Ἡ κηδεία τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἡρακλείας κυροῦ Φωτίου (27/06/2007)

Τήν Τετάρτην, 27ην Ἰουνίου, ἐκηδεύθη ἐκ τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κυρός Φώτιος, πρῶτος τῇ τάξει τῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τήν πρωΐαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν 11ην π. μ., προέστη τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας τοῦ ἐκλιπόντος Ἱεράρχου, συμπαραστατούμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέργης κ. Εὐαγγέλου, Δέρκων κ. Κωνσταντίνου, Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου καί Ἰκονίου κ. Θεολήπτου. Ἡ θέσις τοῦ κηδευομένου ἐν τῇ σειρᾷ τῶν Συνοδικῶν στασιδίων ἔμεινε, κατά τήν τάξιν, κενή.

Τόν ἐπικήδειον λόγον ἐξεφώνησεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. 

Τό πένθος τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἔφερον οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος.

Παρέστησαν ὁ Μακ. Πατριάρχης τῶν ἐν Τουρκίᾳ Ἀρμενίων κ. Mesrop Β΄, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, οἱ Κληρικοί τῆς Παριαρχικῆς Αὐλῆς, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς καί τῶν παρακειμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, παράγοντες τῆς Ὁμογενείας, καί πλῆθος πιστῶν.

Ὁ ἐνταφιασμός αὐτοῦ ἐγένετο, ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου, ἐν τῷ Κοινοτικῷ Κοιμητηρίῳ Ἁγίου Ἰγνατίου Χαλκηδόνος.