληνισμοῦ (Σ.Α.Ε.), καί Oğruk Gordina, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Tatiana Gordina καί Olga Bykova.
Τό Δ. Σ. τοῦ Ὁμίλου διαπολιτιστικοῦ διαλόγου «KADİP» ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Mustafa Yeşil, ἐντεῦθεν.
Ὅμιλον προσκυνητῶν-Κοινοταρχῶν ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ταμασοῦ καί Ὀρεινῆς Κύπρου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἰωάννου Λαζαρίδου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 29ης Ἰουλίου, ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἔνθα ἐδέχθη ὅμιλον φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Καθηγητῶν Ὁσιολ. Μοναχοῦ κ. Δαυΐδ Perović  καί Ἐλλογ. κ. Nenad Milošević καί μετά τήν ἀκρόασιν συνέφαγε μετ' αὐτῶν ἐν τῇ μοναστηριακῇ τραπέζῃ.
Αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Βησσαρίωνος, μετέβη εἰς τήν νῆσον Πρώτην καί ἐπεσκέφθη τάς θερινάς κατασκηνώσεις παίδων τῆς Ἀρμενικῆς Παροικίας, γενόμενος δεκτός μετά τιμῆς καί σεβασμοῦ ὑπό τοῦ Γενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Aram Ateşyan καί τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Karagözyan. Εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως Αὐτοῦ ταύτης ὁ Πατριάρχης προσέφερεν ἱεράν εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου διά τούς χώρους τῶν κατασκηνώσεων, ὡς καί εἰκονίδια εἰς εὐλογίαν εἰς ἅπαντα τά παιδία, τά ὁποῖα Τόν ὑπεδέχθησαν μέ τό ὁμόφωνον « Καλῶς ὡρίσατε, Παναγιώτατε!» ἑλληνιστί.
Ἐν συνεχείᾳ ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἀνῆλθεν εἰς τήν Ἱ. Μονήν τῆς Θείας Μεταμορφώσεως, ἔνθα ἡ ἡμετέρα Παιδόπολις, καί ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἡμέρας, διανείμας καί πάλιν εἰκονίδια τῆς Παναγίας εἰς ἅπαντας τούς ἐκκλησιασθέντας.
Ἐπηκολούθησε μουσικόν καί χορευτικόν πρόγραμμα ὑπό τῶν μικρῶν παραθεριστῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων, κατά τήν δευτέραν ταύτην περίοδον, καί ἀρκετοί ἐκ τῆς περιοχῆς Ἀντιοχείας καί Ἀλεξανδρέτας (τοῦ κλίματος τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας), ὑπό τήν ἡγεσίαν  τοῦ ἐκ τῶν ἱερέων αὐτῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δαμιανοῦ.
Τό πρόγραμμα συνώδευσαν διά μουσικῶν ὀργάνων ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Βησσαρίων καί ἡ Ἐλλογ. δίς Μαριλένα Λεάνα, Βοηθός Ὑφηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Πόλεως.
Ὁ Πατριάρχης πρό τοῦ δείπνου, τό ὁποῖον ηὐλόγησεν, ἀπηύθυνε πατρικούς λόγους πρός τούς νέους τῆς Παιδοπόλεως, εἰς τό τέλος δέ αὐτοῦ συνεχάρη τό Δ.Σ. τῶν Ἱδρυμάτων Παιδοπόλεως καί Στέγης Ἐργαζομένης Νεάνιδος, ὡς καί τόν Διευθυντήν Ἐντιμ. κ. Σταῦρον Ραφαηλίδην. 

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 30ῆς ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς παρουσίας Του  τάς ἐν τῷ ἐν Karaköy ἐκθεσιακῷ χώρῳ «Antrepo» διοργανουμένας ὑπό τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Τραπέζης Πειραιῶς Ἐκθέσεις Φωτογραφιῶν καί συγχρόνου τέχνης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Σολομονῆς, ἧς τό ἱερόν Λείψανον τεθησαύρισται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 31ης Ἰουλίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 1ης Αὐγούστου, ἱερουργοῦντος τοῦ ἰδίου Ἀρχιερέως.


Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Ἱεράν Ἀκολουθίαν τοῦ Α´ Παρακλητικοῦ Κανόνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν νεοχειροτονηθέντα Εὐλαβ. Διάκονον κ. Φώτιον Μεφαλόπουλον. 
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Σινώπης κ. Ἀθηναγόραν, ἐκ Βελγίου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τοῦ Διδακτικοῦ προσωπικοῦ τῆς ἐν Ἡρακλείῳ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, καί τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Πρόδρομον Ξενάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νήφωνα Βασιλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου. 
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χριστοφόρον Οἰκονομίδην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νικαίας, καί τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Ἱερώνυμον Espinosa Garcia, Κουβανόν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Γεώργιον Λαδουκάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Καλλίνικον, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Μονῆς Ξενοφῶντος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Διόδωρον, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱ. Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος. 
Τόν Ἱερολ. Ἀρχιδιάκονον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, κ. Κασσιανόν Νότην, ἐξαιτησάμενον τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς στρατιωτικῆς αὐτοῦ θητείας. 
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Juna Posi, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Jaana, τοῦ Μουσικολ. κ. Juhani Matsi, Πρωτοψάλτου, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ira, ἐκ Φιλλανδίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Ραπτάκην, Πρέσβυν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Κουσούτη, Ταξιάρχου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, καί κ. Σπυρίδωνος Χ. Βούλγαρη, Στελέχους τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Tήν Ἔντιμον νέαν Ἐφορείαν τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Προέδρου αὐτῆς Ἐλλογ. κ. Βασιλικῆς Πετρίδου, Παιδιάτρου, ἐκζητήσασαν  τάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Α. Haluk Dursun, Καθηγητήν, Διευθυντήν τοῦ Μουσείου τῆς Ἁγίας Σοφίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Λιβέρην, Διευθύνοντα Σύμβουλον τῆς Ἑταιρείας Dow, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τῶν τέκνων αὐτοῦ Νικολάου, Ἀντωνίου καί Ἀλεξάνδρας, τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Κατσόγλου, Προέδρου τῆς ὡς ἄνω Ἑταιρείας ἐν Ἀνατολικῇ Εὐρώπῃ, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Πηνελόπης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρυσοβαλάντην Τζαβίδην, ἐκ τῶν Γραμματέων τῶν Πατριαρχείων, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τήν Ἐλλογ. δίδα Εὐγενίαν Δανάκη, Ἐκπαιδευτικόν, ἐξ Ὀρεστιάδος. 
15μελῆ διαθρησκειακόν ὅμιλον Φοιτητῶν ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ Rondine-Cittadella Della Pace, ἐξ Arezzo Ἰταλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Franco Vaccari.
30μελῆ ὅμιλον ἐκ τοῦ Θρησκευτικοῦ Συλλόγου Ἱμέρου Ροδόπης «Ἁγία Μαρίνα», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννου Σιδηρᾶ, Θεολόγου-Ἱστορικοῦ.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίναν Ἀμπουρζελῆ, ἐξ Ἀθηνῶν, καί  Ναντίν Ἀντάτο, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μπερτσᾶτον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χρυσάνθης, καί τῶν οἰκείων αὐτῶν, ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ βαπτίσει τοῦ τέκνου αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἰφιγένειαν Παπακωνσταντίνου, Ἱστορικόν, ἐκ Θηβῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Τσέλιον, Χαραλάμπην Χοῦσον καί Χριστόφορον-Ἰωάννην Γαβριηλίδην, Φοιτητάς τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου Ἀθηνῶν.     

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου κατά 
α) Τήν ἐν τῇ Ἀποβάθρᾳ τῆς Πριγκήπου διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Mustafa Farsakoğlu, Δημάρχου Πριγκηποννήσων, ἐκδήλωσιν, μέ θέμα: «Ἡ Πόλις συναντᾶται μέ τούς Εὐρωπαίους ἀδελφούς της» («İstanbul Avrupalı Kardeşleriyle buluşuyor»), τήν Παρασκευήν, 30ήν Ἰουλίου, καί
β) Τήν ἔναρξιν τῶν ἐν Πριγκήπῳ διοργανουμένων ἐκθέσεων, ἐν τοῖς πλαισίοις τῶν ἑορτασμῶν τῆς Πόλεως ὡς Πολιτιστικῆς Πρωτευούσης τῆς Εὐρώπης κατά τό τρέχον ἔτος 2010, τό Σάββατον, 31ην ἰδίου.

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Γεωργίου καί Χρυσάνθης Μπερτσάτου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 1ην Αὐγούστου.

*  *  *