Patriarchal Monthly Bulletin
2002

Back

Ἰούνιος 2002

Ἰούνιος 2002

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Κοντοσκαλίου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 7ης Ιουλίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Διάκονος της Σειράς κ. Βενιαμίν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Σεβάστειας κ. Δημήτριος, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ δια φόρων Ιερών Μητροπόλεων της Ελλάδος με επικεφαλής Κληρικούς αυτών.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος, Επόπτης της Περιφερείας Υψωμαθείων, και ο Πατριάρχης, αναφερθείς εκτενώς εις την συμπλήρωσιν 30ετίας από της κοιμήσεως του μακαριστού Πατριάρχου Αθηναγόρου.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική αιθούση.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εν συνεχεία, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον ενώπιον του τάφου του αοιδίμου τούτου προκατόχου Αυτού, επί τη 30ή επετείω από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

48μελή όμιλον προσκυνητών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυμπίας, υπό την ηγεσίαν των Πανοσιολ. Αρχιμανδριτών κ. κ. Στεφάνου Σουλιμιώτου, Πρωτοσυγκέλλου, και Σπυρίδωνος Θεοδωροπούλου, Ιεροκήρυκος αυτής.

10μελή όμιλον προσκυνητών εκ Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής, υπό την ήγεσίαν των Εντιμ. κ. κ. Παντελεήμονος Γρετζελιά, Δημάρχου, και Ευαγγέλου Γιαννόπουλου, Αντιδημάρχου αυτής.

Τον Εντιμ. κ. Ματθαίον Γκατζόπουλον, Αρχιτέκτονα, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αικατερίνης, Χημικού, της θυγατρός αυτών Ευγεν. κ. Μαριάννης, Αρχιτέκτονος, και των υιών αυτών Γεωργίου και Ματθαίου Παπανδρέου, εξ Αθηνών.

Τον  Ελλογ. κ. John Β. Me Kinlay, Αντιπρόεδρον του εν Μασσαχουσέτη Institute for Community Health Studies.

Τας Ευγεν. κυρίας Σταυρούλαν Νικολαντή, Εκδότριαν, μετά της μητρός αυτής Ευγεν. κ. Μαρίας, εξ Αθηνών.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά την κηδείαν της αειμνήστου πρεσβυτέρας Μαρίας Γ. Κατακάλου, εκ του Ιερού Κοιμητηριακού Ναού της Θείας Μεταμορφώσεως Σισλή, την Κυριακήν, 7ην Ιουλίου.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη των Αγίων ενδόξων πανευφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, εκκλησιάσθη από του  Ιερού Βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Εορτής, το Σάββατον, 29ην Ιουνίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Αρχιγραμματεύοντος της Αγίας και Ιεράς Συνοδού, καθ' ην μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος του πανηγυρίσαντος Ιερού Ναού των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων Φερίκιοϊ, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 30ής ιδίου, χοροστατούσης της Α. Θ. Μακαριότητας, του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Πέτρου του Ζ΄

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική Αιθούση ωμίλησαν ο Αιδεσιμ. Οικονόμος κ. Πρόδρομος Αναστασιάδης, Ιερατικώς ΙΙροϊστάμενος του Ιερού Ναού, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Καραπέτσας, εκ μέρους της Εφοροεπιτροπής, η Ευγεν. κ. Μαρία Σανταλτζίδου, Πρόεδρος της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυρίων, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος του ΕΡ.Θ.Ο., ο Μακ. Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, καλωσορίσας τους υψηλούς επισκέπτας και επιδαψιλεύσας επί πάντας τους προσελθόντας ευλαβείς προσκυνητάς τας σεπτάς Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και ευλογίας.

*    *    *

Το απόγευμα της αυτής ημέρας, η Α. θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εκκλησιάσθη, κατά την Ιεράν Ακολουθίαν του Παρακλητικού Κανόνος, επί τη Συνάξει των Αγίων ενδόξων και πανευφήμων Δώδεκα Αποστόλων, εν τω φερωνύμω Ι. Αγιάσματι της Κοινότητος Βεβεκίου, χοροστατούσης της Α. Θ. Μακαριότητας, του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ. Πέτρου του Ζ.'

 

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Την Α. Θ. Μακαριότητα, τον Πάπαν και Πατριάρχην Αλεξανδρείας κ. Πέτρον τον Ζ΄, συνοδευόμενον υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Καρθαγένης κ. Χρυσοστόμου και Κένυας και Ειρηνουπόλεως κ. Μακαρίου, Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Εμμανουήλ Κιαγιά και Ιερολ. Διακόνου κ. Νεκταρίου Κοντογιώργου.

Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον Ιόππης κ. Δαμασκηνόν, εκ των Ιεραρχών του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, συνοδευόμενον υπό των Πανοσιολ. Αρχιμανδριτών κ. κ. Φιλουμένου Δήμου, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Γεθσημανής, και Μελετίου Μπασάλ, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ραμάλα.

Τον Πανοσιολ. Δευτερεύοντα κ. Στέφανον, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή, ταξιδιού αυτού.

Τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Ιωσήφ Bosch, Φοιτητήν εν Θεσσαλονίκη,

Τον Εξοχ. κ. Χρίστον Βερελήν, Υπουργόν Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Χριστίνης, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ρόβλια, συνεργάτου αυτού, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ευφροσύνης και του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα.

Τω ως άνω υψηλώ επισκέπτη απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Τον Εξοχ. κ. Jean Gueguinou, Πρέσβυν της Γαλλίας, μετά του Εντιμ. κ. William Christie, εκ Γαλλίας.

Τον Εντιμ. κ. Πέτρον Σαμαντζήν, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, εντεύθεν.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τους εκ των Γραμματέων των Πατριαρχείων Εντιμ. κ. κ. Παύλον Παντελάραν, Απόστολον Πορίδην, Πέτρον Μπαζγκάρλο και Απόστολον Γκίκαν, ως και τους Εντιμ. κ. κ. Πέτρον Μπρούχιν, εκ των Οδηγών των Πατριαρχείων, και Πέτρον Λιάζε, Υπάλληλον αυτών.

35μελή όμιλον Τούρκων και Ελλήνων της οργανώσεως "Βήματα Ειρήνης", εκ Κύπρου.

Τας Ευγεν. κυρίας Ευτέρπην Σγουρομάλη και Αθηνάν Πατσουλέ, εξ Αθηνών.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας κ. Νεκτάριον, συνοδευόμενον υπό του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δημήτριου Μπίλη.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σελευκείας κ. Κύριλλον, Επόπτην της Περιφερείας Υψωμαθείων, μετά των Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής της Κοινότητος Κοντοσκαλίου, Ευλαβ. Διακόνου κ. Στυλιανού Ζωγραφίδου και Εντιμ. κ. Βασίλειου Βασιλειάδου, μέλους της Εκκλησιαστικής  Επιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Αλέξανδρον Κίλε, εξ Αμερικής.

50μελή όμιλον Μοναχών και λαϊκών προσκυνητών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, υπό την ηγεσίαν των Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων κ. κ. Γεωργίου Λεονάρδου και Μιχαήλ Μπινιάρη.

