Patriarchal Monthly Bulletin
2002

Back

Ὀκτώβριος 2002

Ὀκτώβριος 2002

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά, και Δαμιανού, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ του Γηροκομείου Βαλουκλή, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, την Παρασκευήν, 1ην α. μ. Νοεμβρίου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησεν ο Πατριάρχης επικαίρως, ευλογήσας το εν τω Ιδρύματι επιτελούμενον έργον.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβάστειας κ. Δημητρίου, Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Αυτού Γραφείου, επεσκέφθη εν τω Γραφείω της Πρωτοσυγκελλίας τον αγαγόντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Ικονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, και επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς ευχάς και τα εόρτια αδελφικά συγχαρητήρια Αυτού.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, Επόπτην της Περιφερείας Βοσπόρου, μετά των α) Αιδεσιμ. Οικονόμου κ. Παναγιώτου Χαρίτογλου, Ιερατικώς Προϊσταμένου του Ιε ρού Ναού Παμμεγίστων Ταξίαρχων της Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, και Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Θεοδωρίδου, εκ μέρους της Εφοροεπιτροπής αυτής, και β) Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Αντωνίου Γιουβανοπούλου, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Κοινότητος Σωσθενίου, και Εντιμ. κ. Ελευθερίου Κουζνέτσωφ, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί ταις εγγιζούσαις πανηγύρεσι των Ιερών αυτών Ναών.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ικονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, εξαιτησάμενον και δεχθέντα τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Συνόδων κ. Διονύσιον, Επόπτην της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Αλεξάνδρου Παντζίρη, Ιερατικώς Προϊσταμενεύοντος του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξίαρχων της Κοινότητος Βαλατά, και Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου, Προέδρου της Εκκλησιαστικής αυτής Επιτροπής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανυγήρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τον Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμον κ. Μελέτιον Σακκουλίδην, Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Γηροκομειακού Ναού Αγιων Αναργύρων, μετά της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Δημητρίου Καραγιάννη Εφορίας των Νοσοκομείων Βαλουκλή, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανυγήρει του Ιερού αυτών Ναού.

Τους Εξοχ. κ. κ. Γεώργιον Α. Παπανδρέου, Υπουργόν επί των Εξωτερικών της Ελλάδος, και Ευάγγελον Βενιζέλον, Υπουργόν Πολιτισμού της  Ελλάδος, μετά του  Εξοχ. κ. Γεωργίου Λιανή, Υφυπουργού Πολιτισμού (Αθλητισμού), και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου της χώρας ταύτης ενταύθα.

Τοις ως άνω αποδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμενοι τιμαί.

΄Ομιλον Ποδοσφαιριστών και διοικητικών στελεχών του "Παναθηναϊκού", υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Αγγέλου Φιλιππίδου.

Τον Καθηγητικόν Σύλλογον του Ζωγραφείου Λυκείου, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Ιωάννου Δεμιρτζόγλου, Λυκειάρχου.

40μελή όμιλον ιατρών, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Νικάνδρου Μηλιοπούλου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ κ. Yaşar Yeğen, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Νικόλαον Φουσκολαγουδάκην και Κωνσταντίνον Αντωνόπουλον, Επιχειρηματίας, εξ Αθηνών.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά το παρατεθέν υπό του Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Fenerbahçe δείπνον εν τοις Ανακτόροις Çırağan, προς τιμήν του "Παναθηναϊκού", την Τετάρτην, 30ήν Οκτωβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά την διοργανωθείσαν υπό του Πανεπιστημίου "Haliç" τελετήν επί τη 79η επετείω από της εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας εν τη χώρα ημών, εν τη αιθούση τελετών αυτού, την αυτήν ημέραν.

 

*    *    *

 

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ TOΥ MAK. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΤΣΕΧΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

 

Ως ήδη προανηγγέλθη, το εσπέρας της Παρασκευής, 1ης α. μ. Νοεμβρίου, αφίχθη εις την πόλιν ημών αεροπορικώς, ο Μακ. Αρχιεπί σκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Νικόλαος, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολίτου Ολομόουτς και Μπρνό κ. Συμεών, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Milan Gerka, Καθηγητού-Γραμματέως της Ιεράς Συνόδου, και Ελλογιμ. κ. Vaclav Jezek, Καθηγητού, προς πραγματοποί ησιν της πρώτης μετά την ενθρόνισιν αυτού ως Προκαθημένου της Αυτοκέφαλου ταύτης Ορθοδόξου Εκκλησίας επισήμου επισκέψεως προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαίον.

Την Α. Μακαριότητα και την συνοδείαν Αυτής, υπεδέχθησαν εκ μέρους της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, εν τη αιθούση των επισήμων του αεροδρομίου της Πόλεως, ευγενώς διατεθείση υπό της Νομαρχίας, oι Σεβ. Μητροπολίτης Δέρκων κ. Κωνσταντίνος και Πανοσιολ. Διάκονος κ. Μάξιμος, Κωδικογράφος της Αγίας και Ιεράς Συ νόδου, οιτινες ωδήγησαν αυτούς εις το Ξενοδοχείον Hilton, ένθα και κατέλυσαν ως φιλοξενούμενοι της Μητρός Εκκλησίας.

