Patriarchal Monthly Bulletin
2002

Back

Μάϊος 2002

Μάϊος 2002

Ο Πατριάρχης εις την Καππαδοκίαν

 

Την Τρίτην, 28ην λήγοντος μηνός Μαΐου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, επέστρεψεν αεροπορικώς εκ Καππαδοκίας, ένθα μετέβη το Σάββατον, 25ην ιδίου, δια το καθιερωθέν πλέον ετήσιον εκεί προσκύνημα. Τον Πατριάρχην συνώδευον εφέτος oι Σεβ. Μητροπολίται Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Κύριλλος, Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, Σεβάστειας κ. Δημήτριος, και Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας, οι Πανοσιολ. Ηγούμενοι της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου Αρχιμανδρίτης κ. Χριστόδουλος και της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Αρχιμανδρίτης κ. Δοσίθεος, oι Ιερολ. Πατριαρχικοί Διάκονοι κ. Ανδρέας και κ. Νεόφυτος, ο Εντιμ. κ. Νικόλαος Μαγγίνας και ο Αρχικλητήρ κ. Βασίλειος Καραγεώργης.

Την Κυριακήν. 26ην τ. μ., ο Πατριάρχης προέστη της Θείας Λειτουργίας εν τω Ι. Ναώ των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Σινασού και μετά το γεύμα, προσφερθέν υπό του κ. Δημάρχου της πόλεως, ο Πατριάρχης και οι συν Αυτώ μετέσχον εις συζήτησιν στρογγυλής τραπέζης, τη συμμετοχή Καθηγητών Πανεπιστημίων, Πολιτικών, Μουφτήδων, Δημοσιογράφων, Δημάρχων κ. ά.. Ο Πατριάρχης προσκληθείς κατέκλεισε τας εργασίας του "πάνελ", αναφερθείς διεξοδικώς και εις τα προβλήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ενταύθα Ομογένειας, ως και εις τους συνεχιζόμενους διαθρησκειακούς διάλογους.

Τη επαύριον, εορτήν του Οσίου  Ιωάννου του Ρώσου, η Θεία Λειτουργία ετελέσθη εν υπαιθρίω χώρω, καταλλήλως ηυτρεπισμένω πα ρά το Προκόπιον, μεθ' ην το γεύμα παρέθεσεν ο κ. Δήμαρχος της πόλεως.

Μετά το προσκύνημα εις τον οίκον του Οσίου ο Πατριάρχης έπεσκέφθη εθιμοτυπικώς τον κ. Έπαρχον (Ürgüp Kaymakamı), αργότερον δε προέστη του υπαιθρίου Εσπερινού εις την περιοχήν Zelve του Δήμου Avanos.

Το εσπέρας το Οικουμενικόν Πατριαρχείον παρέθεσεν επίσημον δείπνον προς τιμήν του κ. Επάρχου και των κ. κ. Δημάρχων της περιοχής, ους πάντας ο Πατριάρχης ηυχαρίστησε θερμώς δια τας τιμάς και τας διευκολύνσεις προς πραγματοποίησιν των ετησίων τούτων προσκυνημάτων εις την αγιοτόκον Καππαδοκίαν.

Μεταξύ των προσκυνητών ήσαν εφέτος ο εν τη Πόλει Πρόξενος της Ελλάδος Εντιμ. κ. Αθανάσιος Παρέσογλου, Μοναχοί εξ Αγίου Όρους, όμιλος εκ Νέου Προκοπίου Ευβοίας, ένθα μετεφέρθη το ιερόν λείψανον του Οσίου Ιωάννου, κ. ά..

*   *   *

Σεπτή εντολή, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ικονίου κ. Θεόληπτος, Πρωτοσυγκελλεύων, μετέβη εις την εν Nişantaşı Κλινικήν Pakize Tarzı καί επεσκέφθη τον εν αυτή νοσηλευθέντα Σεβ. Μητροπολίτην Μέτρων και Αθύρων κ. Θεόκλητον, ευχηθείς αυτώ ταχείαν ανάρρωσιν.

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εδέχθη:

 

Τους Σεβ. Μητροπολίτας Πέργης κ. Ευάγγελον και Φιλαδέλφειας κ. Μελίτωνα, Αρχιγραμματεύοντα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, επανακάμψαντας εκ του εις το εξωτερικόν, επί εκκλησιαστική αποστολή, ταξιδιού αυτών.

Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Ρηγίου κ. Εμμανουήλ, εκ Βρυξελλών.

Τον Εντιμ. κ. Διονύσιον Λαλούνταν, και την Ευγεν. σύζυγον αυτού κ. Μαριάνθην Ξύδα, Στελέχη του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ελλάδος, και των τέκνων αυτών.

