Patriarchal Monthly Bulletin
2006

Back

Δεκέμβριος 2006

Δεκέμβριος 2006

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης τήν Παρασκευήν, 29ην Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἀρχιερατικῶς Προϊσταμένου τῆς  Κοινότητος Σταυροδρομίου, τοῦ Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Γεωργίου Πετρίδου, Προέδρου τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη, ἐπιχειρηματίου, ἐπεσκέφθη ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχον Beyoğlu, ἐπί τῷ Βαϊραμίῳ τῶν Θυσιῶν «Kurban Bayramı» καί τῷ Νέῳ Ἔτει, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα, γενόμενος ἐγκαρδίως δεκτός.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς Δεκεμβρίου, παρέστη δέ συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῶν Φώτων, 31ης ἰδίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας Οὗτος διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἐδέχθη, τό ἀπόγευμα τῆς 31ης Δεκεμβρίου, ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ εἰς ἀκρόασιν τήν Αὐλήν Αὐτοῦ, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, προσφωνήσαντος, κατά τήν τάξιν, Αὐτόν.

Ἀπαντητικῶς πρός τήν προσφώνησιν ταύτην, ὁ Πατριάρχης ηὐχήθη καί ηὐλόγησε πατρικῶς τήν Αὐλήν Αὐτοῦ καί τούς λοιπούς ἐν τοῖς Πατριαρχείοις ἐργαζομένους κληρικούς καί λαϊκούς, καί εἶτα ἀνέγνωσε πρός αὐτούς τό κατωτέρω δημοσιευόμενον κείμενον τοῦ ἐκ τῆς πόλεως καταγομένου καί νῦν ἐν Ἀθήναις διακονοῦντος Αἰδεσιμολ. π. Κωνσταντίνου Στρατηγοπούλου: «Τά Χριστούγεννα τοῦ κυρ-Μανώλη».

«Τά Χριστούγεννα στήν Πόλη γιορτάζονται ταπεινά. Καί ὅταν λέμε ταπεινά, ἐννοοῦμε τήν ἀφαίρεση τῆς ἐξωτερικῆς λαμπρότητας καί τήν καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ κάλλους. Κάτι, τό μή χριστιανικό περιβάλλον, κάτι, ἡ βαριά κληρονομιά τῆς λειτουργικῆς παραδόσεως, ὁδηγοῦν σ᾽ αὐτό τό κατανυκτικό ἦθος.

Ἔτσι θά περνοῦσαν καί τά Χριστούγεννα ἐκεῖνα γιά τόν κύρ Μανώλη τό λουστραδόρο. Μάστορας στή δουλειά του. Δούλευε μέ μεράκι τά ἔπιπλα, σάν καλλιτέχνης πραγματικός, χωρίς νά βιάζεται καί χωρίς νά λογαριάζει τό κέρδος ἤ τη ζημιά. Ὅ,τι περνοῦσε ἀπό τό χέρι του ἔπρεπε νά λάμπει «ἡλίου φαεινότερον», ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος. Καί προσέθετε:

- Προπάντων, ὅμως, προσοχή στό βάθος τῆς λάμψης, μιᾶς καί εἶναι εὔκολο νά λάμπει ἡ ἐπιφάνεια, ἀλλά ἡ ἐπιτυχία βρίσκεται στό πῶς θά ᾽ρχεται τό φῶς.
Τό «βάθος τῆς λάμψης». Αὐτή ἦταν ἡ ἰδεολογία τοῦ κύρ Μανώλη. Μπορεῖ καί νά μήν ἦταν ἡ ἰδεολογία μόνο δική του. Μπορεῖ καί νά μετέφερε πάνω του μία χιλιόχρονη παράδοση πού ἔπλασε τό φῶς στό βάθος κι ἄφησε τήν ἐπιφάνεια στό περιθώριο. Ἡ γυναίκα του, βέβαια, ἡ Πολυξένη, διαφωνοῦσε μ᾽ ὅλα αὐτά.

- Τό μεροκάματο δέν βγαίνει μέ φιλοσοφίες, τοῦ ᾽λεγε. Αὐτό πού κάνεις οὔτε ὁ Θεός δέν τό θέλει. Ὁ Πανάγαθος ὅρισε νά κερδίζουμε τό ψωμί μας με τόν ἱδρῶτα τοῦ προσώπου μας κι ὄχι με τόν ἱδρῶτα τριῶν προσώπων. Ἐκεῖνος θά τό ᾽θελε ἀλλιῶς γιατί ξέρει πιό καλά ἀπό σένα.

Ὁ κύρ Μανώλης ὅμως δέν καταλάβαινε ἀπό τέτοια. Πάνω ἀπό ὅλα ἦταν ἡ λάμψη. Ἀλλά τό παράπονο τῆς Πολυξένης τῆς «πολύπαθης», ὅπως ἔλεγε μόνη της γιά τόν ἑαυτό της, ἦταν κι ἄλλο. Ὁ ἄντρας της, ὁ προκομμένος, εἶχε τό ἐργαστήρι κάτω στό Γαλατά, κοντά στόν Ἅγιο Νικόλαο. Τό σπίτι του βρισκόταν στούς πρόποδες τοῦ λόφου τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου, στό Σταυροδρόμι. Ἦταν μία ἀπόσταση πού δέν ἐπέτρεπε στην πληθωρική Πολυξένη νά ἐλέγχει τά συμβαίνοντα στό ἐργαστήρι. Καθώς ἦταν ἀνοικτή καρδιά ὁ κύρ Μανώλης, εἶχε πολλές κοινωνικές σχέσεις μέ ἄλλους μαστόρους τῆς περιοχῆς τοῦ Γαλατᾶ. Τά κουτσόλεγαν στό ἐργαστήρι του, πού εἶχε γίνει χῶρος συζητήσεων, φιλοσοφικῶν καί κοινωνικῶν.  Ἦταν σάν ἕνα μικρό καφενεῖο, ὅπου οἱ συζητήσεις γιά τά τρέχοντα θέματα ἦταν στήν ἡμερησία διάταξη. Ποιός ψάλτης εἶπε πιό κατανυκτικά τό δοξαστικό τῆς Κυριακῆς; Ποιός δεσπότης τηροῦσε τό περίφημο πολίτικο τυπικό; Ποιά παράδοση ἔφερε νά ψάλλονται δύο καταβασίες τά Χριστούγεννα; Κι ἄλλα πολλά πού ἔβγαζαν πάντοτε τόν κύρ Μανώλη ἔξω ἀπό τόν ρυθμό τῆς δουλειᾶς του. Ἀναγκαζόνταν, τότε, νά δουλέψει ὡς τά μεσάνυχτα γιά νά προλάβει τό χαμένο χρόνο καί μερικές φορές κοιμόταν καί μέσα στο ἐργαστήρι, ἐπειδή ἦταν δύσκολο νά πάει στό σπίτι του, λόγω τοῦ προχωρημένου τῆς ὥρας. Τότε ἦταν πού ἡ Πολυξένη ἔχανε τ᾽ αὐγά καί τά καλάθια ἀπό τά νεῦρα της. Καί μεροκάμματο δέν ἔβγαινε καί ἄντρα δέν εἶχε. Ἔστηνε στήν πόρτα τόν ἄντρα της λέγοντας:
- Θά σέ ξετινάξουν ὅλοι αὐτοί, στήν ψάθα θά πεθάνεις. Καί ἐκεῖνος ἀπαντοῦσε:
- Μά εἶναι καλά παιδιά καί γιά τό Χριστό μιλᾶμε. Καί μήν ξεχνᾶς πῶς οἱ ἄνθρωποι ἔχουν μέσα τους φῶς, πολύ φῶς. Λίγο νά σταθεῖς μπροστά τους, λίγο νά τούς καλομιλήσεις καί θά βρεθεῖς κατάματα με τό Χριστό. Ἔχουν κι οἱ ἄνθρωποι λάμψη, Πολυξένη μου.