Την πρωίαν της επομένης, Σαββάτου, 2ας ιδίου, ο Μακαριώτατος προέστη Δοξολογίας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, είτα δε ωδηγήθη εις την Αίθουσαν του θρόνου, γενόμενος επισήμως δεκτός μετά πλείστης εγκαρδιότητας υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, περιστοιχουμένου υπό μελών της ενταύθα σεβάσμιας Ιεραρχίας του Θρόνου. Εν συνεχεία προσεφώνησεν τον υψηλόν επισκέπτην της Μη τρός Εκκλησίας η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, του Μακ. Αρχιεπισκόπου αντιφωνήσαντος.

 

*    *    *

 

Πανηγυρική Συλλειτουργία της Α. Θ. Παναγιότητος,

του Πατριάρχου, μετά της Α. Μακαριότητος

του Αρχιεπισκόπου Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Νικολάου

 

Την Κυριακήν, 2αν Νοεμβρίου, ετελέσθη εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ μετά της νενομισμένης εκκλησιαστικής τάξεως η Θεία Λειτουργία, κατά την οποίαν συνελειτούργησαν η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαίος, και η Α. Μακαριότης, ο Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Νικόλαος.

Μετ' αυτών συλλειτούργησαν oι Σεβ. Μητροπολίται Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητος, Σεβάστειας κ. Δημήτριος, Ολομόουτς και Μπρνό κ. Συμεών, και Εδέσσης και Πέλλης κ. Ιωήλ.

Κατ' αυτήν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι μέλη εκ της ενταύθα σεβάσμιας Ιεραρχίας του Θρόνου. Κληρικοί, και Μοναχαί εκ του εξωτερικού, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Μετά το πέρας της πανηγυρικής ταύτης Θείας Λειτουργίας η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, προσεφώνησεν τον φιλοξενούμενον της Μητρός Εκκλησίας Μακ. Αρχιεπίσκοπον Τσεχίας και Σλοβακίας κ. Νικόλαον, όστις αντεφώνησεν καταλλήλως. Εν συνεχεία αντηλλάγησαν μεταξύ των δύο Προκαθημένων αναμνηστικά δώρα και εν κατακλείδι Ούτοι ηυλόγησαν τους πιστούς, ψαλλομένου υπό των Πατριαρχικών Χο ρών του πολυχρονισμού της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου ημών. Μετά ταύτα η Α. Μακαριότης διένειμεν εις το εκκλησίασμα το αντίδωρον.

Την μεσημβρίαν παρετέθη εν τοις Πατριαρχείοις επίσημον άριστον.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον νεοεκλεγέντα Σεβ. Μητροπολίτην Εδέσσης και Πέλλης κ. Ιωήλ, μετά Κληρικών εκ της θεοσώστου αυτού Επαρχίας.

Τον Πανοσιολ. Διάκονον κ. Ελπιδοφόρον, Υπογραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

42μελή όμιλον προσκυνητών εκ Θεσσαλονίκης και Κατερίνης, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Γερβασίου Κούτσουρα.

Τους Ελλογιμ. κ. κ. Ιωάννην Κουντουράν, Αν. Καθηγητήν Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημήτριον Χατζόπουλον και Γεώργιον Κουκλάκην, Ιατρούς, εκ Θεσσαλονίκης.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Αθανάσωφ, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Δωροθέας, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Altan Ediş, Νομικόν, Raif Onat, Μηχανολόγον, και Tevfik Tüzünkam, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Βασιλειάδην., Δημοσιογράφον εξ Αθη νών.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Μουρσελάν, μετά της συζύγου αυτού Ελλογ. κ. Βασιλικής Παπαπέτρου, Καθηγήτριας, εξ Αθηνών, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου Σαρίογλου, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Θεοδωρίδην, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

Την Ευγεν. διδα Sanem Barlas, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Αλέξιον Τσολάκην, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Λάμψιαν, Δημοσιογράφον, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αγγελικής και την Ευγεν. κ. Βιολέταν Δούκα, μετά της θυγατρός αυτής Ευγεν. δίδος Χριστίνης, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Φρειδερίκην Leopold, εκ Γερμανίας,

 

*    *    *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την διοργανωθείσαν υπό του Δήμου της πόλεως ημών συναυλίαν Τουρκικής κλασσικής μουσικής, εν τω εν Harbiye Μουσικώ Μεγάρω Cemâl Reşit Rey, το Σάββατον, 2αν Νοεμβρίου.

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη 79η επετείω από της εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας εν τη χώρα ημών, την Τρίτην, 29ην Οκτωβρίου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις την Νομαρχίαν και συνεχάρη ταις Πολιτικαίς, Στρατιώτικαίς και Δημοτικαίς Αρχαίς της πόλεως ημών, ομού μετά των λοιπών θρησκευτικών ηγετών της Πόλεως.