Τον Εντιμ. κ. Παύλον Τροχόπουλον, εκ Βέροιας.

*   *   *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, κατά την διοργανωθείσαν υπό του Εντιμ. κ. Kadir Topbaş, Δημάρχου Πέραν, συναυλίαν, εν τω εν Taksim Πολιτιστικώ Κέντρω Atatürk, την Δεύτεραν, 27ην Μα ΐου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Αρχιμανδρίτου κ. Αθηναγόρου, κατά την βάπτισιν του τέκνου του ζεύγους Πέτρου και Δανιέλλας Μπαζγκάρλο, τελεσθείσαν εν τω Ιερώ Μητροπολιτικώ Ναώ Αγίας Παρασκευής Θεραπειών, την Κυριακήν, 26ην Μαΐου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά τους γάμους του ζεύγους Αποστόλου Καΐρη και Ευαγγελίας Πιτταούλη, τελεσθέντας εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την αυτήν ημέραν.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης κ. Παντελεήμονα, συνοδευόμενον υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Ιωάννου Τασσία, Πρωτοσυγκέλλου αυτού, και 40μελούς ομίλου Κληρικών και λαϊκών προσκυνητών εκ της θεοσώστου αυτού Επαρχίας.

Τους Σεβ. Μητροπολίτας Γορτύνης και  Αρκαδίας κ. Κύριλλον και Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέαν, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Σταύρου Αρναουτάκη, Δημάρχου Αρχανών, εκ Κρήτης.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Χριστόδουλον, Καθηγούμενον της εν Αγίω Όρει Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, μετά 8μελους ομίλου αδελφών εξ αυτής.

Τον Πανοσιολ, Αρχιμανδρίτην κ. Αλέξιον Σαμαρτζήν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, μετά του Εντιμ. κ. Γεωργίου Παπασπύρου, Δημοσιογράφου, εκ Λεβαδείας.

Τον Οσιολ. Κ. Simon Lambregs, εκ Βελγίου, μετά των Ευγεν. κ. Carol Bebani, εξ Αγγλίας, S. Marianne Goffoël, εκ Βελγίου, Alexei Jouravski, εκ Ρωσσίας, καί Kaj Engelhart, εκ Σουιδίας.

Τας Οσιωτ. Μοναχάς Καικιλίαν και Ακυλίναν, εκ της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαμίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος.

Τον  Εντιμολ. κ. Βασίλειον Καλαμάρην, Άρχοντα Νομοφύλακα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Δικηγόρον, Νομικόν Σύμβουλον των Πατριαρχείων, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Στυλιανού και της μνηστής αυτού Ευγεν. δίδος Κορνηλίας Μαγιόγλου, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις επικειμένοις γάμοις αυτών.

Τον Εντιμ. κ. Αλέξανδρον Melnik, Πρόεδρον του Τάγματος του Αγίου Ανδρέου, εκ Μόσχας, επί κεφαλής 12μελούς ομίλου προσκυνητών.

Τους Εντιμ. κ. κ. Ανδρέαν Αγγελίδην, Αρχηγόν Αστυνομίας, και Γεώργιον Παναγιώτου, ανώτερον Αστυνόμον, εκ Κύπρου.

Την Ευγεν. κ. Αγγελικήν Λαίου, Ακαδημαϊκόν-Βουλευτήν, εξ  Αθηνών.

Τον  Ελλογιμ. κ. Christian Lüdtke-Handjery, Καθηγητήν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ellen, εκ Γερμανίας.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Χ. Τρομπούκην, Ιατρόν, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Αθανάσωφ, Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

Τους Εντιμ. κ. κ. Αναστάσιον Κυρίτσην, μετά του αυταδέλφου αυτού Εντιμ. κ. Βασιλείου, εντεύθεν.

Την Ευγεν. κ. Παναγιώταν Σαμαντζή, Πρόεδρον του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, μετά της θυγατρός αυτής Ευγεν. δίδος Ζαφείρας, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Σανταλτζίδην, Πρόεδρον της Εφοροεπιτροπής της Κοινότητος Φερίκιοϊ, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις διαγενομένοις ονομαστηρίοις αυτού.

*     *     *

Την Δευτέραν, 20ήν Μαΐου, επεσκέφθη την Α. Θ. Παναγιότητα, τον Πατριάρχην ημών, ίνα εκφράση τα συγχαρητήρια αυτού επί τω Πάσχα, ο Μακ. Πατριάρχης των ενταύθα Αρμενίων κ. Mesrop ο Β' μετά της συνοδείας αυτού.