Τον Εντιμολ. κ. Αθανάσιον Αγγελίδην, Άρχοντα Πριμικήριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Ιδρυτήν της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, μετά των Εντιμ. κ. Προδρόμου Φιλίππου, Προέδρου της Εφορείας, Ελλογιμ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου, και των εφετεινών αποφοίτων αυτής, ους ο Πατριάρχης συνεχάρη και ηυλόγησεν ευχηθείς καλήν σταδιοδρομίαν.

50μελή όμιλον προσκυνητών εκ της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Κιλκίς, υπό την προεδρειαν του Εντιμ. κ. Αναστασίου Αμανατίδου.

94μελή όμιλον εκ του Συλλόγου Διδασκάλων-Νηπιαγωγών Φθιώτι δος, υπό την προεδρείαν του Ελλογ. κ. Νικολάου Μπέτσιου, Εκπαιδευτικού.

Τους Εντιμ. κ. κ. Γεώργιον Kostandov, Borislav Başoğlu, Δημήτριον Tekeli, και Δημήτριον Atanasov, Πρόεδρον και μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της ενταύθα Βουλγαρικής Παροικίας, εκζητήσαντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τη εκλογή αυτών.

Το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών Πέραν, υπό την προεδρείαν της Ευγεν. κ. Γεωργίας Ναούμ.

Την Ευγεν. κ. Αικατερίναν Χαρισιάδου, Αρχόντισσαν του Οικουμενικού Θρόνου, εντεύθεν.

53μελή όμιλον προσκυνητών εκ του εν Εδέσση Συλλόγου Πηγαιωτών (Μπιγκαλίδων), υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Μιχαήλ Παπαδοπούλου, Πολιτικού Μηχανικού.

34μελή όμιλον Φοιτητριών του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλωρίνης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετεκπαιδευομένων εν τη Πόλει εις την Τουρκικήν γλώσσαν, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Αναστασίου Ιορδάνογλου, Θεολόγου-Τουρκολόγου.

Τον  Εντιμ. κ. Απόστολον Ντινίδην, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Όλγας, υποβαλόντας σέβη και εξαιτησαμένους τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτών, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Βουτσιάδην, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Εμμανουήλ Κορνηλάκην, Θεολόγον, καί Xρήστον Δημητριάδην, Φοιτητήν Θεολογίας, εκ Θεσσαλονίκης.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την δοθείσαν, υπό του Εξοχ. κ. W. Robert Pearson, Πρέσβεως των ΗΠΑ εν Αγκύρα, δεξίωσιν, επ' ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας ταύτης, εν τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω αυτής, την Τρίτην, 2αν Ιουλίου.

 

*    *    *

 

H A. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Την ενταύθα σεπτήν Ιεραρχίαν του θρόνου, δι' υποβολήν σεβασμάτων, επί τοις διαγενομένοις σεπτοίς ονομαστηρίοις Αυτού.

Τους θεοφιλ. Επισκόπους Κρατείας κ. Γεράσιμον και Φασιανής κ. Αντώνιον, εξ Αμερικής.

40μελή όμιλον ΡΚαθολικών Κληρικών, Γραμματέων των Επισκοπικών Συνελεύσεων Ευρώπης, υπό την ήγεσίαν του Γεν. Γραμματέως αυτών Οσιολ. π. Giordano Aldo.

Τον Εντιμολ. Κ. Γεράσιμον Π. Βασιλόπουλον, Άρχοντα Ορφανοτρόφον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αθηνάς και της Ευγεν. κ. Αλίκης Περωτή, εξ Αθηνών.

16μελή όμιλον του Επιμελητηρίου Νέων Κύπρου, συμμετεχόντων εις το εν τη Πόλει Ευρωπαϊκόν Συνέδριον του Διεθνούς Επιμελητηρίου Νέων.

*    *    * 

Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θ' ΄Ωραν και τον Εσπερινόν της εορτής της Θείας Αναλήψεως του Κυρίου, την Τετάρτην, 12ην Ιουνίου.

 

*    *    *

 

Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επιτροπος Μητροπολίτης ΄Ιμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, επί τη εορτή της Θείας Αναλήψεως του Κυρίου, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Υψωμαθείων, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, την Πέμπτην, 13ην Ιουνίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oι Θεοφιλ. Επίσκοποι Κρατείας κ. Γεράσιμος και Φασιανής κ. Αντώνιος, και πιστοί.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Περιφερείας Υψωμαθείων, και ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος, επιδαψιλεύσας δ' εν τέλει πάσι τοις προσελθούσι πιστοίς τας ευχάς Αυτού και ευλογίας.

*    *    *

Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επιτροπος Μητροπολίτης ΄Ιμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, εδέχθη:

Τους Θεοφιλ. Επισκόπους Κρατείας κ. Γεράσιμον και Φασιανής κ. Αντώνιον, εξ Αμερικής.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Αποστόλου, κατά την δοθείσαν, υπό του  Εντιμ. κ. Luciano Pezzotti, Γενικού Προξένου της Ιταλίας ενταύθα, δεξίωσιν, επ' ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας ταύτης, εν τω Προξενικώ Μεγάρω, την Τρίτην, 11ην Ιουνίου.

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά την εφετεινήν "Μπομοντιάδα" του Συνδέσμου Αποφοίτων του Ζωγραφείου Λυκείου, την Τετάρτην, 12ην ιδίου.

 

*    *    *

 

Η Επέτειος των Ονομαστηρίων

της Α. Θ. Παναγιότητος,

του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου

 

Επί τη ιερα μνήμη των Αγίων ενδόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, τη και ημέρα των σεπτών ονομαστηρίων του απουσιάζοντος εις το εξωτερικόν Παναγιωτάτου Πατριάρχου ημών κ. κ. Βαρθολομαίου, η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Εσπερινόν της εορτής, την Δευτέραν, 10ην Ιουνίου, ως και την Θείαν Λειτουργίαν της Τρίτης, 11ης ιδίου.

Μετά τη Θείαν Λειτουργίαν, η ενταύθα σεπτή Ιεραρχία προσελθούσα εις το Πατριαρχικόν Γραφείον υπέβαλε, δια της αυτού Σεβασμιότητος, του Πατριαρχικού Επιτρόπου Μητροπολίτου Ίμβρου και Τενέδου κ. Φωτίου, τας εορτίους προσρήσεις και τα σέβη αυτής τω Παναγιωτάτω Πατριάρχη, ευχηθείσα τα εικότα υπέρ της υγείας και της μακροημερεύσεως Αυτού προς συνέχισιν της πολυσχιδούς διακονίας Αυτου, επ' αγαθώ και ευκλεία του πανιέρου Οικουμενικού Θρόνου και συνόλης της Αγίας Ορθοδοξίας.

 

*    *    *

 

Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανάσιον.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σελευκείας κ. Κύριλλον, Αρχιερατικώς Προϊστάμενον της Περιφερείας Υψωμαθείων, μετά των Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ιερατικώς Προΐσταμενεύοντος του Ιερού Ναού της Θείας Αναλήψεως της Κοινότητος Υψωμαθείων, και Ευλαβ. Διακόνου κ. Στυλιανού Ζωγραφίδου, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Εντιμ. κ. Παντελεήμονα Κέντρον, εντεύθεν.

Τας Ευγεν. κυρίας Αικατερίναν Χαρισιάδου και Αναστασίαν Καλυβοπούλου, εξ Αθηνών.

*    *    *

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 8ης Ιουλίου, και την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής του Τυφλού, 9ης ιδίου.

