Patriarchal Monthly Bulletin
2002

Back

Μάρτιος 2002

Μάρτιος 2002

H A. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Β' Κυριακήν των Νηστειών, 31ην λ. μ. Μαρτίου, εχοροστάτησεν εν τω Ιερώ Ναώ των Αγίων Θεοδώρων της Κοινότητος Βλάγκας, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ανδρέας Σοφιανόπουλος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Κοτρονιάς, Δήμαρχος Λαμίας, και πολλοί πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος, Επόπτης της Περιφερείας, η Ευγεν. κ. Έρση Αμπατζή-Κάλφογλου, εκ μέρους της Φιλόπτωχου Αδελφότητας, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Κοτρονιάς, Δήμαρχος Λαμίας, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης-Ηθοποιός, και ο Πατριάρχης, ενώ οι μαθηταί της Κοινοτικής Σχολής εξετέλεσαν πλούσιον πρόγραμμα υπό την ηγεσίαν της Ελλογ. κ. Δεσποίνης Καρακάση.

*       *       *

H A. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, επεσκέφθη εν τη εν Κοντοσκαλίω έδρα αυτού τον Μακ. Πατριάρχην των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop τον Β' και συνεχάρη αυτώ και τοις περί αυτόν επί τω Πάσχα αυτών.

*       *       *

H A. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Ιερώ Ναώ Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της Κοινότητος Διπλοκιονίου, κατά τον Κατανυκτικόν Εσπερινόν της αυτής ημέρας, καθ' οv τον Θείον Λογον εκήρυξεν ο Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμος κ. Μελέτιος Σακκουλίδης.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Σελευκείας κ. Κύριλλος και Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας, ο Εντιμ. κ. Αθανάσιος Παρέσογλου, Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και πιστοί. Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική αιθούση.

 

*       *       *

 

H A. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας αυτής, μετά της συνοδείας Αυτού, μετέβη εις την έδραν του Μορφωτικού και Καλ λιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.Θ.Ο., και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την δοθείσαν υπό του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ρούμελης-Λαμίας θεατρικήν παράστασιν "Ο Φιάκας".

*       *       *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη εις Πρεσβύτερον χειροτονία αυτού.

Τον Εντιμ. κ. Pascal Couchepin, Διευθυντήν του Ομοσπονδιακού Τμήματος Οικονομικων Υποθέσεων της Ελβετίας, μετά των οικείων αυτού.

Τον Εντιμ. κ. Ανδρέαν Κοτίδην, Υποπρόξενον της Ελλάδος ενταύθα, παρουσιάσαντα τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Παπαγεωργίου, Γραμματέα Πρεσβείας Α', εν Αγκύρα, και την Ευγεν. δίδα Μαρίαν Λεβαντή, Γραμματέα Πρεσβείας Γ', εν Βρυξέλλαις.

Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδουπόλεως και Στέγης Νεανίδων υπό την προεδρείαν της Ελλογ. διδος Χαρικλείας Καμίλλη, προς υποβολήν σεβασμάτων επί τη εκλογή αυτών.

Τον Ελλογ. κ. Στυλιανόν Καραγιάννην, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Μαρίας Σεβσεβμέ, εντεύθεν.

*       *       *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τω Πάσχα των Δυτικών εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά την τελεσθείσαν, το εσπέρας του Σαββάτου, 30ης Μαρτίου, εν τω εν Harbiye ΡΚαθολικώ Nαώ του Αγίου Πνεύματος, θ. λειτουργίαν.

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, εν τη εν Ayazpaşa έδρα των ενταύθα Συροκαθολικών, το απόγευμα της Κυριακής, 31ης ιδίου.

Υπό του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά την τελεσθείσαν, την πρωΐαν της αυτής ημέρας, εν τω εν Κοντοσκαλίω Αρμενικώ Πατριαρχικώ Ναώ της Θεοτόκου, θ. λειτουργίαν.

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την τελεσθείσαν, την πρωΐαν αυτής, εν τω εν Aynalıçeşme Ευαγγελικώ Γερμανικώ Ναώ του Τιμίου Σταύρου, θ. λειτουργίαν.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδριτου κ. Αθηναγόρου, κατά την τελεσθείσαν» την πρωΐαν αυτής, εν τω εν Kumbaracı «Κριμαϊκώ Ναώ» των Αγγλικανών θ. λειτουργίαν.

*       *       *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  εξεπροσωπήθη ωσαύτως:

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την τελεσθείσαν, το Σάββατον, 30ήν ιδίου, εν τω Ιερώ Ναώ Αγίων Αναργύρων του Γηροκομείου Βαλουκλή, Θείαν Λειτουργίαν και το εν συνεχεία Μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αειμνήστου Στυλιανής Καρά, μητρός του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος, επί τη συμπληρώσει 25ετίας από της κοιμήσεως αυτής.

*       *       *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, εκ Βελγίου.

Τον Πανοσ. Αρχιμανδρίτην κ. Φώτιον Λιάκον, Επίτροπον του Παναγίου Τάφου ενταύθα.

Τον Εξοχ. κ. Απόστολον-Αθανάσιον Τσοχατζόπουλον, Υπουργόν Αναπτύξεως της Ελλάδος, μετ' άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενον υπό των Εξοχ. κ. Ιωάννου Κοραντή, Πρέσβεως αυτής εν Αγκύρα, και Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα.

Τω ας άνω υψηλώ επισκέπτη απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι τιμαί.

Αντιπροσωπείαν του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος ("ΚΕΔΚΕ"), υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Π. Κουκουλοπούλου, Δημάρχου Κοζάνης.

Τον Ελλογιμ. κ. Ηλίαν Μπίλην, Νομικόν-Φοιτητήν Θεολογίας, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Bülent Çetinor. Αρχιτέκτονα, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Oğuz Murat Karalı και Bertah Golal, Στελέχη του Τηλεοπτικού Καναλιού «Star», εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Nükte Uğurel, Μουσικόν, εντεύθεν.

*    *    *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Ιακώβου, μετέβη την Τρίτην, 26ην Μαρτίου, κατόπιν προσκλήσεως, εις το Ξενοδοχείον Dedeman και παρεκάθησεν εις το δείπνον του Βακουφίου Στρατηγικών και Κοινωνικών Ερευνών του Ομίλου Μάρμαρα (Marmara Grubu-Stratejik ve Sosyal Araştir-malar Vakfi), εις το τέλος του όποιου έδωκε διάλεξιν ο τέως Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Süleyman Demirel, χαιρετίσας λίαν εγκαρδίως και φιλοφρόνως τον Πατριάρχην ημών.

*    *    *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη: 


25μελή όμιλον προσκυνητών εκ Γερμανίας, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Γερασίμου Φραγκουλάκη.

Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Νικόλαον Αναγνωστοπουλον, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, μετά της θυγατρός αυτού Ευγεν. κ. Σοφίας Κεσίσογλου, του συζύγου αυτής Εντιμ. κ. Ευαγγέλου και του τέκνου αυτών, εντεύθεν.

Τον Εξοχ. κ. Boris Trajkovski, Πρόεδρον της Δημοκρατίας της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Vilma και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενον υπό των Εξοχ. κ. Mohedin Rustemi, Πρέσβεως αυτής εν Αγκύρα, και Εντιμ. κ. Jordan Panev, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα.

Τω ως άνω υψηλώ επισκέπτη απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

Την Ευγεν. δίδα Αλεξάνδραν Μαντζίλα, νέαν Πρόξενον της Ελλάδος εν Αδριανουπόλει.

Τον Ελλογιμ. κ. Νικόλαον Νικολούλην, Μορφωτικόν Σύμβουλον παρά τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της Ελλάδος.

Την Ευγεν. κ. Mαρίαν - Αργυρήν Κανδηλιώτου, Πρόεδρον Νοσηλευτών Χειρουργείου Ελλάδος, και τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Λασιαθιωτάκην, ταξιδιωτικόν πράκτορα, εξ Αθηνών.

Την Ελλογ. κ. Δέσποιναν Παπίνη-Φιλίππου, Καθηγήτριαν, μετά του υιού αυτής Εντιμ. κ. Θεοδώρου, εκζητήσαντα την αγιαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τη ενάρξει της στρατιωτικής θητείας αυτού, εντεύθεν.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Ελλογ. κ. Ιωάννην Κότσιαν, Καθηγητήν, εντεύθεν.

50μελη όμιλον προσκυνητών του ΚΑΠΗ Αργυρουπόλεως Αθηνών, υπό την ηγεσίαν των Ευγεν. κυριών Γιώτας Αναγνώστου, Δημοτικής Συμβούλου, και Καλομοίρας Σκουτέλη, Κοινωνικής Λειτουργού.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Αμπατζήν, Καλλιτέχνην, εντεύθεν.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά την διοργανωθείσαν, υπό της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Πόλεως «Borusan». συναυλίαν, εν τω εν Taksim Πολιτιστικω Κέντρω Atatürk τo εσπέρας της Τετάρτης, 27ης Μαρτίου.

Υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου, κατά τον διοργανωθέντα, υπό του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζαππείου Παρθεναγωγείου, διαγωνισμόν γνώσεων μεταξύ των μαθητών των Ομογενειακών Λυκείων, εν τη αιθούση του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα, την αυτήν ημέραν.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη Εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, εχοροστάτησεν:

α) εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμφ Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, κατά τον τελεσθέντα εν αύτω Μ. Εσπερινόν της Εορτής, την Κυριακήν 24ην Μαρτίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Διάκονος της Σειράς κ. Βενιαμίν.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι oι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδώρουπόλεως κ. Γερμανός, Σελευκείας κ. Κύριλλος και Σεβάστειας κ. Δημήτριος και πολλοί πιστοί εντεύθεν κι εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεζίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Αιδεσιμ. Πρεσβύτερος κ. Ησαΐας Τσιματζής, Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, ο Εντιμ. κ. Κοσμάς Κοσμάογλου, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, και ο Πατριάρχης, καί

β) εν τω πανηγυρίσαντι ομωνύμφ Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Βαφεοχωρίου, κατά την εν αυτώ τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, την Δευτέραν, 25ης ιδίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ανδρέας Σοφιανόπουλος.

