Patriarchal Monthly Bulletin 2016

Ἰούνιος 2016

Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, πανευφήμων καί Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 29ης Ἰουνίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, ὅμιλος κληρικῶν καί μοναχῶν ἐκ τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱεροῦ Κελλίου «Ἄξιον Ἐστί» καί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Λεβαδείας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Πορφυρίου, Ἡγουμένου αὐτῆς, καί προσκυνηταί ἐκ τῶν Ἐνοριῶν τῶν Ἱερῶν Ναῶν Ἁγίου Θεράποντος Ζωγράφου Ἀθηνῶν καί Ἁγίου Δημητρίου Ἁλμυροῦ Βόλου, μέ ἐπί κεφαλῆς τούς Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Παῦλον Νεβσεχηρλίογλου καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Χαραλάμπην Πανόπουλον, ἀντιστοίχως.     

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Πέμπτην, 30ήν Ἰουνίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βησσαρίων. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καί πιστοί ἐντεῦθεν.

Κατά τήν ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ἐν κατακλείδι ὁ Σεβ. Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξάρας τά προσφάτως ὁλοκληρωθέντα ἀνακαινιστικά ἔργα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί ἐπιδαψιλεύσας τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς καί εὐλογίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Συνάδων κ. Διονυσίου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, τήν Πέμπτην, 30ήν  Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, κατά τήν συνδιοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς Ἰμβριακῆς Ἑνώσεως Μακεδονίας - Θράκης καί τῆς Δ’ Δημοτικῆς Κοινότητος τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης μουσικοχορευτικήν ἐκδήλωσιν μέ θέμα «Ἡ Τούμπα χορεύει γιά τήν Ἴμβρο», ἐν ταῖς ἀθλητικαῖς ἐγκαταστάσεσι τῆς Πυλαίας, τήν Τετάρτην, 29ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Toros Alcan, Ἐκπροσώπου τῶν μή Μουσουλμανικῶν Ἱδρυμάτων παρά τῷ Συμβουλίῳ τῆς Γεν. Διευθύνσεως Βακουφίων ἐν Ἀγκύρᾳ, δεῖπνον (iftar), τῇ παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Veysi Kaynak, Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας, ἐν τῷ ἐν Zeytinburnu Ἀρμενικῷ Νοσοκομείῳ «Surp Pırgiç»,  αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελεσθεῖσαν, τήν Τετάρτην, 29ην Ἰουνίου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, Θείαν Λειτουργίαν καί τό ἐν συνεχείᾳ Μνημόσυνον, ἐν τῷ ἐν Σισλῇ φερωνύμῳ Κοιμητηριακῷ Παρεκκλησίῳ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Παύλου Στεφάνοβικ-Σκυλίτση, Μ. Εὐεργέτου τοῦ Γένους.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Μαγιόγλου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Nilüfer Bulut, Προέδρου τοῦ Συλλόγου «Türkiye İş Kadınları Derneği», δεῖπνον (iftar), ἐν τῷ ἐν Tepebaşı Ξενοδοχείῳ «Pera Palace Jumeirah»,  τήν Tρίτην, 28ην Ἰουνίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Andrey Podelyshev, Γεν. Προξένου τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς Χώρας, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Conrad», τήν Τρίτην, 14ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Ἀμβροσίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Χαραλάμπους Λένα, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Δευτέραν, 13ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Συλλόγου νέων Ἐπιχειρηματιῶν Τουρκίας, δεῖπνον (iftar), ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 14ης τ. μ. .
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Χρυσάνθου Δημητριάδου, κατά τό παρατεθέν ὑπό τῆς Ὁμοσπονδίας «Anadolu Alevi Bektaşi» δεῖπνον  (iftar) τῶν Ἀλεβιτῶν, ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Polat Renaissance», τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 13ης ἰδίου.
 
*  *  *
 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱ. Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων, 12ης Ἰουνίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεοφίλου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, μετά Σεβ. Ἱεραρχῶν, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ αὐτοῦ τόν ἑορτάσαντα τά ὀνομαστήριά του Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς πατρικάς Αὐτοῦ εὐχάς καί εὐλογίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλοχίου, Διευθυντοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως Λευκωσίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β´, ἐπί τῇ Θρονικῇ ἑορτῇ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, τό Σάββατον, 11ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σταυροπηγίου κυροῦ Ἀλεξάνδρου, αὐταδέλφου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Δοβρᾶ, τήν αὐτήν ἡμέραν.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Δημητρίου καί Αἰκατερίνης Ζώτου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 12ην ἰδίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τό ὑπό τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς παρατεθέν γεῦμα πρός τιμήν τῶν σεπτῶν Αὐτοῦ Ὀνομαστηρίων, ἐν τῷ Γηροκομείῳ Βαλουκλῆ.
 