Κατά την επί τη επετείω ταύτη δοθείσαν, το εσπέρας της αυτής ημέρας, υπό του Εξοχ. κ. Erol Çakır, Νομάρχου της Πόλεως, δεξίωσιν, εν τω εν Taksim Πολιτιστικώ Κέντρω Atatürk, εξεπροσωπήθη υπό του ως άνω Κληρικού της Πατριαρχικής Αυλής.

 

*    *    *

 

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ

 

Την μεσημβριαν της αυτής ημέρας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πα τριάρχης, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Αποστόλου, μετέβη αεροπορικώς εις Άγκυραν και παρέστη, κατόπιν προσκλήσεως, εις την εν τω Προεδρικώ Μεγάρω του Çankaya δοθείσαν, υπό του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Ahmet Necdet Sezer, δεξίωσιν, επί τη ως άνω επετείω, ομού μετά των λοιπών θρη σκευτικών ηγετών της Πόλεως, επιστρέψας εις την έδραν Αυτού αυθημερόν το εσπέρας.

 

*    *    *

 

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τα μέλη του Διοικητικου Συμβουλίου της Φιλόπτωχου Αδελφότητος Βλαχερνών, υπό την προεδρειαν της Ευγεν. κ. Εύας Ντούσα, υποβαλόντα σέβη επί τη εκλογή αυτών.

Τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Ουζούνογλου, υπάλληλον της Ολυμπιακής Αεροπορίας, εξ Αθηνών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Δημήτριον Κουτσόγιωργαν, τ. Βουλευτήν, Γεώργιον Πανιελήν και Θεόδωρον Παπαβασιλείου, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Μαρίνης και των τέκνων αυτών, εκ Πατρών.

Την Ευγεν. κ. Ανδρομάχην Φωτιάδου, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. Ανέστην Παπαγεωργίου, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Ανδρέου, Μηχανολόγου Μηχανικού, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Αργύριον Λιάζε, Φοιτητήν οδοντιατρικής, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησαμένον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τη ονομαστική αυτού εορτή, εντεύθεν.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την τελετήν του διαγωνισμού ρεσιτάλ πιάνου, εν ταις αιθούσαις του εν Beşiktaş Πολυτεχνείου Yıldız, την Τρίτην, 29ην Οκτωβρίου.

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, εχοροστάτησεν:

α) εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Ταταούλων, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Εσπερινόν της Εορτής, την Παρασκευήν, 25ην Οκτωβρίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Νεόφυτος Μάνδαλος.

Παρέστησαν συμπροσευόμενοι oι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ και Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μέτρων και Αθύρων κ. Θεόκλητος, Επόπτης της Περιφερείας Ταταούλων, ο Εντιμολ. κ. Χαρίλαος Διαμάντογλου, Άρχων Μ. Ιερομνήμων της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Ιατρός, ο Εντιμ. κ. Βασίλειος Ιορδάνογλου, εκ μέρους της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος, και ο Πατριάρχης, και

β) εν τω πανηγυρίσαντι ομωνύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Ξηροκρήνης, κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν, το Σάββατον, 26ην ιδίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Ιερολ. Πατριαρχικός Διάκονος κ. Ιωακείμ Μπίλλης.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και πλήθος πιστών εντευθεν και εκ του εξωτερικού.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο Εντιμ. Κ. Άνθιμος Παπαγιουβάν, εκ μέρους της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος, ο Εντιμ. κ. Αθανάσιος Μιχαηλίδης, Δικηγόρος, εκ Θεσσαλονίκης, ο Εντιμ. κ. Ιωάννης Ιακωβάκης, Πρόεδρος του εν Τρικάλοις Κέντρου παραδοσιακών χορών "Λεβεντιά", ο  Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και ο Πατριάρχης.

Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική αιθούση.

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης,  εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 26ης Οκτωβρίου.

 

*    *    *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Μαξίμου, Κωδικογράφου της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον προ του τάφου του αοιδήμου Πατριάρχου Δημητρίου, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρας Δημητρίου του Μυροβλύτου, εν συνεχεία δε συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνος,  Αρχιγραμματεύοντος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, επεσκέφθη κατ' οίκον τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Σεβάστειας κ. Δημήτριον, Διευθυντήν του Ιδιαιτέρου Αυτού Γραφείου, και επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και τα εόρτια αδελφικά συγχαρητήρια.

Το εσπέρας αυτής, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος υπό των Θεοφιλ. Επισκόπου Κατάνης κ. Ιακώβου και Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Νεκταρίου Σκούρτα, μετέβη εις την έδραν του Αθλητικού Συλλόγου Πέραν και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού πα ρουσίας την οργανωθείσαν υπό του συγκροτήματος του προαναφερθέντος Κέντρου "Λεβεντιά" μουσικοχορευτικήν πολιτιστικήν εκδήλωσιν.

 

*    *    *

 

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Κυριακήν, 27ην Ο κτωβρίου, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον πανηγυρίσαντα Ιερόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου της Κοινότητος Ξυλόπορτας, και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.

Παρέστησαν συμπροσευχομενοι ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Κατάνης κ. Ιάκωβος και μέγας αριθμός πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Εν τω τέλει της Θείας Λειτουργίας και εντός του Ιερού Ναού ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνόδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, και ο Πατριάρχης και επηκολούθησε δεξίωσις.