Ἡ Πολυξένη, ὅμως, δέν καταλάβαινε ἀπό τέτοια. Ἔβλεπε τά παιδιά της, καί τήν ἴδια, νά ζοῦνε φτωχικά. Ὅλα τ᾽ ἄλλα ἦταν δεύτερα.

Ἦταν παραμονή τῶν Χριστουγέννων. Ἡ Πολυξένη εἶχε ἀπό τό πρωί δώσει τίς ὁδηγίες καί τά διαγγέλματά της στον ἄνδρα της.
- Τό ἀργότερο στίς ὀκτώ τό βράδυ θά εἶσαι στο σπίτι, οὔτε λεπτό καθυστέρηση. Ὅπως γυρνᾶς ἀπό τό Πέρα, ψώνισέ μου κουκουνάρια γιά τή γαλοπούλα, παστουρμά, σουτζούκι, τυρί, κασέρι, καί δύο κιασέδες γιαούρτι γιά νά νιώσουμε κι ἐμεῖς οἱ φτωχοί τή χρονιάρα μέρα.
Ὁ κύρ Μανώλης ἄκουγε τά διαγγέλματα. Δέν μποροῦσε νά κάνει καί κάτι ἄλλο.
- Κρίμα πού ἡ Πολυξένη δέν εἶχε γίνει συνταγματάρχης, σκεπτόταν, θά εἶχε τήν πιό δυναμική στρατιωτική μονάδα, κρίμα στή γυναίκα, πηγαίνει χαμένη μέ μένα τόν κακομοίρη.
Ἀπαντοῦσε ὅμως σταράτα:
- Ναί Πολυξένη μου, ὅλα θά γίνουν ὅπως θέλεις.

Καί πράγματι, ὅλα ἔγιναν ὅπως ἤθελε ἡ Πολυξένη. Στίς 8 ἡ ὥρα ὁ κύρ Μανώλης κατηφόριζε τή μεγάλη κατηφόρα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου.  Στό βάθος, στό τέλος τοῦ μεγάλου δρόμου, φαινόταν ἤδη τό σπίτι του. Τότε συνέβη τό ἔκτακτο. Ἐκεῖ, σε κάποιο ἀριστερό στενάκι ὑπῆρχε τό μικρό ταβερνάκι τοῦ Φώτη τοῦ Κάβουρα. Κάβουρα τόν ἔλεγαν λόγῳ τῶν ἀργῶν κινήσεων μέ τίς ὁποῖες περπατοῦσε. Καλή καί ἄδολη καρδιά ὁ Φώτης, διατηροῦσε αὐτό τό μικρό κατάστημα, ὅπου μαζεύονταν οἱ ἄντρες τῆς γειτονιᾶς καί τά κουτσόπιναν τά βραδάκια. Ἐκεῖνο τό βράδυ, λόγῳ τῆς παραμονῆς, πελατεία δέν ὑπῆρχε, μόνο ἕνας, κι ὁ Φώτης πού περιδιάβαινε μέ τή ματιά του τούς διαβάτες τῆς κατηφόρας. Τότε εἶδε τόν κύρ Μανώλη.
- Γειά σου, Μανώλη, σπάνια σέ βλέπουμε πιά.
- Ναί, ἀπάντησε ὁ κύρ Μανώλης, οἱ δουλειές βλέπεις.
- Ἔλα νά τά ποῦμε γιά λίγο μέσα.

Ὁ κύρ Μανώλης κοντοστάθηκε. Ἡ Πολυξένη περίμενε στο σπίτι, ἀλλά κι ἡ πρόσκληση ἦταν πρόκληση. Τό σκέφτηκε. Θά καθόταν δέκα λεπτά καί μετά θά συνέχιζε. Δέκα λεπτά δέν ἦταν τίποτε. Μπῆκαν μέσα καί κάθισαν σέ μία γωνιά, μιλώντας γιά τά Χριστούγεννα. Γιά τήν πρωινή λειτουργία. Γιά τά τροπάρια πού θά εἶχε τό τυπικό καί ἄλλα παρόμοια. Εἶχαν σχεδόν ξεχάσει πώς στό κατάστημα ὑπῆρχε κι ἕνας, ὁ μοναδικός, πελάτης. Τόν θυμήθηκαν ὅταν ξερόβηξε, λίγο, λέγοντας σέ σπασμένα Ἑλληνικά:

Θέλω ἕνα ποτήρι ἀπ᾽ τό γλυκό κρασί. Καί σάν νά ἤθελε νά ἁρπάξει τήν εὐκαιρία εἶπε:
- Αὔριο ἐσεῖς οἱ ρωμηοί, ἔχετε μεγάλη γιορτή.
Οἱ δύο μας φίλοι στάθηκαν ἀμήχανοι, μ᾽ ἕναν τοῦρκο πάντα πρέπει νά εἶσαι κουμπωμένος. Ἐκεῖνος, σαν νά κατάλαβε, εἶπε:
Μέ λένε Τζεμίλ, μεγάλωσα σέ ρωμαίικο μαχαλά καί ξέρω κάτι λίγα ἑλληνικά. Εἶμαι μόνος, χωρίς οἰκογένεια, ξωμάχος τῆς ζωῆς. Σᾶς ρώτησα γιά τή γιορτή σας. Τί γιορτάζετε αὔριο;
Φαινόταν τίμιος καί εἶχε καθαρή ματιά. Ἔνιωθες ἐμπιστοσύνη. Ὁ κύρ Μανώλης πῆρε θάρρος.
- Νά, πῶς νά στο πῶ, αὔριο γεννήθηκε ἡ ἀγάπη. Ὁ Τζεμίλ σοβάρεψε πολύ.
- Πῶς γεννιέται ἡ ἀγάπη; Ἔχει πρόσωπο;
- Γι᾽ αὐτό γεννήθηκε ἀκριβῶς, ἐπειδή ἔχει πρόσωπο καί θέλει νά μᾶς δεῖ κατά πρόσωπο, ἀπάντησε ὁ κύρ Μανώλης. Καί συνέχισε:
- Ξέρεις; Ἡ ἀγάπη πού γεννήθηκε εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ὁ Τζεμίλ ἀντέδρασε.
- Ὁ Θεός οὔτε γεννιέται, οὔτε ἔχει πρόσωπο.
- Φίλε μου Τζεμίλ, εἶπε ὁ κύρ Μανώλης, γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς εἶναι ἀγάπη, ἐπειδή καταδέχτηκε νά γεννηθεῖ καί νά μᾶς δεῖ στο πρόσωπό μας, μέσα μας, βαθιά μας. Θέλει νά βρεῖ τη λάμψη πού ἔχουμε μέσα μας καί νά τήν κάνει φωτιά.

Ὁ Τζεμίλ σώπασε. Ἄκουγε μέ προσοχή τόν κύρ Μανώλη. Ὁ Μανώλης, ὁ λουστραδόρος, εἶχε γίνει ὁλόκληρος μια φωτιά πού ἔλαμπε. Σώπασαν καί οἱ δύο. Μετά ἀπό ὥρα ψιθύρισε ὁ Τζεμίλ:

Κι ἀφοῦ ὁ Θεός σας εἶναι ἀγάπη ἐσύ πῶς θά μοῦ τό ἀποδείξεις;
Ὁ Μανώλης μάζεψε τά φρύδια καί εἶπε, ψιθυρίζοντας:
- Νά τ᾽ ἀποδείξω δέν μπορῶ μέ λόγια, ἀλλά μόνο ἄν χρειαστεῖ νά κάνω μιά θυσία γιά σένα, τότε θά τό καταλάβεις.
Ὁ Τζεμίλ εἶπε φωναχτά:
- Κάνε μια θυσία γιά μένα. Θέλω νά καταλάβω τήν ἀγάπη πού γίνεται ἄνθρωπος ἤ μάλλον νά καταλάβω πῶς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὅταν ἔχει τήν ἀγάπη;

Ὁ κύρ Μανώλης δέν σκέφτηκε καί πολύ. Οἱ θυσίες δέν προγραμματίζονται, ἔρχονται ξαφνικά, ἀρκεῖ νά τίς ἀξιοποιήσεις. Κάθισε, ἐκεῖ, στό ταβερνάκι, ὅλη τή νύχτα  μέ τόν Τζεμίλ. Δέν ἦταν δά καί τόσο δύσκολο. Κάθε μέρα ξενυχτοῦσε γιά νά φτάσει στη «λάμψη τήν ἐσωτέρα», γιά νά βρεῖ τήν κοινωνία μέ τόν ἄλλο.

Ἔτσι πέρασε ὅλη τή νύχτα καί τό πρωί τράβηξε γιά τόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο γιά ν᾽ ἀκούσει: «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός». Ἕνα ἦταν σίγουρο. Ἐκεῖνο τό βράδυ μέσα στό καπηλειό τοῦ Φώτη ἐγεννήθη ὁ Χριστός. Πάντοτε ἔτσι γεννιέται, στά ταπεινά καί στά μοναχικά. Γεννιέται ἐκεῖ πού ἡ λάμψη δέν εἶναι ἐξωτερική. Ἔτσι γιόρτασαν τά Χριστούγεννα ἐκεῖνα στην Πόλη. Ἔτσι πάντα τά γιορτάζουν. Μέ τή φωταυγή ἀχτίδα τοῦ ἐσωτέρου φωτός. Καί μετά ἔρχονται πάντα οἱ Ἡρῶδες. Καί στή διήγησή μας αὐτή, τό μαρτύριο γιά τόν κύρ Μανώλη ἦρθε ἀπό τήν Πολυξένη, τήν πολύπαθη καί κουρασμένη, πού ξεχνοῦσε ὅμως νά καταλάβει τή λάμψη πού εἶχε κοντά της, τόν κύρ Μανώλη, ἕνα ἀκόμη σημεῖο τῆς φανέρωσης τοῦ Κυρίου πάνω στή γῆ».