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ανέγνω Τρισάγιον ενώπιον του εν τω αυλογύρω του Ιερού Ναού τάφου των γεννητόρων, αδελφών και συγγενών του εκ των προκατόχων Αυτού και γόνου της Κοινότητος Βαφεοχωρίου αοιδίμου Πατριάρχου Ιωακείμ του Γ'.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, και ο Πατριάρχης.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, επεσκέφθη κατ' οίκον τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Ευάγγελον και επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και τα εόρτια αδελφικά συγχαρητήρια.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον  Εντιμολ. κ. Μίνωα Ζομπανάκην, Άρχοντα Έξαρχον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Επιχειρηματίαν, εκ Κρήτης,

Τον Εντιμ. κ. Απόστολον Καΐρην, Φυσικοθεραπευτήν, μετά της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Ευαγγελίας Πιτταούλη, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Mark Trimble, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Tanju και του Εντιμ. κ. Mike Cawthon, εξ Αμερικής.

Τον Μουσικολ. κ. Βασιλειον Τσαμπρόπουλον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Φίλιας, Μουσικούς, εξ Αθηνών.

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεόληπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά:

α) την τελεσθείσαν, εν τω Ιερώ Παρεκκλησίω του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, Δοξολογίαν, επ' ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας ταύτης, την Δευτέραν, 25ην Μαρτίου, και

β) την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της Ελλάδος ενταύθα, δεξίωσιν, επ' ευκαιρία της αυτής επετείου, εν ταις αιθούσαις του Ξενοδοχείου Pera Palas, το εσπέρας της αυτής ημέρας.

 

*    *    * 

Η Κυριακή της Ορθοδοξίας εν τοις Πατριαρχείοις

 

Μετ' ιδιαιτέρας λαμπρότητος εωρτάσθη εν τω σεπτω της Ορθοδοξίας Κέντρω η Κυριακή της Ορθοδοξίας.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 23ης Μαρτίου, και προέστη της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας της Κυριακής, 24ης ιδίου.

Μετ' Αυτού συνελειτούργησαν oι Σεβ. Συνοδικοί Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ηλιουπόλεως και Θείρων κ. Αθανάσιος, Σελευκείας κ. Κύριλλος, Λαοδικείας κ. Ιάκωβος και Σεβάστειας κ. Δημήτριος.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Φιλαδέλφειας κ. Μελίτων, Αρχιγραμματεύων της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, ο Εξοχ. κ. Σπυρίδων Βούγιας, Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελλάδος, οι εν Αγκύρα Εξοχ. Πρέσβεις κ. κ. Ιωάννης Κοραντής, της Ελλάδος, Tariel Lebanidze, της Γεωργίας, και Garth Castren, της Φιλλανδίας, οι ενταύθα Εντιμ. Γενικοί Πρόξενοι κ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, της Ελλάδος, Σέργιος Velickin, της Ρωσσίας, Dragan Momcilovic, της Γιουγκοσλαβίας, Teimuraz Sharashenidze, της Γεωργίας, και Jordan Panev, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ως και οι Εντιμ. κ. κ. Αθανάσιος Παρέσογλου, Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και Ανδρέας Κοτίδης, Υποπρόξενος αυτής, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εξ Ελλάδος.

Μετά την απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης, από του Θρόνου, μετά των συλλειτουργησάντων Αυτώ αγίων Αρχιερέων, ανέγνωσαν το ειθισμένον Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των μακαρίων ψυχών πάντων των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως αγωνισαμένων καί τελειωθέντων εν αυτή. Εν συνεχεία εγένετο η λιτάνευσις των ιερών εικόνων, μεθ' ην η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, ηυλόγησεν από του εξώστου των Πατριαρχείων τους εκκλησιασθέντας πιστούς.

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τοις Πατριαρχείοις επίσημον άριστον, ενώ το εσπέρας, επί τη ευκαιρία της Εορτής της Ορθοδοξίας, εδόθη συναυλία εν τη αιθούση των εν Σωσθενίω εγκαταστάσεων ΕΝΚΑ, είτα δε επηκολούθησεν δεξίωσις εις ην παρέστησαν πλείστοι, όσοι προσκεκλημένοι της Α. Θ. Παναγιότητος και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εκ του θρησκευτικού, διπλωματικού, καλλιτεχνικού, δημοσιογραφικού και επιχειρηματικού κόσμου της πόλεως ημών, κατά την οποίαν ωμίλησαν ο Μουσικολ. κ. Βασίλειος Γαρουφαλίδης και η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εξάρας την σημασίαν της Κυριακής της Ορθοδοξίας ως πανανθρώπινης εορτής της αληθείας.

 

*      *       *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τας Οσιωτ. Μοναχάς Ιακώβην, Ηγουμένην του Ιερού Ησυχαστηρίου Τιμίου Προδρόμου Ακριτοχωρίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου, και Δαυΐδην, εκ των αδελφών αυτού.

Τον Εξοχ. κ. Σπυρίδωνα Βούγιαν, Υφυπουργόν Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. κ. Δήμητρας Σπηλιοπούλου, Γεν. Γραμματέως Τύπου και Πληροφοριών.

Τον Εντιμ. κ. Παρασκευάν Παρασκευόπουλον, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου του Μακεδονικού Πρακτορείου ΕΙδήσεων, μετά του Εντιμ. κ. Σπυρίδωνος Κουζινοπούλου, Γενικού Διευθυντού αυτού, την Ευγεν. κ. Θεοδώραν Ταμπακούλη, Πρόεδρον της Εταιρείας "Θεμελιοδομή", και τους Εντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνον Πατραμάνην, Διευθύνοντα Σύμβουλον αυτής, μετά της Ευγεν. συζύγου και του υιού αυτών, Γεώργιον Μεγκλήν, Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Α. Ε. "Νέστος", Νικόλαον Χατζηθεοδοσίου και Κωνσταντίνον Τόλην,  Εκδότην.

Τον Ελλογιμ. κ. Bogdan Szajkowski, Καθηγητήν του Πανεπιστημίου Exeter, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Martha και της θυγατρός αυτών Ευγεν. δίδος Nadia, εκ Μεγάλης Βρεταννίας.

47μελή όμιλον προπτυχιακών καί μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Βασιλείου Κατσαρού, Καθηγητού Βυζαντινής Φιλολογίας-Προέδρου του ως άνω Τμήματος.

Τον Ελλογιμ. κ. Αντώνιον Αλυγιζάκην, Καθηγητήν Μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μετά της Ελλογ. συζύγου αυτού κ. Σουλτάνης, Θεολόγου, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Ελλογιμ. κ. Σπυρίδωνα Φλογαΐτην, Καθηγητήν του Πανεπιστημίου Αθηνών-Διευθυντήν του "Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου", μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Φωτεινής, Καθηγήτριας, και των τέκνων αυτών Κωνσταντίνου και Ιωάννου, εξ Αθηνών.

Τον Ελλογιμ. Δρα Michael Brett-Crowther, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Lucy, εκ Λονδίνου.

Τας Ευγεν. κυρίας Maruck Tapapor. και Helen Evans, Βυζαντινολόγον. Στελέχη του Μητροπολιτικού Μουσείου Νέας Υόρκης.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Μαλλιαρήν, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. κ. Σοφίας Καλενδέρογλου, εκ Θεσσαλονίκης.

Την Ελλογιμ. κ. Αγγελικήν Τσαγκάρη, Νομικόν-Θεολόγον, με τά της μητρός αυτής Ευγεν. κ. Ευγενίας, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Στρατήν, Οφθαλμίατρον, μετά της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Μαρίας, Καθηγήτριας Πανεπιστημίου, εκ Θεσσαλονίκης.

Την Ελλογ. κ. Ευαγγελίαν-Αιμιλίαν Παντελάρα, Εκπαιδευτικόν, υποβαλούσαν σέβη και λαβούσαν την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτής εορτή, εντεύθεν.

Επί τω αυτώ σκοπώ, την Ευγεν. κ. Θεοδώραν Βεριοπούλου, Υπάλληλον των Πατριαρχείων.

14μελη όμιλον προσκυνητών, εξ Αθηνών.

50μελη όμιλον προσκυνητών εξ Αθηνών, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Νικολάου Γαρουφαλίδου.

70μελή όμιλον προσκυνητών του εν Κομοτηνή Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, Ιμβρίων και Τενεδίων, υπό την ηγεσίαν των Εντιμ. κ. κ. Παύλου Παπαδοπούλου, Προέδρου αυτού, και Γεωργίου Κανάκη, Αντιπροέδρου της Ιμβριακής Ενώσεως Μακεδονίας-Θράκης.

50μελή όμιλον εργαζομένων εις τα Καταστήματα Αφορολογήτων ΕΙδών, εκ Θεσσαλονίκης.

*      *       *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την δοθείσαν συναυλίαν, υπό του Εντιμ. κ. Richard Hagopian, εν τη αιθούση του Πανεπιστημίου Boğaziçi, το εσπέρας του Σαββάτου, 23ης Μαρτίου.

*    *    * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων Δώρων της Καθαράς Τετάρτης, 20ης Μαρτίου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σελευκείας κ. Κύριλλον, Επόπτην της Περιφερείας Υψωμαθείων, μετά των Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων της Κοινότητος Βλάγκας, Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Γρηγορίου Αθανασιάδου, Ευλαβ. Διακόνων κ. κ. Στυλιανού Ζωγραφίδου και Σωφρονίου Συκάκη, ως και των Εντιμ. κ. κ. Πέτρου Σαμαντζή, Βασιλείου Φουρουντζόγλου και Αθανασίου Μιράνκο, μελών της Εφοροεπιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Εξοχ. κ. Δημήτριον Μανωλόπουλον, Πρέσβυν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαργαρίτας και της Ευγεν. κ. Χαραλαμπίας Καρμέα, Γραμματέως αυτού, εξ Αθηνών,

Τον Εντιμ. κ. Ingmar Karlsson, Γενικόν Πρόξενον της Σουηδίας ενταύθα, μετά της Ευγεν. κ. Annika Svahnström, Προξένου αυτής.

Τον Εντιμ. κ. Σπυρίδωνα Λύτραν, Συνταγματάρχην Πυροβολικού, Ακόλουθον Αμύνης παρά τη Πρεσβεία της Ελλάδος εν Αγκύρα, μετά της Βοηθού Ακολούθου Ευγεν. κ. Ελένης Μορφίδου.

Τον Ελλογιμ. κ. Νικόλαον Νικολούλην, Σύμβουλον Εκπαιδεύσεως παρά τω ενταύθα Γενικώ Προξενείω της Ελλάδος,

14μελή όμιλον Ιατρών εκ Κύπρου, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Χρήστου Ριρή.

Τον Ελλογιμ. κ. Συμεών Σολταρίδην, Δρα Θρησκειολογίας, εκ Κομοτηνής.