*    *    *


Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, εδέχθη:

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην του Οικουμενικού Θρόνου κ. Ησαΐαν, εκ Λονδίνου, μετά του Εντιμ. κ. Ιωάννου Κοντοφριού, Διευθυντού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εν Λονδίνω, και της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Άννης.

15μελή όμιλον προσκυνητών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Μιχαήλ Νικολογιάννου.

Τον Εντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Άρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου-Καθηγητήν, εντεύθεν.

25μελή όμιλον ποδηλατιστών εκ Θεσσαλονίκης και εντεύθεν, υπό την ηγεσίαν των Εντιμ. κ. κ. Παύλου Παπαδοπούλου και Bülent Birson.

Τους Εντιμ. κ. κ. Αναστάσιον Βαλταδώρον και Άγγελον Καστρίτην, Συντηρητάς έργων τέχνης, εκ Θεσσαλονίκης.

 

*    *    * 

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, κατά τα εγκαίνια των εν Σωσθενίω Πανεπιστημίου Sabancı καιΜουσείου Sakıp Sabancı, το Σάββατον, 8ην Ιουνίου.

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά:

α) την προβολήν διαφανειών με θέμα "Η άγρια πανίδα της Αφρικής", του Εντιμ. κ. Π. Δούκοβιτς, εν τη αιθούση τελετών του Ζωγραφείου Λυκείου, την Παρασκευήν, 7ην τ. μ.,

β) την έναρξιν του διοργανωθέντος, υπό του Βακουφίου Πολιτισμού και Τέχνης της Πόλεως (İstanbul Kültür ve Sanat Vakfi), 30ού Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής, εν τοις Ανακτόροις Dolmabahçe, την αυτήν ήμέραν.

Υπό του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά την τελεσθείσαν λειτουργίαν επί τη αναχωρήσει κατόπιν μεταθέσεως του Αιδεσιμολ. κ. Gerhard Duncker, Προϊσταμένου της ενταύθα Γερμανικής Ευαγγελικής Παροικίας, εν τω εν Aynalıçeşme ναώ αυτής, του Τιμίου Σταύρου, την Κυριακήν, 9ην τ. μ..

Υπό του Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, κατά την κηδείαν της αειμνήστου Βασιλικής Τησίδου, εκ της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή το Σάββατον, 8ην ιδίου.

 

*    *    * 

Ταξίδι στην Ιστορία

Ένα ταξίδι στην Καππαδοκία, είναι ένα ταξίδι στην ιστορία. Σ' ένα τέτοιο ταξίδι μετέσχε προσφάτως και ο γράφων. ΄Eζησε στην ιστορία, προσκύνησε σε χώρους ιερούς, σε μέρη πού πάντα επιθυμούσε να επισκεφθή, αλλά δεν το είχε κατορθώσει.

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης ηγαθύνθη να συμπεριλάβη την εμήν ελαχιστότητα εις την τιμίαν συνοδείαν Του. Δύο Θείες Λειτουργίες και ένας εσπερινός στην Καππαδοκία είναι ένα όνειρο πού πραγματοποιείται. Είναι ο ευλογημένος τόπος όπου η Χριστιανική πίστις είχε βαθειές τις ρίζες. Απ' τα χρόνια των Αγίων Αποστόλων. Εκεί οι μεγάλοι Καππαδόκαι Πατέρες έζησαν, μεγαλούργησαν, εδογμάτισαν «Τριάδα σέβειν Αγίαν», ηγίασαν. Βιάζει μου την γραφίδα ο πόθος να καταγράψω στο άψυχο χαρτί όσα η ψυχή μου ένοιωσε. Κάτι που μάλλον δεν θα κατορθώσω...

Το αεροπλάνο προσγειώνεται στο αεροδρόμιο της Καισαρείας. Δεν την επισκεπτόμεθα. Ο προορισμός μας είναι άλλος. Αλλά και μόνον πατώντας σ' εκείνο το ευλογημένο έδαφος νομίζεις ότι θα χαιρετήσης ή μάλλον θα προσκυνήσης με προσκύνησιν εδαφιαία τον Άγιο Βασίλειο. Αισθάνεσαι ότι ξάφνου θα εμφανισθή μπροστά σου. Αυτή η μεγάλη της Εκκλησίας μορφή, ο όλως ιερωμένος Θεώ, κατώρθωσε να μεταβάλη τα «Καππαδόκια κακά», τας αγριελαίους εις καλλιελαίους. Πατούμε σε έδαφος, όπου ήκμασεν ο κοινοβιακός μοναχισμός, η φιλανθρωπία, η ορθοδοξία τής πίστεως. Μου ήλθε να προσκυνήσω το χώμα όπου επάτησαν αι πόδες τόσων αγίων Πατέρων. Αλλά χώμα δεν υπήρχε πουθενά. Άσφαλτος μόνο και τσιμέντο. Κι εδώ η αστυφιλία. Κι εδώ οι άχαρες πολυκατοικίες. Και συνεχώς ξεφυτρώνουν κι άλλες. Δεκαπενταόροφες, κακοφτιαγμένες, με ζωηρά χρώματα βαμμένες. Όπως και στην Πόλι. Χωρίς μπαλκόνια, χωρίς εξώστες, χωρίς πράσινο. Ούτε ένα λουλούδι. Σε πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ο πληθυσμός τής Καισαρείας τώρα. Και η φτώχεια απερίγραπτη. Ενδεικτική η επιγραφή: Γίνεται έκπτωσις στο .... ψωμί!

Αριστερά μας διαγράφεται περήφανο, χιονισμένο τό Αγγαίον όρος με τας τέσσαρες χιλιάδες σχεδόν μέτρα του. Είναι το ψηλότερο τής Μικράς Ασίας. Και ενώ ο ήλιος έγερνε προς την δύσι, ένα ολόγιομο φεγγάρι ξεπροβάλλει απ' τις βουνοκορφές του. Θέαμα εξαίσιο που μας θυμίζει το αγιογραφικό «στήτω ήλιος κατά Γαβαών και σελήνη κατά φάραγγα Αιλών».

Προορισμός το Προκόπιον δια διανυκτέρευσι. Περνούμε περιοχές έρημες. Ακαλλιέργητες, απέραντες εκτάσεις, υψίπεδα όπου η παρουσία τού ανθρώπου είναι σπάνια. Ελάχιστα τα χωριά στην διαδρομή μας. Οι καλλιέργειες είναι ελάχιστες. Όπου υπάρχει νερό κι αυτό είναι πάντα λίγο. Αμπέλια λυμφατικά, βερυκοκές αναιμικές. Φτώχεια και εγκατάλειψις. Οι σύγχρονες μορφές καλλιέργειας ανύπαρκτες. Ύστερα από διαδρομή μιας ώρας σε άσφαλτο κακοδιατηρημένη και με κλίσεις πέραν τού 10% εμφανίζεται το Προκόπιο. Κάτω χαμηλά σε μια ευρεία κοιλάδα ξενοδοχεία πολλών αστέρων φωτισμένα και χιλιοπλουμισμένα μάς περιμένουν. Ξεχνάς ότι βρίσκεσαι στο κέντρο τής Μικράς Ασίας. Κάποια αραιοφυτευμένα πεύκα και αρκετές λεύκες στα ρυάκια δίπλα, δίνουν ένα τόνο πρασίνου. Όμως το κλίμα στα χίλια εκατό μέτρα πού βρισκόμαστε είναι ξηρό, η νύχτα δροσερή και ο ύπνος ευχάριστος.