Τω ως άνω υψηλώ επισκέπτη απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επί τη ιερά μνήμη των Αγίων ενδόξων ισαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, εχοροστάτησεν:

α) εν τω πανηγυρίσαντι φερωνύμω Ιερώ Ναώ της μεγαλώνυμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, κατά τον τελεσθέντα εν αυτώ Εσπερινόν της εορτής, την Δευτέραν, 20ήν Μαΐου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Στέφανος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Τορόντο κ. Σωτήριος και Σεβάστειας κ. Δημήτριος, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Ανδίδων κ. Χριστοφόρος και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική Αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Κοινότητος Σταυροδρομίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο κ. Σωτήριος, ο Εντιμ. κ. Γεώργιος Πετρίδης, Ιατρός, Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπης αυτής, ο Εντιμ. κ. Σταμάτης Κίσσας, Πρόεδρος του εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων ΚΠόλεως, και ο Πατριάρχης, επιδαψιλεύσας τοις πασι τας ευχάς και την ευλογίαν Αυτού, και

β) εν τω πανηγυρίσαντι ομονύμω Ιερώ Ναώ της Κοινότητος Υψωμαθείων, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν, την Τρίτην, 21ην ιδίου.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ελπιδοφό ρος, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν εν τη Κοινοτική Αιθούση ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος, Αρχιερατικώς Προϊστάμενος της Περιφερείας Υψωμαθείων, ο Σεβ. Μητροπολίτης Τορόντο κ. Σωτήριος, και ο Πατριάρχης, ενώ oι μαθηταί της Κοινοτικής Σχολής Βλάγκας εξετέλεσαν πλούσιον πρόγραμμα υπό την ηγεσίαν των Ελλογ. διδασκαλισσών αυτών.

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, αυθημερόν, εχειροθέτησεν εν τη Αιθούση της Παναγίας εις το οφφίκιον του:

α) Άρχοντος Καστρινσίου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Ηλίαν Βαβαρούτσον,

β) Άρχοντος Μαΐστορος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Δαγώναν,

γ) Άρχοντος Δεπουτάτου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Τραϊανόν-Θεόδωρον Νικολάου,

δ) Άρχοντος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Κυριακόν Σταθάκην, και

ε) Άρχοντος Ευταξίου της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Φώτιον Νταλάκην, άπαντας εκ Καναδά, παρόντος του οικείου αυτών Ποιμενάρχου, επέδωκε δε και τα διπλώματα εις τους εφετεινούς αποφοίτους της εν Τορόντο Θεολογικής Ακαδημίας.

 

*     *     *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το απόγευμα της αυτής ημέρας, μετά της συνοδείας Αυτού, επεσκέφθη κατ' οίκον τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού Σεβ. Μητροπολίτην Δέρκων κ. Κωνσταντίνον και επεδαψίλευσεν αυτώ τας σεπτάς Πατριαρχικάς Αυτού ευχάς και τα εόρτια αδελφικά συγχαρητήρια.

Το δε εσπέρας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, συνοδευόμε νος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη εις την έδραν του Αθλητικού Συλλόγου Πέραν και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την δοθείσαν υπό της Χορωδίας του εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων ΚΠόλεως Συναυλίαν Εκκλησιαστικής Μουσικής, υπό την διεύθυνσιν του Χοράρχου Μουσικολ. κ. Δημοσθένους Παϊκοπούλου.

 

*     *     *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τορόντο κ. Σωτήριον, μετά του Θεοφιλ. Επισκόπου Ανδίδων κ. Χριστοφόρου, των εφετεινών αποφοίτων της Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο και άλλων προσκυνητών εκ της Επαρχίας αυτού.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Μάξιμον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Οσίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, επικεφαλής 15μελούς ομίλου Κληρικών και Μοναχών εξ αυτής και 30μελούς ομίλου προσκυνητών εκ Κατερίνης.

Τους Οσιωτ. Ιερομόναχον κ. Καλλίνικον και Μοναχούς Εφραίμ και Ιεζεκιήλ, Ξενοφωντινούς, επανελθόντας εκ Τεχεράνης, ένθα διηκόνησαν επί τη Μεγ. Εβδομάδι και τω Πάσχα.

Τους Οσιωτ. Ιερομόναχον κ. Τιμόθεον και Διάκονον κ. Κορνήλιον, Αγιοπαντελεημονίτας.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον Τρύφωνα Yumurta, εξ Αντιοχείας.

Τον Εντιμολ. κ. Αθανάσιον Αγγελίδην, Άρχοντα Πριμικήριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά του Εντιμ. κ. Νικολάου Πορίδου και του υιού αυτού Εντιμ. κ. Βασιλείου, Εργολάβων, εντεύθεν.

