Patriarchal Monthly Bulletin
2006

Back

Νοέμβριος 2006

Νοέμβριος 2006

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Παρασκευήν, 24ην Νοεμβρίου, ἐδέχθη τόν Ἐξοχ. κ. Νικήταν Κακλαμάνην, νεοεκλεγέντα Δήμαρχον Ἀθηναίων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Στυλιανοῦ Ρούφου, Δικηγόρου, ἐξ Ἀθηνῶν, παρακαθήσαντας τήν μεσημβρίαν εἰς τήν Πατριαρχικήν Τράπεζαν.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 25ης Νοεμβρίου, καθ'ὅν ἐκκλησιάσθησαν, μεταξύ ἄλλων, καί ὅμιλος φοιτητῶν τοῦ Τμήματος Βαλκανικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Μακεδονίας, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως, ὡς καί κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 26ης ἰδίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου αὐτοῦ κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ  Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων καί Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Ὁσιολ. ΡΚαθολικόν Πρεσβύτερον κ. Hugo Miguel T. M. Duarte dos Santos, ἐκ Πορτογαλίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Διώτην, Εἰσαγγελέα, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Παναγιώτου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κασάπογλου, Δικηγόρον, πρώην Νομικόν Σύμβουλον παρά τῷ Ὑπουργείῳ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Χρῆστον Κλαίρην, Καθηγητήν Γλωσσολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Βάντσον, τεχνολόγον-μηχανολόγον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Ἀντωνόπουλον, ἀνώτατον στέλεχος τῆς «Intralot», ἐξ Ἀθηνῶν.
Τήν Ἐλλογ. κ. Caroline Pigozzi, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Jean-Claude Deutsch, Δημοσιογράφους τοῦ περιοδικοῦ «Paris Match», ἐκ Γαλλίας.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου, Ὑπογραμματεύοντος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν τελεσθεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου Θείαν Λειτουργίαν, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Βαθυρρύακος, καί τό ἐν συνεχείᾳ παρατεθέν γεῦμα ὑπό τοῦ Συνδέσμου Βοηθείας Ἀπόρων Ἀσθενῶν καί Γηροκομουμένων τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, ἐπί τῇ συμπληρώσει 60 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτοῦ.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου, τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 23ης Νοεμβρίου, μετέβη, κατόπιν προσκλήσεως, εἰς τό Ἀνάκτορον τοῦ Çırağan καί παρέστη εἰς τήν ἐναρκτήριον συνεδρίαν τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ (World Economic Forum-WEF), εἰς τάς ἐν Davos Ἑλβετίας ἐργασίας τοῦ ὁποίου εἶχε μετάσχει δίς κατά τό παρελθόν.
Τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν ἐκήρυξε δι'ὁμιλίας αὐτοῦ ὁ Ἐξοχ. Πρωθυπουργός κ. Recep Tayyip Erdoğan.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Tόν Ἐξοχ. κ. Celalettin Cerrah, Διευθυντήν Ἀσφαλείας τῆς Πόλεως, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, πρός συζήτησιν θεμάτων ἀσφαλείας, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ ἐπισκέψει τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου Luigi Alfredo Fazzi, ἐκ τοῦ ΡΚαθολικοῦ Ναϋδίου τοῦ ἐν Şişli Ἱδρύματος «La Paix», τήν Πέμπτην, 23ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν ἔναρξιν τοῦ διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Cemal Öztaş, Προέδρου τοῦ Τμήματος τῶν Ἐθνικῶν Μουσείων τῆς Μεγάλης Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς Τουρκίας («T.B.M.M. Milli Saraylar»), συμποσίου, ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῶν Ἀνακτόρων «Dolmabahçe», ἐν ταῖς αἰθούσαις αὐτῶν, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Κνωσσοῦ κ. Εὐγένιον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Εὐλαβ. Διακόνου κ. Σταματίου Μηλαθιανάκη.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτην Τσᾶκον, Ἄρχοντα Ἔξαρχον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Ἐφοπλιστήν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Ἀράπογλου, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Χρῆστον Χαρίσην καί Παναγιώτην Ρακτιβάν, τάς Εὐγεν. κυρίας Μαρίαν Σπανοῦ, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν, χορηγόν τῆς ἐκδόσεως ψηφιακοῦ δίσκου μεθ'ὕμνων τῆς Ἑορτῆς τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, ἀφιερωμένου εἰς τήν ἀείμνηστον Ἀρίστην Κιμιατζῆ, Διευθύντριαν τοῦ Ζαππείου Παρθεναγωγείου, Μαρίαν Λιακάκου, Μαρίαν Παρίση καί Ἄνναν Νικολούδη, ἐξ Ὕδρας, συνοδευομένους ὑπό μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων τοῦ Ζαππείου Παρθεναγωγείου, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Ἐλλογιμ. κ. Ἰφιγενείας Μιράνκο.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάχου κ. Βενιαμίν, κατά τά διοργανωθέντα ὑπό τῆς Ἑταιρείας «İstanbul Modern» ἐγκαίνια ἐκθέσεως φωτογραφιῶν τοῦ Ἐντιμ. κ. André Kertész, ἐν Γαλατᾷ, τήν Τρίτην, 21ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ διῆλθε τό διήμερον 16-18 Νοεμβρίου ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Ἁγίας Τριάδος Χάλκης, ἀσχοληθείς μέ τάς προετοιμασίας τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεως τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 18ης Νοεμβρίου, καθ'ὅν ἐκκλησιάσθησαν, μεταξύ ἄλλων, καί 270μελής ὅμιλος στελεχῶν τῶν ἐν Ἑλλάδι ξενοδοχειακῶν ἐπιχειρήσεων «Grecotel», ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Θεοδωράκη, Γενικοῦ Διευθυντοῦ αὐτῶν, καί Καθηγηταί καί μαθηταί τῆς Γερμανικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄρεως Μπίρνταχα, Θεολόγου, πρός οὕς ὁ Πατριάρχης ὡμίλησε καταλλήλως.