*    *    *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Κατάνης κ. Ιάκωβον, εξ Αμερικής.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σκούρταν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος.

Τους Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. κ. Ειρηνίον Αβραμίδην, Ιε ροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς, και Αμβρόσιον Πουτούκην, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Αγίων Αναργύρων, μετά του Οσιωτ. Μοναχού κ. Συμεών, εκ των αδελφών αυτής.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Μοστράτον, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Τορόντο.

Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Δημήτριον Αποστολίδην, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Τον Οσιολ. Ιερομόναχον κ. Γαβριήλ Invernizzi, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας, μετά του Οσιολ. ΡΚαθολικού Πρεσβυτέρου κ. Carlo Peano και της Ευγεν. κ. Gobbi Maria Grazia, Δημοσιογράφου, εξ Ιταλίας.

Τον Αιδεσιμ. Επισκοπελιανόν Πρεσβύτερον κ. James Ε. Hampson, εξ Αμερικής.

Τον Εξοχ. κ. Νικόλαον Φαρμάκην, Βουλευτήν-τ. Υφυπουργόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης, και τον Εντιμ. κ. Αντώνιον Αδαμόπουλον, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Δήμητρας, εκ Λαρίσης.

20μελή όμιλον Ιατρών εξ Αγκύρας, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. Κ. Nurettin Serçelik.

Τους Εντιμ. κ. κ. Δημήτριον Δούρλαρην, εκ των Νεωκόρων του Π. Πατριαρχικού Ναού, και Δημήτριον Καραγιώργην, εκ των Κλητήρων των Πατριαρχείων, υποβαλόντας σέβη και εξαιτησαμένους τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τη ονοματική αυτών εορτή.

Την Ευγεν, κ. Μαρίναν Ν. Νησιώτη, εξ Αθηνών.

45μελή όμιλον ΡΚαθολικων Μοναχών εντεύθεν και εξ Ιταλίας, επ' ευκαιρία συνεδρίου αυτών, εις ο εξεπροσώπησεν Αυτόν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ελπιδοφόρος, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Την Ευγεν. κ. Μαρίαν Μπέκετ, εξ Αθηνών.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Συνάδων κ. Διονυσίου, κατά τον εορτασμόν εν Πριγκήπω των ονομαστηρίων του Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, την Τετάρτην, 23ην Οκτωβρίου.

Υπό του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά την απονομήν βραβείων του διαγωνισμού ζωγραφικής του ιδρύμα τος "Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı", εν τω εν Ηarbiye Στρατιωτικώ Μουσείω, την Τρίτην, 22αν Οκτωβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρά, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Franz Wedmer, Γενικού Προξένου της Αυστρίας ενταύθα, δεξίωσιν, επί τη εθνική εορτή της χώρας ταύτης, εν τω εν Νεοχωρίω Προξενικώ Μεγάρω αυτής, την Παρασκευήν, 25ην Οκτωβρίου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά τους γάμους του ζεύγους Δημητρίου Κατσούρα και Αύρας Σιδηροπούλου, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, το Σάββατον, 26ην τ. μ..

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά τους γάμους του ζεύγους Στεφάνου Α. Παριζιάνου και Παρασκευής Παπαγεωργίου, τελεσθέντας εν τω Ιερώ Ναώ Αγίου Δημήτριου Ταταούλων, την Κυριακήν, 27ην ιδίου.

*    *    *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

40μελή όμιλον ομογενών προσκυνητών εκ Γερμανίας, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αλεξάνδρου Τζατζάνη.

Τον Εξοχ. κ. Yıldırım Akbulut, τ. Πρωθυπουργόν της Τουρκίας, μεθ' ομίλου υποψηφίων Βουλευτών του Κόμματος DYP.

Τον Εντιμ. κ. Thomas Antoine, Γενικόν Πρόξενον του Βελγίου ενταύθα, μετά του Εντιμ. Κ. Hubert Roisio, στελέχους της εν Αγκύρα Πρεσβείας της χώρας ταύτης.

40μελή όμιλον εκ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, υπό την προεδρείαν του Εντιμ. Κ. Ιωάννου Παπαδοπούλου.

΄Ομιλον προσκυνητών εκ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Κολλεγίου Ψυχικού Αθηνών, υπό την προεδρείαν της Ευγεν, κ. Ρ. Βαφειαδάκη.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Ξενάκην, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελισάβετ Μουμπαγιατζόγλου και των τέκνων αυτών Μελίνας και Αντωνίου, εξ Αθηνών.

Τον  Εντιμ. Κ. Tevfik Bilgen, Επιχεφηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ayşe, και τους Εντιμ. κ. κ. Hayati Kaya και Coşkun Pazar, ως και την Ευγεν, κ. Deniz Başibüyuk, Επιχειρηματίας, εντεύθεν.

Μέλη του Ιδρύματος "Marmara", υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Akkan Suver, εντεύθεν.

Τας Ελλογιμ. κυρίας Άνναν Αποστολίδου, Δικηγόρον-Λέκτορα της Νομικής Σχολής του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης, και Αικατερίναν Μπόσδα, Δικηγόρον, εκ Θεσσαλονίκης.