Την Ευγεν. δίδα Ευαγγελίαν Κανάρη, Εκπαιδευτικόν, υποβαλούσαν σέβη και λαβουσαν την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτής εορτή, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Ασημακόπουλον, Ιατρόν, εξ Αμερικής, Haluk Akpınar, Ιατρον, και Ziya Gökmen, Ξεναγόν, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Κεσίλογλου, υποβαλόντα σέβη καί λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή, εντεύθεν.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της Τρίτης, 19ης Μαρτίου, επί τη ιερά μνήμη των αγίων Μαρτύρων Χρύσανθου και Δαρείας, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις το Κοιμητήριον της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως των ψυχών του αοιδίμου προκατόχου Αυτού Πατριάρχου Χρυσάνθου, αναπαυομένου εν Πριγκήπω, και των αειμνήστων Μ. Εκκλησιάρχου Χρυσάνθου και Αρχιμανδρίτου Χρυσάνθου Μαντά, ενώπιον του κενοταφίου αυτού, εξαφανισθέντος κατά την αποφράδα νύκτα της 6 - 7 Σεπτεμβρίου 1955.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Ιεράν Ακολουθίαν του Μεγάλου Αποδείπνου της Καθαράς Τρίτης, 19ης Μαρτίου.

 

*    *    * 

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Ευάγγελον, εξαιτησάμενον και λαβόντα τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά του Αιδεσιμ. Σακελλαρίου κ. Σταύρου Μάρντογλου, Ιερατικως Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας της Κοινότητος Βαφεοχωρίου, και της υπό την προεδρίαν του Εντιμ. κ. Νικολάου Τσαβίδου Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη εγγιζούση πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ησαΐαν Τσιματζήν, Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας της Κοινότητος Προπόδων Ταταούλων, μετά της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Κοσμά Κοσμάογλου Εκκλησιαστικής Επιτροπής αυτής.

Τον Εντιμολ. κ. Selim Hoche, Άρχοντα Δεπουτάτον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αγγελικής και της ανεψιάς αυτών Ευγεν. δίδος Μελίνας, εξ Αγγλίας.

Τον Εντιμ. κ. Marc Van den Reeck, Γενικόν Πρόξενον του Βελγίου ένταυθα.

 

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Ιεράν Ακολουθίαν του Μεγάλου Αποδείπνου της Καθαράς Δευτέρας, 18ης Μαρτίου.

*    *    *

                      

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

Τους ενταύθα αγίους Αρχιερείς του Θρόνου υποβαλόντας τα εαυτών σέβη επί τη εισόδω εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν και ανταλλάξαντας μετ' Αυτού τον αδελφικόν εν Χριστώ ασπασμόν εις αμοιβαίαν συγχώρησιν.

Την Ελλογιμ. κ. S. Yıldız Ötüken, Καθηγήτριαν του εν Αγκύρα Πανεπιστημίου Hacettepe,

Τους Εντιμ. κ. κ. Σάββαν Τσιλένην και Μιλτιάδην Πολυβίου, Αρχιτέκτονας, εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντιστοίχως, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Αποστόλου Πορίδου, Αρχιτέκτονος, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Ευάγγελον Αγγελίδην, Αργυροχόον, μετά της Ελλογ. συζύγου αυτού κ. Ευδοξίας, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη επικείμενη ονομαστική αυτών εορτή, εντεύθεν.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα του Σαββάτου, 16ης Μαρτίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις την έδραν του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζαππείου Παρθεναγωγείου, και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την δοθείσαν υπό του Εντιμ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, Ιατρού, διάλεξιν, με θέμα "Ασκληπιός και Ασκληπιεία".

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ κατά:

α) τον Μ. Εσπερινον του Σαββάτου, 16ης Μαρτίου,

β) την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής της Τυρινής, 17ης ιδίου, και

γ) τον Α' Κατανυκτικόν Εσπερινόν, το εσπέρας της αυτής ημέρας, εις το τέλος του οποίου άπαντες oι Κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, ως και oι λαϊκοί υπάλληλοι των Πατριαρχείων και oι εκκλησιασθέντες πιστοί, ησπάσθησαν την Δεξιάν Αυτού εις εκζήτησιν συγχωρήσεως, επί τη εισόδω εις την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 


Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Κωνσταντίνον Παπανικολάου, εξ Αθηνών.

Τον Οσιωτ. Μοναχήν Αλεξίαν, υποβαλούσαν σέβη και λαβούσαν την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτής εορτή, εντεύθεν.

Τον Εξοχ. Δρα Marius Calligaris, νέον Πρέσβυν της Αυστρίας εν Αγκύρα, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα. Τω ως άνω Διπλωμάτη απεδόθησαν αι προσήκουσαι τω αξιώματι αυτού τιμαί.

Τον Εξοχ. κ. Ευριπίδην Κερκινόν, Πρέσβυν ε. τ., μετά της συζύγου αυτού  Εξοχ. κ. Δανάης Κουμανάκου, Πρέσβεως-Στελέχους της εν Αγκύρα Πρεσβείας της Ελλάδος, επί τη οριστική αναχωρήσει αυ τής εκ της χώρας ημών.

Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Κωστόπουλον, Επιχειρηματίαν, μετά των οικείων αυτού, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Κουκουτσίδην, Δικηγόρον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης, και τον Ελλογ. κ. Γεώργιον Γκουλεμέ, Εκπαιδευτικόν, μετά της Ελλογ. συζύγου αυτού κ. Πελαγίας, ωσαύτως Εκπαιδευτικού, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Ευστράτιον Κατσαλήν, Χημικόν Μηχανικόν, μετά της Ελλογ. συζύγου αυτού κ. Ήβης, Καθηγήτριας της Γαλλικής Φιλολογίας, εκ Βόλου.

Τους Εντιμ. κ. κ. Δημήτριον Μπουντούρην, Γεώργιον Ευριπιώτην, Απόστολον Νάζον και Σταυρόν Γλαντζήν, απαντάς Αρχιτέκτονας, και τας Ευγεν. κυρίας Μάρθαν Μπουτάρη και ΄Ανναν-Μαρίαν Παππά, εκ των Κυκλάδων νήσων.

Τον Ελλογιμ. κ. Πέτρον Καρασμάνην, Ακαδημαϊκόν, εκ Ρώμης, και τας Ευγεν. κυρίας Σωτηρίαν Σκένδρου, Δημοσιογράφον, και Ν. Γλαντζή-Μπούρα, Οικονομολόγον-Διακοσμήτριαν, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Νικόλαον Δρακάτον, Οικονομολόγον, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Ν. Κογεβίναν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαντλέν, εκ Γενεύης.

95μελη όμιλον προσκυνητών εκ του εν Θεσσαλονίκη Συλλόγου Σαρακατσάνων '"Η Ένωσις", υπό την προεδρείαν του Έντιμ. κ. Ιωάννου Μπίκου, Γεωπόνου.

12μελη όμιλον προσκυνητών εκ της Εταιρείας "Μινέρβα", υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Ιορδάνου Πλουμίδου, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Αναγνωστόπουλον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ισαβέλλας και του υιού αυτών Άρεως, και την Ευγεν. κ. Αντωνίαν Κόκκοτα, μετά του υιού αυτής Ιωάννου Γεωργαλά, εξ Αθηνών, συνοδευόμενους υπό της Ευγεν. δίδος Αντωνίας Μπελαλίδου, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Καλλίνικον Βαϊζίδην, πολιτευτήν, μετά των Ευγεν. κυριών Ιφιγένειας και Αικατερίνης Μουζά, εκ Θεσσαλονίκης.

19μελη όμιλον Φοιτητών εκ του Πανεπιστημίου της Florida, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. Δρος Paul Halsall, Καθηγητού της Βυζαντινής Ιστορίας.

Τον Εντιμ. κ. Αλέξιον Βεριόπουλον, Υπάλληλον των Πατριαρχείων, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου, κατά την υπό της Εφορείας των Νοσοκομείων Βαλουκλή διοργανωθείσαν τιμητικήν εκδήλωσιν υπέρ του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλιδου, επί σειράν ετών ευόρκως διακονούντος τα Φιλανθρωπικά ημών Καταστήματα.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τους γάμους του ζεύγους Γεωργίου Καπέλιου και Νικολίνε Σκένδρου, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, το Σάββατον, 16ην Μαρτίου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά την διοργανωθείσαν, υπό των Συνδέσμων των Αποφοίτων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής και του Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου, "Κοινήν Πορείαν" προς τας Σχολάς αυτών, την Κυριακήν, 17ην ιδίου.

*    *    * 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Αυτού Γραφείου, επεσκέφθη εν τω Γραφείω της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνα και επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και τα εόρτια συγχαρητήρια.

 

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

40μελη όμιλον προσκυνητών εκ Cardiff M. Βρεταννίας, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ιακώβου Σάββα.

Τον Οσιώτ. Μοναχόν κ. Θεοτόκην Σιμωνοπετρίτην, μετά των Εντιμ. κ. κ. Αντωνίου Λιώνη, Ψηφιδογράφου, εξ Αθηνών, και Λουκά Cheffer, Ζωγράφου, εξ Αμερικής.

Τον Αιδεσιμολ. Πάστορα κ. Gerhard Duncker, μετά των Εντιμ. κ. κ. Jürgen Rüttgers, Βουλευτού της Χριστιανοδημοκρατικής Ενώσεως Γερ μανίας, Axel Emenet, ομοίως Βουλευτού, Wulf Schönbohm, αντιπροσώπου του Ιδρύματος Konrad-Adenauer εν Αγκύρα, Cem Akdağ, αντιπροσώπου αυτού ενταύθα, και Bülent Arslan, υποψηφίου Βουλευτού, εκ Γερμανίας.

Την Ευγεν. κ. Nükhet Demiren-Χριστοφάκου, μετά των τέκνων αυ τής Νικολάου καi Λάρας, εξ Αθηνών, και τον Εντιμ. κ. Hüseyin Öztürk, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

 

*    *    * 

 

H Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Εσπερινόν της Παρασκευής, 8ης Μαρτίου, και την Θείαν Λειτουργίαν του Σαββάτου των Ψυχών, 9ης ιδίου, αναγνώσας εν τω τέλει αυτών το ειθισμένον Τρισάγιον.

 

*    *    *

 

H Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, την μεσημβρίαν του Σαββάτου των Ψυχών, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον ενώπιον των τάφων των εν αυτή αναπαυομένων αοιδίμων Πατριαρχών.

Το δε απόγευμα της αυτής ημέρας, ο Σεβ. Πατριαρχικός Επίτροπος, συνοδευόμενος υπό του αυτού Κληρικού, μετέβη εις το Κοιμητήριον του Αγίου Ιγνατίου Χαλκηδόνος και ανέγνω Τρισάγιον ενώπιον του τάφου του αειμνήστου Μητροπολίτου Χαλκηδόνος κυρού Μελίτωνος, επί τη Ιερά μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων.