Τον Ελλογιμ. κ. Σταυρόν Θωμαδάκην, Καθηγητήν, μετά των Ευγεν. κυριών Αλεξάνδρας Βουσβούνη, και Ελευθερίας Αποστολίδου, της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. κ. Μαργαρίταν Σαϊδάμ, μετά της θυγατρός αυτής Ευγεν. δίδος Άννης, φοιτήτριας, εντεύθεν.

Τους Ελλογ. κ. κ. Βασίλειον Κολώνιαν, Καθηγητήν, Νικόλαον Αγριαντώνην, Αλκιβιάδην Πρέπην και Δημήτριον Ψαρρόν, Αρχιτέκτονας, μετά της Ευγεν. κ. Σοφίας Αυγερινού, Αρχιτέκτονος, εκ του Ελληνικού Τμήματος της Εταιρείας ICOMOS, εξ  Αθηνών, και της Ευγεν. κ. Christiane Mollard, Αντιπροέδρου της Διεθνούς Εταιρείας ICOMOS, εκ Παρισίων.

Τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Μιρμίρογλου, εξ Αθηνών.

Τας Ευγεν, κυρίας Ρέαν Μιχαηλίδου, εξ Αθηνών, και ΄Ηβην Μαρούση, εντεύθεν.

28μελή όμιλον εκ Γερμανίας, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. κ. Klaus Schwarz και έτερον εκείθεν όμιλον, υπό την ηγεσίαν του Οσιολ. κ. Γρηγορίου Ηohmann, Αυγουστινιανού μοναχού.

*     *     *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογράμματεως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά τα εγκαίνια της εκθέσεως φωτογραφίας του Εντιμ, κ. Ahmet Ertuğ, εν Αγία Σοφία, την Τρίτην, 21ην Μαΐου.

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Συγκέλλου κ. Νεκταρίου, κατά το καθιερωμένον ετήσιον μνημόσυνον των Μεγάλων Ευεργετών Κωνσταντίνου και Ευαγγέλου Ζάππα, εν τω Ιερώ Ναώ των Εισοδίων της Θεοτόκου Σταυροδρομίου, την αυτήν ημέραν.

 

*     *     *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν του Σαββάτου, 18ης Μαΐου, συνοδευόμενος υπό των Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, εξέδραμεν εις τας τουριστικάς εγκαταστάσεις "Doğa Club" της Χιλής, μετά των νέων της Ομογένειας, δια ημερησίαν εκδρομήν επί τω Πάσχα, εις ους παρέθεσε γεύμα.

*       *       *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά τον Μ. Εσπερινόν της αυτής ημέρας.

*       *       *

Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία

εν τη Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Κυριακήν των Μυροφόρων, 19ην Μαΐου, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και προέστη εν αυτή της καθιερωμένης Πατριαρχικής και Συνοδικής Θείας Λειτουργίας. Μετ' Αυτού συνελειτούργησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Κολωνείας κ. Γαβριήλ, Πέργης κ. Ευάγγελος, Λύστρων κ. Καλλίνικος, Δέρκων κ. Κωνσταντίνος, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Βιδινίου κ. Δομετιανός, Μέτρων και Αθύρων κ. Θεόκλητος, Λαοδικείας κ. Ιάκωβος, Φιλαδέλφειας κ. Μελίτων και Σεβάστειας κ. Δημήτριος.

Τον θείον Λόγον εκήρυζεν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σελευκείας κ. Κύριλλος.                 

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος και Μοσχονησίων κ. Απόστολος, ο Πανος. Αρχιμανδρίτης κ. Φώτιος Λιάκος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, Κληρικοί, Μοναχοί και Μοναχαί εκ του εξωτερικού, ο Εντιμ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, μετά των Εντιμ. κ. κ. Αθανασίου Παρέσογλου, Προξένου, και Ανδρέου Κοτίδη, Υποπροξένου, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης ετέλεσε Τρισάγιον επί του τάφου του αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, καθ' ο εμνημόνευσε και τα ονόματα των εν τω περιβόλω της Ι. Μονής αναπαυομένων Οικουμενικών Πατριαρχών, Αρχιερέων και Μ. Ευεργετών του Γένους.

Ακολούθως ο Πατριάρχης ετέλεσε το ειθισμένον Τρισάγιον εν τω Β' Κοιμητηρίω της Μονής υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των αειμνήστων πατέρων και αδελφών ημών, ων τα ονόματα Κύριος γινώσκει.