Τους Εντιμ. κ. κ. Ιωάννην Κριάραν, Διευθυντήν της Α. Ε. "Ελληνικός Οργανισμός μικρών και μεγάλων Επιχειρήσεων και Χει ροτεχνίας", και Πάρην Αβραμίδην, στέλεχος αυτής, μετά των Ευγεν. κυριών Φάνης Ζήκου, Συμβούλου Επιχειρήσεων, και Μαρίας Πετσαγγουράκη, εξ Αθηνών.

30μελή όμιλον Καθηγητών και σπουδαστών, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Ola Erik Domaas. εκ Trondheim Νορβηγίας.

Τον Εντιμ. κ. Bruce Clarck, Δημοσιογράφον του περιοδικού "Economist", εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Αργύριον Κουκουλομάτην, επί υποβολή σεβασμάτων επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, εντεύθεν.

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Συνόδων κ. Διονυσίου, κατά την τελεσθείσαν, εν τω Ιερώ Παρεκκλησίω του Αγίου Σάββα του ενταύ θα Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, Δοξολογίαν επί τη επετείω της 28ης Οκτωβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την δοθείσαν, υπό του  Εντιμ. κ. Ινο Svoboda, Γενικού Προξένου της Τσεχίας ενταύθα, δεξίωσιν, επί τη εθνική εορτή της χώρας ταύτης, εν τω Ξενοδοχείω Divan, την Δευτέραν, 28ην ιδίου.

 

*    *    *

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ

"ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ"

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

 

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ  ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΣΤΟ  ΚΑΤΑΡ

 

Το Εμιράτο του Κατάρ επισκέφθηκε επίσημα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από 15-17 Οκτωβρίου, μετά από πρόσκληση του Εμίρη του Κατάρ Σείχη Hamad Bin Khalifa Al-Thani. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προωθήσεως του Διαθρησκειακού Διαλόγου με τις μονοθεϊστικές θρησκείες, και στη συγκεκριμένη περίπτωση με το Ισλάμ.

Την συνεργασία στο διαθρησκειακό διάλογο και του Εμίρη του Κατάρ Σείχη Hamad Bin Khalifa Al-Thani εξασφάλισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την ιδιαίτερη συνάντηση που είχαν οι δύο ηγέτες στο παλάτι του Εμίρη (16 Οκτωβρίου 2002).

Ο Εμίρης, κατά τη συνάντηση που έγινε σε εγκάρδιο κλίμα εξήρε τις πρωτοβουλίες του Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις διαθρησκειακές συναντήσεις, τονίζοντας ότι μόνο με τον διάλογο των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών μπορεί να οδηγηθούμε στην ειρηνική συνύπαρξη. Τόνισε ακόμη ότι στα Ιεροσόλυμα χρειάζεται στενώτερη συνεργασία των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών. Ο Ανώτατος Άρχων του Κατάρ, που ενημερώθηκε από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τις δραστηριότητες του Πατριαρχείου όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, ειπε ότι θα προωθήσει στους πιστούς του Ισλάμ το μήνυμα της προστασίας του περιβάλλοντος δια των θρησκευτικών λειτουργών στα τεμένη της χώρας του.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, αφού συνεχάρει τον Εμίρη του Κατάρ για το ανορθωτικό έργο του για τη χώρα του, και το ενδιαφέρον του ιδιαιτέρως για την νεολαία, ως και για την 50η επέτειο των γενεθλίων του, ευχήθηκε να υπάρχει ειρήνη στο Κατάρ, στην ευρύτερη περιοχή και στον κόσμο τονίζοντας ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύωνται με διαπραγματεύσεις και με διάλογο.

Ο Εμίρης εξέφρασε την μεγάλη ικανοποίηση και την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Πατριάρχου τις σχετικές με τον διαθρησκειακό διάλογο και το περιβάλλον.

Κατά τη συνάντηση που είχε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Hamad Bin Jassin Bin Jabr Al-Thani συζήτησε μαζί του θέματα του διαθρησκειακού διαλόγου των θρησκειών και των πολιτισμών ως και οικολογικά θέματα.

Ο Πατριάρχης τον ευχαρίστησε για την πρόσκληση και την φιλοξενία της Κυβερνήσεως του Κατάρ. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι όπως σε κάθε οικογένεια υπάρχουν διαφορές αλλά δεν παύει να είναι μια οικογένεια, έτσι και η ανθρωπότης είναι μία μεγάλη οικογένεια και τα αναπόφευκτα προβλήματα πρέπει να επιλύωνται με ειρηνικό τρόπο και ότι εδώ αναλογεί μεγάλη ευθύνη στους ανθρώπους της θρησκείας, των οποίων αποστολή είναι να προάγουν την αδελφοσύνη και τη συνεργασία. Επεσήμανε δέ το σημαντικό ρόλο που παίζει προς την κατεύθυνση αυτή ο Οικουμενικός Πατριάρχης και εξέφρασε και τη δική του υποστήριξη στις προσπάθειες του. Κατά τη συζήτηση ο Υπουργός είπε ότι στη χώρα του έχουν αποφασίσει να επιτρέπουν την ανέγερση χριστιανικών ναών, όπως ακριβώς επιτρέπεται, τόνισε, στη χριστιανική Δύση η ίδρυση χώρων λατρείας για τους Μουσουλμάνους.