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 28ης Δεκεμβρίου, ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., κατά τήν πλουσίαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν μέ ὕμνους, ᾄσματα καί χορούς τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀναγνωστηρίου Ἁγιάσου Λέσβου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης. Κατ'αὐτήν ὡμίλησαν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκῆς καί ὁ Πατριάρχης, διανείμας ἐν τέλει εἰς ἅπαντας ἑόρτια δῶρα καί γλυκά.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, ἐπί κεφαλῆς 72μελοῦς ὁμίλου ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀναγνωστηρίου Ἁγιάσου Λέσβου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κλεάνθους Κορομηλᾶ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Χρυσόστομον Παπαδάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, κ. Λεόντιον Καρίκαν, ἐκ Θεσσαλονίκης, κ. Ναθαναήλ Φίλιον, ἐκ Πτολεμαΐδος, καί κ. Δημήτριον Ζῶρζον, στρατιωτικόν Ἱερέα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Hrivakov, Α΄ Γραμματέα τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Οὐκρανίας, καί Yuriy Torlak, Ἀναπληρωτήν Ἐμπορικόν Ἀκόλουθον παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Tuna Köprülü, ἐ. τ. Γεν. Πρόξενον τοῦ Μονακό ἐνταῦθα, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Murat καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nina Joukowsky, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίας Παντελάρα, ἐπί ὑποβολῇ τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ Νέου Ἔτους.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 27ης Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Παϊσίου Κοκκινάκη, μετέβη εἰς τό ἐν Bomonti Γαλλικόν Γηροκομεῖον, διευθυνόμενον ὑπό τῶν «Petites Soeurs des Pauvres» καί ηὐχήθη εἰς τό Διοικητικόν Συμβούλιον αὐτοῦ καί τούς ἐν αὐτῷ γηροκομουμένους τά εἰκότα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος καί ἔψαλε, Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Αὐτοῦ, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυροῦ Μελίτωνος, ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Τριανταφυλλίδην, ἐντεῦθεν, Χριστοφῆν Χειράκην, θυρωρόν τῶν Πατριαρχείων, καί Χρῆστον Τσεβίκ, νυκτοφύλακα αὐτῶν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν θεατρικήν παράστασιν τῆς θεατρικῆς ὁμάδος καί χορῳδίας Ναούσης Πάρου «Ἡ Κανέλα καί τό Δυοσμαράκι», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 60 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, τήν Τετάρτην, 27ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν τελεσθεῖσαν, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βράτσης κ. Καλλινίκου Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ἐν Φαναρίῳ Βουλγαρικῷ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, δεξίωσιν, ἐπί τῇ παρουσιάσει τοῦ βιβλίου τῆς Εὐγεν. κ. Tuna Köprülü, ἐ. τ. Γεν. Προξένου τοῦ Μονακό ἐνταῦθα, ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ Πόλις ὡς Πολιτιστική Πρωτεύουσα τῆς Εὐρώπης-Kültür Başkenti İstanbul», ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ θερέτρῳ Sait Halim Paşa Yalısı, αὐθημερόν ὡσαύτως.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 28ης Δεκεμβρίου, ἐδεξιώθη τούς διδασκάλους καί μαθητάς τῆς πρωτοβαθμίου ἐκπαιδεύσεως τῆς Ὁμογενείας ἡμῶν, ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., κατά τήν πλουσίαν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν μέ ὕμνους, ᾄσματα καί χορούς τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀναγνωστηρίου Ἁγιάσου Λέσβου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μυτιλήνης. Κατ'αὐτήν ὡμίλησαν ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Κύριλλος Συκῆς καί ὁ Πατριάρχης, διανείμας ἐν τέλει εἰς ἅπαντας ἑόρτια δῶρα καί γλυκά.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Κυρίλλου Συκῆ, ἐπί κεφαλῆς 72μελοῦς ὁμίλου ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Ἀναγνωστηρίου Ἁγιάσου Λέσβου, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Κλεάνθους Κορομηλᾶ.
Τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτας κ. Χρυσόστομον Παπαδάκην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, κ. Λεόντιον Καρίκαν, ἐκ Θεσσαλονίκης, κ. Ναθαναήλ Φίλιον, ἐκ Πτολεμαΐδος, καί κ. Δημήτριον Ζῶρζον, στρατιωτικόν Ἱερέα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Hrivakov, Α΄ Γραμματέα τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Πρεσβείας τῆς Οὐκρανίας, καί Yuriy Torlak, Ἀναπληρωτήν Ἐμπορικόν Ἀκόλουθον παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ αὐτῆς.
Τήν Εὐγεν. κ. Tuna Köprülü, ἐ. τ. Γεν. Πρόξενον τοῦ Μονακό ἐνταῦθα, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Murat καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Nina Joukowsky, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Χαλκηδόνος, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Ἐλλογ. κ. Αἰμιλίας Παντελάρα, ἐπί ὑποβολῇ τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ Νέου Ἔτους.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 26ην Δεκεμβρίου, ἐδέχθη τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γραμματέως αὐτοῦ, προσελθόντα ἵνα ἐκφράσῃ τάς ἑορτίους εὐχάς ἑαυτοῦ τε καί τῆς κατ᾿ αὐτόν παροικίας, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς ἰδίας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, μετέβη εἰς τό ἐν Şişli Γηροκομεῖον «Artigiana» καί ηὐχήθη εἰς τό Διοικητικόν Συμβούλιον αὐτοῦ καί τούς ἐν αὐτῷ γηροκομουμένους τά εἰκότα ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν τοῦ Θρόνου, ἀνταλλάξας μετ᾿ αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βράτσης κ. Καλλίνικον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, ἐπί κεφαλῆς 30μελοῦς ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Δημητρίου Ἀθανάσωφ, Ἂρχοντος Μ. Πρωτεκδίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν, ἐλθόντας ἐνταῦθα ἐπ'εὐκαιρίᾳ τῆς πανηγύρεως τοῦ ἐν Φαναρίῳ Βουλγαρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου. 
Τούς Ὁσιωτ. Ἱερομόναχον κ. Νέστορα, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου, καί Μοναχόν κ. Νικόλαον, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου, καί Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Χορεζίδην, Ἠλίαν Χορευταρῆν καί Ἐμμανουήλ Ebeyn.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχον Beyoğlu, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Erol Ökten καί Abdullah Karadeniz, στελεχῶν τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου αὐτοῦ, καί Κωνσταντίνου Τσεντολίνι, προσελθόντα ἵνα ἐκφράσῃ τάς ἑορτίους εὐχάς αὐτοῦ, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τῷ Νέῳ Ἔτει.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄγγελον Μαρόπουλον, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Βενετίαν Κλημεντάκη, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Baran Güreş καί Metin Ekşi, ἐξ Ἴμβρου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Πέμπτην, 21ην Δεκεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου, ἐπεσκέφθη τό Μουσεῖον τοῦ Πέραν («Pera Müzesi») καί τήν ἐν αὐτῷ ἔκθεσιν φωτογραφιῶν τῆς Πόλεως τοῦ 19ου αἰῶνος, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. İnan Kıraç καί τῶν συνεργατῶν αὐτοῦ.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Δεκεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, 24ης ἰδίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξε, κατά τήν τάξιν, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Στέφανος.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μακάριον Γρινιεζάκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Ἀμπελικάκη, ἱεροσπουδαστοῦ.
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Μακάριον Παπαμιχαήλ, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Διονυσίου τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κίτρους.
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν καί Εὐλαβ. Διάκονον κ. Βασίλειον Φουρουντζόγλου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιομολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. κ. Marianne Leissner, ἐκ Βιέννης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Χρῆστον Πεστελματζόγλου, Διευθυντήν τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τήν Εὐγεν. δίδα Ἀγλαΐαν Χρυσαφάκη, τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Βασίλειον Κυρόπουλον, Καθηγητήν Οἰκονομολογίας, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Σωκράτους, ἐκπαιδευτικοῦ, τήν Ἐλλογ. κ. Εὐγενίαν Ἰ. Καλαμάρη, ὡσαύτως ἐκπαιδευτικόν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Στέφανον Μπαϊράμογλου, ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης,  Χρῆστον Μαλομάτ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλίκης, Ἐμμανουήλ Ψαρόπουλον, Χρῆστον Ψευτέλην, Λογιστήν, Βασίλειον Πορίδην, ἐργολάβον, καί Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον τῶν Πατριαρχείων, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Χρήστου. 
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Selcan Özgür, Καθηγήτριαν, ἐξ Ἰκονίου.
Μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου τῶν ἐνταῦθα Ἰμβρίων, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Εὐγεν. κ. Παναγιώτας Μορφιάδου, κομίσαντας Αὐτῷ τό Ἡμερολόγιον τοῦ Νέου Ἔτους.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Jacques Debbs καί Mesut Tufan, συνεργάτας τοῦ Γαλλογερμανικοῦ τηλεοπτικοῦ δικτύου «ARTE».
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Δ. Ἀρχοντώνην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης καί τῆς θείας αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀσπασίας Ε. Ἀρχοντώνη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Χατζηϊωαννίδην, Στρατιωτικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰουλίας Βγενοπούλου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Π. Τσαλιάφαν, Ἀν. Διευθυντήν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Φωτεινῆς, χειρουργοῦ ὀδοντιάτρου, καί τῶν τέκνων αὐτῶν Πασχάλη καί Ἑλένης, ἐξ Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τήν Εὐγεν. κ. Χρυσούλαν Στέκα, ἐξ Ἀθηνῶν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ, Γραμματέως τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης, κατά:
α) τά ἐγκαίνια τοῦ Κέντρου Παραγωγῆς Κοσμημάτων «Kuyumcukent», ἐν Bahçelievler, τό Σάββατον, 23ην ἰδίου, καί
β) τό διοργανωθέν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu, «Φεστιβάλ βιβλίου», ἐν Σταυροδρομίῳ, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Πέτρον Vladimirovic Stegniy, Πρέσβυν τῆς  Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαργαρίτας, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτοῦ ἐκ Τουρκίας. Τῇ αὐτοῦ Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μᾶρκον-Ἐλευθέριον Μεννῆν, Δήμαρχον Χίου, καί Γεώργιον Κουκούλην, Πρόεδρον Δημοτικοῦ Ὀργανισμοῦ Ἀθλήσεως καί Νεολαίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Σαμαντζῆν, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Γιολάνταν Ντίζογλου, Ὑπάλληλον τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Μορφιάδην, ἐκ τῶν ὁδηγῶν τοῦ ὡς ἄνω Προξενείου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. Εἰρηναῖον, μετά τοῦ Σεβ. νέου Μητροπολίτου Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου κ. Δαμασκηνοῦ, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀμφιλοχίου Παπαγιαννάκη, Ἡγουμένου τῆς ἐν Χανίοις Ἱερᾶς Μονῆς  Ἁγίας Τριάδος  Τζαγκαρόλων. 
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Τριδέντου κ. Luigi Bressan, μεθ' ὁμίλου κληρικῶν καί λαϊκῶν στελεχῶν τῆς Ἐπαρχίας αὐτοῦ.
23μελῆ ὅμιλον Τούρκων, Ἑλλήνων, Τουρκοκυπρίων καί Ἑλληνοκυπρίων μελῶν τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Φόρουμ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν συμπροέδρων αὐτοῦ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντίνου Καρρᾶ, Ἄρχοντος Νοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί  Ἐξοχ. κ. İlter Türkmen, τ. Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε διά μακρῶν ἐπί τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί τῶν προβλημάτων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς ἐνταῦθα Ὁμογενείας.   
Τόν Ἐντιμολ.  κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἂρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας,  μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Jürgen Ziegler, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς ἐνταῦθα Ἀντιπρoσωπείας τῆς Αὐτοκινητοβιομηχανίας «Mercedes Benz».
Τήν Εὐγεν. κ. Ἀναστασίαν Κορτίδου, ὑποβαλοῦσαν σέβη καί ἐξαιτησαμένην τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Παναγιώτην Γ. Νικολόπουλον, Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου, Διευθυντήν τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Μέλη ἐκ τοῦ Ὑπάτου Συμβουλίου τῆς Παμμακεδονικῆς Ἑνώσεως Ἀμερικῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου Σπηλιάκου.
Τόν Ἐντιμ. κ. İnan Kıraç, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Nick Baird, νέου Πρέσβεως τῆς Μ. Βρεταννίας ἐν Ἀγκύρᾳ, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτοῦ, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 18ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Ahmet Ertegün, ἐκ τοῦ Τεμένους Altunizade, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Θεοφανοῦς τῆς Βασιλίσσης, ἧς τό ἱερόν λείψανον φυλάσσεται ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος αὐτοῦ, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Παρασκευῆς, 15ης Δεκεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου.