Εν συνεχεία εγένετο δεξίωσις εν τη αιθούση υποδοχών της Μονής, καθ' ην ωμίλησαν ο Πανιερ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος και ο Πατριάρχης.

Είτα ο Πατριάρχης μετέβη εις τα Νοσοκομεία Βαλουκλή και ηυλόγησε το από μέρους της Εφορείας αυτών παρατεθέν προς τιμήν Αυτού επίσημον γεύμα, κατά το οποίον ωμίλησαν, ο Εντιμ. κ. Λάμπρος Ψαρόπουλος, Ιατρός-Διευθυντής των Νοσοκομείων, εις δε τα επιδόρπια ο Εντιμ. κ. Παντελεήμων Κέντρος, εκ μέρους της Εφορείας, εκθέσας τα πεπραγμένα αυτής, και ο Πατριάρχης, συγχαρείς πάντας τους από διαφόρων θέσεων διακονούντας τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα του Γένους ημών.

Εις την συνέχειαν ο Πατριάρχης επεσκέφθη, κατά το έθος, άπαντα τα τμήματα του Γηροκομείου και της Κλινικής των Φρενοβλαβών, ευλογήσας και ενισχύσας ένα έκαστον εκ των νοσηλευομένων εις αυτά, μεθ' ο επέστρεψεν εις τα Πατριαρχεία.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Δερκων κ. Κωνσταντίνον, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Αρχιερατικώς Προϊστάμενον της Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, Ιατρού, Εφοροεπιτροπής αυτής, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Βιδινίου κ. Δομετιανον, εκ των Ιεραρχών της Εκκλησίας Βουλγαρίας.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σελευκείας κ. Κύριλλον Εποπτην της Περιφερείας Υψωμαθείων, μετά του Ευλαβ. Διακόνου κ. Στυλιανού Ζωγραφίδου και της υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Σπυρίδωνος Ηλιάδου Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Κοινότητος Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Υψωμαθείων, κομίσαντας Αυτώ τον ειθισμένον άρτον, επί τη πανηγύρει του Ιερού αυτών Ναού.

85μελή όμιλον προσκυνητών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Αττι κής, υπό την ηγεσίαν των Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αναστασίου Μπαστούνη και Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δημητρίου Παναγακοπούλου.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Κωνσταντίνον Βεζίρογλου, Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου της Κοινότητος Διπλοκιονίου, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Ευλαβ. Διάκονον κ. Κωνσταντίνον Καγιάντελεν, Κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκηδόνος.

Τον Εντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικόν Πρόξενον της Αυστρίας eνταύθα.

Τους Ελλογιμ. κ. κ. Σταύρον Πάνου, μετά της Ελλογιμ, συζύγου αυτού κ. Ελένης, Γεώργιον Πατρωνον, μετά της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Θωμαΐδος. Φιλολόγου, Θεόδωρον Παπακωνσταντίνου και Γεώργιον Κρουσταλάκην, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Πηγής, Φιλολόγου, Καθηγητάς του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως και Ελλογιμ. κ. Ανθην Σεφεριάδου, Φιλόλογον-Διευθύντριαν της Πειραματικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

57μελή όμιλον Καθηγητών καί φοιτητών της Θεολογικής Σχολής και της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Βελιγραδίου, υπό την ηγεσίαν της Ελλογιμ. κ. Cedomila Marinkovic, Καθηγήτριας.

16μελή όμιλον φοιτητών των ΤΕΙ Πατρών, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Ιωάννου Μακρυγένη. Προέδρου της Σχολής.

Τον Ελλογιμ. κ. Κωνσταντίνον Θεοδωρίδην, Καθηγητήν, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, εντεύθεν.

Επί τω αυτώ σκοπώ, τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Διακρούσην, Ταμίαν των Πατριαρχείων, μετά του υιού αυτού Εντιμ. κ. Κωνσταντίνου, Γραμματέως αυτών, τους Εντιμ. κ. κ. Κωνσταντίνον Μπελαλίδην, Επιχειρηματίαν, Κωνσταντίνον Ανανιάδην και Κωνσταντίνον Τσικάκην, Γραμματείς των Πατριαρχείων, Κωνσταντίνον Ψευτέλην, Κλητήρα, την Ευγεν. Κ. Ελένην Κυπριανίδου, Υπάλληλον, ως και την Ευγεν. κ. Αργυρήν Απλωνάκη, Υπάλληλον αυτών, επί τη διαγενομένη ονοματική αυτής εορτή.