Όσο να με πάρη ο ύπνος σκέπτομαι: Βρισκόμαστε στο Προκόπιο. Ένα χωριό γνωστό στην Ελλάδα από τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσσο. Αλλ' όχι μόνον. Εδώ συμβαίνει και κάτι άλλο. Το αισθάνομαι. Δεν είναι το αεράκι πού με δροσίζει από το ανοιχτό παράθυρο. Δεν είναι το μελιχρό φως τής σελήνης πού μεσουρανεί. Ούτε το άρωμα κάποιων λουλουδιών από τον κήπο τού ξενοδοχείου. Αισθάνομαι ότι απ' το παράθυρο μπαίνει ένα άρωμα διαφορετικό, όλως άλλο. Είναι το άρωμα τής αγιότητας του τόπου.

Ας γυρίσω όμως απ' το δεξιό πλευρό για να αποκοιμηθώ. Κι από το πολύ να σκέπτεται αποκοιμήθηκεν ο γέρος...

Αύριο έχουμε Θεία Λειτουργία στην Σινασό. Λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα...

Στον ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο ναός στέκεται όρθιος. Όμως και οι πλάκες από το δάπεδο λείπουν. Τα παράθυρα δεν έχουν κάν κουφώματα. Έτσι τα περίεργα παιδικά ματάκια δεν δυσκολεύονται νά βλέπουν απ' έξω. Εξ άλλου είναι εύκολο. Ο ναός είναι χωμένος στη γη. Για να μη πολυφαίνεται. Να μη προκαλή. Εικόνες δεν υπάρχουν. Τέμπλο δεν υπάρχει. Ο χώρος χρησιμοποιείται για γιορτές και πανηγύρια. Ετοιμάζονται τα τής Θ. Λειτουργίας. Όλα έχουν έλθει απ' την Πόλι. Από Άγιο Δισκοπότηρο μέχρι μαχαίρι για το αντίδωρο. Εκεί δεν υπάρχει τίποτε. Ούτε καρφί για να κρεμάσουμε το θυμιατό.

Έξω ακούονται ζουρνάδες και νταούλια. Σείονται σημαίες τουρκικές και ελληνικές. Εισβάλλουν οι ..... Έλληνες.

Κατά τις εννέα και μισή φθάνει ο Πατριάρχης με την των αρχιερέων συνοδεία Του. Ενδύεται κατά την αρχαίαν τάξιν. Ο χορός με επί κεφαλής τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη ψάλλει το αργό «Αναστάσεως ημέρα» Μανουήλ τού Χρυσάφου.

Η Θεία Λειτουργία αρχίζει. Κατά την Πατριαρχικήν τάξιν. Είναι Κυριακή τού Παραλυτικού, Μαΐου 26. Μετά το Ευαγγέλιο ομιλεί ο Πατριάρχης. Λαμβάνει αφορμήν από την ονομασία τού Ναού. Και αναφέρεται στην ανεξιθρησκεία τού Μεγάλου Κωνσταντίνου. Επέτρεψε την Χριστιανική πίστι και οι άνθρωποι ζούσαν αρμονικά χωρίς διαμάχες και φανατισμούς. Έτσι ζούσαν και οι εδώ Χριστιανοί με τούς μουσουλμάνους, έως ότου ήλθεν η αποφράς ημέρα... Τώρα όμως ήλθε μια νέα εποχή κατανοήσεως, αλληλοπεριχωρήσεως, σεβασμού τής διαφορετικότητος. Και ελπίζουμε ότι αυτό θα συνεχισθή. Επακολούθησε προσφώνησις και Τουρκιστί προς τον δήμαρχο τής Περιοχής. Αλλ' ως αγνοών την γλώσσαν αδυνατώ να καταγράψω τα λεχθέντα. Πάντως ήσαν ευχαριστίαι δια την υποδοχήν. Τας επιδαψιλεύσεις και για την άδεια προς τέλεσιν της Θείας Λειτουργίας.

Όλα τελείωσαν κατ' ευχήν. Ο Πατριάρχης μετέβη μετά τής συνοδείας του εις το δημαρχείον τής πόλεως και εις γεύμα. Αλλ' ο γράφων αποπηδήσας εξέκλινε λάθρα και εξαφανισθείς ηκολούθησε το συνεργείον τής ΕΡΤ πρός ξενάγησιν εις την περιοχήν.

Τί είδα; Πράγματα πού ούτε καν υπωπτευόμουν.

Τριάντα χιλιόμετρα μακρύτερα είναι το Καϊμακλή. Εκεί υπάρχει μία απ' τις υπόγειες πολιτείες τής Καππαδοκίας. Χωρούσε εξ χιλιάδες Χριστιανούς. Είναι έργα φόβου και αγωνίας. Αλλ' ας βάλω σε τάξι τις σκέψεις μου.

Οι διάφοροι επιδρομείς εξ Ανατολών και Νότου ένα σκοπό είχαν. Την Πόλι. Όλοι όμως έπρεπε να περάσουν από τα υψίπεδα τής Καππαδοκίας. Όμως η οχύρωσί της ήταν δύσκολη. Οι χθαμαλοί  λόφοι δεν προσφέρονταν για σθεναρή άμυνα. Οι πληθυσμοί δεν είχαν πού να καταφύγουν. Και οι επιδρομές ήσαν συνεχείς και αλλεπάληλες. Βρέθηκε η λύσις τού ασπάλακος. Τό έδαφος προσφέρονταν. Είναι ψαμμίτης και σκάβεται εύκολα. Έσκαψαν λοιπόν πόλεις υπόγειες. Πενταόροφες. Με δαιδαλώδεις διαδρόμους γύρω από ένα κεντρικό αεραγωγό. Με Εκκλησίες και χώρους ταφής. Με υπνοδωμάτια και σταύλους. Με μύλους και αποθήκες. Με μαγειριά και αναπαύσεις. Μέ φωτισμό ανύπαρκτο σχεδόν. Με λυχνάρια και δάδες. Ατμόσφαιρα πνιγηρή. Δρομίσκοι και στοές στενόχωρες πού πρέπει να γονατίσεις για να διέλθης. Δεν μπορέσαμε να μείνουμε πέρα τής ώρας. Τα πνευμόνια μας ζητούσαν επίμονα καθαρόν αέρα και τα μάτια μας το φως τού ήλιου. Πώς ζούσαν και για πόσο ζούσαν στα έγκατα της γης; Μυστήριο! Κι όταν οι επιδρομείς περνούσαν άνθιζαν ξανά οι πόλεις και τα χωριά. Καημένη Χριστιανοσύνη, τι τράβηξες για να επιβιώσης σ' αυτά τα μέρη. Τα κατάφερες όμως. Έως ού έφθασεν η αποφράς ημέρα ...