Ὁ Ἐξοχ. Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς FYROM εἰς τά Πατριαρχεῖα
Ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 16ης Δεκεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Lubisa Georgievsky, Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῆς πρῴην Γιουγκοσλαβικῆς Δημοκρατίας τῆς Μακεδονίας («FYROM»), μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Igor Popov, Γενικοῦ Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα. Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κορέας κ. Σωτηρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου ἐκδήλωσιν, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, πρός τιμήν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Πέτρου Μάρκαρη, Συγγραφέως.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης Δεκεμβρίου, καθ'ὅν ἐκκλησιάσθησαν, μεταξύ ἄλλων, καί ὅμιλος δημοσιογράφων-φοιτητῶν τοῦ προγράμματος πιστοποήσεως γνώσεων καί δεξιοτεχνίας χρήσεως ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν ECDL, ἐξ Ἑλλάδος, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε τόν λόγον, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Προπατόρων, 17ης ἰδίου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, 17ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ, εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τῆς Κοινότητος Σαρμασικίου καί ἐχοροστάτησε κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ.  Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Μάξιμος. Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐλλογ. κ. Βασίλειος Π. Κέντρος, Καθηγητής, ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος καί ὁ Πατριάρχης. 'Eπηκολούθησε δεξίωσις.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κορέας κ. Σωτήριον, μετά τῶν Θεοφιλ. ΡΚαθολικοῦ Ἐπισκόπου κ. Kim Heui Joong καί Θεοφιλ. Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου κ. Park Kyung Jo, ἐπί κεφαλῆς 20μελοῦς ὁμίλου μελῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν τῆς Κορέας, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τό Πατριαρχικόν ἄριστον.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Δοσίθεον Κανέλλον, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Τατάρνης Εὐρυτανίας.
Τήν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμφιλόχιον Στεργίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαζίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος.
Τόν Ἐντιμ. κ. Haluk Sanver, ἐ. τ. Γενικόν Πρόξενον τῆς Χιλῆς ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ebru.
Τήν Εὐγεν. δίδα Γλυκερίαν Παναγιωτίδου, στέλεχος τοῦ παρά τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος Γραφείου Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως.
Τόν Ἐντιμ. κ. Zeynel Abidin Turan, πρ. Δήμαρχον Νικαίας (İznik).
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Kemal Sarıca, Οὐρολόγον Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Στυλιανήν Θανάσογλου, ἐπί τοῖς διαγενομένοις ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τήν Ἐλλογ. δίδα Μαρίαν Βακαλοπούλου, Καθηγήτριαν Νοσηλευτικῆς, ἥν ὁ Πατριάρχης συνεχάρη καί ηὐλόγησεν ἐπί τῇ προαγωγῇ αὐτῆς, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Περβανᾶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐκ Μαρωνείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ξενοφῶντα Τυροβόλην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἑλένης, πρός ἐκζήτησιν τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν εὐχῶν, ἐπί τοῖς τελεσθεῖσι πρότριτα γάμοις αὐτῶν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χρῆστον Δαφνοπατίδην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Ὁμοίως, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀβραάμ Κατραντζῆν, ἐκ τῶν Κλητήρων τῶν Πατριαρχείων. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Mustafa Öncel, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Ζαππείου Λυκείου «Χριστουγεννιάτικην    Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτοῦ, τό Σάββατον, 16ην Δεκεμβρίου, καί
β) τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Ahmet Refik Uzlar, ἐκ τοῦ ἐν Erenköy Τεμένους Galippaşa, τήν Κυριακήν, 17ην ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συλλόγου Γονέων καί Κηδεμόνων τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς «Χριστουγεννιάτικην Ἑορταγοράν», ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν αὐτῆς, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 14ης Δεκεμβρίου, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου πρός ἐπίσκεψιν τοῦ Κατηχητικοῦ αὐτῆς, ὁμιλήσας καταλλήλως πρός τούς μαθητάς αὐτοῦ καί διανείμας αὐτοῖς ἑόρτια δῶρα.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Αἰδεσιμολ. Δρα Walter Altmann, Πρόεδρον καί Συντονιστήν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον καί τήν Ἐλλογ. Δρα Margaretha Hendriks-Ririmasse, Ἀντιπροέδρους, τόν Αἰδεσιμολ. Δρα Samuel Kobia, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, συνοδευομένους ὑπό τῶν Ἐλλογ. κ. κ. Γεωργίου Λαιμοπούλου, Ἀναπληρωτοῦ Γεν. Γραμματέως, καί William Temu, καί τῆς Εὐγεν. κ. Sabine Udodesku, Στελεχῶν τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου.
Τούς Σοφολ. κ. κ. Abdullah Tiryaki, συνταξιοῦχον Μουφτήν, καί Mustafa Özgan, συνταξιοῦχον Ἰμάμην, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Abdullah Demirbaş, Δήμαρχον τῆς ἐν Ἀμίδῃ (Diyarbakır) Κωμοπόλεως Sur, Naksi Sayar, συνεργάτην αὐτοῦ, καί Muhammed Akar, Δικηγόρον, καί τήν Ἐλλογ. κ. Songül Göksu, Διευθύντριαν Πολιτισμοῦ τοῦ ὡς ἄνω Δήμου.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἠλίαν Σιωνίδην, Ἀντιναύαρχον ΛΣ, Ἀρχηγόν τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Ἰωάννου Καροπούλου, Πλοιάρχου, Εὐαγγέλου Τσαντζάλου, Ἀντιπλοιάρχου, Νικολάου Φαγογιάννου, Ὑποπλοιάρχου, καί Ἰωάννου Γκίκα, ἐκ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξίου-Μαρίου Λυμπεροπούλου, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει. 
Τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Κομοροσάνο, Ἀλεξάνδραν Καλφάογλου καί Σοφίαν Κορδομενίδου, ἐκ τοῦ Διοκητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, κομισάσας Αὐτῷ τό Ἡμερολόγιον τοῦ Νέου Ἔτους.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Μούζαν, νέον ἐνταῦθα Γενικόν Διευθυντήν τῆς Τραπέζης «Millennium».
Τόν Ἐντιμ. κ. Γρηγόριον Χατζηελευθερίου, ἐφοπλιστήν, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τετάρτην, 13ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ κατά τό ἰουλιανόν ἡμερολόγιον ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Βατοπαιδινῷ Μετοχίῳ κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Μύρων κ. Χρυσόστομος, ὑπεύθυνος διά τό Μετόχιον, Κληρικοί καί Μοναχοί ἐξ Ἁγίου Ὄρους καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς παροικίας, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις συνεχάρη τῇ πανηγυριζούσῃ παροικίᾳ καί ηὐχήθη πατρικῶς εἰς τούς προσκυνητάς. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Μετοχίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Πρέσβυν, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης «ΟΣΕΠ» ἐνταῦθα («BSEC» Black Sea Economic Cooperation Organization). 