Τήν ἑπομένην δέ, Κυριακήν, 19ην ἰδίου, παρέστη Οὗτος συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κατά τήν τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δέρκων κ. Κωνσταντίνου καί συνιερουργούντων αὐτῷ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανασίου καί Μύρων κ. Χρυσοστόμου, καθ᾿ ἥν ἐτελέσθησαν καί τά ἱερά Μνημόσυνα, τεσσαρακονθήμερον μέν ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κυροῦ Χρυσοστόμου, Α΄ τῇ τάξει Ἱεράρχου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Καθηγητοῦ Αὐτοῦ ἐν τῇ κατά Χάλκην Ἱερᾷ Θεολογικῇ Σχολῇ, ἐτήσιον δέ ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ροδοπόλεως κυροῦ Ἱερωνύμου.  Ἐπηκολούθησεν ἐπιμνημόσυνος δεξίωσις, καθ᾿ ἥν ὡμίλησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν προσωπικότητα καί τήν προσφοράν τῶν ἀειμνήστων τούτων Ἱεραρχῶν τοῦ Θρόνου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐξοχ. κ. Μᾶρκον Κυπριανοῦ, Κύπριον Ἐπίτροπον ἐπί θεμάτων Ὑγείας καί Προστασίας τοῦ Καταναλωτοῦ (Health and Consumer Protection) τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἐν Βρυξέλλαις, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Philippe Brunet, Ἀναπληρωτοῦ τοῦ Γραφείου αὐτοῦ, καί Erdem Erginel, μέλους.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρον Krivenko, Γενικόν Πρόξενον τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας ἐνταῦθα, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Kantemirov, βοηθοῦ αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Δημήτριον Πλατῆν, Πρέσβυν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἄννης-Μαρίας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πέτρον Kalikow, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. δίδος Αἰκατερίνης καί τοῦ μνηστῆρος αὐτῆς Ἐντιμ. κ. Bryan Whalen, ἐξ Ἀμερικῆς.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Πρεσβυτέρου Στυλιανοῦ καί Ἄννης Ζωγραφίδου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 19ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ζαππείου Λυκείου, ἐπί τῷ ἑορτασμῷ τῆς Διεθνοῦς ἡμέρας Ἀνοχῆς, συναυλίαν τῆς Χορῳδίας Δωματίου τῆς Εὐρώπης, ἐν τῇ Αἰθούσῃ τελετῶν τῆς Σχολῆς, τήν Πέμπτην, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Ἐξοχ. Ὑπουργός Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης τῆς Ἑλλάδος  εἰς τά Πατριαρχεῖα

Ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην ἡμῶν κ. κ. Βαρθολομαῖον τήν Τετάρτην, 15ην Νοεμβρίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος, Ὑπουργός Ὑγείας καί Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Ἀθανασίου Γιαννοπούλου, Ὑφυπουργοῦ, καί ἄλλων συνεργατῶν αὐτοῦ,  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου ἐν τῇ Πόλει. Ὁ Ἐξοχώτατος ἔσχεν ἐγκάρδιον μακράν συνομιλίαν μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἀπεδόθησαν δέ αὐτῷ αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμαί.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως καί Θείρων κ. Ἀθανάσιον, παρουσιάσαντα Αὐτῷ τόν πρότριτα ὑπ'αὐτοῦ χειροτονηθέντα διά τάς ἀνάγκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος Εὐλαβ. Διάκονον κ. Ἰωάννην Νικολαΐδην.
Τόν Σεβ. ΡΚαθολικόν Ἀρχιεπίσκοπον Ντένβερ κ. Charles Chaput, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Προδρόμου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Θρησκευτικῆς Ἐλευθερίας, ἐπί κεφαλῆς 10μελοῦς ὁμίλου μελῶν αὐτῆς, ἐξ Ἀμερικῆς.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hans Timbremont, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Τετάρτην, 15ην Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἐλευθερίου Κουτσαντάκη, Πρεσβυτέρου κ. Λαζάρου Καρανδρέου καί  Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Κάλφα, Ἀρχιτέκτονος, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον κ. Antonio Lucibello, Νούντσιον τοῦ Βατικανοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Catanzaro κ. Antonio Ciliberti.
Τόν Ἐξοχ. κ. Σοφοκλῆν Σοφοκλέους, Ὑπουργόν Δικαιοσύνης καί Δημοσίας Τάξεως τῆς Κύπρου, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Μιχαήλ, συνεργάτιδος αὐτοῦ.
Τήν Εὐγεν. κ. Εὐγενίαν Τσουμάνη, Γεν. Γραμματέα τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἰσότητος τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Σταματίνας-Ἀμαλίας Σαρρῆ, Διευθυντρίας τοῦ τομέως Ἀπασχολήσεως καί Κοινωνικῆς Προστασίας τῆς ὡς ἂνω Γραμματείας, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Δημοσθένους Τρέμου, Ὑπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 14ης Νοεμβρίου,  συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος κ. Ἀνδρέου, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀλεξάνδρου Παπαδεροῦ, Ἄρχοντος Ἱερομνήμονος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Γεν. Διευθυντοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, παρεκάθησεν εἰς τό παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Χώρας ἡμῶν κ. Recep Tayyip Erdoğan γεῦμα, πρός τιμήν τῶν Ἐξοχ. κ. Jose Luis Zapatero, Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἱσπανίας, καί κ. Kofi Annan, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν (ΟΗΕ), ἐπί τῇ ἐπιδόσει εἰς τόν δεύτερον τῆς ἐκθέσεως τῆς Συμμαχίας-Συνεργασίας Πολιτισμῶν («Medeniyetler İttifakı»), ἐν τοῖς Ἀνακτόροις Çırağan, τήν μεσημβρίαν τῆς Δευτέρας, 13ης Νοεμβρίου. Κατά τήν διοργανωθεῖσαν τήν πρωΐαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ 4ῃ Συνεδριάσει τῆς ὡς ἄνω Συμμαχίας-Συνεργασίας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Στεφάνου. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν τό ἀπόγευμα, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἑορτίως.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμ. κ. Jean-Christophe Peaucelle, Γενικόν Πρόξενον τῆς Γαλλίας ἐν τῇ Πόλει ἡμῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Λάζαρον Λαζάρου, Γενικόν Λογιστήν, ἐκ Κύπρου, μετά τῆς συζύγου καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.
20μελῆ ὅμιλον δημοσιογράφων ἐξ Αὐστρίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Erich Leitenberger, εἰς οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν.


Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Εὐγεν. κ. Deborah K. Jones, Γεν. Προξένου τῶν ΗΠΑ ἐνταῦθα, δεξίωσιν, πρός τιμήν τοῦ Σοφολ. Ραββίνου κ. Arthur Schneier, Προέδρου τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Ἱδρύματος «Appeal of Conscience», ἐν τῇ ἐν Μ. Ρεύματι Προξενικῇ κατοικίᾳ, τήν Δευτέραν, 13ην Νοεμβρίου.

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ ἀνακηρύξει τῆς Πόλεως ὡς Πολιτιστικῆς Πρωτευούσης τῆς Εὐρώπης τοῦ ἔτους 2010, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπί τῷ θανάτῳ τοῦ τ. Πρωθυπουργοῦ Bülent Ecevit, ἀπέστειλε θερμά συλλυπητήρια μηνύματα πρός τήν Εὐγεν. κ. Rahşan, σύζυγον τοῦ μεταστάντος, ὡς καί τόν Ἐντιμ. κ. Zeki Sezer, Πρόεδρον τοῦ Δημοκρατικοῦ Ἀριστεροῦ Κόμματος «Demokratik Sol Parti-DSP».


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 10ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 11ης Νοεμβρίου, ἐνῶ τήν ἑπομένην, Κυριακήν, 12ην ἰδίου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, καί ἐχοροστάτησε κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας.  Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πλῆθος πιστῶν. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τάφου τῶν ἀοιδίμων Oἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου, Γαβριήλ, Κωνσταντίου καί Γρηγορίου. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Παγίδας, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἄνθιμος Παπαγιουβάν, ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, ἀναγνώσας μήνυμα τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μεγαρευμιωτῶν «Ὁ Ταξιάρχης», καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῶ οἱ μαθηταί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς ἀπήγγειλαν ποιήματα.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Κυριακῆς, 12ης Νοεμβρίου, ἐν τῷ τέλει τοῦ ὁποίου ἀνέγνω Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Γέροντος Ἐφέσου κυροῦ Χρυσοστόμου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Δευτέρας, 13ης ἰδίου.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Ἐπίτροπον τοῦ Παναγίου Τάφου ἐνταῦθα, ὡς καί τόν Αἰδεσιμ. Οἰκονόμον κ. Δημήτριον Ἀποστολίδην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Θωμᾶν Συνοδινόν, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.
Τόν Σοφολ. Ραββῖνον κ. Arthur Schneier, Πρόεδρον τοῦ Ἱδρύματος «Appeal of Conscience», ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γρηγόριον Λαρεντζάκην, Ἄρχοντα Μ. Πρωτονοτάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Graz.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Παπαδερόν, Ἄρχοντα Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Γεν. Διευθυντήν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης.
Τάς Ἐξοχ. κυρίας Θεοδώραν Δροσομανίδου, Πρέσβυν, ἐπί κεφαλῆς τοῦ Γραφείου Συνδέσμου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σκοπίοις, Frédérique M. De Man, Πρέσβυν τῆς Ὁλλανδίας ἐν Σκοπίοις, καί Veronique Bujon-Barré, τ. Πρέσβυν τῆς Γαλλίας ἐν αὐτοῖς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Rafet Erinç, ἐν ἀποστρατείᾳ Συνταγματάρχην Ἐπιτελείου, ἐντεῦθεν.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Γεώργιον Ἀποστολίναν, Α΄Ἀντιπρόεδρον τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Γεώργιον Βρεττᾶν, ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, καί Γεώργιον Κουκουτσίδην, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐντιμ. κ. κ. Εὐστράτιον Σαπουντζάκην, Πρόεδρον τῆς Ἐφορείας τοῦ Ζαππείου Λυκείου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ζωῆς, Καθηγητρίας, καί Εὐστράτιον Δολτσινιάδην, ἐπιχειρηματίαν, ἐντεῦθεν, ὡς καί τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Καθηγήτριαν, ἐντεῦθεν.
Τό Προεδρεῖον τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Συνδέσμων φίλων τοῦ ΠΑΟΚ «Οἱ Βόρειοι».
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀλβανόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας Πρᾶ, ἰατρούς, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Ἰφιγένειαν Κιζίλ καί Πηνελόπην Ζαμπέρ, ἐντεῦθεν.