Τό μικρό μας λεωφορείο τραβά ντάλα μεσημέρι για το Γκέρεμε. Είναι ένα τοπίο μοναδικό στον κόσμο. Παντού γύρω μας κολώνες πελώριες ψαμμίτη. Όσες έχουν σκληρό «καλυμαύχι» διατηρούνται. Άλλες το φορούν στραβά, σ' άλλες είναι έτοιμο να πέση. Όσες δεν έχουν αποσαθρούνται, καταρρέουν. Επί εκατομμύρια χρόνια ο άνεμος, η βροχή, η διαφορά θερμοκρασίας ημέρας και νύχτας, η παγωνιά επιτελούν αργά αλλά σταθερά το έργο τής διαβρώσεως. Στις μεγαλύτερες κολώνες σκαλισμένες κατοικίες. Εύκολο το σκάψιμο, μηδαμινή η δαπάνη. Μια σμίλη και ένα σφυρί και το σπίτι είναι έτοιμο. Χωρίς στέγη, χωρίς κεραμίδια, χωρίς τούβλα και σοβάδες. Και το κυριώτερο με σταθερή θερμοκρασία, χειμώνα, καλοκαίρι.

Μαγαζάκια προχειροστημένα πωλούν λογής-λογής αναμνηστικά. Μέχρις και γύψινες αναπαραστάσεις των βράχων. Εξόχως κακότεχνες. Υπάρχουν και καμήλες. Για τούς τουρίστες. Λιάζονται οι ταλαίπωρες αναχαράζοντας τούς βλωμούς των και κοιτάζοντας ηλιθίως τούς διερχομένους. Θα σηκωθούν μόνον όταν βρεθή ο τολμηρός τουρίστας πού θα σκαρφαλώση στην καμπούρα τους. Και ο καμηλιέρης ντυμένος με την τοπική πλην ευτελή ενδυμασία του τον αμερικάνο ή τον άγγλο τουρίστα που υπερήφανος θα φωτογραφηθή επί τού ήβου με ύφος Λώρενς τής Αραβίας.

Φθάνουμε στό «ανοιχτό μουσείο» τού Γκέρεμε.

Στά βράχια διακρίνονται απειράριθμες τρύπες. Κελλία μοναχών, εκκλησίες, ασκητήρια. Άλλα στα ψηλά, άλλα χαμηλά. ΄Αλλά εμπρός μας, άλλα απόμερα. Πληρώνουμε εισιτήριο. Είναι Κυριακή και ο κόσμος πολύς. Μαθητούδια ανακατεμένα με τουρίστες. Άλλοι μισόγυμνοι, άλλοι προσκοπάκια ετών εβδομήντα. Ντόπιοι και ξένοι, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Μια κινούμενη μάζα. Διαβάζουν επιγραφές, μπαίνουν, βγαίνουν. Μέσα σ' αυτή την κοσμοσυρροή και το συνεχές πήγαινε, έλα, αισθάνονται ότι είμαι ο μόνος σχετικός με τον χώρο. Αισθάνομαι σαν να είμαι ο τελευταίος καλόγηρος αυτών των μοναστηριών. Γίνονται ένα μ' αυτά τα αγιασμένα βράχια. Μπαίνω σε χώρους γνώριμους. Εδώ είναι το ιερό, το καθολικό, ο νάρθηξ. Εκεί η τράπεζα, δίπλα το μαγειριό. Εδώ το μαγγιπείον, εκεί ο μύλος. Όλα γνώριμα σε μένα, οικεία. Είμαι σαν στο μοναστήρι μου. Έρχομαι για πρώτη φορά και αισθάνομαι σαν να έζησα εδώ για όλη μου την ζωή.

Αρκετές ολόσκαφες εκκλησίες έχουν και τοιχογραφίες. Εφ' υγροίς, τέχνη για πάντα χαμένη. Εικόνες ολοζώντανες, λαϊκής τέχνης τού ενάτου και τού δεκάτου αιώνος. Με πολλές ανορθογραφίες. Μα σημασία έχει το τι παριστούν, τι θέλουν να εκφράσουν και όχι η ορθογραφία. Τα μάτια στις χαμηλότερες τοιχογραφίες είναι βγαλμένα. Για να μην βλέπουν οι εικονιζόμενοι άγιοι τις αισχρουργίες. Αφελής ταύτισις εικόνας και εικονιζόμενου.

Κι όλα αυτά με τον φόβο τού αφανισμού. Οι βράχοι αποσαθρούνται, διαλύονται σε ψιλή άμμο. Η φθορά είναι καταφανής. Για πόσο θα αντέξουν; ‘Ισως γιά αιώνες, αλλ' όχι για πάντα ...

Φεύγοντας έκαμα μια βαθειάν υπόκλισι. Ο αμόναχος μοναχός υποκλίνεται βαθυσεβάστως εις τούς ανωνύμους αγίους μοναχούς της Καππαδοκίας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ εμού του αμαρτωλού.

Αλλά της ημέρας διελθούσης ήγγικεν η εσπέρα. Και περί λύχνων αφάς είναι καλή μια βόλτα στην αγορά τού Προκοπίου. Τα σπίτια είναι σχεδόν όλα παλαιά, προ τής ανταλλαγής. Όπως ήσαν τότε. Με καταφανή την εκ του χρόνου φθοράν. Τουριστικά καταστήματα, εστιατόρια αμβιβόλου καθαριότητος, ζαχαροπλαστεία. Όλα για τούς όλο και αυξανόμενους τουρίστες. Εξ άλλου αυτή είναι η μόνη τους απασχόλησις. Οι υπόλοιποι έφυγαν. Για την Πόλι. Με ελπίδα ότι κοντά είναι και η Ευρώπη.

Πλήν όμως αύριο έχουμε Θείαν Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσσου. Καιρός επιστροφής στο ξενοδοχείο. Αλλ' ο δαίμων της αργολογίας παρέτεινε την παραμονή μας εις την αίθουσα υποδοχής άχρι μεσονυκτίου. Αφού θάψαμε πολλούς αποσυρόμεθα. Με την ικανοποίησι ότι είμεθα άριστοι νεκροθάπται (τα παραλέω, είπαμε και πολλά καλά λόγια για πολλούς, αλλ' όχι και για όλους).

Το πρωΐ της εικοστής εβδόμης Μαΐου η Θ. Λειτουργία γίνεται σ' ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αρκετά ενωρίς ξεκινάμε να ετοιμάσουμε τα πρεπούμενα. Βλέπουμε ότι μόνον τα δοκάρια θυμίζουν ότι είναι γήπεδο. Είναι μία αλάνα με θέα προς το Παλαιό Προκόπιο. Οι υπάλληλοι τής Δημαρχίας έχουν ήδη αρχίσει το στήσιμο τής εξέδρας και της τέντας. Όλα ετοιμάσθηκαν με αρκετό κόπο. Τα τραπέζια ήσαν ετοιμόρροπα. Ένας δυνατός αέρας άρχισε να φυσά. Όμως, όλα πήγαν καλά. Ο Πατριάρχης μετά της Τιμίας συνοδείας Του έρχεται στις εννέα και κάρτο (όπως λένε στην Πόλι). Η Θ. Λειτουργία άρχισε με άδειες τις καρέκλες. Οι πιστοί δεν είχαν ακόμη φανή. Έφθασαν στο Ευαγγέλιο. Έπρεπε να φάνε πρώτα το πρωϊνό τους στο ξενοδοχείο. Είναι ο νέος τύπος προσκυνητών. Το τερπνόν μετά του ωφελίμου. Και το τερπνόν πάντοτε προηγείται. Ήλθαν επίσημοι από την Σμύρνη. Η πρόξενος, ανώτεροι αξιωματικοί του κλιμακίου του ΝΑΤΟ. Και ένα λεωφορείο από το νέο Προκόπιον Ευβοίας. Ακύρωσαν και άλλα δύο. Ένεκα  Μπούς με τα περί τρομοκρατικού κτυπήματος στην Τουρκία μέχρι της 22ας Μαΐου. Τώρα έχουμε 27 Μαΐου. Αλλά μπορεί να έκαμε λάθος ο πλανητάρχης. Μήπως είναι το πρώτο ή μήπως θα είναι το τελευταίο; Και οι νεοέλληνες φοβούνται πολύ για την ζωούλα τους.

