Patriarchal News Bulletin

Ἰανουάριος 2010

Ὡς προηγγέλθη, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 29ην Ἰανουαρίου, ἐπέστρεψεν ἐξ Αὐστρίας, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σαπουντζῆ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 30ῆς ἰδίου.         

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Κυριακοῦ Κεσίσογλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους τῆς Κοινότητος Βεβεκίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Γεωργίου Μπενλίσοϊ Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰωακείμ Οἰκονομῖκον, Γενικόν Ἀρχιερατικόν Ἐπίτροπον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κίτρους. 

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου αὐτοῦ Μητροπολίτου πρῴην Χαλκίδος κυροῦ Χρυσοστόμου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος, τήν Τετάρτην, 27ην Ἰανουαρίου.
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Ρωμανοῦ, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Κωνσταντίνου Μπίλλη, πατρός τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Τιμίου Προδρό- μου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης.   

Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Ortaköy Ξενοδοχείῳ «Princess» διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν τοῦ Κόμματος AKP, τό Σάββατον, 30ήν Ἰανουαρίου.
Τήν ἐν τῇ ἐν Πριγκήπῳ Λέσχῃ «Anadolu Kulübü» διοργανωθεῖσαν  ἡμερίδα, μέ θέμα: «Stratejik Plan Geliştirme», αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε θερμόν συγχαρητήριον Γράμμα πρός τήν ἐν τῇ Πόλει ἐκδιδομένην ἀρμενιστί ἐφημερίδα «Jamanak» ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ζωῆς καί προσφορᾶς αὐτῆς, ὁ δέ Διευθυντής ἐκδόσεως αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Ara Koçunyan ἀπέστειλεν Αὐτῷ ἀπαντητικόν γράμμα εὐχαριστῶν καί εὐγνωμονῶν.

*  *  *

Ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ Τριωδίου, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 23ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, 24ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, οὗ τά ἱερά Λείψανα φυλάσσονται ἀπό τινων ἐτῶν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ,  κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 25ης Ἰανουαρίου.

Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Ἀνακομιδῆς τῶν ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, ἅτινα φυλάσσονται ἀπό τινων ἐτῶν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ἐχοροστάτησεν ἐν αὐτῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 26ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Τετάρτης, 27ης ἰδίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολον καί τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν. 
Ὅμιλον βουλευτῶν ἐκ τοῦ Κόμματος Εἰρήνης καί Δημοκρατίας, «BDP», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Nuri Yaman.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης διοργανουμένης ἐκθέσεως φωτογραφιῶν, μέ θέμα: «Time within us», ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ Συγχρόνου Τέχνης, τήν Τρίτην, 26ην Ἰανουαρίου.
Τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Şakir Eczacıbaşı, ἐκ τοῦ τεμένους Teşvikiye, αὐθημερόν.  

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 22αν Ἰανουαρίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Memorial νοσηλευόμενον Σεβ. Μητροπολίτην  Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν. 