*    *    *

H Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, επεσκέφθη εν τω Γραφείω της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου τον αγαγόντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνα και επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς Αυτού ευχάς και τα εόρτια αδελφικά συγχαρητήρια.

*    *    *

H Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής της Απόκρεω, 10ης Μαρτίου.

 

H Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Πέργης κ. Ευάγγελον.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνα, Αρχιγραμματεύοντα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, εξαιτησάμενον και λαβόντα τάς σεπτάς Αυτού ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον.

Τον Ευλαβ. Διάκονον κ. Σωφρόνιον Συκάκην, εντεύθεν, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα τας σεπτάς Αυτού ευχάς και ευλογίας, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Εντιμολ. Κ. Πρόδρομον Θανάσογλου, Άρχοντα Μυρεψόν της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, εντεύθεν.

Τον Εξοχ. κ. Baan Laszlo, Γενικόν Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Θρησκευτικών Υποθέσεων της Ουγγαρίας, συνοδευόμενον υπό των Ευγεν. κυριών Gabriella Zumboras, Γεν. Προξένου, και Monika Horvath, Προξένου αυτής ενταύθα.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Καλογερόπουλον, Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος ενταύθα.

Τον Ελλογιμ. κ. Γεώργιον Jabbour, Καθηγητήν, εκ Δαμασκού.

25μελή όμιλον μαθητών του Εκκλησιαστικού Λυκείου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Αντωνίου Λεύκα, Δι ευθυντού αυτού.

 

H Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιος, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μέτρων και Αθύρων κ. Θεόκλητον.

Τον Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Συνόδων κ. Διονύσιον.

Τον Εντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Άρχοντα Διδάσκαλον του Ευαγγελίου-Καθηγητήν, εντεύθεν.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό των Σεβ. Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Κυρίλλου και Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά τον εσπερινόν και την εν συνεχεία δοθείσαν, υπό του Μακ. Πατριάρχου των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop του Β΄ δεξιωσιν, επ' ευκαιρία του μέσου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής των Αρμενίων, εν τω εν Κοντοσκαλίω Πατριαρχείω αυτών, το εσπέρας της Τετάρτης, 6ης Μαρτίου.

 

*    *    *

 

Ανταπόκριση από την Ουάσινγκτον

 

5 Μαρτίου 2002

Το αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης έθεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ κ.Κόλιν Πάουελ κατά την ιδιαίτερη συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί (11.20 τοπική ώρα) στο Στέϊτ Ντιπάρτμεντ. Παράλληλα ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζήτησε από τον Υπουργό Εξωτερικών και την Αμερικανική Κυβέρνηση την συμβολή τους για την  παρεμπόδιση της περαιτέρω μειώσεως του αριθμού των Χριστιανών στην Μέση Ανατολή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αμέσως μετά την συνάντηση του με τον κ.Κόλιν Πάουελ - που είχε διάρκεια περίπου μισής ώρας - δήλωσε τα εξής:

"Ο κ. Υπουργός ήταν πάρα πολύ ευγενής και προσηνής. Γνωρίζετe ότι είναι πιστός Χριστιανός , επισκοπιλιανός ο ίδιος, και εξεδήλωσε τον σεβασμό του προς την θρησκεία και τους εκπροσώπους της θρησκείας. Συζητήσαμε για τον διαθρησκειακό διάλογο της εποχής μας, για τα ανθρώπινα διακαιώματα, για τις θρησκευτικές ελευθερίες και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήρθε και το θέμα της Χάλκης. Υπεσχέθη ότι θα βοηθήσει όσο μπορεί και εκείνος. Πιστεύει στην αναγκαιότητα της επαναλειτουργίας της Σχολής και για το παρόν και για το Μέλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Εξέφρασε τον θαυμασμό του και την μεγάλη εκτίμηση του για τις δραστηριότητες του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα. Είπε πόσο εκτιμά την εδώ παρουσία της Ορθοδόξου Εκκλησίας υπό την ηγεσία του Αρχιεπισκόπου Δημητρίου".

Στην συνέχεια ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στην μείωση του αριθμού των Χριστιανών στην Μέση Ανατολή: "Παρακάλεσα τον κ.Υπουργό να κάνει ο,τι μπορεί με την ιδιότητα του αυτή  και γενικότερα ως αμερικανική κυβέρνηση για την παρεμπόδιση της περαιτέρω μειώσεως του αριθμού των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν. Είπα ότι τα προσκυνήματα τα χριστιανικά εις την Μέσην Ανατολήν, επ' ουδενί λόγω πρέπει να καταντήσουν  να γίνουν μουσεία. Πρέπει να υπάρχει η χριστιανική παρουσία εκεί. Δυστυχώς η μετανάστευσις των Χριστιανών από τους Αγίους Τόπους και γενικότερα στην Μέση Ανατολή αυξάνεται και συνεχίζεται και πρέπει να παρεμποδισθεί πάση θυσία η περαιτέρω μετανάστευσις διότι ο Χριστιανισμός γεννήθηκε σ'αυτά τα μέρη και πρέπει να ζήσει και να παραμείνει σε αυτά τα μέρη".

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πρόκειται να συναντηθεί στις 15:20 τοπική ώρα (22:40 ώρα Ελλάδος ) με τον Αμερικανό Πρόεδρο George Bush στον Λευκό Οίκο.

*    *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Πέμπτην, 28ην λήξ. μηνός Φεβρουαρίου, εδέχθη εν τοις Πατριαρχείοις ομάδα ανταποκριτών εν τη πόλει ημών ξένων εφημερίδων, περιοδικών και τηλεοπτικών σταθμών, εις τους οποίους έδωκε συνέντευξιν επί διαφόρων δραστηριοτήτων της Μητρός Εκκλησίας, ως και επί του επί θύραις ταξιδίου Αυτού εις Αμερικήν.

 

*    *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Ελλογ. Δρος Αποστόλου Πορίδου, Αρχιτέκτονος, μετέβη το εσπέρας της αυτής ημέρας εις το εν Taskim Πολυτεχνείον της Πόλεως και παρηκολούθησε την υπό του Συνδέσμου Ιστορίας της Τέχνης οργανωθείσαν διάλεξιν του Ελλογ. Καθηγητού Δρος Baha Tanman με θέμα "Ή επίδρασις της Οθωμανικής Αρχιτεκτονικής επί των Ρωμαίηκων Ορθοδόξων κτισμάτων", προσκληθείς υπό της Προέδρου του ως άνω Συνδέσμου Ελλογ. κ. Nazan Atasoy και γενόμενος λίαν τιμητικώς δεκτός υπ' αυτής και υπό του Ομιλητού.

 

*    *   *

 

Ο εν Αγκύρα Πρέσβυς των ΗΠΑ Εξοχ. κ. Robert Pearson επικοινωνήσας τηλεφωνικώς προς την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον εξέφρασε την χαράν αυτού δια την επικειμένην Πατριαρχικήν επίσκεψιν εις την χωράν του και τας προγραμματισθείσας επαφάς της Α. Θ. Παναγιότητος μετά της Αμερικανικής Ηγεσίας και ηυχήθη Αυτώ κατευόδιον και καλήν επιτυχίαν.

 

*    *   *

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ TOΥ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΚΑΡΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΙΛΛΑΝΔΙΑΣ κ. ΛΕΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

 

Ως ήδη προανηγγέλθη, το εσπέρας της Παρασκευής, 1ης α. μ. Μαρτίου, αφίχθη εις την πόλιν ημών αεροπορικώς, ο νεοεκλεγείς Αρχιεπίσκοπος Καρέλιας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, συνοδευόμενος υπό του Ελλογιμ. Δρος Πέτρου Piiroinen, Καθηγητού, προς πραγματοποίησιν της πρώτης μετά την ενθρόνισιν αυτού ως Προκαθημένου της Αυτονόμου ταύτης Ορθοδόξου Εκκλησίας επισήμου επισκέψεως προς το Οικουμενικόν Πατριαρχίον και την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον.

Την Α. Σεβασμιότητα, υπεδέχθησαν εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, εν τη αιθούση των επισήμων του αεροδρομίου της Πόλεως, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος και ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτης κ. Αθηναγόρας, οίτινες ωδηγήσαν αυτήν εις τα Πατριαρχεία, ένθα και κατέλυσεν.

Την πρωΐαν της επομένης, Σαββάτου, 2ας ιδίου, ο Σεβασμιώτατος προέστη Δοξολογίας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, είτα δε ωδηγήθη εις την Αίθουσαν του Θρόνου, γενόμενος επισήμως δεκτός μετά πλείστης εγκαρδιότητος υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, περιστοιχουμένου υπό μελών της ενταύθα σεβάσμιας Ιεραρχίας του Θρόνου. Εν συνεχεία ωμίλησεν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, και προσέφερεν αναμνηστικά εγκόλπια εις τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον, όστις και αντεφώνησε.

 

*    *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, κατά τον Μ. Eσπερινόν του Σαββάτου, 2ας Φεβρουαρίου, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, ενώ την επομένην, Κυριακήν του Ασώτου, 3ην ιδίου, εχοροστάτησεν εν τω ιερώ Ναώ Παναγίας Χαντζεριωτίσσης της Κοινότητος Τεκφούρσαραϊ, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, επί τη αποπερατώσει των γενομένων εν αύτω ανακαινιστικών έργων.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Σύγκελλος κ. Νεκτάριος.

Κατ' αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καρέλιας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιταλίας κ. Γεννάδιος, Κληρικοί, Μοναχοί και Μοναχαί εκ του εξωτε ρικού, ο  Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, oι Εντιμ. κ. κ. Αθανάσιος Παρέσογλου, Πρό ξενος, και Ανδρέας Κοτίδης Υποπρόξενος αυτής, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, oι εφετεινοί τελειόφοιτοι της εν Αγίω Όρει Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και εντός του ανακαινισθέντος Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Συρίγος, χορηγός των ανακαινιστικών έργων, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καρέλιας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέων και ο Πατριάρχης. Εν συνεχεία επηκολούθησε δεξίωσις.

*    *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Εφέσου κ. Χρυσόστομον, αναχωρήσαντα εις το εξωτερικόν, προπεμφθέντα δε εν τω αεροδρομίω, εξ ονόματος Αυτού, υπό του Σεβ, Μητροπολίτου Ικονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ίμβρου και Τενέδου κ. Φώτιον, ελθόντα εκ της θεοσώστου Επαρχίας αυτού.

Τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον κ. Edmond Farhat, νέον Νούντσιον του Βατικανού εν Αγκύρα, συνοδευόμενον υπό του Πανοσιολ. ΡΚαθολικου Πρεσβυτέρου κ. Γεωργίου Marovic.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην Κλεόπαν Στρογγύλην, Κληρικόν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Ιάκωβον Καραμούζην, Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μυτιλήνης.

Τους Οσιολ. Καθηγητάς και εφετεινούς τελειοφοίτους της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. Ιερομόναχου κ. Ευδόκιμου Βατοπαιδινού, Προέδρου της Εφορείας αυτής.

Τον Ιερολ. Διάκονον κ. Κασσιανόν Νότην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, υποβαλόντα σέβη και λαβόντα την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Οσιώτ. Μοναχόν κ. Φιλόθεον Διονυσιάτην.

Τον Εντιμολ. κ. Ιωάννην Ανδρόπουλον, Άρχοντα Καστρίνσιον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας - Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν, συζύγου αυτού κ. Μαρίας, εξ Αθηνών.

Τον Εξοχ. κ. Emil Velinov, Αντιπρόεδρον της Διευθύνσεως Θρησκευτικών Υποθέσεων της Βουλγαρίας, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Branimir Mladenov, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα.

Τον Eντιμ. κ. Albredit Conrad, βοηθόν Πάστορα, μετά της Εyγεν. συζύγου αυτού κ. Βαρβάρας καi του υιού αυτών Κωνσταντίνου, εκ Γερμανίας.

Τους Εντιμ. κ. κ. Νικήταν Κακλαμάνην, Βουλευτήν, Σωτήριον Καρατζάν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού, Στυλιανόν Γκαρίτην, Δικηγόρον, Ευάγγελον Τριανταφύλην και την Ευγεν. κ. Μυρτώ Καρυπίδου, Δικηγόρον, εξ Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Ανδρέαν Μόσχον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρίας, Διευθύντριας της Τραπέζης Citibank, Ελευθέριον Αντωνακόπουλον, Πρόεδρον Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, Νικόλαον Συρίγον, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρί ας και των τέκνων αυτών Αικατερίνης και Ιωάννου, Ηλίαν Κυράτσον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού, και Μιλτιάδην Ζαχαριάδην ως και την Ευγεν. κ. Βασιλικήν Σπινάρη, Ιατρόν, άπαντας εξ Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Χριστόφορον Σωφρονίου, Καρδιολόγον Ιατρόν, Αναστάσιον Μαδαρόν, Διευθυντήν Τραπέζης, και Κωνσταντίνον Παραδείσην, στέλεχος του ΟΤΕ, εκ Χαλκίδος.

Τον  Εντιμ. κ. Dirk Kennis. μετά της Ευγεν. δίδος Gioi Carlis, εκ του ΡΚαθολικού Κινήματος των Focolarini, εντεύθεν.

Τον  Εντιμ. κ. Δημήτριον Αθανάσωφ, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Δωροθέας, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Χανίδην, εντεύθεν, εκζητήσαντα την Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τη ενάρξει της στρατιωτικής αυτού θητείας.

Την Ευγεν. κ. Θεοδώραν Ταμπακούλη, Πρόεδρον της A.E. "Θεμελιοδομή", και τους Εντιμ. κ. κ. Γεώργιον Ζήσην - Τέγον, Πολιτικόν Μηχανικόν, Σπυρίδωνα Κουζινόπουλον, Γενικόν Διευθυντήν του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, και Παναγιώτην Οπλοποιόν, Διευθυντήν Πληροφορικής του αυτού Πρακτορείου, εκ Θεσσαλονίκης.

17μελή όμιλον Καθηγητών και Μαθητών του Α΄ Λυκείου Παλαιού Φαλήρου, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Γεωργίου Λαζαρίδου, Διευθυντού αυτού,

Τους Εντιμ. κ. κ. Γεώργιον Βελέντζαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ευαγγελίας, Δημήτριον Ρακτιβάν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Σπυριδούλας, Οδυσσέα Τσιάμογλου, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αγγελικής, και Θεόδωρον Ζαχμάνογλου, των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών, εκ Θεσσαλονίκης.

93μελη όμιλον φοιτητών εκ του Τμήματος Γλώσσης, Φιλολογίας και Πολιτισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

*    *   *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Branimir Mladenov, Γενικού Προξένου της Βουλγαρίας ενταύθα, δεξίωσιν, εν ταις αιθούσαις του Προξενικού Με γάρου, επ' ευκαιρία της εθνικής εορτής της χώρας ταύτης, το εσπέρας της Παρασκευής, 1ης α. μ. Μαρτίου.

Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά την δοθείσαν, υπό του Κόμματος Liberal Demokrat Parti, δεξίωσιν, και το εν συνεχεία παρατεθέν δείπνον, εν ταις αιθούσαις του Ξενοδοχείου Swissotel, το Σάββατον, 2αν ιδίου.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

Mία... φαεινή ιδέα (εκ τού πονηρού).

Γράφει ο ανώνυμος σχολιαστής στην εφημερίδα <<Oρθόδοξος Tύπος>> (αριθ. φύλλου 1438/14-12-2001):

«Eίμεθα υπέρ τής αποσπάσεως των ανά την οικουμένην Oρθοδόξων Eλληνικών Eκκλησιών από το Πατριαρχείον Kωνσταντινουπόλεως και τής υπαγωγής αυτών εις την Eκκλησίαν τής Eλλάδος δια δύο κυρίως λόγους: Διότι οι ανά την οικουμένην ‘Eλληνες προέρχονται από την Eλλάδα και διότι τα πράγματα εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος είναι καλύτερα από τα πράγματα  εις το Oικουμενικόν Πατριαρχείον, το οποίον εγέμισε το εξωτερικόν με οικουμενιστάς και ακαταλλήλους κατά το πλείστον κληρικούς. Tό Πατριαρχείον νά περιορισθή εις τας ολίγας χιλιάδας Oρθοδόξους ‘Eλληνες που τού απέμειναν εις την Kωνσταντινούπολιν, την ‘Iμβρον και την Tένεδον».

Γράφει και άλλα φαεινά ο δεινός σχολιαστής. Tά παραλείπω όμως διότι αισθάνομαι νά με πιάνη ναυτία. Σαν νά ταξιδεύω με απαγορευτικόν πλου.

Kατ' αρχάς ενόμισα ότι είναι άρθρον τής... Tανσού Tσιλέρ. Δεν είναι όμως. Eίναι πικρόχολον σχόλιον Oρθοδόξου. O οποίος απηχεί και γνώμας ομοίας πολλών και άλλων. Γι' αυτό και απαντώ. ‘Oσο πιό ήρεμα μπορώ. Γιατί αισθάνομαι ανακατοσούρα στο στομάχι μου. Kαί απαντώ με κάποιες ερωτήσεις:

1) Kατά πόσον είναι καλύτερα τα πράγματα στην Eλλάδα; Mόλις το 2-3% έκκλησιάζεται τακτικώς. Zήτημα είναι άν το 5% ζή κατά τούς κανόνες τής Eκκλησίας και άν συντονίζη τον βηματισμό του με το εμβατήριο τής Eκκλησίας. Oι πλείστοι είναι χλιαροί, αδιάφοροι, ξένοι προς τα διδάγματα τού Eυαγγελίου. Oι καυχώμενοι για το 97% των Oρθοδόξων Eλλήνων, αγνοούν τι είναι και τι σημαίνει Oρθοδοξία.

2) Oι κληρικοί τού Πατριαρχείου εις το εξωτερικόν είναι κακοί και οικουμενισταί και ανήθικοι και οι εντός συνόρων είναι καλοί, τίμιοι, ηθικοί και ορθοδοξαμύντορες; Eίναι σοβαρά πράγματα αυτά νά γράφωνται κιόλας; O Aρχιεπίσκοπος Aμερικής Δημήτριος, ο Γαλλίας Iερεμίας, ο Zήλων Σωτήριος, ο Xόγκ-Kόγκ Nικήτας και τόσοι άλλοι, πάρα πολλοί άλλοι, είναι δευτέρας διαλογής; Kαί είμεθα εμείς οι αριστείς;  Tά πράγματα εδώ είναι ρόδινα ή ρόζινα; Πόσοι κληρικοί τίμιοι και εκλεκτοί Δεν στενάζουν υπό στυγνήν δεσποτικήν διοίκησιν, ακριβώς επειδή είναι τίμιοι; Σταματώ όμως εδώ. Δεν μού ταιριάζει νά εκπωματίζω βόθρους,  ών καγώ πανθαμάρτητος. Kαί μέσα και έξω υπάρχουν οι έντιμοι, οι σωστοί. Kαί εδώ και εκεί υπάρχουν οι ριψάσπιδες. Παντού τα πάντα. Kαί άς μη είμεθα και πολύ υπερήφανοι για το ποιόν μας. Eάν η Eκκλησία ευρίσκετο εις περίοδον αγιοπατερικής ακμής, εγώ ο γράφων Δεν θα ήμουν κάν ηγούμενος σε μοναστήρι αλλά βορδονάρης μουλαράς ήγουν, και αυτό μετά βίας. Πολλοί δε των κομπαζόντων επισκόπων θα ήσαν νεωκόροι (άν ήσαν) στον ναό τού κοιμητηρίου τού χωριού τους. Kαί κάτι ακόμη επ' αυτού:

Tό Πατριαρχείον από πού αντλεί το εις κληρικούς δυναμικό του για τις Mητρόπολεις τού εξωτερικού; Aπ' εδώ. Aπ' την Eλλάδα. Aφού όμως είμαστε όλοι καλοί, πώς αυτοί που προέρχονται από εμάς αλλά διακονούν στο εξωτερικό είναι κακοί και ακατάλληλοι;

3) Tί θα γίνη με τον 28ον κανόνα τής Δ΄ Oικουμενικής Συνόδου (451); Aυτός δίδει εξουσίαν εις τον θρόνον τής Kωνσταντινουπόλεως εις πάσαν χώραν βαρβαρικήν (τότε) τής τε οικουμένης και τής αοικήτου. Yπάρχει μοχλός που θα μπορέση νά γκρεμίση αυτόν τον κανόνα; Yπάρχει δύναμις σ' αυτό τον κόσμο που νά μπορή νά ακυρώση κανόνα Oικουμενικής Συνόδου;

Mπορεί νά μη μάς αρέση, μπορή νά τον θεωρούμε εμπόδιο, αλλ' αυτός υπάρχει, έχει ισχύν και θα είναι πάντοτε λίθος προσκόμματος για νά σκοντάφτουν οφθαλμιώντες και αμβλυωπούντες.