Ἐξεπροσωπήθη:

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Τριτεύοντος τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέου, κατά:
α) τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Marcin Wilczek, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν καί τήν ἐν συνεχείᾳ διοργανωθεῖσαν συναυλίαν, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐθνικῆς ἑορτῆς τῆς χώρας ταύτης, ἐν ταῖς ἐν Βεβεκίῳ αἰθούσαις τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου, τήν Παρασκευήν, 10ην Νοεμβρίου, καί
β) τούς γάμους, τοῦ ζεύγους Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί Μαρίας Πρᾶ, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 11ην ἰδίου. 

Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Τουρισμοῦ τῆς Τουρκίας ἔκθεσιν ἔργων τέχνης ἐπί τοῦ θέματος «Ἡ ἀνεκτικότης-Höşgörü», ἐν τῷ ἐν Sultanahmet Ἀνακτόρῳ «İbrahim Paşa», τήν Πέμπτην, 9ην τ. μ..

Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Cemal Öztaş, Προέδρου τοῦ Τμήματος τῶν Ἐθνικῶν Μουσείων τῆς Μεγάλης Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς Τουρκίας («T.B.M.M. Milli Saraylar»), συναυλίαν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 68ετίας ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Mustafa Kemal Atatürk, ἐν τοῖς Ἀνακτόροις «Dolmabahçe», αὐθημερόν, τό  ἑσπέρας.

Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Μουσικολ. κ. Esin Afşar Aral συναυλίαν, ἐπί τῇ ὡς ἄνω ἐπετείῳ, ἐν τῷ ἐν Akatlar Πολιτιστικῷ Κέντρῳ, τήν Παρασκευήν, 10ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐχοροστάτησε:
α) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς Ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 7ην Νοεμβρίου, καθ᾿ ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Σεβαστείας κ. Δημήτριος καί Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀλέξανδρος Ἀλεξανδρῆς, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί ἱκανός ἀριθμός πιστῶν.
Ἐν τῷ τέλει τοῦ Ἑσπερινοῦ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πέτρος, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου, καί ὁ Πατριάρχης, καί
β) ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Βαλατᾶ, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 8ην ἰδίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μοσχονησίων κ. Ἀπόστολος, καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Πέτρος, Καθηγούμενος τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου, ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Μπελαλίδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, ἰατροῦ, Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ἐκπρόσωπον τοῦ ἐν τῇ πόλει ἡμῶν Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου Βαλατᾶ, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Παπαγεωργίου, ὑποβαλόντος σέβη καί ἐξαιτησαμένου τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπί θύραις πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Πέτρον, Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου, συνοδευόμενον ὑπό τῶν Ὁσιωτ. Μοναχῶν κ. Ἀγαπίου, κ. Γαβριήλ καί κ. Νικολάου, ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῆς, καί Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Παλιάκη καί κ. Γεωργίου Καλύβα.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρεσβύτερον κ. Γεώργιον Νικηφοράκην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. Πρεσβυτέρας κ. Ἑλένης.
Ὡσαύτως, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Εὐλαβ. Διάκονον κ. Μηνᾶν Μοσχάλην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην, Ἀρχισυντάκτην-Διευθυντήν Ἐκδόσεως τῆς ἐνταῦθα ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν, Ἐλλογ. κ. Ἄγγελον Δελημπάσογλου, Καθηγητήν, ἐντεῦθεν, καί Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μπίτσην, ἐκ τῶν Κλητήρων τῶν Πατριαρχείων.
Τόν Ἐντιμ. κ. David Arnett, τ. Γενικόν Πρόξενον τῶν ΗΠΑ ἐνταῦθα, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Vivi, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Β. Μπαζίναν, στέλεχος τῆς νομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ο.Η.Ε., ἐκ Βιέννης.
Τόν Ἐλλογιμ. Δρα Ἰωάννην Ν. Γρηγοριάδην, Καθηγητήν τοῦ ἐνταῦθα Πανεπιστημίου Işık.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βιδινίου κ. Δομετιανόν,  μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ναούμ, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, καί Ἐντιμ. κ.κ. Rusko Georgiev, Γενικοῦ Προξένου τῆς Βουλγαρίας ἐνταῦθα, Kosio Kitipov, Διευθυντοῦ τῆς Διευθύνσεως τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, Ivan Dimitrov, Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τῆς Βουλγαρίας, καί Bratan Bratanov.     
Τόν Σεβ. Λουθηρανόν Ἐπίσκοπον κ. Jonas Jonson, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Birgitta Rubenson, ἐκ Σουηδίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἄνθιμον Μαντζουράνην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, μεθ'ὁμίλου προσκυνητῶν.     
Τόν Ὁσιολ. Ἱερομόναχον κ. Σεραφείμ μετά τοῦ Ὁσιωτ. Μοναχοῦ κ. Ἰεζεκιήλ, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος.
Τούς Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Ἀθανάσωφ, Ἄρχοντα Μ. Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δωροθέας, καί  Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Λιάζε, Πρόεδρον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Κοινότητος.   
Τόν Ἐξοχ. κ. Thomas Hammarberg, Ἐπίτροπον ἐπί τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης,  μετά τῶν Εὐγεν. κ. κ. Rita Ratricio καί  Sirpa Rautio συνεργατῶν αὐτοῦ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Ἰωάννην Γκλαβάκην, Εὐρωβουλευτήν, μεθ'ὁμίλου προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος. 
Tόν Ἐξοχ. κ. Γεώργιον Παυλίδην, Νομάρχην Ξάνθης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Κατακαλίδην, Πρόξενον τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀνδριανουπόλει, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Καβαλιεράκη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Παπαγεωργόπουλον, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης, μετά τῆς συζύγου αὐτῆς Εὐγεν. κ. Ἑλένης, καί τῶν Ἐντιμ. κ.κ.  Θεμιστοκλέους Καρτσιώτου, Διευθύνοντος Συμβούλου τῆς «HELEXPO», μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνθῆς, Χαραλάμπους Ἀηδονοπούλου, Δημοτικοῦ Συμβούλου, καί Ἀθανασίου Παπαγεωργίου, Συμβούλου.         