Τό Σάββατον, 23ην ἰδίου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, μετέβη ἀεροπορικῶς εἰς Αὐστρίαν δι' ὀλιγοήμερον ἀνάπαυσιν.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὥρισεν ὡς Ἐπίτροπον Αὐτῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ὅστις καί προέπεμψε τόν Πατριάρχην ἡμῶν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁμοῦ μετά τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου.
Ὁ Πατριάρχης προτίθεται, σύν Θεῷ Ἁγίῳ, νά ἐπιστρέψη εἰς τήν ἕδραν αὐτοῦ, τήν Παρασκευήν, 29ην ἰδίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Δαμασκηνόν, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου αὐτοῦ κ. Δαμασκηνοῦ Ἀλαζράϊ καί τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Χρήστου Μπαμπινιώτου, Ἀρχιτέκτονος, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Χαραλάμπους Νεστορίδου, Ἐπιχειρηματίου, ἐκ Διδυμοτείχου.
Τήν ἔντιμον Ἐφορείαν τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Στεφάνου Μπαϊράμογλου, Ἄρχοντος Καστρινσίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, παρακαλέσασαν Αὐτόν ὅπως προστῇ τῶν ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Γραμμάτων. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Καρασακαλίδην, Δήμαρχον Σταυρούπολης Ξάνθης, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Κρίς, Διευθυντοῦ τῆς Ἐφημερίδος «Παρατηρητής τῆς Θρᾴκης-Ἐξπρές Οἰκονομική».
Τόν Ἐλλογ. κ. Συμεών Γιλμάζ, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Daniella Tekin καί τοῦ πατρός αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Aydın, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστράτιον Κίρκαν, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κασάπογλου, Θεολόγον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μπερνᾶ Γιρμῆ, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐλογίας ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριάκον Στεργιόπουλον, ἐκ Κοζάνης, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Στεργιαννῆς Ξηρομερίτου, ἐκ Κατερίνης.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Sişli ξενοδοχείῳ «Grand Cevahir» πραγματοποιηθεῖσαν ὁμιλίαν τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Numan Kurtulmuş,  Προέδρου τοῦ Κόμματος SAADET, μέ θέμα: «Ἡ Οἰκονομία: Ἐναλλακτική Λύσις», τό Σάββατον, 23ην Ἰανουαρίου.
Τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., πραγματοποιηθεῖσαν μουσικοχορευτικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Ἀρχείου Μουσικολαογραφικῆς Παραδόσεως «Χρόνης Ἀηδονίδης», ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως 20 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ ὡς ἄνω Συνδέσμου, αὐθημερόν τό ἑσπέρας.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 21ης τ.μ., μετέβη εἰς τήν ἕδραν τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., ἔνθα ἔσχε συνάντησιν καί ἐπικοινωνίαν μέ  νέους τῆς Ὁμογενείας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, μετά τῆς Εὐλαβ. πρεσβυτέρας αὐτοῦ κ. Μαριάννης, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Hasbal, Διευθυντήν τοῦ Τμήματος Ἀσφαλείας τῆς Ἀστυνομίας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ekrem Demirtaş, Πρόεδρον τοῦ Ἐμπορικοῦ Ἐπιμελητηρίου Σμύρνης, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φίλιππον Μελόπουλον, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ.  κ. Δημήτριον Τσιμάραν, ἐντεῦθεν, ἐπί τῇ περατώσει τῆς στρατιωτικῆς θητείας αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Κωνσταντινιάν Εὐστρατιάδου, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Λαργαντζῆ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Ἰακωβίδην, μετά τῆς αὐταδέλφης αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Ἰακωβίδου-Τσινλεμέν, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κ. Sabriye K. Parlak, Işın Fıratlı, Defne Tekay, Filiz Öztemel καί Tülay Urun, Ἀρχαιολόγους, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Γεωργίαν Μ. Μπίτση, ἐντεῦθεν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ.  Χρυσόστομον μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Διονυσίου Ραλλάτου, Εἰδικοῦ Συμβούλου τῆς κατ'αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Παντελεήμονος Μουτάφη, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, μετά τοῦ Ἐντιμολ. κ. Γεωργίου Σαρόγλου, Ἄρχοντος Μαΐστορος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς.   