Επίσης ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε συνάντηση με τον θρησκευτικό ηγέτη του Κατάρ Dr. Yousif Al Qaradawi και τον Κοσμήτορα της Σχολής Ισλαμικής Σαρία και του Δικαίου του Πανεπιστημίου του Κατάρ Dr. Abdulhammed Al-Ansari. Αμφότεροι υπογράμμισαν την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας των δύο θρησκειών, αλληλογνωριμίας των θρησκευτικών ηγετών τους, προσέγγισης των πιστών τους και καλλιέργειας της αλληλοκατανόησης. Ο θρησκευτικός ηγέτης μάλιστα επεσήμανε το πόσο πιο κοντά αισθάνεται το Ισλάμ προς την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, εν σχέσει προς τις άλλες χριστιανικές εκκλησίες και χάρισε στον Πατριάρχη θεολογικά βιβλία του μεταφρασμένα στα αγγλικά.

Να σημειωθεί ότι το Κατάρ θα λάβει μέρος στο διάλογο Χριστιανισμού-Ισλάμ, στο Bahrain στο τέλος Οκτωβρίου, που διοργανώνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Κατάρ θα εκπροσωπήσει ο Κοσμήτορας της Σχολής της Ισλαμικής Σαρία και του Δικαίου του Πανεπιστημίου της χώρας.

Παραμονή της αναχωρήσεως του ο Πατριάρχης (16 Οκτωβρίου) έδωσε διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ στην πρωτεύουσα Doha, με θέμα: Διαθρησκειακός Διάλογος μεταξύ Χριστιανισμού και Ισλάμ. Τη διάλεξη παρακολούθησαν πολλοί θρησκευτικοί λειτουργοί, καθηγητές, διπλωμάτες κ.ά., πολλοί από τους οποίους, μεταξύ τους και γυναίκες, στο τέλος απηύθυναν διάφορες ερωτήσεις στον Πατριάρχη και έτσι διεξήχθηκε μεταξύ τους μακρά συζήτηση.

Διπλωματικοί κύκλοι όχι μόνο δυτικών χωρών αλλά και χωρών της Μέσης Ανατολής επισημαίνουν την σπουδαιότητα της επισκέψεως του Πατριάρχου Βαρθολομαίου ως χριστιανού ηγέτη στο κράτος του Κατάρ, χαρακτηρίζοντας την ως σημαντική συμβολή στην καταλλαγή μεταξύ των θρησκειών και στην ειρηνική συνύπαρξη λαών με διαφορετική πολιτισμική παράδοση.

Το Κατάρ είναι η τρίτη χώρα που επισκέπτεται επίσημα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, η οποία έχει στην πλειοψηφία της μουσουλμανικό πληθυσμό. Πρώτη ήταν το κράτος του Bahrain (Σεπτ. 2000), και δεύτερη το Ιράν, στην Τεχεράνη (Ιανουάριος 2002).

*    *    *

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΛ-ΤΖΑΖΙΡΑ

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Αλ-Τζαζίρα έδωσε την Πέμπτη (17 Οκτωβρίου) ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πριν αναχωρήσει από την πρωτεύουσα Ντόχα του Κατάρ.

Στη συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε σε στούντιο του τηλεοπτικού σταθμού, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στο ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις δραστηριότητές του στον πανορθόδοξο και παγχριστιανικό κόσμο, για τις προσπάθειες στο διαθρησκειακό διάλογο, στην προστασία του περιβάλλοντος κ.ά.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου εάν ελπίζει σε μελλοντικές καλές σχέσεις στον κόσμο μεταξύ Μουσουλμάνων και Χριστιανών ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος απάντησε: «Πάντα ελπίζω, είμαι πάντα αισιόδοξος, διότι η πίστη μου, διδάσκει να είμαι αισιόδοξος, και να προσεύχομαι και να ελπίζω για ένα καλύτερο μέλλον και σε τελευταία ανάλυση πιστεύω ότι το καλό θα υπερισχύσει του κακού και η πνευματικότητα θα υπερισχύσει του ακραίου υλισμού και το θέλημα του Θεού το οποίο είναι το πιο δυναμικό και το θέλημα των ανθρώπων θα υπερισχύσει και θα έχουμε μια πανανθρώπινη οικογένεια όπου ο σεβασμός και η αγάπη θα είναι οι κυρίαρχοι παράγοντες».

Στη συνέχεια ο Πατριάρχης αναφερόμενος στην συνεισφορά κάθε έθνους στην δημιουργία μιάς ηθικής - θετικής και πνευματικής παγκοσμιοποιήσεως, εντός της οποίας είναια αδιανόητο να λησμονηθούν οι πνευματικές, θρησκευτικές και εθνικές ρίζες, τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Η παγκοσμιοποίηση της αγάπης, είναι αυτό που χρειαζόμεθα για να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ πολιτισμών, μεταξύ θρησκειών διότι η αγάπη είναι κοινώς αποδεκτή, είναι ιδανικό το οποίο είναι ισχυρό για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ εθνών, θρησκειών και πολιτισμών».