*  *  *
 
Τά ὀνομαστήρια τῆς Α. Θ. Παναγιότητος
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα, ἡμέρᾳ τῶν σεπτῶν Πατριαρχικῶν Ὀνομαστηρίων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, ἐχοροστάτησε κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 10ην Ἰουνίου, ἐν τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, καθ᾿ ὅν ἐκκλησιάσθησαν πλεῖστοι Ἱεράρχαι ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, οἱ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Πρέσβυς, Γεν. Πρόξενος ἐνταῦθα, καί πλῆθος κληρικῶν καί πιστῶν ἐκ τῆς Πόλεως καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Ἱερομονάχου Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ, τοῦ Ἰμβρίου, τό ὄνομα τοῦ ὁποίου φέρει. Ἀκολούθως ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα ἀναφερθείς ἐγκωμιαστικῶς εἰς τόν Ἅγιον πάτρωνα Αὐτοῦ καί εἰς τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί τήν διαχρονικήν προσφοράν αὐτῆς, καί ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας Αὐτοῦ πρός τούς παρόντας διά τήν συμπροσευχήν των κατά τήν εὔσημον ταύτην ἡμέραν. 

Ἐν συνεχείᾳ, ἐδόθη δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τῆς Μονῆς, καθ᾿ ἥν ὁ ἱ. Κλῆρος, οἱ ὁμογενεῖς  καί οἱ προσκυνηταί ὑπέβαλον τῇ Α. Θ. Παναγιότητι ἑόρτια σέβη καί τά συγχαρητήριά των.
Τήν ἑπομένην, Σάββατον, 11ην ἰδίου, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, συγχοροστατούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Τρανουπόλεως κ. Γερμανοῦ, Τορόντο κ. Σωτηρίου, Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου, Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κυρίλλου, Μιλήτου κ. Ἀποστόλου, Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου,  Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Συνάδων κ. Διονυσίου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεοφίλου, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ, Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ. Ἰωάννου, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος, Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί τοῦ Πανιερ. Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ.

Ὡσαύτως παρέστησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέργης κ. Εὐάγγελος, ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος, Ἐπίτροπος τοῦ Παναγίου  Τάφου ἐν τῇ Πόλει, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νόβγκοροντ καί Παλαιᾶς Ρωσσίας κ. Λέων, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Ἀβύδου κ. Κύριλλος καί Ἀμορίου κ. Νικηφόρος, ὁ ἐν τῇ Πόλει παρεπιδημῶν Σεβ. Καρδινάλιος κ. Leonardo  Sandri, Κληρικοί τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς, τῶν παρακειμένεων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, Μοναχοί καί Μοναχαί, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἰωάννης Ἀμανατίδης, Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, οἱ  Ἐξοχ. Πρέσβεις κ. Κυριακός Λουκάκης καί κ. Εὐάγγελος Σέκερης, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Δανάης Βασιλάκη, Προξένου, ἡ Εὐγεν. κ. Παρασκευή Χαριτίδου, Πρόξενος ἐν Ἀδριανουπόλει, Ἐκπαιδευτικοί καί μαθηταί τῶν Ὁμογενειακῶν Σχολείων, παράγοντες τῶν Κοινοτήτων τῆς Ὁμογενείας καί πλῆθος προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος καί ἐκ τῆς Πόλεως.