Τόν Ἐξοχ. κ. Luc Beyer de Ryke, στέλεχος τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Françoise Germain-Robin, ἐκ Στρασβούργου.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν τελετήν ἀπονομῆς τῶν Βραβείων «Sedat Simavi», ὑπό τοῦ Συνδέσμου Δημοσιογράφων Τουρκίας («Türkiye Gazeteciler Cemiyeti»), ἐν τῷ ἐν Cibali Πανεπιστημίῳ «Kadir Has», τήν Δευτέραν, 11ην Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 12ην Δεκεμβρίου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῇ πανηγυρισάσῃ φερωνύμῳ Ἱερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Σκήτῃ τῆς νήσου Χάλκης, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ναϋδρίῳ αὐτῆς Θείαν Λειτουργίαν.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Χάλκης καί ὑπεύθυνος διά τήν Σκήτην, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τά μέλη τῆς Ὁμάδος Καλαθοσφαιρίσεως «Ἄρης», ἐκ Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Τζιβελέκη.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς, 8ης Δεκεμβρίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, τῆς Κοινότητος Μουχλίου, πρός ἐπίσκεψιν τοῦ Κατηχητικοῦ αὐτῆς, ὁμιλήσας καταλλήλως πρός τούς μαθητάς αὐτοῦ καί διανείμας ἀναμνηστικά δῶρα.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 9ης Δεκεμβρίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 10ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Θεόδωρος.  Παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, ὅμιλος ΡΚαθολικῶν ἐξ Αὐστρίας, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, καί Gerhard Goetz, Πρόξενος τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί μέγας ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιος Δολτσινιάδης, Πρόεδρος τῆς νεοεκλεγείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Νικόλαος Τοπαλίδης, ἐκ μέρους πολυμελοῦς ὁμίλου φοιτητῶν τοῦ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρᾴκης, καί ὁ Πατριάρχης. Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
20μελῆ ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν ΡΚαθολικῶν ἐξ Αὐστρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σάλτσμπρουκ κ. Alois Kothgasser καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἴννσμπρουκ κ. Manfred Scheuer, συνοδευομένους ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Ἄρχοντος Μ. Πρωτονοταρίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Graz. Τήν μεσημβρίαν τῆς Κυριακῆς, 10ης τ. μ., ὁ Πατριάρχης, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν αὐτῶν παρατεθέν ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γεῦμα ἐν τῇ ἐν Νεοχωρίῳ ἐπαύλει «Sait Halim Paşa Yalısı», ἐγείρας πρόποσιν, εἰς ἥν ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Kothgasser.   
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον Συμεωνίδην, ἐκ Γενεύης.
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμους κ. Νικόλαον Μπάνοβιτς, τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί κ. Νικόλαον Ἀναγνωστόπουλον, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Συμεών Παπάζογλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Ρωσσικῆς Παροικίας, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Τιμοθέου καί Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κορνηλίου Ἁγιοπαντελεημονιτῶν, καί τῆς Εὐγεν. κ. Βασιλικῆς Ντενησένκο, Ἀντιπροέδρου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συνδέσμου τῆς Παροικίας, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱεροῦ Βατοπεδινοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, κατά τό παλαιόν ἡμερολόγιον.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Χαραλάμπην Παπαστάθην, Ἄρχοντα Νομοφύλακα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητήν Νομικῆς, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Χαραλάμπην Τζαρατζούρην, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Δημήτριον Δεμιρτζῆν, Καθηγητήν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαλάμως, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. κ. Πανωραίας καί τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Κυριακοῦ Στάντζου, οὓς ηὐλόγησεν ὁ Πατριάρχης ἐπί τοῖς προσφάτως τελεσθεῖσι γάμοις αὐτῶν. 
Τήν Εὐλαβ. πρεσβυτέραν κ. Ἄνναν Σακκουλίδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ἥβης, ὑποβαλούσας σέβη καί λαβούσας τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις καί γενεθλίοις αὐτῶν, ἀντιστοίχως.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τόν Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μ. τοῦ Γένους Σχολῆς, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Νικόλαον Συμεωνίδην, Συνταγματάρχην ἐν τῷ ἐνταῦθα Νατοϊκῷ Στρατηγείῳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Φαίδρας, Νικόλαον Πορίδην, ἐργολάβον, Σπυρίδωνα Χατζηαναστασίου, ἐπιχειρηματίαν, καί Στυλιανόν Κατσώνην, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τῶν Πατριαρχείων, καί τάς Εὐγεν. κυρίας Αἰκατερίναν Τζαγκρέτου καί Ἄνναν Ἀναστασίου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Μιλτιάδην Πολυβίου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Ὅμιλον μελῶν τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Κάτω Γραμματικοῦ Πέλλης «Πατριάρχης Χρύσανθος», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Πέτρου Πριβατιστάνη, Οἰκονομολόγου Καθηγητοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύριον Λιάζε, Ὀδοντίατρον, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Δημήτριον Τσιανικλίδην, Νομικόν-Θεολόγον, καί Ἰωάννην Κερμενιώτην, Φιλόλογον, ἐκ Δράμας.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἀθλητικοῦ Συλλόγου Πέραν, «Ἑλληνικήν βραδυάν», ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό Σάββατον, 9ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ξενοφῶντος Τυροβόλη καί Ἑλένης Κάτση, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱερῷ Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος, τήν Κυριακήν, 10ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Σάλτσμπρουκ κ. Alois Kothgasser τελεσθεῖσαν θείαν λειτουργίαν ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ ναϋδρίῳ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνταῦθα Αὐστριακῆς παροικίας, τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 10ης ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τῇ Τρίτῃ, 5ῃ Δεκεμβρίου, τόν οἰκουροῦντα λόγῳ μικροῦ ἀτυχήματος Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Ἡρακλείας κ. Φώτιον καί ηὐχήθη αὐτῷ ἀδελφικῶς ταχεῖαν καί πλήρη ἀνάρρωσιν, πρός συνέχισιν τῆς εὐόρκου διακονίας αὐτοῦ πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, τοῦ θαυματουργοῦ, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 5ην Δεκεμβρίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος.  Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τῶν ἀειμνήστων Μητροπολίτου Ἀνέων κυροῦ Νικολάου, Συγκέλλου Νικολάου Παλαιολόγου, ἐκ τῶν δωρητῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καί ἄλλων κεκοιμημένων ἀδελφῶν ἡμῶν. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.  Κατά τήν πακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμος κ. Μελέτιος Σακκουλίδης, ὁ Μουσικολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς ΚΠόλεως-Καθηγητής καί Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, ἐν τέλει δέ ὅμιλος μαθητῶν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ἀγρινίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Διευθυντρίας αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μαρίας Μαμασούλα, ἀπήγγειλεν δημώδη ᾄσματα, καί