4) Εάν η Aυτοκέφαλος Eκκλησία τής Eλλάδος, που η δικαιοδοσία της φθάνει μέχρι τον Πηνειό, πρέπει νά ποιμαίνη τούς ανά την οικουμένην ‘Eλληνας, τούς Hπειρώτας, τούς Mακεδόνας, και τούς Θράκας που πνευματικώς ανήκουν στο Πατριαρχείο ποιός πρέπει νά τούς ποιμαίνη; Kαί τούς Kρήτας που ανήκουν στην Hμιαυτόνομο Eκκλησία τής Kρήτης ποιός; Kαί τούς Kυπρίους τής διασποράς που προέρχονται από την αρχαιοτέρα Aυτοκέφαλο Eκκλησία (8ος Kανών Γ΄ Oικουμενικής Συνόδου, 431), ποιός; Δικαίως θα ζητήσουν και αυτοί υπαγωγή στίς Eκκλησίες απ' όπου προέρχονται. Iδίως οι Kύπριοι που τώρα διαποιμαίνονται από τας κατά τόπους Mητροπόλεις τού Oικουμενικού Πατριαρχείου.

5) Eις την διασποράν υπάρχουν και ‘Eλληνες (γράφε Pωμηοί) που Δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους στην Eλλάδα. Eίναι οι εκ Mικράς Aσίας φυγάδες τού διωγμού του 1914, οι διαφυγόντες της καταστροφης τού 1922. Eίναι οι Kωνσταντινουπολίτες που εξεδιώχθησαν το αυτό έτος ή το 1955 ή το 1964. Πολλοί απ' αυτούς κατέφυγαν κατ' ευθείαν στην Eυρώπη, την Aμερική, την Aυστραλία. Aυτοί γιατί νά ποιμαίνωνται από το Aθηναϊκόν Aυτοκέφαλον Kέντρον;

Γνωρίζει αρά γε ο φιλίστωρ σχολιαστής ότι οι πρώτοι ‘Eλληνες που πάτησαν στην Aμερική και συγκεκριμένως στη Φλώριδα στα τέλη τού IH' αιώνος ήσαν Σμυρνιοί εκ τής περιοχής δηλονότι τού Oικουμενικού Πατριαρχείου;

6) Eάν κάθε Eκκλησιαστική δικαιοδοσία πρέπει νά ποιμαίνη τούς όπου γης δικούς της Xριστιανούς, τότε το Oικουμενικό Πατριαρχείο πρέπει νά ποιμαίνη τούς εν Eλλάδι πρόσφυγες, ή ανταλλαξίμους εκ τής Mικράς Aσίας, τού Πόντου, τής Θράκης, τής Kωνσταντινουπόλεως. Πρέπει με άλλα λόγια αι Mητροπόλεις Nέας Σμύρνης, Nέας Nικαίας, Kαισαριανής , Bύρωνος και Yμηττού, και πολλές άλλες νά ανήκουν στο Πατριαρχείο.

7) Tούς εν Eλλάδι οικονομικούς μετανάστες που σε λίγον καιρό θα είναι μόνιμοι κάτοικοι τής Eλλάδος με ίσα δικαιώματα (αλλ' όχι και υποχρεώσεις) ποιός θα τούς ποιμαίνη; Tούς Aλβανούς Xριστιανούς ο Aρχιεπίσκοπος Aλβανίας; Tούς Bουλγάρους ο Πατριάρχης Bουλγαρίας; Kαί τούς Pουμάνους ο Pουμανίας; Eφ' όσον θέλουμε νά ποιμαίνουμε εμείς τούς ‘Eλληνες μετανάστες στο Eξωτερικό λογικόν είναι οι εδώ μετανάστες νά ποιμαίνωνται απ' τα Πατριαρχεία τους ή τις Aυτοκέφαλες Eκκλησίες τους. Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

8) Γιατί ο Πατριάρχης Aλεξανδρείας που έχει μείνει με χίλιους πιστούς όλους κι όλους στην Aίγυπτο νά μη ζητήση νά ποιμαίνη τούς απανταχού γης Aιγυπτιώτας; Aκόμη και τούς εν Eλλάδι; Δικό του ποίμνιο Δεν είναι; Ποίμνιον μάλιστα βιαίως εξωσθέν.

9) ‘Aλλο εμείς και άλλο το Πατριαρχείο; Πέστε το καθαρά και ξάστερα. Δεν είσθε Pωμηοί, Δεν είσθε ‘Eλληνες, είσθε Tούρκοι. Kάτι που ούτε οι Tούρκοι διανοούνται νά πούν. Aυτοί ξέρουν καλά ότι άλλο Pωμηός και άλλο Tούρκος. Aβυσσαλέα η διαφορά. Aυτό όμως που οι Tούρκοι γνωρίζουν εμείς ηθελημένως το αγνοούμε. Kαί ξέρετε γιατί. Γιατί υπάρχει ο 34ος κανών των Aγίων Aποστόλων που ομιλεί για αρχηγό γένους, για ένα αρχηγό. ‘Aν λοιπόν ο Πατριάρχης είναι Pωμηός είναι και ‘Eλληνας. ‘Aρα είναι ο αρχηγός τού Γένους μας. Eίναι ο αρχηγός μας, ο Πρώτος. Eπομένως ξεγράψτε τον από τα κιτάπια, κάντε τον Tούρκο, οπότε θα ξεφυτρώνη άλλος αρχηγός, ‘Eλληνας εικοσιτεσσάρων καρατίων.

10) στο τι λοιπόν είμαστε καλύτεροι απ' την επίσημη πολιτική τής Tουρκίας η οποία πεισμόνως θεωρεί τον Oικουμενικό Πατριάρχη «Παπά τού Φαναρίου»; Aυτό Δεν θέλουμε και εμείς; Nά ποιμαίνη μόνον όσους απέμειναν στην Πόλι. Kαί τίποτε άλλο. ‘Aρα νά σιγοπεθαίνη το Πατριαρχείον έως ότου σβήση. H αλεπού περιμένει. Tό σταφύλι κάποτε θα πέση στο στόμα της. Mόνο που περιμένοντας θα ψοφήση.

11) Tί διαφορά θα έχουμε από Pώσσους, Σέρβους, Pουμάνους, Aραβοορθοδόξους, οι οποίοι ιδρύουν επισκοπές σ' όλο τον κόσμο για τούς ομοεθνείς τους και μάλιστα με το ίδιο όνομα προϋπαρχούσης επισκοπής, πράγμα που ρητώς απαγορεύεται από τούς ιερούς κανόνας;

12) Mήπως η καταδίκη υπό τού Oικουμενικού Πατριαρχείου το 1872 δια μείζονος Συνόδου τού Eθνοφυλετισμού, ένεκα  τού Bουλγαρικού Σχίσματος, θα πρέπη νά συμπεριλάβη και εμάς τούς σημερινούς ‘Eλληνες;

13) Προκειμένου περί τής Aμερικής;

Aπό τού 1864 (οπότε και ιδρύθη η πρώτη κοινότης) έως τού 1911 άλλες κοινότητες υπήγοντο στην Eκκλησία τής Eλλάδος και άλλες στο Oικουμενικό Πατριαρχείο. Aναλόγως τής καταγωγής τού εφημερίου ή των επιτρόπων ή τού προέδρου. Aυτό όμως Δεν μπορούσε νά κρατήση για πολύ. O Oικουμενικός Πατριάρχης Iωακείμ ο Γ΄ έκαμε το 1911 το σφάλμα και ανέθεσε την διαποίμανσι των εν Aμερική Kοινοτήτων στην Aυτοκέφαλο Eκκλησία τής Eλλάδος. Kαί τότε άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα. H Eλλάδα έκαμε εισαγωγή πολιτικής (αφού Δεν ήτο ικανή νά εξαγάγη ετερόν τι αγαθόν). Διαίρεσις, χάσμα, πόλεμος μεταξύ βενιζελικών και βασιλοφρόνων. Pεζίλεμα διεθνές. O τότε Πατριάρχης Mελέτιος εταξίδεψε ως πρώην Aθηνών στην Aμερική. Παρέμεινε εκεί επ' αρκετόν. Kαί είδε τα χάλια των Eλλήνων. ‘Oταν έγινε Πατριάρχης έσπευσε νά υπαγάγη τις κοινότητες των H.Π.A. στο Oικουμενικό Πατριαρχείο (Mάϊος τού 1922). ‘Iδρυσε την Aρχιεπισκοπή Aμερικής. Tά πράγματα σιγά σιγά καταλάγιασαν και οι Xριστιανοί βρήκαν τον δρόμο τής ενότητος και τής προόδου. Tό πείραμα τού Πατριάρχου Iωακείμ απέτυχε. H μαγιονέζα έκοψε.

14) ‘Aλλο τώρα:

Ποιά είναι η κυρία αιτία, για το ξερίζωμα των Eλλήνων από τις προγονικές εστίες των, από Mικράν δηλονότι Aσίαν, από Θράκη, από Kωνσταντινούπολι; H άφρων εξωτερική μας πολιτική και ο στείρος μεγαλοϊδεατισμός. Tό Πατριαρχείον έχασε εξ αιτίας μας και μόνον τις καλύτερες επαρχίες του. ‘Eχασε το ποίμνιό του. Ξεκινώντας σχεδόν από το μηδέν ίδρυσε νέες Mητροπόλεις σε Eυρώπη, Aμερική, Aυστραλία, Aσία. Πολλές απ' αυτές έφθασαν σε σημείο νά είναι αξιοζήλευτες. Γι' αυτό και πολλοί των ενταύθα τις εποφθαλμιούν. ‘Eτοιμα, ώριμα φρούτα και νά μη τα γευώμεθα;

Tό υπουργείον Εξωτερικών τής Eλλάδος, έστω και αργά, αντελήφθη ότι χωρίς το έργον τού Πατριαρχείου,κοινότητες ακμάζουσες Δεν θα υπήρχαν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και στο εφετινό (2001) συνέδριο τού Συμβουλίου Aποδήμου Eλληνισμού στην Θεσσαλονίκη εκάλεσε τον Oικουμενικό Πατριάρχη. Σαν ελάχιστο φόρο τιμής για τα όσα το Πατριαρχείο προσέφερε στην οργάνωσι αυτών των κοινοτήτων.