Μετά τήν Ἀπόλυσιν, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησεν ἐκ μέρους τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου ὁ α´ ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς Μητροπολίτης Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, ἐν συνεχείᾳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νόβγκοροντ καί Παλαιᾶς Ρωσσίας κ. Λέων, ἐκπροσωπῶν τόν Μακ. Πατριάρχην Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ. Κύριλλον, ἑόρτιον μήνυμα τοῦ ὁποίου ἀνέγνωσε, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος ἐδέχθη ἐν τῷ Γραφείῳ Αὐτοῦ τήν ἐνταῦθα σεβασμίαν Ἱεραρχίαν ὑποβαλοῦσαν ἑορτίους ἀδελφικάς προσρήσεις καί ἐπιδώσασαν Αὐτῷ ἀναμνηστικόν δῶρον, εἶτα δέ οἱ Κληρικοί καί οἱ λαϊκοί ὑπάλληλοι τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς ὑπέβαλον τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἡγουμένου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ἀντιφωνήσαντα μέ στοργήν καί εὐχάς πρός τά τέκνα Του.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος παρέθεσεν ἑόρτιον γεῦμα ἐν τῷ ἐν Μεσαχώρῳ ἑστιατορίῳ «Feriye», πρός τιμήν τῶν φιλοξενουμένων Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νόβγκοροντ καί Παλαιᾶς Ρωσσίας κ. Λέοντα, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως κ. Οὐαλεντίνου Ἄσμους καί Ἱερέως κ. Μιχαήλ Ἄσμους, Συμβούλου τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, Αἰδεσιμολ. Πρωθιερέως κ. Ἀγκόρ Beloventcev καί Ἱερολ. Πρωτοδιακόνου κ. Ἀλεξίου Zhuk. 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον, μετά τῶν ἐφετεινῶν ἀποφοίτων τῆς ἐν Τορόντο Ὀρθοδόξου Θεολογικῆς  Ἀκαδημίας, εἰς οὕς ὁ Πατριάρχης ἀπένειμε τά πτυχία των. 
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Δωδώνης κ. Χρυσόστομον, Πρόεδρον τοῦ Συνοδικοῦ Γραφείου Προσκυνηματικῶν Περιηγήσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καί Λευκάδος καί Ἰθάκης κ. Θεόφιλον, Ἀντιπρόεδρον, μετά Κληρικῶν καί λαϊκῶν μελῶν καί συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον καί Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γεράσιμον, ἐκπροσωποῦντας τήν Ἐκκλησίαν Κρήτης κατά τά ὀνομαστήρια Αὐτοῦ, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδριτῶν κ. Νικοδήμου Κατρίνη καί κ. Μύρωνος Κτιστάκη.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀβύδου κ. Κύριλλον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.   
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Πέτρου Μόραλη, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πολυανῆς καί Κιλκισίου, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ἀδρεάδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χαραλάμπη Nichev, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βιδινίου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πάριν Ἀσανάκην, Δικηγόρον ‒ Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων Ἀθηνῶν, καί τόν Ἐλλογ. κ. Ἰωακείμ Καμπουρόπουλον, Διευθυντήν τοῦ Γυμνασίου - Λυκείου Ἴμβρου.
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Καραδημήτρη - Στεφανίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου, κατά τό  δοθέν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου Beyoğlu,  δεῖπνον (iftar), ἐν  τῇ πλατείᾳ Taksim, τήν Παρασκευήν, 10ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν χειροτονίαν τοῦ νέου Ἐπισκόπου τῶν ἐν τῇ Πόλει ΡΚαθολικῶν Θεοφιλ. κ. Rubén Tierrablanca González, τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Καρδιναλίου κ. Leonardo Sandri, ἐν τῷ Καθεδρικῷ αὐτῶν Ναῷ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Σάββατον, 11ην Ἰουνίου.
 