Τον Εντιμ. κ. Robert Evans, εξ Αγγλίας, και την Ευγεν. κ. Liang Yegian Xinhua, εκ Κίνας, Δημοσιογράφους, συνοδευόμενους υπό της Ευγεν. κ. Emme Karakitapoğlu, Δημοσιογράφου του Πρακτορείου "Ανατολή" (Anadolu Ajansı), άπαντας εργαζομένους εις την έδραν του ΟΗΕ εν Γε νεύη.

40μελή όμιλον προσκυνητών εκ Νέου Σκοπού Σερρών, υπό την ηγεσίαν του Ελλογιμ. κ. Αναστασίου Πασχαλίδου, Εκπαιδευτικού.

Τους Εντιμ. κ. κ. Arsen Yannan, Βιομήχανον-Συγγραφέα, και A1i Çakmak. Εκδότην, εντεύθεν.

Τον Εντιμ. κ. Servet Sezgin, τ. Βουλευτήν, Στέλεχος του εργοστασίου Κεραμικών "Çanakkale", εντεύ&εν.

Τον Ελλογ. κ. Elio Oldrmi, Ιατρόν, εκ Μιλάνου.

Τον Εντιμ. κ. Gregory Simones, Γεωλόγον, μετά της Ευγεν, συζύγου αυτού κ. Rose Mane, εξ Αμερικής.

Τον Εντιμ. κ. Θεόδωρον Μεσσήνην, Φαρμακοποιόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Μπογδανόπουλον, Οδοντίατρον, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. William Brady, μετά της αυταδέλφης αυτού Ευγεν. κ. Πηνελόπης Σωτηροπούλου, εξ Αμερικής.

Τον Εντιμ. κ. Attilio Consantino Cedolini. Υπάλληλον του ενταύθα Γενικού Προξενείου της Ιταλίας, μετά των οικείων αυτού,

Την Ευγεν. κ, Μαρίαν Μπέκετ, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Παρασκευάν Μαΐν, Γραμματέα των Πατριαρχείων,

επί τη αποπερατώσει της στρατιωτικής θητείας αυτού.

 

*       *       *

 

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά το δοθέν υπό της Ευγεν. κ. Verda Ennan, ρεσιτάλ πιάνου, εν τη εν Σωσθενίω αιθούση του Χρηματιστηρίου της Πόλεως, την Παρασκευήν, 17ην Μαίου,

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ανδρέου Σοφιανοπούλου, κατά την δοθείσαν υπό της θεατρικής ομάδος του Ζωγραφείου Λυκείου θεατρικήν παράστασιν "Το ποδήλατο του Cengiz Han" του Refik Erduran, εν τη εν Taksim αιθούση του Κρατικού θεάτρου, το Σάββατον, 18ην ιδίου.

*       *       *

 

ΒΙΩΜΑΤΑ

( ΠΑΣΧΑ 2002 ΣΤΑ ΜΥΡΑ )

Όταν υπολογίζεις πάνω στα χαρτιά είναι όλα εύκολα και δυνατά, όταν όμως έρθεις στην εφαρμογή τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Θες λίγο από διάθεση για περιπέτεια, θες λίγο από ιστορική ευαισθησία και πατριωτική φιλοτιμία, είχα αποφασίσει εφέτος να κάμω ένα μέρος της Μ. Εβδομάδος και Ανάσταση στα αλιβάνιστα τώρα και 80 χρόνια και άψαλτα χώματα της για πολλούς αιώνες Ελληνίζουσας Μικρασίας και φυσικά πού αλλού, για την περίπτωση μου, στα Μύρα, όπου και όλη η προσοχή μου τώρα και 7 χρόνια, από τότε που τάχτηκα δεσπότης των και κείνα η θεόσωστη Επαρχία μου.

Όλα αυτά τα χρόνια δεν άφησα τρέλλα να μην την κάμω, για το καλό εννοείται των Μύρων και των σημερινών Μυριωτών, συμπαθών μου ανθρώπων, οι οποίοι για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης των αισθάνονται ότι έμειναν μόνοι, ξέμειναν παραμερισμένοι και είναι στην πραγματικότητα, απομονωμένοι, καταπιεσμένοι και εγκαταλελειμένοι στην τύχη τους. Γι αυτό ίσως μας βλέπουν στα Μύρα ως σανίδα σωτηρίας και είναι έτοιμοι να υπομείνουν πολλές ιδιοτροπίες μας, προκειμένου να συμβάλουμε στο άνοιγμα των προς τα έξω, των Μύρων εννοώ, προς τον έξω κόσμο, με την βοήθεια και εξ αιτίας του καλού συμπατριώτη τους και προκατόχου μας, Αγίου Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού.