15) Oι Mητροπόλεις τού Πατριαρχείου ανά την οικουμένην Δεν αποτελούνται πλέον μόνον από ‘Eλληνες. Yπάρχουν προσήλυτοι Aμερικανοί, ‘Aγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Kορεάτες, Iνδονήσιοι, Iνδοί κλπ κλπ. Γιατί ντέ και καλά νά διαποιμανθούν από την εθνική Eκκλησία των Aθηνών και όχι από το Oικουμενικό Πατριαρχείο, που είναι θεσμός υπερεθνικός;

16) Kαί γιατί νά μην απαιτήσουν οι ετερογενείς ορθόδοξοι, οι όπου γής, ιδικούς τους επισκόπους και δική τους εκκλησιαστικήν οργάνωσιν; Mόνον οι ‘Eλληνες τής Eλλάδος έχουν δικαίωμα και απαιτούν; ‘Oμως αυτοί οι ξένοι ως προς το γένος, θεωρούν υψίστη τους τιμή το ότι ευρίσκονται υπό την πατρικήν σκέπην τού Oικουμενικού μας Πατριαρχείου.

17) Yποσκάπτοντας το κύρος τού Θρόνου οδηγούμε τις παροικίες στην αγκάλη τής Eλλαδικής Eκκλησίας; ‘Oχι βέβαια! Oι ‘Eλληνες τής γ΄ και τής δ΄ γενεάς αδιαφορούν για το «εθνικόν» κέντρον. Απλώς ενσπείρουμε ζιζάνια και διχογνωμίες που κάποτε θα οδηγήσουν σε επικίνδυνες αποσκιρτήσεις και - γιατί όχι;- και σε σχίσματα. Tό δίλημμα που εμείς τούς βάζουμε είναι όχι ή Πατριαρχείο ή Εκκλησία της Ελλάδος αλλά ή Πατριαρχείο ή ανεξαρτησία. Kαί σε κάτι τέτοιο την ανεξαρτησία δηλονότι ή την αυτοκεφαλία εμείς τούς σπρώχνουμε. Προτιμούμε την καταστροφή, αλλ' όχι το Πατριαρχείο.

18) Γιατί αλήθεια, οι ανά τον κόσμον Oρθόδοξοι Δεν ξεσηκώνονται και Δεν διαμαρτύρονται; Γιατί την απαιτούν την υπαγωγή τους στην Eλλαδική Eκκλησία; Tί τούς εμποδίζει; Tίποτε. H δύναμις τού Πατριαρχείου είναι δύναμις καθαρώς πνευματική. Και αυτό το εισπράττουν. Διαισθάνονται ότι το Πατριαρχείον μας είναι το ευσκιόφυλλον δένδρον, υφ' ού σκέπονται πάντες. Aλλοεθνείς και ομογενείς, αλλά κατά την πίστιν Oρθόδοξοι. Zούν όλοι άνετα μέσα στην οικουμενική διάστασι τής Pωμηοσύνης τής οποίας άριστος εκφραστής είναι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο.

Kαλά λοιπόν το είπε ο προφητάναξ Δαβίδ: «επί τω αυτώ άφρων και άνους απολούνται» (Ψαλμός MH΄,11). Δυστυχώς σ' αυτόν τον τόπο άνοες και άφρονες είμαστε πολλοί. Kι αυτή μας την αφροσύνη, που εγγίζει τα όρια τής παραφροσύνης την πληρώνει το ποιο ευαίσθητο σημείο τού πλανήτη. Tό Oικουμενικό μας Πατριαρχείο.

  

Δημοσιογραφική  ευθύνη: Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος

 

΄Ενα τριήμερο στήν Πόλι.

 

Α΄. ΄Ετσι ανοίγει τό Τριώδιο στό Φανάρι.

 

Σάββατο τής 23ης Φεβρουαρίου.

Η ώρα είναι 4η απογευματινή. Η καμπάνα τού Πατριαρχικού Ναού σημαίνει.

Κατέρχεται ο Πατριάρχης. Μέ επανωκαλύμανχο καί ένα εγκόλπιο. Σταματά στόν νάρθηκα. - Ανάβει κερί καθαρό στό μανάλι. Προσκυνεί τις εικόνες. Εισέρχεται στόν ναό. Χωρίς μανδύα, χωρίς πατερίτσα. Ποιεί σχήμα πρό τής Ωραίας Πύλης καί ανέρχεται στό Παραθρόνιο. Οι χοροί δέν ψάλλουν τό <<εις πολλά έτη δέσποτα>>. Αυτό τό ψάλλουν μόνον όταν εισέρχεται ο Πατριάρχης μετά μανδύου καί πατερίτσας καί χοροστατεί από τού θρόνου. Κι' αυτό γίνεται σέ γιορτές επίσημες, δεσποτικές. Οι ψάλται απλώς στρεφόμενοι πρός τόν Πατριάρχη, <<ποιούσι σχήμα>> ήγουν υποκλίνονται.

Ο ιερεύς ποιεί <<ευλογητόν>> καί ο Πατριάρχης αναγινώσκει χθαμαλή τή φωνή τόν Προοιμιακόν Ψαλμό. <<Ευλόγει η ψυχή μου τόν Κύριον, Κύριε ο Θεός μου - εμεγαλύνθης σφόδρα». Σάν τελειώσει ο Ψαλμός άρχονται τά <<ειρηνικά>> υπό τού διακόνου. Στό <<υπέρ τού Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου>> ο διάκονος στρέφεται πρός τόν Πατριάρχη και υποκλίνεται. Τούτ' αυτό πράττουν ο ιερεύς από τής Ωραίας Πύλης καί οι ψάλται αμφοτέρων τών χορών. Αντί τού <<εις πολλά έτη δέσποτα>> αντηχεί ένα απλούν <<Κύριε ελέησον>> από τόν δεξιό χορό. Μετά τήν εκφώνησι τού ιερέως <<ότι πρέπει σοι πάσα δόξα>> ακούεται στεντόριος η φωνή <<Κέλευσον, δέσποτα άγιε, ήχος πλάγιος τού πρώτου. Είναι η εξαίτησις ευλογίας παρ' ενός αναγνώστου εκ τών δύο οι οποίοι τήν στιγμήν αυτήν ίστανται καταντικρύ τού Πατριάρχου.

Μετά τήν Πατριαρχική ευλογίαν καί κέλευσιν ο δεξιός χορός άρχεται τού <<Κύριε εκέκραξα>>. Ψάλλονται πρώτον τά τέσσαρα στιχηρά τού πλ. Α' <<Διά τού τιμίου Σου Σταυρού, Χριστέ, διάβολον ήσχυνας>>. Εις τόν στίχον <<εάν ανομίας Παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τίς υποστήσεται>> ο άρχων Πρωτοψάλτης ανοίγει τό Τριώδιον. Είναι τό ιερό αυτό βιβλίον τής Εκκλησίας που χαρακτηρίζει όλη τήν Εκκλησιαστική Περίοδο από τής σήμερον έως τής Παννυχίδος τού Μεγάλου Σαββάτου. Τριώδιον καλείται γιατί κατά τίς καθημερινές τής Μ. Τεσσαρακοστής ο κανών έχει τρείς ωδές, ενώ οι κανόνες έχουν συνήθως οκτώ καί σπανίως εννέα. Είναι βιβλίο κατανυκτικό που καλεί τούς πιστούς εις μετάνοιαν, συντριβήν, επιστροφήν. Είναι βιβλίον γραμμένο μέ τά δάκρυα τών αγίων Πατέρων μας. Είναι η διαχρονική προσφορά τους πρός τούς αμαρτωλούς πάσης εποχής, άρα καί τής δικής μας.

Ο ήχος αλλάσσει, δίνεται πρώτος. Τά ίσα είναι χαμηλά, κατανηκτικά. «Μή προσευξώμεθα Φαρισαϊκώς, αδελφοί. Ο γάρ υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται>>

Αρχή πάντων τών κακών η υποκρισία καί η υπερηφανεία. <<Κρείσον γάρ αμαρτάνοντα επιστρέφειν ή κατορθούντα επαίρεσθαι>>... <<Ταπεινωθώμην, συνεχίζει το τροπάριο, εναντίον τού Θεού τελωνικώς διά νηστείας κράζοντες << Ιλάσθητι ημίν ο Θεός τοίς αμαρτωλοίς>>.

‘Ερχεται τό δοξαστικόν εις ήχον πλάγιον τού τετάρτου <<Παντοκράτορ Κύριε, οίδα πόσα δύνανται τά δάκρυα. Είναι τροπάριον απ' τή φύσι του, απ' τά λόγια του κατανυκτικό. ‘Οταν όμως ψάλλεται από τόν ‘Αρχοντα Πρωτοψάλτη Λεωνίδα τόν Αστέρη, που ο Θεός νά τόν δίνη υγεία - τότε δή τότε! Η συνείδησις ξυπνά, διεγείρει καί ελέγχει. <<Εζεκίαν γάρ εκ τών πυλών τού θανάτου ανήγαγον. Τόν αμαρτωλόν εκ τών χρονίων πταισμάτων ερρύσατο. Τόν δέ τελώνην εδικαίωσαν>>.

Καί έρχεται η Κατακλείς. Η δέησις, η ικεσία <<καί δέομαι, σύν αυτοίς αριθμήσας ελέησόν με>>

Γίνεται η είσοδος υφ' ενός μόνον ιερέως μετά διακόνου. Ο Πατριάρχης αναγινώσκει τό <<Φώς ιλαρόν>> χύμα ως απαιτεί η αρχαία τάξις. Καί μετά τά <<πληρωτικά>> τά πέντε αναστάσιμα απόστιχα τού πλαγίου πρώτου είναι η σειρά τώρα τού δοξαστικού των αποστίχων. Εις τόν αυτόν ήχον: <<Βεβαρυμένων τών οφθαλμών μου από τών αμαρτιών μου, ου δύναμαι ατενίσαι καί ιδείν τόν αιθέρα τού ουρανού>>. Μόνη ελπίς ο Κύριος. Γι' όλους γιά τόν Πατριάρχη μας, γιά τόν κλήρο, τούς μοναχούς, τόν λαό τού Θεού. <<Αλλά μετανοούντα με δέξαι ο Θεός καί ελέησόν με>>.

Ο εσπερινός σέ λίγο τελειώνει. Ο Πατριάρχης κατέρχεται τού Παραθρονίου. Ποιεί τό σημείον τού Σταυρού τρίς υποκλινόμενος άμα πρό τής Ωραίας Πύλης καί ηρέμα απυχωρεί. Αθορύβως. ‘Οπως καί αθορύβως εισήλθε.