*  *  *
 
Ὁ Πατριάρχης πρός τόν Νομάρχην

Ἐπί τῷ τραγικῷ συμβάντι τῆς τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον ἀστυνομικῶν ὀχημάτων εἰς τό κέντρον τῆς Πόλεως, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε Μήνυμα συμπαθείας πρός τόν Νομάρχην Ἐξοχ. κ. Vasip Şahin, ἐν τῷ ὁποίῳ εὔχεται αὐτῷ καί ἐπί τῷ ἀρξαμένῳ μηνί τοῦ Ραμαζανίου τῶν Μουσουλμάνων συμπολιτῶν μας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 9ης Ἰουνίου, μετέβη εἰς τό Σισμανόγλειον Μέγαρον καί ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τά ἐγκαίνια τῆς ἐν αὐτῷ συνδιοργανουμένης ὑπό τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου «Δάφνη - Defne» ἐκθέσεως φωτογραφίας μέ τίτλον «Ἴμβρος-Μνήμη».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Δέρκων κ. Ἀπόστολον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ἐγγίζουσιν ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γρεβενῶν κ. Δαβίδ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Σεραφείμ Ζώγκα, Πρωτοσυγκέλλου αὐτοῦ, ὅν καί προήγαγεν εἰς Ἀρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Βαρθολομαῖον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Εὐδόκιμον Καρακουλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰορδάνην Hayat, ἐντεῦθεν.
Τήν Εὐγεν. δίδα Ἑλένην Μπαρντακτσῆ, ἐντεῦθεν, τήν ὁποίαν καί συνεχάρη ἐπί τῇ ἀποφοιτήσει αὐτῆς ἐκ τοῦ Τμήματος Ἱσπανικῆς Φιλολογίας.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βοστώνης κ. Μεθοδίου, κατά τήν χειροτονίαν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Paul Fitzpatrick Russell, νέου Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ ΡΚαθολικῷ Ἱ. Ναῷ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, τήν Παρασκευήν, 3ην Ἰουνίου. 
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σηλυβρίας κ. Μαξίμου, κατά τήν ὑπό τοῦ Δήμου Σηλυβρίας διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν «Börek Festivali», εἰς τό χωρίον Δελλιῶναι (Ortaköy), τήν Δευτέραν, 6ην Ἰουνίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν τελετήν ἀποφοιτήσεως τῶν ἐφετεινῶν τελειοφοίτων τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἐν τῇ θεατρικῇ αἰθούσῃ αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 7ην ἰδίου, καί τήν ὑπ᾿ αὐτοῦ  διοργανωθεῖσαν θεατρικήν παράστασιν «Ὅλα τά παιδιά θέλουν εἰρήνη», τήν Τετάρτην, 8ην ἰδίου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Ἀντωνίου Καμβισέλη, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Τρίτην, 7ην τ.μ. .      
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Λαζάρου Θεοδοσίου, κατά τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Καλλιόπης Ἑρμιάογλου, ἐκ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Πέμπτην, 9ην Ἰουνίου.
 
*  *  *
 
Tό Πατριαρχικόν προσκύνημα εἰς τήν Καππαδοκίαν
4-5 Ἰουνίου 2016

Καί ἐφέτος, χάριτι Θεοῦ, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἐπραγματοποίησε τό καθιερωμένον, κατά τήν Ἀναστάσιμον περίοδον, προσκύνημα εἰς τήν ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν μεταξύ 4-5 Ἰουνίου ἐ.ἔ., συνοδευόμενος ὑπό τῆς Α. Χάριτος, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας καί Πριμάτου πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby, ὅστις ἀφίχθη ἐκεῖσε μίαν ἡμέραν ἐνωρίτερον, ξεναγηθείς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου.

Μέλη τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας ἦσαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Lugansk καί Alchevsk κ. Μητροφάνης, Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωθιερεύς κ. Νικόλαος Danilevich, Ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω Τμήματος, ὁ Ἱερολ. Διάκονος τῆς Σειρᾶς κ. Γρηγόριος, ὁ Ἐντιμολ. κ. Στέφανος Μπαϊράμογλου, Ἄρχων Καστρίνσιος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας - Ἐπιχειρηματίας, μετά τῆς συζύγου του Εὐγεν. κ. Ρέας-Ἑλένης, ἐντεῦθεν, καί ὁ Ἐλλογιμ. κ. Ivan Zhelev Dimitrov, Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Σόφιας, ἐκ Βουλγαρίας.   

Κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Νεαπόλεως (Nevşehir), τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 4ης Ἰουνίου, τόν Παναγιώτατον ὑπεδέχθη ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τριμελής Διακοινοβουλευτική Ἀντιπροσωπεία ἐκ προσώπου τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Ἐξοχ. Βουλευτῶν κ.κ. Ἀθανασίου (Νάσου) Ἀθανασίου, Κοσμήτορος τῆς Βουλῆς - Βουλευτοῦ Ἀττικῆς, Μαξίμου Χαρακοπούλου, Βουλευτοῦ Λαρίσης, καί Βασιλείου Κεγκέρογλου, Βουλευτοῦ Ἡρακλείου Κρήτης, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνους Ἰσακίδου, Προέδρου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Καππαδοκικῶν Σωματείων.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας παρατεθέν γεῦμα καί ἐκεῖθεν μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Hilton Double Tree», ὅπου καί κατέλυσε.