Τόν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιάκονον κ. Μάξιμον, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀντίπαν Νικηταρᾶν, Ἡγούμενον τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καί Εὐαγγελιστοῦ καί Πατριαρχικόν Ἔξαρχον τῆς Ἱερᾶς Νήσου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὔαν Βώκου, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς, τήν Τρίτην, 19ην Ἰανουαρίου.
Τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ἰωακειμείου Παρθεναγωγείου, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., τήν Τετάρτην, 20ήν ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 18ης Ἰανουαρίου, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέψατο ἐν τῷ Μεγάρῳ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Ἀργότερον τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ διοργανουμένην ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἔκθεσιν φωτογραφιῶν τοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Zafer Karaca, Βυζαντινολόγου, μέ θέμα: «Αἱ πρό τῆς περιόδου Tanzimat Ἑλληνικαί Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι», ὁμιλήσας καταλλήλως ἑλληνιστί καί τουρκιστί. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Ἀγαθάγγελον Βαπορίδην, ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, καί Πρεσβύτερον κ. Ἀντώνιον Γιουβανόπουλον, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κουμαριωτίσσης τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἀντώνιον Καρατζῖκον, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων, ἀσπασαμένους τήν σεπτήν Πατριαρχικήν δεξιάν, πρός ἐκζήτησιν εὐχῆς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Μουσικολ. κ. Ἀντώνιον Παριζιᾶνον, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς-Καθηγητήν, τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Ἀγγελίδην, Ἄρχοντα Πριμικήριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, τούς Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιον Ἠλιάδην καί κ. Ἰωάννην Γιγουρτσῆν, καί τήν Ἐλλογ. κ. Ἁγνήν Νικολαΐδου,  Ἐκπαιδευτικούς, ἐντεῦθεν, ὡς καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Ἀντώνιον Στέλιαν, Γραμματέα τοῦ Τουρκικοῦ Γραφείου τῶν Πατριαρχείων, Ἀθανάσιον Μαμάσην, Ἀθανάσιον Μιράνκο, καί Ἰωάννην Τουράτσογλου, ἐντεῦ- θεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. κ. Fermani Altun, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Dünya Ehl-İ Beyt Vakfı». 
Τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Χαλκιᾶν μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν.  κ. Ἀναστασίας Κίσσα, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στυλιανόν Ζαβόν, Ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Χαλκηδόνος τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 18ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 15ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτέλεσε τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τῆς ἀειμνήστου Χαρικλείας Φίλη, αὐταδέλφης τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, ἐν τῷ Ἱερῷ Κοιμητηριακῷ Ναῷ Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι Ἱεράρχαι τοῦ Θρόνου ἐντεῦθεν τε καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Βασίλειος Μπορνόβας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, οἱ οἰκεῖοι καί συγγενεῖς τῆς ἐκλιπούσης καί πολλοί συμπολῖται ἡμῶν.   