Ο Πατριάρχης μίλησε στη συνέντευξη για το σεβασμό που θα πρέπει να δείχνουμε σε κάθε διαφορετική εθνότητα και θρησκεία λέγοντας χαρακτηριστικά: «Σήμερα παρατηρούμε ανά τον κόσμο μια αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση αλλά επίσης και μια αυξανόμενη ποικιλομορφία, δηλαδή, κάθε έθνος, κάθε λαός, κάθε πίστη, προσπαθούν να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους και αυτό δεν είναι κατακριτέο. Πρέπει να σεβόμεθα την πνευματική και εθνική ταυτότητα του άλλου».

Σε άλλα σημεία της συνεντεύξεώς του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε: «Καταδικάζουμε τον προσηλυτισμό. Εμείς κηρύττουμε αγάπη, εμείς κηρύττουμε ισότητα, αλληλεγγύη, εμείς πρέπει να καθιερώσουμε μια διαρκή ειρήνη διά μέσου της συνεργασίας όλων τών θρησκειών».

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην επίσκεψή του στο Κατάρ συνόδευαν ο Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων, ο Επίσκοπος Ρηγίου Εμμανουήλ και ο Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Ελπιδοφόρος.

Δημοσιογραφική ευθύνη

Ν. Μαγγίνας

 

*    *    *

 

Επιστροφή της Α. Θ. Παναγιότητος

εξ Αθηνών και Βρυξελλών

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, από 29ης Σεπτεμβρίου μέχρι 2ας  Οκτωβρίου επεσκέφθη τας  Αθήνας, εις το άεροδρόμιον των οποίων υπεδέχθη Αυτόν ο Μακ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πά σης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος, όστις παρέθεσε προς τιμήν Αυτού ανεπίσημον γεύμα εν τη Ι. Αρχιεπισκοπή. Κατά την εν Αθήναις παραμονήν Του ο Πατριάρχης εχοροστάτησεν εις Δοξολογίαν εν τω Ι. Μητροπολιτικώ Ναώ Νέας Ιωνίας, ανεκηρύχθη Μ. Ευεργέτης της Ενώσεως Σπαρταλήδων, ανηγορεύθη επίτιμος Διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενεκαινίασε το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ηυλόγησε τους μαθητάς του εν Ν. Σμύρνη Λεοντείου Λυκείου και των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη εν επισήμοις τελεταίς, ενώ ετίμησε δια της υψηλής παρουσίας Του την τελετήν παρουσιάσεως του δίτομου έργου του Τ. Αθανασιάδη δια την Μικρασιατικήν Εκστρατείαν, οργανωθείσαν υπό της Εφημερίδος "Απογευματινή", και την της παρουσιάσεως των νομοκανονικών έργων του Καθηγητού, Οφφικιάλου της Μ. Εκκλησίας και Γενικού Γραμματέως Θρησκευμάτων του Υπουργείου ‘Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εντιμολ. κ. Ιωάννου Κονιδάρη, ως καί την έκθεσιν φωτογραφιών δια τα 10 έτη της Πατρι αρχίας Αυτού του Εντιμ. κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου, εν τω Βυζαντινώ και Χριστιανικώ Μουσείω Αθηνών.

Εξ άλλου, ο Πατριάρχης επεσκέφθη τους Εξοχ. κ. κ. Πρόεδρον της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργόν, Πρόεδρον της Βουλής, Υπουργόν Ε ξωτερικών, παραθέσαντα γεύμα προς τιμήν Αυτού, Πρέσβυν της Τουρκίας, ομοίως φιλοξενήσαντα Αυτόν εν τη πρεσβευτική κατοικία, ενώ εις το κατάλυμα Του εδέχθη τον αρχηγόν της αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως  Εξοχ. κ. Κωνσταντίνον Καραμανλήν και τον Πρόεδρον του Συνασπισμού Εξοχ. κ. Νικόλαον Κωνσταντόπουλον. Ακόμη, εδέχθη την Πρέσβειραν καλής θελήσεως Ευγεν. κ. Μαριάνναν Βαρδινογιάννη, εις την οποίαν επέδωκε το ποσόν των 10.000 δολλαρίων δια τα εμπερίστατα παιδιά.

Συνοδοί της Α. Θ. Παναγιότητος κατά την επίσκεψιν ταύτην ήσαν oι Σεβ. Μητροπολίται Περγάμου κ. Ιωάννης και Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Κνωσού κ. Μακάριος, ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος, oι Εντιμ. κ. κ. Ελευθέριος Χρυσοχόος και Νικόλαος Μαγγίνας και ο Αρχικλητήρ Αυτού Βασίλειος Καραγιώργης.