Τό ἀπόγευμα ἐχοροστάτησε κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν ἐν τῷ ἐν Σινασῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐξοχ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, οἱ προμνημονευθέντες Ἐξοχ. κ.κ. Βουλευταί, ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Παπαδοπούλου, Πρόεδρος Σινασιτῶν Ἑλλάδος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τοῦ Θρόνου, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ἐκ Σινασοῦ ὁρμώμενος Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριος Χατζηελευθεριάδης, ἐφοπλιστής, προσκυνηταί ἐκ Θεσσαλονίκης, Ἀλεξανδρουπόλεως, Σερρῶν καί Βερροίας, ὡς καί Καθηγηταί καί φοιτηταί τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Γρηγορίου Σταμκοπούλου, Προέδρου αὐτῆς.

Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Παναγιώτατος ὡμίλησεν ἑλληνιστί καλωσορίσας τούς πιστούς καί ἀναφερθείς εἰς τήν Καππαδοκικήν ἐκκλησιαστικήν καί πολιτιστικήν παράδοσιν, καί ἐν συνεχείᾳ προσεφώνησεν ἀγγλιστί τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην Του. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας, ἀντιφωνήσας καταλλήλως, ηὐχαρίστησε τόν σεπτόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας διά τήν τιμητικήν πρόσκλησιν, ἀναφερθείς τοῦτο μέν εἰς τούς ἱστορικούς δεσμούς μεταξύ τοῦ Ἀγγλικανισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας, τοῦτο δέ εἰς τήν ἀπό κοινοῦ διοργάνωσιν κατά τό προσεχές ἔτος, ἐν τῇ Πόλει, Διεθνοῦς Διασκέψεως διά τήν ὑπέρβασιν τῆς ἀνθρωπίνης δουλείας καί τῆς σωματεμπορίας, ἐνῷ δέν παρέλειψε νά ἐκφράσῃ τάς εὐχαριστίας συνόλου τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου πρός τόν Παναγιώτατον διά τάς ἐργώδεις προσπαθείας καί τήν συντονιστικήν μέριμνάν Του ὑπέρ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἥτις καλεῖται νά ἀναδειχθῇ, κατά τόν Ἀγγλικανόν Προκαθήμενον, εἰς «Σύνοδον ἐλπίδος καί ἀγάπης». 

Ἐν συνεχείᾳ τόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ὁ Ἐντιμ. κ. Θεοφάνης Ἰσακίδης καί προσέφερεν Αὐτῷ δῶρα τῶν ἐν Ἑλλάδι Καππαδοκῶν.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Του ἐπεσκέφθησαν τόν ἐν Sahibpaşa σπηλαιώδη Ἱ. Ναόν τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἐν ᾧ διασώζονται σπάνιαι βυζαντιναί τοιχογραφίαι. 

Τήν ἐπομένην, Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, 5ην Ἰουνίου, καθ’ ἥν ἐπετελέσθη ἡ μνήμη τῶν 150 Θεοφόρων Πατέρων, τῶν συνελθόντων ἐν τῇ ἐν Κωνσταντινουπόλει Β’ Ἁγίᾳ Οἰκουμενικῇ Συνόδῳ, ὁ Πατριάρχης προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ ὡς ἄνω Ἱ. Ναῷ, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Σασίμων κ. Γενναδίου καί Lugansk καί Alchevsk κ. Μητροφάνους. Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Παναγιώτατος ἐτέλεσε Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἐν Καππαδοκίᾳ ἀναπαυομένων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, τῶν τε εἰρηνικῶς κοιμηθέντων καί τῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντων. Ἐκκλησιάσθησαν ἅπαντες οἱ καί κατά τήν προτεραίαν προσελθόντες ἐπίσημοι καί προσκυνηταί. 
Εἰς τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας χαιρετισμόν ἀπηύθυναν ὁ Ἐξοχ. κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος καί ἡ Εὐγεν. κ. Βασιλική Παππαδοπούλου. Ἀκολούθως ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὡμίλησε πρός τό ἐκκλησίασμα καί τά μέσα γενικῆς ἐνημερώσεως ἑλληνιστί, ἀναφερθείς εἰς τούς Καππαδόκας Ἁγίους καί εἰς τήν ζωήν καί τήν εὐσέβειαν τῶν Καραμανλήδων, ὡς καί τουρκιστί, εὐχαριστήσας τάς ἐπιτοπίους ἀρχάς διά τήν ἄδειαν τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ ἀπό ἐτῶν καθιερωθέντος Πατριαρχικοῦ προσκυνήματος ἐν τῇ Καππαδοκικῇ γῇ καί εὐχηθείς εἰς τούς Μουσουλμάνους καλόν Ραμαζάνιον. Τέλος, ἐπαρουσίασε διά θερμῶν λόγων τόν ἐπισκέπτην Ἱεράρχην τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ἅγιον Lugansk, ὅστις ἀπαντητικῶς ἀπηύθυνεν ἐγκάρδιον χαιρετισμόν πρός τούς πιστούς, εὐχαριστήσας τόν Πατριάρχην διά τήν πρόσκλησιν καί τονίσας τούς δεσμούς, οἵτινες ἀναπτύσσονται μεταξύ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν μέσῳ τοιούτων προσκυνηματικῶν ἐπισκέψεων. 