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 16ης ἰδίου, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ἐν Sütlüce Διεθνεῖ Συνεδριακῷ Κέντρῳ πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἐνάρξεως τῶν ἐκδηλώσεων, ἐπί τῇ ἀνακηρύξει τῆς Πόλεως ἡμῶν εἰς Πολιτιστικήν Πρωτεύουσαν τῆς Εὐρώπης κατά τό ἔτος 2010, παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. κ. Abdullah Gül, Προέδρου τῆς Δημοκρατίας, καί κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργοῦ, ἄλλων ἐπισήμων καί προσωπικοτήτων, ὡς καί πλείστων προσκεκλημένων. 

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπεσκέψατο τόν ἕνεκα ἐπισυμβάντος ἀτυχήματος νοσηλευόμενον ἐν τῷ Ἀμερικανικῷ Νοσοκομείῳ Ἐντιμ. κ. Μustafa Koç, Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου Ἐπιχειρήσεων «Koç Holding», καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π.  Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 16ης Ἰανουαρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑπομένης, Κυριακῆς, 17ης ἰδίου, καθ' ἥν ἐκκλησιάσθησαν ὁ Ἐντιμ. κ. Σταῦρος Κόντος, Δήμαρχος Νέας Φιλαδελφείας, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Wiesbaden Γερμανίας Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὑπό τήν ἡγε- σίαν τῆς Εὐλαβ. κ. Δεσποίνης Παπασαλούρου, ὡς καί ἄλλοι προσκυνηταί.

Τό ἑσπέρας τῆς ἰδίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχο- ροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τόν τελεσθέντα Ἑσπερινόν, καί ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο ὑπ' Αὐτοῦ ἡ τελετή κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τοῦ Φιλανθρωπικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συνδέσμου Ἰμβρίων τῆς Πόλεως ἡμῶν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., καθ' ἥν ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε πρός τούς συμπατριῶτας Αὐτοῦ καί ηὐχήθη αὐτοῖς καλήν καί εὐλογημένην χρονιάν. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Tόν Σεβ.  Καρδινάλιον κ. Francis George, Ἀρχιεπίσκοπον Σικάγου, μετά τοῦ γραμματέως αὐτοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Daniel A. Flens καί τοῦ Ἐντιμ. κ. John Doerr.   
Tόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παντελεήμονα Παπασυνεφάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Σταύρου Κόντου, Δημάρχου Νέας Φιλαδελφείας, ἐπί κεφα- λῆς ὁμίλου συνεργατῶν αὐτοῦ. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Φωκᾶ τῆς Κοινότητος Μεσαχώρου. 
Tόν Ἐξοχ. κ. Dragoljub Ljepoja, Πρέσβυν τῆς Βοσνίας - Ἐρζεγοβίνης ἐν Ἀγκύρᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Annita.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Πλατῆν, Πρέσβυν ἐ.τ., μετά τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, Ἀντιδημάρχου Ἀθηναίων.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Κοτίδην, Σύμβουλον Πρεσβείας, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Χατζόπουλον, Συντονιστήν Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Παναγιώτην Μαγκλάραν, Στέλεχος τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγενίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Τανισκίδην, Πρόεδρον τῆς Τραπέζης «Millenium Bank», μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Βίκτωρος Ρέστη, Ἐφοπλιστοῦ, καί Πέτρου Στάθη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Tόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Σιόκαν, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ Ἑλληνικῆς Κοινότητος, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πηλιχοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Tόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Κυριακίδην, Ἐκδότην, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Μιχαήλ, Καθηγητοῦ-Ἐπιχειρηματίου, καί τῆς Εὐγεν. κ. Μαριάννης Ζιμπάρα, ἐκ τῶν Γραμματέων τοῦ παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐκ Βρυξελ- λῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀχιλλέα Βαρδάκην, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀλεξάνδρας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιον Κορτίδην, Γραμματέα τοῦ Ληξιαρχείου τῶν Πατριαρχείων, καί κ. Ἀντώνιον Νακόπουλον, Ὑπάλληλον αὐτῶν, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτῶν ἑορτῇ.
Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐν Wiesbaden Γερμανίας Κοινότη- τος τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.   