Μετά τό Ευαγγέλιο ωμίλησεν ο Πατριάρχης. Για τον άγιο Ιωάννη τον Ρώσσο, πού εδώ έζησε σκλάβος. Για την εμμονή στην πίστη τού Χριστού. Για τις κακουχίες πού πέρασε, για την υπομονή του. Για την ελπίδα τής σωτηρίας. Για το ότι η ελπίς επί τον Κύριον δίνει λύσεις εις τα προβλήματα όλων μας.

Και όταν με το καλό η Θ. Λειτουργία τελείωσε, ακολούθησε ένα ταπεινό προσκύνημα στους χώρους της ασκήσεως του αγίου Ιωάννου. Τα αυτοκίνητα σταμάτησαν χαμηλά. Έπρεπε να ανεβούμε στο παλαιό Προκόπιο πού ήταν χτισμένο στην δυτική πλευρά ενός πελώριου ψαμμητικού βράχου. Που είναι όλο τρύπες κατοικιών και μοιάζει από μακρυά σαν ελβετικό τυρί. Πόρτες, παράθυρα, εκκλησίες, σκάλες, αγιογραφίες και μπροστά απλωμένη μπουγάδα. Ανηφορίζουμε στο καλντερίμι. Μπροστά απ' όλους ο Πατριάρχης. Τα σπίτια είναι όλα έρημα, πεσμένα. Το κράτος μετέφερε τους κατοίκους χαμηλότερα σ' ένα άχαρο συνοικισμό με ομοιόμορφα σπίτια. Προσκυνούμε πρώτα στον ναό τού αγίου Γεωργίου. Είναι σκαμμένος σ' ένα βράχο ξεκομμένο, έτοιμος να κυλήση στην κατωφέρεια. Δεν έχει μείνει πια τίποτε που να θυμίζη ότι ήταν κάποτε ναός. Μόνον η αψίς τού ιερού και κάποιες διακοσμητικές γραμμές με κόκκινη ώχρα. Εδώ προσηύχετο ο Άγιος. Εδώ κοινωνούσε κάθε σάββατο των Αχράντων Μυστηρίων. Εδώ τοποθέτησαν αργότερα το τίμιον λείψανό του όταν τρία έτη μετά τον θάνατό του (+1730) ευρέθη ακέραιον και αδιάφθορον. Μέχρι το 1924.

Λίγο πάρα πάνω και αριστερά είναι το αρχοντικό του αγά, του οποίου ο άγιος ήταν σκλάβος. Ερειπωμένο τώρα. Αλλ' όχι για πολύ. Τον χώρο θα αξιοποιήσουν Αυστριακοί και θα κάνουν ξενοδοχείο χιλίων κλινών. Ο δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι θα σεβασθούν τον χώρο όπου έζησεν ο άγιος. Ίδωμεν ...

Εισερχόμεθα. Πίσω απ' το αρχοντικό ευρίσκεται ο σταύλος. Σκαμμένος στον βράχο. Δεξιά και αριστερά τα παχνιά των αλόγων. Στο βάθος σκαλισμένο στον βράχο το κλινίδιον του Αγίου. Βράχος και άχυρα το στρώμα. Σκλάβος στο σώμα, ελεύθερος στην ψυχή. Απελεύθερος Χριστού. Προσκυνούμε τον βράχο και αναχωρούμε με σκέψεις θλιβερές.

Στις πέντε το απόγευμα θα ψαλή υπαίθριος εσπερινός στο ΄Αβανος. Θα αποδώσουμε την εορτή του Αγίου.

Ξεκινάμε νωρίτερα για να ετοιμάσουμε. Το ΄Αβανος απέχει επτά χιλιόμετρα από το Προκόπιο. Συναντάμε πάλι τούς παράξενους βράχους. Αυτός εδώ μοιάζει με καμήλα. Εκείνος με πίθηκο. Αυτά ο ξεναγός. Η φαντασία οργιάζει. Είναι και αμμώδεις πλαγιές. Σαν κυματισμοί από φίνο μετάξι. Σαν πτυχές από αέρινο τούλι. Σαν καϊμάκι βγαλμένο από κορνέ από χέρι επιδέξιου ζαχαροπλάστη πάνω σε γαμήλια τούρτα.

Στο ΄Αβανος βράχια και πάλιν βράχια. Και εδώ εισιτήριο. Εκκλησίες, κελλιά, ασκητήρια όλα σκαπτά και σμιλεμένα.

Είναι Δευτέρα προς το εσπέρας και οι τουρίστες ολίγοι. Στα πεταχτά και με πολύ ιδρώτα, επισκέπτομαι όσες εκκλησίες προλαμβάνω. Έχω αφήσει πολλές για άλλη επίσκεψη.

Οι βράχοι είναι σαν ένα τεράστιο πέταλο. Και στο μέσον, κάτω από στέγαστρο πού μόλις στήθηκε ψάλλεται ο εσπερινός. Τα τροπάρια αντιλαλούν στα βράχια. Και οι ψυχές των απ' αιώνες κεκοιμημένων ασκητών χάνονται ακούοντας ψαλμωδίες πού για αιώνες πολλούς είχαν να ακούσουν. Και οσφραίνονται θυμιάματος θυσίας εσπερινής και ευφραίνονται. Και βλέπουν τον Πατριάρχη τού Γένους χοροστατούντα και δέονται του Κυρίου Πολυχρόνιον Αυτού ποιήσαι για να έρχεται κάθε χρόνο να ευλογή το ποίμνιό του και να ευλογήται απο τους αγίους του ΄Αβανος.

Στο τέλος ομιλεί ο Πατριάρχης. Ευχαριστεί τον Πανάγαθο Θεό που για τρίτη χρονιά χοροστατεί σε εσπερινό στο ΄Αβανος. Αισθάνεται ως νησιώτης, χαρά που τελεί εσπερινό στο ύπαιθρο. Και μάλιστα σε χώρο καθηγιασμένο απο πλήθος ανωνύμων ασκητών. Ο εσπερινός τελείωσε. Κι εγώ μετά βίας τελειώνω. Κόρας γαρ ού προσγίνεται.

Καππαδοκία, Καππαδοκία. Είσαι το κέντρον της Μικράς Ασίας.