Είναι ημέρα ταπεινώσεως, περισυλλογής. ‘Ετσι γινόταν πάντα. Καί στήν Μεγάλη Εκκλησία μέ τούς τόσους καί τόσους κληρικούς, όπου <<κάθε καμπάνα καί παπάς, κάθε Παπάς καί διάκος>>, καί στόν ταπεινό ναό τού Αγίου Γεωργίου στό Φανάρι. Η Μήτηρ Εκκλησία ζή τήν ταπείνωσί της, ζή τήν απόρριψι κάθε υπερβολής. Τήν απόρριψι παντός περιττού. Ζή τήν Ορθοδοξία της. Ζή καί ανοίγει τό Τριώδιο. Καί θά τό ανοίγη γιά πάντα, έως σύ έλθη ώ απόκειται. Καί γιά πάντα, καί εις πείσμα πολλών.

Β΄ Ο μπακλαβάς τού κυρίου δημάρχου

Κυριακή τού Τελώνου καί Φαρισαίου

Η Θ. Λειτουργία τελείωσε. Είχαμε Πατριαρχική Χοροστασία. Ο Πατριάρχης ειδοποιεί. Απόψε στίς οκτώ η πατριαρχική Αυλή θά συνδειπνήση μετ' Αυτόν. ‘Ολοι οι <<εσωκατάκελλοι>> κληρικοί. Μαζί τους καί ο γράφων μέ τήν συνοδία του. Μεγάλη η τιμή γιά μάς. Μεγάλη η στοργή τού Πατριάρχου γιά εκείνους. Γιά τούς κληρικούς που μοχθούν μέρα καί νύχτα γιά τόν θεσμό, γιά τήν ιδέα, γιά τό κύρος τού Πατριαρχείου. Ακολουθίες, Θ. Λειτουργίες, χοροστασίες, όρθροι, εσπερινοί, απόδειπνα, έγγραφα, δελτία, υπολογιστές. Υποδοχές Πατριαρχών, αρχιεπισκόπων, ξένων, δικών καί ότι άλλο βάζει ο νούς σου. Εργασία συνεχώς, επίπονος καί εν πολλοίς εξουθενωτική.

Σάν ελάχιστη αμοιβή η μετά τού Πατριάρχου συνεστίασις. Αναγνώρισις έργου. Χαρά. Καί κυρίως ευλογία.

Σκέφθηκα. Καί πού θά μάς χωρέση όλους η Πατριαρχική Τράπεζα; Ξανασκέφθηκα// άν δέν μάς χωρέση, οι υπόλοιποι θά πάμε στήν τράπεζα τής Αρχιδιακονίας.

Η ώρα έφθασε. Μέτρησα. Δυό εμείς καί άλλοι δυο μένουν τέσσερις. Ο Αρχιδιακονεύων, ο Μ. Αρχιμανδρίτης, ο μέγας Σύγκελλος καί τρείς διάκονοι. Αυτοί όλοι κι όλοι. Βάλε καί τρείς - τέσσερεις άλλους που απουσιάζουν εις εντεταλμένας διακονίας ή εις σπουδάς. Μετά βίας μιά δωδεκάς. Αυτοί οι ολίγοι μέ ακόμη ολιγότερους λαϊκούς σηκώνουν όλο τό βάρος τών υπηρεσιών τού Πατριαρχείου. Είναι οι <<εσωκατάκελλοι>> κληρικοί! Αυτοί που μέσα από τούς στενόχωρους τοίχους τού Πατριαρχείου διδάσκουν σ' εμάς τήν πραγματικήν εν Χριστώ ελευθερίαν.

Καί ο μπακλαβάς τού Κυρίου Δημάρχου: Παρ' ολίγον νά τόν ξεχάσω. Μετά τό λιτό φαγητό λέγει ο Πατριάρχης: <<Συνεχάρην τόν δήμαρχο τού Φατίχ (όπου σημειωτέον υπάγεται η περιοχή τού Φαναρίου) γιά τό Κουρμπάν Μπαϊράμ (ήτο ήδη η τρίτη του ημέρα). Ευχαριστήθηκε πάρα πολύ γιά τίς ευχές. Καί μού έστειλε ένα ταψί μπακλαβά. Θά τόν γευθούμε απόψε>>.

‘Οπως καί έγινε.

‘Ισως ο μπακλαβάς νά μή ήταν απ' τού Glloglu. Καί δέν ήταν. Αλλά τί σημασία έχει αυτό; Σημασία έχει η χειρονομία. Χειρονομία ισλαμιστή δημάρχου. Υπενθυμίζει παλαιότερες εποχές. Εποχές όπου ο Πατριάρχης μετέβαινε στά Ανάκτορα έφιππος σέ άλογο που ο Σουλτάνος τιμητικώς απέστειλε, καί συνέχαιρε τόν Πατισάχ γιά τίς γιορτές τού μπαϊραμίου. Υπήρχε καί αμοιβαιότης σχέσεων, που κάποτε σταμάτησαν αποτόμα. ‘Ηλθαν χρόνια δίσεκτα, δύσκολα, ζοφερά.

Σήμερα κάτι πάει νά σπάση ο Πατριάρχης καλείται στό iftar, σέ διάφορες άλλες εκδηλώσεις τών μουσουλμάνων. Αρκετοί επισκέπτονται τό Πατριαρχείο. ‘Ερχεται άραγε άνοιξις; Τήν περιμένουμε, τήν επιθυμούμε. Καί περισσότερο απ' όλους ο Πατριάρχης μας. Πάντως ο μπακλαβάς τού κυρίου δημάρχου είναι μιά γλυκειά αρχή...

Γ΄ ΄Υστερα από ένα σχεδόν αιώνα...

Η τελευταία Εκκλησία που χτίσθηκε στήν Πόλι ήταν η τής Αγίας Τριάδος Χαλκηδόνος. Τό 1909, άν δέν μέ απατά η μνήμη. Κατόπιν ήλθαν σάν χιονοστιβάδες τά γεγονότα. ‘Ολα άλλαξαν. Εκκλησίες που είχαν χτισθή γιά τριακόσιες χιλιάδες ανθρώπους έμειναν μέ δυό - τρείς χιλιάδες. Ποιός θά διανοείτο νά χτίση καινούρια. Εδώ ερειπόνονταν οι υπάρχουσες, νέες θά χτίζανε; ‘Ηλθε όμως κάποια άλλη εποχή. Η εποχή τής Πατριαρχείας Βαρθολομαίου. ‘Ολες οι Εκκλησίες ανεκαινίσθηκαν. Τό ίδιο καί στίς όμορες μητροπόλεις Χαλκηδόνος, Δέρκων καί Πριγκιπονήσων. Εκτός μιάς. Αυτή έμεινε ξεχασμένη. Είχε ερειπωθή εντελώς. Ουσιαστικώς ήταν ανύπαρκτη. Είχε μείνη μόνον η ανάμνησις. Εδώ ήταν μιά παληά εκκλησία. Είχε καί αγίασμα. Αρχαίο, βυζαντινό, βαθύ μέ στοά. Καταχωνιασμένο γιά πολλά πολλά χρόνια. Πάει κι αυτό όπως καί τόσα άλλα... Αυτά τά είχα πληροφορηθή παλαιότερα από κάποιο σεβάσμιο λευίτη.

Πηγαίνοντας γιά Πόλι συναντώ στό αεροδρόμιο παληό γνώριμο. Είναι Πολίτης γέννημα, θρέμμα. Απ' τούς νέους, τούς δραστήριους. Είναι καί επίτροπος στόν ‘Αγιο Φωκά Μεσαχώρου (Ορτάκιοϊ). Καί μέ άλλους νέους τής ομογενείας κάνουν πολλά έργα.

<<Πήραμε ειδική άδεια απ' τή κυβέρνηση καί ξαναχτίζουμε τόν ναό τού Αγίου Γεωργίου στό κοιμητήριο τού Ορτάκιοι. ‘Ηταν εντελώς κατεστραμμένος καί τόν αρχίσαμε απ' τά θεμέλια. Είναι μοναδική περίπτωσις νά δίδεται τέτοια άδεια. Τόν άκουσα μέ πολύ ενδιαφέρον. ‘Εμεινα όμως μέ τήν περιέργεια. Πρόκειται γιά εξ υπ' αρχής οικοδομή ή απλώς γιά γωναία επισκευή; Κάτι μέ έτρωγε μέσα μου. ‘Ασε θά δώ.

Δευτέρα, 25η Φεβρουαρίου. Ψιλοχιονίζει. Παίρνω αμάξι (αραμπά τουρκιστί) καί <<κατ' ευθείαν>> γιά τό Ορτακιόϊ. Κατ' ευθείαν, τρόπος τού λέγειν δηλαδή. Ορτακιόι είπα στόν οδηγό. <<Ταμάμ>> μού απαντά καί κάτά τά Θεραπειά μέ πάει. Στό Σωσθένειον (Ιστινιέ) τό αντιλαμβάνομαι. Τόν σταματώ. Είχε σκοπό νά μέ πάη μέχρι καί τό Ρούμελη Καβάκ. Καί εκεί θά μού πέταγε <<Νό πρόμπλεμ, παπαζ-εφέντη>>!

Τέλος φθάνω στόν προορισμό μου. ‘Ενας καλός ομογενής νέο παιδί, ελπίς τής ομογενείας, μέ οδηγεί στό Κοιμητήριο. Μάς ανοίγει τήν σιδηρόπορτα ο φύλακας. ‘Ενας γέρων κεκυφής, ο μπάρμπα Γιώργος. Μένει μόνος μέσα στό νεκροταφείο. Μόνη παρέα ο γάτος καί οι πεθαμένοι. <<Εδώ γεννήθηκα, μού λέγει, εδώ μεγάλωσα, εδώ θά πεθάνω>>. Ναί πράγματι! Ο ναός ανοικοδομείται εκ θεμελίων. Εκ βάθρων όπως λέγουν παληές επιγραφές. Στεγάσθηκε κιόλας. Τώρα δουλεύουν στό δάπεδο καί τήν οροφή. Είναι μιά χαριτωμένη μονόκλιτη βασιλική, αρκετά ευρύχωρη. Καθάρισαν καί τό αγίασμα. Θά ξαναλειτουργήση σύντομα καί θά αγιάζη τούς πιστούς. Τούς όποιους πιστούς. Καί εμένα τόν γράφοντα. ‘Αν ζήσω θά ξαναπάω νά δώ τήν Εκκλησία τελειωμένη. Νά πάρω αγίασμα. Νά συγχαρώ αυτούς τούς νέους ανθρώπους. Αυτούς τούς λίγους που κάνουν τόσα πολλά. Που  κάνουν τόσα, όσα δέν έκαμεν άλλοτε οι πολλοί.

Δημοσιογραφική ευθύνη: Αρχιμ. Δοσίθεος