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Tήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τήν Πέμπτην, 14ην Ἰανουαρίου.
Τήν προβολήν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Sezai Karakoç «Gün Doğmadan», ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemal Reşit Rey», τήν Παρασκευήν, 15ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μᾶρκον Petsalo, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Φιλλανδίας, μετά μελῶν τοῦ Συλλόγου « Αἱ Σκῆται τῆς Σάϊμα».
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν Δρα κ. Jozef Šesták, νέον Γενικόν Πρόξενον τῆς Δημοκρατίας τῆς Σλοβακίας ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Anna Šestáková.
Τόν Ἐλλογ. κ. İlber Ortayli, Ἱστορικόν, Διευθυντήν τοῦ Μου- σείου Topkapı, προσκαλέσαντα τόν Πατριάρχην εἰς τήν αὐτῷ Ἔκθε- σιν περί τοῦ Περσικοῦ Πολιτισμοῦ.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀλέξανδρον Μπακαΐμην, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄννης, Ὀδοντιάτρου, ἐκ Θεσσαλονίκης.   

*  *  *

Τήν Παρασκευήν, 8ην Ἰανουαρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τοῦ Συνδέσμου τῶν Μουσικοφίλων καί παρηκολούθησε τό μάθημα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, συγχαρείς καί νουθετήσας τούς τε διδάσκοντας καί τούς διδασκομένους. 

Ὁ Πατριάρχης μέ τούς νέους τῆς Ὁμογενείας

Τό Σάββατον, 9 Ἰανουαρίου 2010, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαῖος, μετέβη εἰς Χιλήν τῆς Μαύρης Θαλάσσης ἐξ ἀφορμῆς τῆς διοργανωθείσης ὑπό τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἐκδρομῆς διά τούς σπουδαστάς καί ἐργαζομένους τῆς Πολίτικης Νεολαίας. Πρῶτον σταθμόν τῆς ἐκδρομῆς ἀπετέλεσαν αἱ παρά τήν εἴσοδον τοῦ χωρίου ἐγκαταστάσεις τοῦ Πανεπιστημίου Işık, ὅπου τόν Πατριάρχην, τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί τόν 100μελῆ ὅμιλον τῶν νέων ὑπεδέχθησαν οἱ Ἐλλογιμ. κ. Ekrem İkinci, Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου, Γεώργιος Στεφανόπουλος, Κοσμήτωρ τῆς Σχολῆς Μηχανολόγων Μηχανικῶν, καί Εὔα Ἀλεξάνδρου Σαρλάκ, Καθηγήτρια τοῦ Τμήματος ἀνθρωπιστικῶν καί κοινωνικῶν ἐπιστημῶν, καθώς καί ὁ Ἐντιμ. κ. İhsan Çayıroğlu, πρώην Δήμαρχος τῆς Χιλῆς. Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἐξεναγήθη, ὁμοῦ μετά τῶν μετεχόντων τῆς ἐκδρομῆς, εἰς τόν χῶρον τοῦ Ρωμαίηκού ποτε Κοιμητηρίου καί τό σωζόμενον τμῆμα τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου, Ἐπισκόπου Σάρδεων. Ἐν συνεχείᾳ ηὐλόγησε τό παρατεθέν ἐν τῷ ἑστιατορίῳ τοῦ ξενοδοχείου Dedeman Şile γεῦμα, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου, ἀπευθυνθείς πρός τούς Διευθυντάς Λυκείων, μαθητάς, φοιτητάς Πανεπιστημίων καί ἐργαζομένους, ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος, ἐπεδαψίλευσεν αὐτοῖς τάς σεπτάς Πατριαρχικάς Αὐτοῦ εὐχάς ἐπί τῷ νέῳ ἔτει, ἀπηύθυνεν αὐτοῖς πατρικούς λόγους πνευματικῆς νουθεσίας καί οἰκοδομῆς καί διένειμεν ἀντίτυπα τῆς Καινῆς Διαθήκης καί ἀναμνηστικά δῶρα. Ἐπίσης, τῇ προτροπῇ τοῦ Πατριάρχου ὡμίλησαν πρός τούς μετασχόντας τῆς ἐκδρομῆς νέους ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, Πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τῆς ἐν Ἡρακλείῳ Κρήτης Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας καί Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐξάρας τήν σημασίαν τῆς ἐπί αἰῶνας εἰρηνικῆς συμβιώσεως Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων ἐν Χιλῇ, καί ὁ ἀνωτέρω διαληφθείς Πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου, καλωσορίσας τόν Πατριάρχην καί τήν Πολίτικην Νεολαίαν ὡς κομιστάς ὑψηλῶν πολιτισμικῶν ἀξιῶν καί ἰδεωδῶν. Ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τό γειτονικόν Νιχωράκι τῆς Χιλῆς, καί τόν χῶρον τοῦ ἄλλοτε Χριστιανικοῦ Κοιμητηρίου αὐτοῦ.

Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 9ης τ.μ., ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ὑπό τοῦ Δήμου Beyoğlu καί τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Πολιτισμοῦ διοργανουμένης ἐκθέσεως φωτογραφίας, μέ θέμα: «Φῶς καί Σκιαί εἰς τά Βαλκάνια». Κατ'αὐτά ὡμίλησαν ὁ Ἐξοχ. κ. Φώτιος Ξύδας, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δήμαρχος Beyoğlu, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνος Σβολόπουλος, Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ἐκ μέρους τοῦ ὡς ἄνω Ἱδρύματος.   

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν, μετά τά Φῶτα, 10ην ἰδίου, συμπροσηυχήθη ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέου.                                 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιον.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Παπᾶν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογιμ. κ. Γεωργίου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως ἐν Λατινικῇ Ἀμερικῇ. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Εὐστράτιον Ζεγκίνην, Ἄρχοντα Μαΐστορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς ὁμάδος Ἀρχειονόμων.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Β. Χατζηελευθεριάδην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐφοπλιστήν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Λεωνίδαν Χρυσανθόπουλον, Γεν. Γραμματέα τοῦ Ὀργανισμοῦ Οἰκονομικῆς Συνεργασίας Μαύρης Θαλάσσης «ΟΣΕΠ» («ΒSEC»).   
Tόν Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντῖνον Σβολόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης Χέλμη, Ἠθοποιοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Καθηγητήν τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Πανεπιστημίου Μπιλκέντ, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Θεοχάρους, μεταπτυχιακοῦ Φοιτητοῦ, καί τῶν γονέων αὐτῶν, ἐκ Σερρῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Σάββαν Παναγιωτίδην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐντεῦθεν, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Λαιμόπουλον, Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Πριγκήπου, Ἰωάννην Τσακιρίδην, ὁδη- γόν ἐν τῷ ἐνταῦθα Γ. Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννην Σταυρίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί Βασίλειον Πορίδην, ἐντεῦθεν,  τήν Ἐλλογ.  κ. Βασιλικήν Πετρίδου, Παιδίατρον, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Γεωργίου, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Θεόφιλον Ζαφειρᾶκον, Στέλεχος τοῦ Ὀργανισμοῦ διά τήν Ἀσφάλειαν καί Συνεργασίαν ἐν Εὐρώπῃ («ΟΑΣΕ»), μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς Νανοπούλου, Δικηγόρου, τῶν τέκνων αὐτῶν, καί τῆς μητρός αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ρόδη, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Πέτρον Ν. Μαλίταν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. Δρος κ. Αἰκατερίνης Ζησάκη, Ἰατρούς, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Βουδούρην, Δικηγόρον παρ'Ἀρείῳ Πάγῳ μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Τσικαλάκην, Ἐκπαιδευτικόν, ἐκ Σητείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐμμανουήλ Κωστίδην, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Dobrinka Cidrof, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἠλιάναν Günberg, μετά τῆς μητρός αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, ἐντεῦθεν.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ ἐν Harbiye Μεγάρῳ Μουσικῆς «Cemal Reşit Rey» διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Δήμου Μεγαλοπόλεως καί τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἰαπωνίας ἔκθεσιν, ἐπ' εὐκαιρίᾳ τοῦ «Ἔτους τῆς Ἰαπωνίας», τήν Πέμπτην, 7ην Ἰανουαρίου, ὡς καί τήν συναυλίαν τῆς Παρασκευῆς, 8ης ἰδίου. 
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Γεωργίου Κασάπογλου καί Μπερνᾶ Γιρμῆ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 9ην τρ. μ. .
Τήν ἐν τῇ ἐν Γαλατᾷ Ἀποθήκῃ Καπνοῦ («Tütün Deposü» ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 100 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς ἐνταῦθα ἀρμενικῆς ἐφημερίδος «Zamanak», αὐθημερόν.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Δούρλαρην, Νεωκόρον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Guido Westerwelle, Ἀντικαγκελάριος καί Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Τήν Παρασκευήν, 8ην Ἰανουαρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Guido Westerwelle, Ἀντικαγκελάριος καί Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, εἰς τά πλαίσια τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως αὐτοῦ εἰς Τουρκίαν, ἐπεσκέψατο τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, καί τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Δρος κ. Ekcart Cuntz, Πρέσβεως τῆς χώρας ἐν Ἀγκύρᾳ, τῆς Εὐγεν. κ. Brita Wagener, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐνταῦθα, καί συνεργατῶν αὐτοῦ. Ἡ συνομιλία μεταξύ τῶν δύο ἀνδρῶν διεξήχθη ἐντός φιλικοῦ καί ἐγκαρδίου κλίματος καί διήρκεσε περί τά 40 λεπτά, ἀνταλλαγέντων καί ἀναμνηστικῶν δώρων. Ὁ Ἐξοχ. κ. Ὑπουργός ἐξέφρασε τά διακατέχοντα αὐτόν αἰσθήματα τιμῆς καί σεβασμοῦ πρός τό ἱερόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον, ἀντήλλαξεν ἀπόψεις μετά τοῦ Πατριάρχου ἐπί διαφόρων θεμάτων, πρό δέ τῆς ἀναχωρήσεώς του προσεκύνησε καί εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν. Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἐλπιδοφόρος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Δοσίθεος Ἀναγνωστόπουλος, Διευθυντής Τύπου τῶν Πατριαρχείων.  Κατά τήν ἐπίσκεψιν τῆς Αὐτοῦ Ἐξοχότητος ἀπεδόθησαν αὐτῇ αἱ ὑπό τοῦ Πατριαρχικοῦ πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.        

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Πανάρετος, Ὑφυπουργός Παιδείας τῆς Ἑλλάδος,  εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Πανάρετος, Ὑφυπουργός Παιδείας, διά Βίου Μαθήσεως καί Θρησκευμάτων, τήν Τρίτην, 5ην Ἰανουαρίου ἐπεσκέψατο τό ἱερόν τῆς Ὀρθοδοξίας Κέντρον καί  τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀντωνίου Χατζοπούλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως ἐν τῷ ἐνταῦθα Γενικῷ Προξενείῳ τῆς Ἑλλάδος. Μεταξύ τοῦ Πατριάρχου καί τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκέπτου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διεξήχθη ἐγκάρδιος συνομιλία, ἀποδοθεισῶν τῷ Ἐξοχ. κ. Ὑφυπουργῷ τῶν ἐκκλησιαστικῶς προβλεπομένων τιμῶν. 
                                           
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Πρωτοσυγκέλλου κ. Στεφάνου, μετέβη εἰς τό ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικόν Πατριαρχεῖον καί συνεχάρη τῷ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπῳ κ. Aram Ateşyan καί τοῖς συγκεντρωθεῖσι προεστῶσι τῆς Ἀρμενικῆς Παροικίας ἐπί ταῖς ἑορταῖς τῆς Θείας Ἐπιφανείας.
                                             