Είσαι στο κέντρο της καρδιάς μας.                                                                  

Αρχιμ. Δοσίθεος

Περισσότερα κείμενα για την Κωνσταντινούπολη στην Ιστοσελίδα της ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ  http://www.eptalofos.com.gr/polis.html

*    *    *

Αναχώρησις της Α. Θ. Παναγιότητος

Προκειμένου όπως ηγηθή του υπ' Αυτού συγκληθέντος Δ' Διεθνούς Οικολογικού Συμποσίου εις την Αδριατικήν Θάλασσαν, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος ανεχώρησε την Τετάρτην, 5ην Ιουνίου, δια των Τουρκικών Αερογραμμών εις Τίρανα και εκείθεν εις Δυρράχιον, ένθα θα επιβιβασθή του πλοίου επί του οποίου θα διεξαχθή το Συμπόσιον, τη συμμετοχή 250 περίπου θρησκευτικών λειτουργών, επιστημόνων ειδικών περί τα περιβαλλοντικά θέματα, εκπροσώπων των μέσων γενικής ενημερώσεως κ. ά. To Συμποσιον θα λήξη την 10ην τ. μ. εν Βενετία, δια της ταυτοχρόνου υπογραφής υπό της Α. Αγιότητος του Πάπα εν Βατικανώ και της Α. Θ. Παναγιότητος εν Βενετία ενός Κώδικος περιβαλλοντικής Ηθικής.

Το θέμα του Συμποσίου είναι "Η Αδριατική Θάλασσα: Μία Θάλασσα εν κινδύνω, ένας κοινός στόχος".

Μετά της Α. Θ. Παναγιότητος ανεχώρησαν εις Τίρανα ο Ιερολ. Διάκονος κ. Ιωάννης Χρυσαυγής, Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού Βοστώνης, ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεό φυτος Μάνδαλος, ο Ελλογ. κ. Παύλος Ζαμόρα και ο Αρχικλητήρ Εντιμ. κ. Βασίλειος Καραγιώργης, ενώ από της Αλβανίας και εφεξής τον Πατριάρχην θα συνοδεύσουν ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, οι Σεβ. Μητροπολίται Περγάμου κ. Ιωάννης, Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, και Μπουένος Άϊρες κ. Ταράσιος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, η Ευγεν. κ. Μαρία Μπέκετ, Συντονίστρια των Οικολο γικών Συμποσίων, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας, δημοσιογράφος και φωτογράφος, κ. ά.

Την 11ην τ. μ. ο Πατριάρχης ημών θα τέλεση την Θείαν Λειτουργίαν, επί τοις ονομαστηρίοις Αυτού, εν τω εν Βενετία. Ιερώ Ναώ του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και εν συνεχεία θα αναχώρηση εις Όσλο της Νορβηγίας δια να παραστή εις την τελετήν παραλαβής του απονεμηθέντος Αυτώ Βραβείου Οικολογίας και Αναπτύξεως.

Συν Θεώ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα επιστρέψη εις την Πόλιν την 13ην Ιουνίου.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης το Σάββατον, 1ην α. μ. Ιουνίου εχειροθέτησεν:

            α) εν τη αιθούση της Παναγίας εις το οφφίκιον του Άρχοντος Μαΐστορος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Αλέξανδρον Γουλανδρήν, Εφοπλιστήν, εξ Αθηνών, και

β) εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ μετά τον Μ. Εσπερινόν, εις το οφφίκιον του Άρχοντος Νοταρίου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Ελλογιμ. κ. Φίλιππον Τσαλίδην, Αντιπρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, παρόντος του οικείου αυτού Ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ξάνθης κ. Παντελεήμονος.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονος και Ξάνθης κ. Παντελεήμονος και Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη εις το Ξενοδοχείον The Marmara και ηυλόγησε τους εφετεινούς αποφοίτους της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, του Ζαππείου Παρθεναγωγείου και του Ζωγραφείου Λυκείου, απευθύνας αυτοίς πατρικάς νουθεσίας και ευχάς δια μίαν ευτυχή σταδιοδρομίαν.

 

Η εορτή  των εν Αγίοις Αρχιεπισκόπων

και Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως

Μετά πάσης ιεροπρεπείας καίι τάξεως εωρτάσθη και εφέτος η καθιερωθείσα μνήμη των εν Αγίοις Αρχιεπισκόπων και Πατριαρχών Κωνσταντιν ουπόλεως.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 1ης α. μ. Ιουνίου, προέστη δε της Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λει τουργίας της Κυριακής της Σαμαρείτιδος, 2ας ιδίου, εν συλλειτουργία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πολυανής και Κιλκισίου κ. Αποστόλου, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονος, Σελευκείας κ. Κυρίλλου, Λαοδικείας κ. Ιακώβου. Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, Σεβάστειας κ. Δημητρίου και Ξάνθης κ. Παντελεήμονος, καθ' ην ετελέσθη και το ετήσιον Μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου Παναγιώτου Αγγελοπούλου, Άρχοντος Μεγάλου Λογοθέτου και Μεγάλου Ευεργέτου της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εκ μέρους της οικογενείας του οποίου παρέστη ο πρεσβύτερος υιός αυτού Εντιμ. κ. Θεόδωρος Αγγελόπουλος.

Κατά την Θείαν Λειτουργίαν εξετέθησαν εις προσκύνησιν, εν τω Σωλέα, τα εν τη Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή φυλασσόμενα τεμάχια ιερών λειψάνων ενίων εκ των εορταζομένων αγίων Πρωθιεραρχών.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντίνος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι μέλη εκ της ενταύθα σεβασμίας Ιεραρχίας του Θρόνου, ο Εξοχ. κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος, ο Εξοχ. κ. Ιωάννης Κοραντής, Πρέσβυς αυτής εν Αγκύρα, ως και ο Εντιμ. Αθανάσιος Παρέσογλου, Πρόξενος ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Στυλιανός - Άγγελος Παπαθεμελής, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ανώτατοι Δικαστικοί εξ Ελλάδος, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας-μέλη της Αδελφότητος "Παναγία η Παμμακάριστος", παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Αιθούση του Θρόνου εγένετο η βράβευσις Συγγραφέων του Οικουμενικοΰ Πατριαρχείου, υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, ένθα ωμίλησαν ο Πρόεδρος της ως άνω Αδελφότητος Εντιμολ. κ. Ιωάννης Παπαμιχαλάκης, εκθέσας τα πεπραγμένα αυτής, και ο Πατριάρχης, συγχαρείς και ευλογήσας τους Άρχοντας Οφφικιάλους, αναφερθείς δε και εις τας αρετάς και τας ευεργεσίας του αποιχομένου Μ. Ευεργέτου της Εκκλησίας και του Γένους, Παναγιώτου Αγγελοπούλου.

Την μεσημβρίαν παρετέθη επίσημον γεύμα εν τω εστιατορίω Beyti, ευλογηθέν υπό του Πατριάρχου, Όστις το εσπέρας, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις το Ξενοδοχείον Hilton και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας τας υπό της ως άνω Αδελφότητος Οφφικιάλων γενομένας πολιτιστικάς εκδηλώσεις προς τιμήν των Νέων και των Ομογενών της Πόλεως, εις ας συμπεριλαμβάνοντο απονομή Επαίνων Τιμής υπό της Α. Θ. Παναγιότητος εις ομογενείς και εις Φιλανθρωπικάς Οργανώσεις και Ιδρύματα της Ομογένειας ως και καλλιτεχνικόν πρόγραμμα υπό της Χορωδίας και της Χοοευτικης Ομάδος του Λυκείου των Ελληνίδων, εν μέσω πυκνού ακροατηρίου. Ωμιλησεν εν τέλει καταλλήλως τη περιστάσει ο Πατριάρχης, ευχαριστήσας τους οργανωτάς και συγχαρείς τους τιμηθέντας.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Πολυανής και Κιλκισίου κ. Αποστόλον, επί κεφαλής 50μελούς ομίλου Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ της θεοσώστου αυτού Επαρχίας.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμο να, Ηγούμενον της εν Θεσσαλονίκη Ιεράς Μονής των Βλατάδων και Ομότιμον Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Καλλίνικον Μαρούλην, διακονούντα εν τω Πολεμικώ Ναυτικώ Ελλάδος,

Τον Αιδεσιμολ. Μ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γεώργιον Τσέτσην, εξ Ελβετίας.