β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Τζιμπαλῆ, κατά τήν ἐν αὐτῷ τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 6ην ἰδίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Νικολάου Βαρδινογιάννη, οὗτινος ἡ οἰκογένεια ὑπῆρξε χορηγός τοῦ ἐξωραϊσμοῦ τοῦ Ναοῦ. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικίαλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν, ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ Λονδίνου. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν πρόσφατον ἐπίσκεψιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα καί τάς σχέσεις Ὀρθοδόξων καί ΡΚαθολικῶν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Χόνγκ Κόνγκ κ. Νικήταν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Πετροπέλλην, Ἀρχειοφύλακα τῶν Πατριαρχείων, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Γκίκαν, Στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Διακοφωτάκην, Σύμβουλον Πρεσβείας Α΄ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ψευτέλλην, Ἀντιπλοίαρχον, Ε.Ν., ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ἐκ τοῦ Προεδρείου καί τῶν μελῶν τοῦ Ἰνστιτούτου Βυζαντινῆς καί Παραδοσιακῆς Μουσικῆς Ἀγρινίου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Θεοδώρου Καραπάνου, Ἱεροψάλτου.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ. κ.  Νικόλαον Τζωΐτην, Στέλεχος τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, Ἀνδρέαν Ρομπόπουλον, Ἰδιοκτήτην-Διευθυντήν τῆς ἐνταῦθα Ἐφημερίδος «Ἠχώ», Νικόλαον Μαγγίναν, δημοσιογράφον, Σάββαν Παναγιωτίδην, γυμναστήν, Νικόλαον Μαρούσην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἥβης, Νικόλαον Σεβσεβμέ, παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Νικόλαον Σαϊδάμ, βιολόγον, Στυλιανόν Καλαμάρην, Νικόλαον Σαατσῆν, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Νικόλαον Λιάζε καί Νικόλαον Σῶτον, Κλητῆρας, Νικόλαον Ντεμίρ, ὑπάλληλον αὐτῶν, τήν Ἐλλογιμ. κ. Αἰκατερίναν Σαρρῆ-Ναούμ, Καθηγήτριαν, τάς Ἐλλογιμ. Καθηγητρίας δίδας Ἄνναν Ψαροπούλου, Αἰκατερίναν Καγιάντελεν καί Ἄνναν Θεοδωρίδου, μετά τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Mario Del Pe, Μηχανικοῦ ὑπολογιστῶν, καί τήν Εὐγεν. δίδα Αἰκατερίναν Λειψάνου, ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐν Nişantaşı Οἴκου Τέχνης καί Πολιτισμοῦ «Portakal»,  δεξίωσιν, τήν Τετάρτην, 6ην Δεκεμβρίου.


Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν, ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ὁσιώτ. Σύγκελλον κ. Ἄνθιμον Ἠλιάδην, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, καί διεβίβασεν αὐτῷ τάς Πατριαρχικάς εὐχάς ὑπέρ ταχείας ἀναρρώσεως.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τήν Ἐξοχ. κ. Heide Maria Gürer, νέαν Πρέσβυν τῆς Αὐστρίας ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευομένην ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Josef Saiger, Γενικοῦ Προξένου τῆς χώρας ταύτης ἐνταῦθα. Τῇ αὐτῆς Ἐξοχότητι ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον νενομισμέναι τιμαί.
Τήν Εὐγεν. κ. Παρθέναν Ἀμανατίδου, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ ἐν τῇ Πόλει Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἀναχωρήσει αὐτῆς ἐντεῦθεν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Κωνσταντίνου.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τά ἐγκαίνια τῆς διοργανωθείσης ὑπό τῆς Τραπέζης Garanti ἐκθέσεως, ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Τζενγίζ Χάν καί οἱ κληρονόμοι αὐτοῦ. Ἡ μεγάλη Μογγολική Αὐτοκρατορία-Cengiz Han ve Mirasçıları. Büyük Moğol İmparatorluğu», ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ «Sakıp Sabancı», τήν Τρίτην, 5ην Δεκεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου συναυλίαν τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Ἀγρινίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 60 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ ὡς ἄνω Λυκείου, τήν Δευτέραν, 4ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς 1ης Δεκεμβρίου ἐ.ἔ, ηὐλόγησε τό παρατεθέν ὑπό μελῶν τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Τάγματος Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Ἅγιος Ἀνδρέας» πρός τιμήν Αὐτοῦ δεῖπνον, ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Esma Sultan», καθ'ὅ παρεκάθησαν, μεταξύ ἄλλων, Ἱεράρχαι τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Ross Wilson, Πρέσβυς τῶν ΗΠΑ ἐν Ἀγκύρᾳ, ἡ Εὐγεν. Γεν. Πρόξενος αὐτῶν ἐνταῦθα κ. Deborah Jones, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, καί ἄλλοι ἐκλεκτοί συνδαιτυμόνες. Εἰς τά ἐπιδόρπια ὡμίλησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν ἱστορικήν σημασίαν τῆς ἐπισκέψεως τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου ΙϚ΄, εἰς τήν ἕδραν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 3ης Δεκεμβρίου, xοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, ἐν τῷ τέλει τῆς ὁποίας ὡμίλησεν Οὗτος πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα καί διένειμεν εἰς αὐτό τό ἀντίδωρον.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἑσπέρας, συνοδευόμενος ὑπό Σεβ. Συνοδικῶν Μητροπολιτῶν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης Καραΐνδρου συναυλίαν, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Lütfi Kırdar».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναῖον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Διακόνου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Μεθοδίου Φλουρῆ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου νεοεκλεγείσης Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν α) Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τόπκαπι, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ καί Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Κεσίλογλου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, καί β) Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, ὑποβαλόντος σέβη καί ἐξαιτησαμένου τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ διαγενομένῃ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, καί Μουσικολ. κ. Ἀντωνίου Παριζιάνου, Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητοῦ, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τούς εἰθισμένους ἄρτους, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρων κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, καί κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανυγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέργιον Γκούλφαν, ἀπερχόμενον Δήμαρχον Χρυσουπόλεως Καβάλας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σ. Νιώτην, Σύμβουλον Διοικήσεως τῆς Τραπέζης Πειραιῶς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίναν Μεϊντάνη, Δημοσιογράφον τῆς ἐφημερίδος «Μακεδονία», ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Παπακυριακοῦ, Κυπρίαν Σύμβουλον Πρεσβείας ἐν Λονδίνῳ. 
Μέλη τοῦ Σωματείου «Οἰκουμενική Ὀρθοδοξία», ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Μιχαηλίδου, ἐκ Νέων Μουδανίων Χαλκιδικῆς. 
Τήν Εὐγεν. κ. Φανήν Μπαχαρίδου, Νομαρχιακήν Σύμβουλον Ἕβρου, ἐκ Νέας Βύσσης Ὀρεστιάδος.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν διοργανωθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, τελετήν ἐπί τοῖς ἐγκαινίοις κέντρων ὑγείας ἀναπήρων, ἐν τῷ ἐν Harbiye Συνεδριακῷ Κέντρῳ «Cemâl Reşit Rey», τό Σάββατον, 2αν Δεκεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 27ης Νοεμβρίου, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, μετέβη, κατόπιν προσκλήσεως, εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Aya Sofya Konakları» καί ἐκήρυξε τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου ἐπί τοῦ θέματος: «Ἡ ἐπικοινωνία τῶν Θρόνων Ρώμης καί ΚΠόλεως ἀνά τούς αἰῶνας».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα τῶν Διακόνων Αὐτοῦ κ. Ἀνδρέαν, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀμβρόσιον Μπιτζιάδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰερσέης.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Radu Gabriel Safta, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «The Marmara», τήν Δευτέραν, 27ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Πέραν (Beyoğlu), ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἰταλικῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τήν Πέμπτην, 30ήν Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Κορτίδου, Γραμματέως τοῦ Ληξιαρχείου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν ἔκθεσιν Θησαυρῶν τῆς Πόλεως («İstanbul Hazineleri Sergisi»), ἐν τῇ ἐν Sultanahmet Κιστέρνᾳ «Binbirdirek», τήν Τετάρτην, 29ην ἰδίου.


*  *  *