Ας έρθουμε όμως εμείς στην δική μας περίπτωση, στην επιθυμία μας να πασχίσουμε εκεί με λίγους που πιστεύουν και συμπαρίστανται στην προσπάθεια μας και μας ακολουθούν σε κάθε τρέλλα μας. Και είναι αλήθεια ότι χρειάζονται τραχείς χαρακτήρες και σκληραγωγημένα κορμιά για να υποβληθούν σε μια ταλαιπωρία σαν την εφετινή την δική μας να μεταβούμε αυτές τις Άγιες ημέρες και να διατρίψουμε μέσα στην λησμονιά, συντροφιά όμως μόνο με τον αόρατο και ορατό πολλές φορές Άγιο Νικόλαο στην Βασιλική Του μέσα, στα διάφορα μονοπάτια της Λυκιακής γης και στα σταυροδρόμια των Μύρων.

Στην προσπάθεια μας αυτή αισθανθήκαμε βέβαια πολλές φορές την διάθεση πολλών τολμηρών να μας ακολουθήσουν, αν και τούτο δεν ήταν πάντοτε πολύ εύκολο. Πάντως εγώ από την αρχή και πριν ξεκινήσω προχτές Μ. Πέμπτη το μεσημέρι και την Πατριαρχική και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία του Καθαγιασμού του Αγίου Μύρου στα Πατριαρχεία, πριν ακόμα μπω μέσα στο αυτοκίνητο μου για να ξεκινήσουμε για τα Μύρα, τοποθέτησα καλά μέσα στο μυαλό μου την σκέψη ότι εκείνος που τρέχει πρέπει να περιμένει και τους άλλους που έρχονται από πίσω αν θέλει να εξακολουθήσει να τρέχει!

Οσο για μένα, εν όσω ζω και αναπνέω και είμαι δεσπότης των μακρυνών, αλλά μυροβόλων και πανέμορφων Μύρων και έχω, εννοείται σωστά τα μυαλά μου, δεν θα πάψω, προπάντων αυτές τις Άγιες Ημέρες να σκέπτομαι τα Μύρα και να υμνώ και να λατρεύω το Χριστό μου μέσα στον Αγιο Νικόλαο μας! Αφού το πιστεύω ότι, πάντα θα υπάρχουν μερικοί ιδεολόγοι μη φειδόμενοι κόπων και μόχθων που θα με ακολουθούν έτοιμοι για θυσίες, αλλά και για απρόσμενες εκπλήξεις, γιορτάζοντες μαζί μου θεανθρώπινες αναστάσεις σε ασυνήθιστους τόπους και χώρους. Γιατί ένας μόνος, έστω κι αν είναι δεσπότης δεν αρκεί, χρειάζεται και βοηθούς και συμπαραστάτες, παπάδες και ψάλτες και νεωκόρους. Χωρίς βοηθούς και συμπαραστάτες δεν μπορεί να έρθει Πάσχα ούτε στα Μύρα!

Βεβαίως ο αγιος Νικόλαος των Μύρων από το σπίτι μου στην Πόλη απέχει ολόκληρα 974 χιλιόμετρα, πράγμα που σημαίνει, με τις καλύτερες προυποθέσεις και με τρείς – τέσσερες στάσεις για ξεπόσταμα 11 ώρες δρόμο, αυτό τουλάχιστον εγώ φέτος καλούμην να το κάμω απολείτουργα με τους συντρόφους μου την Μεγάλη Πέμπτη, με μια συντροφιά μικρή πανηγυριωτών!

Ήταν μεταμεσήμερο όταν μπήκαμε στην Avensis για να ξεκινήσουμε για το μεγάλο ταξείδι μας και που έτρεχε σαν δαιμονισμένη, γιατί και θέληση είχε να κάμει τη δουλειά της με μεγάλη όρεξη και το δρόμο ξέρει, γιατί πήγαμε αντάμα πολλές φορές προς τα κεί. Όμως ο δρόμος για τα Μύρα είναι κουραστικός και ατέλειωτος, γιατί διαρκεί μια ολόκληρη μέρα και αυτή τη φορά υπολογίζαμε και πήραμε προ οφθαλμού την ταλαιπωρία ότι θα φτάναμε Μ. Παρασκευάτικα τα ξημερώματα, στον προορισμό μας, αφού θα διασχίζαμε Σαγκάριο, Βιλόκωμο, Κοτύαιο, Αφιόνι, Βουρδούρι, Αντίταυρο με Κορκούτελι, Ελμαλί, Φοίνικα και τελικά τα χαμηλά της ακρογιαλιάς των Μύρων με την όμορφη εκκλησιά του Αγίου Νικολάου στο κέντρο της πόλης. Είναι πράγματι μια ορθόδοξη χριστιανική ρωμηά εκκλησιά, όνομα και πράγμα, που κτίστηκε για να βλέπει απ' όλες τις πλευρές το πέλαγο κι αυτούς που το αρμενίζουν. Ακούει χωρίς να μιλά τους κτύπους των κυμάτων που δέρνουν τις ακτές της πόλης της και διηγείται στους περαστικούς, έστω και από μακρυά, 15 αιώνων ιστορία μαρτυρίου και μαρτυρίας!