Τον Εντιμολ. κ. Νικόλαον Σακελλαρίου, Άρχοντα Μ. Νομοφύλακα της Αγίας του Χριστου Μ. Εκκλησίας-Σύμβουλον της Επικρατείας, μεθ' ομίλου Ανωτάτων Δικαστικών, εξ Αθηνών.

Τους Εντιμολ. κ. κ. Χρήστον Βάντσον, Άρχοντα Ιερομνήμονα της Αγίας του Χριστου Μ. Εκκλησίας, και Κωνσταντίνον Χαραλαμπίδην, 'Άρχοντα Μαΐστορα, Καθηγητάς της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τον  Εξοχ. κ. Ευάγγελον Βενιζέλον, Υπουργόν Πολιτισμού της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Βασιλικής και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενον υπό των Εξοχ. κ. Ιωάννου Κοραντή, Πρέσβεως αυτής εν Αγκύρα, και Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα, Μετά την εν τω Πατριαρχικώ Γραφείω συνομιλίαν αυτών ο Πατριάρχης και ο κ. Υπουργός προέβησαν εις δηλώσεις προς τους αναμένοντας εκπροσώπους των Μέσων Γεν. Ενημερώσεως.

Τω ως άνω υψηλώ επισκέπτη της Μητρός Εκκλησίας απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι τιμαί.

Τους Ελλογιμ. κ. κ. Εμμανουήλ Δρεττάκην, Καθηγητήν,  πρ. Υ πουργόν, και Θεόδωρον Χαρίτον, Οικονομολόγον, εξ Αθηνών

Τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Κουκούλην, μεταπτυχιακόν Φοιτητήν Θεολογίας, εξ Αθηνών.

Όμιλον προσκυνητών εξ Ιταλίας, φίλων της πόλεως αυτής Τοdi.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη

Υπό του Πανοσιολογ. Διακόνου Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου εις τους γάμους του ζεύγους Στυλιανού Καλαμάρη και Κορνηλίας Μαγιόγλου, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την Κυριακήν, 2αν Ιουνίου.

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

60μελη όμιλον Ομογενών προσκυνητών εκ Φραγκφούρτης, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Φιλίππου Σαββοπούλου.

Τον Εντιμ. κ. Zeynel Abidin Turan, Δήμαρχον Νικαίας (İznik).

Τον Ελλογιμ. κ. Ευστράτιον Χ. Ζεγκίνην, Καθηγητήν της Παι δαγωγικής Σχολής Φλωρίνης, επί κεφαλής ομίλου συνεργατών αυτού.

6μελή όμιλον Δημοσιογράφων της εφημερίδος Posta υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Μ. Rıfat Abaday, εντεύθεν, εις ους παρεχώρησε συνέντευξιν.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Σαλπιστήν, Πρόεδρον του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Βασιλείου, Καλλιτέχνου, και των Εντιμ. κ. κ. Αναστασίου Ντούρου και Μιχαήλ Λειβαδίτου, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον  Εντιμ. κ. Ιωάννην Ν. Παλαιοκρασάν, Ναυτιλιακόν, εξ Αγγλίας,

22μελή όμιλον προσκυνητών εργαζομένων της Εταιρείας Bosch, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Αθανασίου Μωραϊτοπούλου, εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Ιωσήφ Γιανότσκο, Φοιτητήν Θεολογίας, εκ Σλοβακίας.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, κατά την δοθείσαν, προς τιμήν των Αρχόντων  Οφφικιάλων της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας της Αδελφότητος "Παναγία η Παμμακάρι στος", δεξίωσιν, εν τη Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Χάλκης και το εν συνεχεία παοατεθέν δείπνον, εν τω Ξενοδοχείω Halki Palas, την Παρασκευήν, 31ην λ. μ. Μαΐου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την δοθείσαν, υπό της Ευγεν. κ. Tuna Aksoy Köprülü, ε. τ. Γεν. Προξένου του Μονακό ενταύθα, δεξίωσιν, επ' ευκαιρία των γενεθλίων της Α. Υψηλότητος, του Πρίγκηπος Rainer του Γ,' εν τω Ξενοδοχείω Çırağan, την αυτήν ημέραν.

*   *   *

Την Δευτέραν, 3ην Ιουνίου, επεσκέφθη την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην ημών, ίνα εκφράση τας ευχάς αυτού τε και της κατ' αυτόν παροικίας, επί τω διαγενομένω Πάσχα, ο Σεβ. Μητροπολίτης των ενταύθα Συροϊακωβιτών κ. Yusuf Çetin, μετά της συνοδείας αυτού.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιοτης, ο Πατριάρχης, αυθημερόν το απόγευμα, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, επεσκέφθη κατ' οίκον τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπολεως κ. Γερμανόν και επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και τα εόρτια αδελφικά συγχαρητήρια.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

Τον Πανοσιολ. Διάκονον κ. Μάξιμον, Κωδικογράφον της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, επανακάμψαντα εκ της μετεκπαιδεύσεως αυτού εν Αγγλία.,

Τον Ευλαβ. Διάκονον κ. Δωρόθεον Αναστασιάδην, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Εντιμολ. κ. Αριστείδην Πανώτην, Άρχοντα Μ. Ιερομνήμονα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμολ. κ. Λυκούργον Κοντάκην, Άρχοντα Λεπουτάτον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ευανθίας, εξ Αμερικής.

Τον Εξοχ. κ. Παναγιώτην Χαρβάλαν, Αντιστράτηγον-Αρχηγόν Γενικού  Επιτελίου Στράτου της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ευστοχίας, και των Εντιμ. κ. κ. Εμμανουήλ Κρασανάκη, Ταξιάρχου, Σπυρίδωνος Λύτρα, Συνταγματάρχου, Μιχαήλ Λαγού, Αντισυνταγματάρχου. και Νικολάου Φλάρη, Ταγματάρχου, εξ Αθηνών.

15μελή όμιλον Καθηγητών, μετά των Ευγεν. συζύγων αυτών, της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Tοv Ελλογ. κ. Ιωάννην Καλαμάρην, Διευθυντήν της Πρωτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως του Ζαππείου, μετά της  Ελλογ. δίδος Ευαγγελίας Κανάρη, Εκπαιδευτικού, και 11μελούς θεατρικού ομίλου μαθητών της ως άνω Σχολής, επί τη προσέχει μεταβάσει αυτών εις Μυτιλήνην,

Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Τσιώραν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Ελευθέριον Αντωνιάδην, μετά της Ευγεν. κ. Burcu Güngör, εντεύθεν.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του  Ιερολ. Διακόνου της Σειράς κ. Βενιαμίν, κατά τους γάμους του ζεύγους Μιλτιάδου Βυζάκη και Ελένης-Ιλεάνης Καψώχα, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την Δεύτεραν, 3ην Ιουνίου.