Τό ἑόρτιον γεῦμα τῆς ἡμέρας παρέθεσεν ἐν τῇ πρό ἔτους ἀνακαινισθείσῃ ἐν Σινασῷ ἐπαύλει αὐτοῦ ὁ Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριος Χατζηελευθεριάδης, Ἄρχων Ἀκτουάριος.

Πρό τῆς μεταβάσεως εἰς τό ἀεροδρόμιον, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Του προσεκύνησαν εἰς τόν ἐν Προκοπίῳ Ἱ. Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί ἐπεσκέφθησαν τήν παρακειμένην οἰκίαν τοῦ ἐν τῇ περιοχῇ ἀσκηθέντος καί διαλάμψαντος Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου. 

Αὐθημερόν τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης καί οἱ συνοδοί Αὐτοῦ ἐπέστρεψαν ἀεροπορικῶς ἐκ Νεαπόλεως εἰς τήν Πόλιν.
 
*  *  *
 
Ἐπίσκεψις τῆς Α. Χάριτος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καντουαρίας,
εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον

Ἡ Αὐτοῦ Χάρις, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας καί Πριμᾶτος πάσης Ἀγγλίας κ. Justin Portal Welby μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Caroline, ἀφίχθησαν ἐκ Λονδίνου εἰς τήν Πόλιν, τήν μεσημβρίαν τῆς Τετάρτης, 1ης ἀρξ. μηνός Ἰουνίου, συνοδευόμενοι ὑπό τοῦ Θεοφιλ. Ἐπισκόπου Ebbsfleet κ. Jonathan Goodall καί τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ.  Sarah.

Τήν Α. Χάριν ὑπεδέχθη ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας κ. Μάξιμος.
Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας προσῆλθε μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐγένετο δεκτός ὑπό τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου, ἐκεῖθεν δέ ἅπαντες ὁμοῦ ἐπεσκέφθησαν τό νεοσυσταθέν Μουσεῖον τῆς Ἑβραϊκῆς Κοινότητος ἐντός τοῦ συγκροτήματος τῆς Συναγωγῆς Neve Şalom.

Τό Σάββατον, 4ην τ.μ., ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, προσκληθείς ὑπό τοῦ Παναγιωτάτου, θά συνοδεύσει Αὐτόν εἰς Καππαδοκίαν πρός πραγματοποίησιν τοῦ ἐκεῖσε ἐτησίου προσκυνήματος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας.
Τόν Ἐξοχ. κ. Θεοδόσιον Πελεγρίνην, Ὑφυπουργόν Παιδείας, Ἐρεύνης καί Θρησκευμάτων τῆς Ἑλλάδος, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Εὐαγγέλου Σέκερη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, τῶν Ἐλλογ. κ. Σταύρου Γιωλτζόγλου, Συντονιστοῦ Ἐκπαιδεύσεως, καί κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Κρικρῆ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Radu Onofrei, Πρέσβυν τῆς Ρουμανίας ἐν Ἀγκύρᾳ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, κατά τήν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Federica Ferrari Bravo, Γεν. Προξένου τῆς Ἰταλίας ἐνταῦθα, δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς Χώρας, ἐν τοῖς κήποις τοῦ ἐν Σταυροδρομίῳ Γεν. Προξενείου, τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης, 31ης Μαΐου. 
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν:
α) τήν κηδείαν τῆς ἀειμνήστου Behice Susin, ἐκ τοῦ κοιμητηρίου τῆς Συροϊακωβιτικῆς Κοινότητος Yeni Kozlu, αὐθημερόν, καί
β) κατά τήν κηδείαν τοῦ ἐκλιπόντος Sami Herman, πρῴην Προέδρου τῆς ἐν τῇ Πόλει Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, ἐκ τῆς Συναγωγῆς Neve Şalom, τήν αὐτήν ἡμέραν.
 
*  *  *