Ο Πατριάρχης επιστρέψας εξ Αθηνών την 2αν Οκτωβρίου ανεχώρησε την επομένην εις Βρυξέλλας, κατόπιν προσκλήσεως του Εξοχ. κ. Romano Prodi, Προέδρου της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής, συνοδευόμενος υπό των Σεβ. Μητροπολιτών Περγάμου κ. Ιωάννου και Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, ως και του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρά. Εν Βρυξέλλαις, πλην του κ. Prodi, ο Πατριάρχης συνηντήθη και μετά του Εξοχ. κ. Ζισκάρ Ντ' Εσταίν, Προέδρου της Συντακτικής Συνελεύσεως του νέου Ευρωπαϊκού Συντάγματος, επεσκέφθη τον Εξοχ. κ. Πρέσβυν της Τουρκίας παρά τη Βελγική Κυβερνήσει, όστις φιλοφρόνως παρέθεσε γεύμα προς τιμήν Αυτού, εδέχθη εν τω καταλύματι Αυτού τον παρά τω NATO Πρέσβυν των ΗΠΑ κατόπιν αιτήσεως αυτού και παρέστη εις δεξίωσιν δοθείσαν προς τιμήν Του υπό του παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει Εξοχ. κ. Πρέσβεως της Ελλάδος. Επίσης παρεκάθησεν εις επίσημα γεύματα παρατεθέντα υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Βελγίου κ. Παντελεήμονος τη συμμετοχή του Ιερού Κλήρου της Επαρχίας αυτού, και του Θεοφιλ. Επισκόπου Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, Διευθυντού του Γραφείου της Ορθοδόξου Εκκλησίας παρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσει.

Ο Πατριάρχης και η τιμία Αυτού συνοδεία επέστρεψαν εις την Πόλιν το Σάββατον, 5ην Οκτωβρίου.

 

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εν τω τέλει του Εσπερινού της Τετάρτης, 2ας  Οκτωβρίου, εχειροθέτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, εις το οφφίκιον του Άρχοντος Μαΐστορος της Α γίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Γεώργιον Σαρόγλου, Επιχειρηματίαν, εκ Ξάνθης, παρόντων μεταξύ άλλων των Σεβ. Μητροπολιτών Δράμας κ. Διονυσίου και Ξάνθης κ. Παντελεήμονος.

 

*    *    *

Το απόγευμα του Σαββάτου, 5ης Οκτωβρίου, εδόθη εν τοις Πατριαρχείοις υπό της Α. Θ. Παναγιότητος και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου δεξίωσις προς τιμήν του  Εξοχ. κ. Siméon de Saxe-Cobourg Gotha, Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, εις ην παρέστησαν πλείστοι όσοι προσκεκλημένοι. Κατ' αυτήν προσεφώνησε τον υψηλόν επισκέπτην ο Πατριάρχης, του κ. Πρωθυπουργού αντιφωνήσαντος καταλλήλως.

 

*    *    *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής, 6ης Οκτωβρίου.

 

*    *    *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Εφέσου κ. Χρυσόστομον.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Δράμας κ. Διονύσιον.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Παμφίλου κ. Χρυσόστομον, εκ Γερμανίας.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, εκ Βελγίου.

Τον Σεβ. Ευαγγελικόν Επίσκοπον κ. Rolf Koppe, μετά της συνοδείας αυτού, εκ Γερμανίας.

Τον  Εξοχ. κ. Siméon de Saxe-Cobourg Gotha, Πρωθυπουργον της Βουλγαρίας, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού, των Υφυπουργών Εξωτερικών και Ενεργείας και υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενον  υπό των Εξοχ. κ. Stoyan Stalev, Πρέσβεως της χώρας ταύτης εν Αγκύρα, και Εντιμ. κ. Branimir Mladenov, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα.

Τω ως άνω υψηλώ επισκέπτη απεδόθησαν κατά τε την άφιξιν και κατά την αναχώρησιν αυτού εκ των Πατριαρχείων αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

 

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:


Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Μύρων κ. Χρυσοστόμου, κατά την διοργανωθείσαν, εν τη εν Γαλατά Συναγωγή Neve Şalom, εκδήλωσιν, επ' ευκαιρία της συμπληρώσεως 50ετίας από της ιδρύσεως αυτής, την Πέμ πτην, 3ην Οκτωβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:

α) την τελετήν της ενάρξεως του νέου ακαδημαϊκού έτους του εν Τζιβαλή Πανεπιστημίου Kadir Has, την αυτήν ημέραν,

β) την εν τη Νομαρχία της Πόλεως τελετήν, επί τη 79η επετείω της Απελευθερώσεως αυτής, την Κυριακήν, 6ην τ. μ., και

γ) την δοθείσαν, υπό του  Εντιμ. κ. Ali Müfit Gürtuna, Δημάρχου της Πόλεως, δεξίωσιν και συναυλίαν, επί τη επετείω ταύτη, το εσπέρας της αυτής ημέρας, εν τω εν Harbiye Μουσικώ Μεγάρω Cemal Reşit Rey.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά την τελεσθείσαν εν τω ΡΚαθολικω Ναώ του Αγίου Αντωνίου της Παδούης λειτουργίαν, επί τη εορτή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης, την Παρασκευήν, 4ην Οκτωβρίου.