Τόν Ἐντιμ. κ. Stanislav Blagov, Δήμαρχον τῆς πόλεως Svishtov τῆς Βουλγαρίας, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Lachezar Toshev, Στελέχους  τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου.
Τόν Ἐλλογ. Δρα κ. Luka Stanchev, Πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Φιλιππουπόλεως, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Tanja Ruseva, Καθηγητρίας.   
Τόν Ἐλλογ. κ. Νικόλαον Μαυράκην, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τῶν Καθηγητῶν αὐτῆς, ἐκζητήσαντας τήν εὐλογίαν Αὐτοῦ ἐπί τῷ νέῳ σχολικῷ ἔτει.   
Τόν Ἐντιμ. κ. Salih Çoruh, Ἐπιχειρηματίαν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Α. Aykut Demiray, Ἀντιπρόεδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Τραπέζης «İş Bankası», ἐντεῦθεν.
45μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου  Ψυχικῆς Ὑγιεινῆς καί Ἐρευνῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Κούλη, Ψυχιάτρου, ἐκ Πατρῶν. 
12μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἀθλητικῆς Ὁμάδος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐαγγέλου Κότση, Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ. 
Τήν  χορωδίαν τῆς ἐν Svishtov Βουλγαρίας ἐνορίας τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Lyudmilova, ἡ ὁποία καί ἔψαλε τό Πολυχρόνιον τοῦ Πατριάρχου ἑλληνιστί καί σλαβωνιστί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Στέφανον Λεοντιάδην καί τήν Εὐγεν. κ. Εὐγενίαν Λεοντιάδου, ζωγράφον, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Hakkı Günay, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Aysel, καί τῆς θυγατρός αὐτῶν Εὐγεν. Δίδος Figen. 
Τήν Εὐγεν. κ. Μαρίαν Τριτάρη, ἐκ Βερολίνου. 
Τήν Εὐγεν. Δίδα Ὄλγαν Ἰ. Κεφαλογιάννη, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὃν καί ἐπεσκέφθη ὁ Πατριάρχης ἐν τῇ Μ. Πρωτοσυγκελλίᾳ καί ηὐχήθη αὐτῷ καί αὖθις τά εἰκότα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, ὃν, ὡσαύτως, ἐπεσκέφθη καί ηὐλόγησεν ἡ Α. Θ. Παναγιότης ἐν τῇ Ἀρχιγραμματείᾳ. 
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον, Ἂρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας, Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Αἰκατερίνης, ὡς καί τούς Ἐλλογιμ. κ.κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἂρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν,  Ἀπόστολον Γλαβίναν, Ἂρχοντα Χαρτουλάριον, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Νικόλαον Ξεξάκην, Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Κωνσταντῖνον Γιοκαρίνην, Δρα Θεολογίας, καί Εὐστάθιον Γιαννῆν, Σχολικόν Σύμβουλον Θεολόγων, μέλη τῆς ὡς ἂνω Ἑστίας, ἐπιδώσαντας εἰς τόν Πατριάρχην τόν ἒκτον τόμον τῆς « Ἐπιστημονικῆς Παρουσίας Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης » ἀφιερωθέντα εἰς Αὐτόν ἐπί τῇ συμπληρώσει δεκαπενταετίας ἀπό τῆς ἐκλογῆς Αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον.
Τόν Ἐξοχ. κ. Παναγιώτην Ψωμιάδην, Νομάρχην Θεσσαλονίκης, συνοδευόμενον ὑπό τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰουλίας, ὡς καί τῶν κ.κ. Σταύρου Ὀραήλογλου καί Γεωργίου Στοΐκου, συνεργατῶν αὐτοῦ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τήν Εὐγεν. κ. Νόπην Ἀμανατίδου, ἐκ τῶν ὑπαλλήλων τοῦ Γεν. Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, ἐνταῦθα.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἐλπιδοφόρου, Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, κατά τήν ὀργανουμένην, ὑπό τῆς Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, ἔκθεσιν ἔργων ζωγραφικῆς τῆς Εὐγεν. κ. Τζένης Λεοντιάδου-Τζαμτζῆ, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος, τήν Τετάρτην, 1ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν ἔκθεσιν ἔργων τέχνης τοῦ Ἐντιμ. κ. Zahit Büyükişliyen, ἐν τῷ ἐν τῇ Πόλει Μουσείῳ Συγχρόνου Τέχνης, αὐθημερόν.     

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν 2αν ἀρξαμένου μηνός, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, καί τῶν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρων  κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου καί Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, μετέβη εἰς τήν ἓδραν τῆς Νομαρχίας καί  ἐπεσκέφθη  τόν Νομάρχην τῆς Πόλεως,  Ἐξοχ. κ. Muammer Güler, συνεργασθείς μετ'αὐτοῦ διά θέματα σχετικά πρός τήν ἐπικειμένην ἐπίσκεψιν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα εἰς τήν Πόλιν ἡμῶν καί τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά α) τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Παγίδα Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, καί β) τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, καί Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Κουζνέτσωφ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Βαλατᾶ, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀργύρην Κουκουλομάτην, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.   
 
Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Διακόνου τῆς Σειρᾶς κ. Θεοδώρου,  κατά τήν δοθεῖσαν, ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Josef Saiger, Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐστρίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Νεοχωρίῳ Προξενικῷ Μεγάρῳ αὐτῆς, τήν Τρίτην, 31ην Ὀκτωβρίου.

*  *  *