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Χρυσαυγῆν, Καθηγητήν, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Παυλίδην, Νομάρχην Ξάνθης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀθηνᾶς.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Μαλαματῆν Βαλάκου-Θεοδωρούδη, Ὁμότιμον Καθηγήτριαν, μετά τοῦ συζύγου αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Θεοδώρου Θεοδωρούδη, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Tήν Εὐγεν. κ. Ἑλένην Ζιώγα, Σεναριογράφον-Ἠθοποιόν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Κουτελιδάκη, Σκηνοθέτου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Μαστοράκην, ἐκ Σητείας Κρήτης, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Χάρη, Φιλολόγου, ἐξ Ἁθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Κοντόν, ἐξ Η.Π.Α. .
Τήν Εὐγεν. κ. Filiz Καραγιώργη, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Ἑλέ- νης, ἐντεῦθεν. 
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Μεϊμάρογλου, Ψυχολόγον, ἐκ Σικάγου.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Ἄκντεμιρ, Φοιτητήν Τουριστικῶν Ἐπιστημῶν, ἐντεῦθεν, πρός ὑποβολήν σεβῶν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ. 

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν ἐν τῷ ἐνταῦθα Ἀρμενι- κῷ Πατριαρχικῷ Ναῷ τελεσθεῖσαν λειτουργίαν, ἐπί τοῖς Χριστουγέννοις καί τοῖς Θεοφανείοις τῶν Ἀρμενίων, τήν Τετάρτην, 6ην Ἰανουαρίου.

*  *  *

Τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 4ης τ.μ., ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέθεσεν, ὡς κατ'ἔτος, ἑόρτιον γεῦμα εἰς ἅπαντας τούς Γραμματεῖς, τούς ἐργαζομένους ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, ἐπί τῷ Νέῳ Ἔτει.
                                             
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ. 
Tούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἰουστῖνον Γ. Μπαρδάκαν, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, καί Ἀρχιμανδρίτην κ. Ναθαναήλ Φελεσάκην, Φοιτητήν ἐν Νεαπόλει Ἰταλίας, τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Ἐπιφάνιον Ἀρβανίτην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ἰωαννίδου, Ἀστυνομικοῦ, ἐκ Φλωρίνης, καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Θωμαΐδος.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀλέξανδρον Καρλοῦτσον, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς. 
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Πρόδρομον Ἀναστασιάδην, Ἱερατικῶς  Προϊστάμενον τοῦ Ἱ. Ναοῦ Δώδεκα Ἀποστόλων τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν  Πρεσβύτερον τῆς ἐνταῦθα Γερμανικῆς Κοινότητος κ. Alois Butzkamm, ἀναλαβόντα νεωστί τά καθήκοντα αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Κωνσταντῖνον Κουκοδῆμον, Βουλευτήν Νομοῦ Πιερίας τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.   
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Mustafa Farsakoğlu, Δήμαρχον Πριγκηποννήσων, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Φώτιον Δᾶκον, Ἰατρόν, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἡροῦς, ἐντεῦθεν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Soğmen Özsu καί Nurdan Emanet, ἀνώτερα Στελέχη τῆς Τραπέζης Eurobank, ἐντεῦθεν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Θ. Καραγιαννίδην, Φοιτητήν τῆς Ὀδοντιατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καραδημήτρη-Στεφανίδου, Δημοσιογράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
                                             
Ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Κνωσοῦ κ. Εὐγενίου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης,  κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γάνου  καί Χώρας κυροῦ Νεκταρίου, ἐκ τῆς ἐν Χανίοις Ἱ. Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων Γουβερνέτου, τήν Δευτέραν, 4ην Ἰανουαρίου.    

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τό ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀοιδίμου προκατόχου Αὐτοῦ Βασιλείου τοῦ Γ´, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐτέλεσεν ἕτερον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων διδασκάλων Αὐτοῦ Ἐμμανουήλ Φωτιάδου καί Βασιλείου Μούτσογλου. Ἐν συνεχείᾳ, ἔκοψε τήν πίτταν τῆς Μονῆς καί ηὐλόγησε τάς ἐν αὐτῇ ἀδελφάς διά τήν διακονίαν αὐτῶν.
                                                         
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 2ας Ἰανουαρίου, ἐνῷ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, πρό τῶν Φώτων, 3ην ἰδίου, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου.
                                                         
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Yusuf Çetin, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. κ. Samuel Akdemir καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Kenan Altınışır, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἐνταῦθα καθεδρικοῦ ναοῦ αὐτῶν, ἐκφράσαντας τά συγχαρητήρια αὐτῶν ἐπί ταῖς Ἑορταῖς τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου καί τοῦ Νέου Ἔτους.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμ. κ. Yusuf Sağ, Χωροεπίσκοπον τῶν ἐνταῦθα Συροκαθολικῶν, συνοδευόμενον ὑπό  μελῶν τοῦ περί αὐτόν Συμβουλίου. 
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Νικόλαον Μπάνοβιτς, μετά τῆς Εὐγεν. δίδος Μηνοδώρας Μπιρμπάρη, Μικροβιολόγου, καί τῆς αὐταδέλφης αὐτῆς Εὐγεν. δίδος Ἀφροδίτης, Περιβαλλοντολόγου, ἐκ Λονδίνου.
Τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Βασίλειον Κομνηνόν, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.   
Τόν Μουσικολ. κ. Ἰωάννην Χαριατίδην, Ἄρχοντα Λαμπαδάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ἐπι- κειμένοις ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Μηλαθιανάκην, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Δικηγόρον, ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης, ὑποβαλόντα τά ἑόρτια σέβη τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιάλων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», μετά τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ.   
Τό ἔντιμον Διοικητικόν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων τῆς Πόλεως ἡμῶν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Μουσικολ. κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου, Ἄρχοντος Β' Δομεστίκου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῶν λοιπῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Πόλεως, ἡγουμένου τοῦ Μουσικολ. κ. Λεωνίδου Ἀστέρη, Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, δι᾿ ὑποβολήν σεβασμάτων ἐπί ταῖς Ἑορταῖς. Εἰς ἅπαντας τούς ὡς ἄνω ὁ Πατριάρχης παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα τῇ 2ᾳ ἀρξαμένου μηνός, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου ὡμίλησαν οἱ Μουσικολ. κ. Λεωνίδας Ἀστέρης καί κ. Στυλιανός Φλοῖκος, καί ὁ Πατριάρχης, συμβουλεύσας τούς Ἱεροψάλτας πατρικῶς καί εὐξάμενος εἰς αὐτούς τήν ἄνωθεν ἐνίσχυσιν ἐν τῇ ἐπιτελέσει τῶν ἱερῶν καθηκόντων αὐτῶν.
Τήν Ἐξοχ. κ. Βασιλικήν Παπανδρέου, Βουλευτήν Β' Ἀθηνῶν τοῦ Κόμματος «ΠΑ.ΣΟ.Κ.»-πρῴην Ὑπουργόν, ᾗτινι καί ηὐχήθη πατρικῶς ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῆς, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀλεξάνδρου Δερμεντζοπούλου, Βουλευτοῦ Νομοῦ Ἕβρου τοῦ Κόμματος «Νέα Δημοκρατία», καί συνεργατῶν αὐτῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην-Ἀλέξιον Ζέπον, Γενικόν Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Σοφίας.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Διογένη Καραγιαννακίδην, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Μαυροειδῆν, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας Καλογεράκου, ἐκ Κρήτης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωάννην Κώτσιαν, Ἐκπαιδευτικόν, μετά τῆς Εὐγεν. συζύγου αὐτοῦ κ. Μελίνας, ἐντεῦθεν, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Βασίλειον Λιναρδῆν, Ὑπάλληλον τῶν Πατριαρχείων, Βασίλειον Κυρίτσην, Οἰκονόμον αὐτῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου, Φοιτητοῦ, Ἀβραάμ Κατραντζῆν, Κλητῆρα, καί Χρῆστον Τσεβίκ, Νυκτοφύλακα αὐτῶν, πρός ἐκζήτησιν τῆς Πατριαρχικῆς εὐχῆς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν. 
Τόν Μουσικολ. κ. Παναγιώτην Κ. Μαγκαφᾶν, Ἱστορικόν, ἐκ Πατρῶν, καί τούς Ἐντιμ. κ. κ. Μιχαήλ Ζαφείρην, ἐκ Πατρῶν, καί Κωνσταντῖνον Μανιάτην, ἐκ Καλαμάτας, Φοιτητάς.
Τήν Εὐγεν. κ. Φωτεινήν Ζωγραφίδου, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτῆς ἑορτῇ, μετά τοῦ συζύγου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Ἄρη Γιουζμπασιάν καί τοῦ θυγατρίου αὐτῶν Νόρας, ἐντεῦθεν.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἐλευθέριον Ἀντωνιάδην, ἐντεῦθεν.
                                         
Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά τήν τελετήν κοπῆς τῆς πίττας τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου καί τῆς βραβεύσεως τῶν ἀριστούχων μαθητῶν αὐτοῦ τῆς σχολικῆς περιόδου 2008-2009, τό Σάββατον, 2αν Ἰανουαρίου, ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου.

*  *  *