Η ώρα ήταν ακατάλληλη και γι' αυτό δεν περάσαμε πρώτα από την εκκλησιά για να σταυροκοπηθούμε και να ζητήσουμε συγγνώμη από τον σταυρωθέντα Κύριο, για τον εξαναγκασμό μας να πούμε μόνο τα δώδεκα ευαγγέλια μέσα στο αυτοκίνητο καθ' οδόν, χωρίς καλά καλά να κάμουμε ολόκληρη την ακολουθία των Παθών να ψάλλουμε και το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου...». Αυτό το αφήσαμε για αργότερα τη μέρα, όπου κάμαμε τις ακολουθίες της Μ. Παρασκευής και περιφορά μέσα στο συγκρότημα του Αγίου Νικολάου, ένα μοναδικό βίωμα σε ιεροπρέπεια και θρησκευτικότητα, πολλοί πολύ θα 'θελαν να το ζήσουν, αν είχαν μυαλό και κουράγιο να μας ακολουθήσουν.

Χρειαζόταν άλλωστε κάποια ξεκούραση, γιατί οι μέρες είναι μεγάλες και οι υποχρεώσεις των κληρικών πολλές και επίπονες, ιδίως δε όταν βρίσκεται κανείς σε περιβάλλον, όπως τα μακρυνά Μύρα, όπου νύχτα μέρα δίνει εξετάσεις στο Θεό και στους ανθρώπους, σε ομαίμονες και αλλόπιστους συνάμα. Όταν όμως έχει κανείς αληθινούς σημαιοφόρους συντρόφους στις εξορμήσεις του και στα πανηγύρια στη Μικρασία, όπως τους δικούς μου, τότε δεν υπάρχει καμιά περίπτωση για αποτυχίες και τις εξετάσεις τις περνά πάντοτε με άριστα!

Γιατί πιστεύω, ότι, τελικά, τίποτε δεν χάνεται, μα τίποτα! Απ' όσα προσφέρει ο άνθρωπος στο Θεό με καλή πίστη και ανιδιοτελώς! Πιστέψτε με, ότι προχτές όταν κάμαμε περιφορά του Επιταφίου μέσα στην αυλή του Αγίου Νικολάου, στα Μύρα, χαλάλισα όλους τους κόπους μου και τις θυσίες μου για την Επαρχία μου, γιατί με αξίωσε ο Στρατηλάτης του Νότου της Τουρκίας και όλης της Μικρασίας και όλοι οι νεκροί γνωστοί και τα ονόματα των οποίων μόνο ο Κύριος γνωρίζει, με επικεφαλής τους θαμμένους στο νεκροταφείο της Μονής και της κάποτε ακμάζουσας Ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας των Μύρων, να ζήσω στιγμές ανεπανάληπτες, πνευματικού σποριού που λένε, και στην πατρίδα του! Γιατί πράγματι όταν θάβουμε ένα νεκρό που έζησε με ευσέβεια μέσα στην πίστη του Χριστού, είναι σαν να σπέρνουμε στη γή ένα κουκούτσι στάρι κατά την Παπαδιαμάντεια έκφραση. Πόσο μάλλον όταν θάβεις το Χριστό σ ξενικό περιβάλλον και αλλόπιστο, κάποτε όμως άγιο, με ανθρώπους περίεργους και αδύναμους να εννοήσουν αυτά που ποτέ ο φανατισμός δεν άφησε να μάθουν. Τότε σπέρνεις κάτι παραπάνω από κουκούτσι, τον ίδιο το Λόγο του Θεού στις καρδιές άδολων ανθρώπων.

Αυτό μας το πιστοποιούσαν και μας το διαλαλούσανε τρανά και όλα τα φαινόμενα που συναντήσαμε στο διάβα μας προς τα Μύρα, αυτή τη φορά. Για παράδειγμα και μόνο έχω να αναφέρω ότι αυτό ήθελαν να μας πούνε μέσα στο ξημέρωμα της Μ. Παρασκευής οι τράγοι που πηδούσαν στις πλαγιές, πλάι στη θάλασσα, και σε κάθε στρίψιμο του ελικοειδούς δρόμου από τον Φοίνικα για τα μύρα. Και πράγματι τα ζωντανά της φύσης και του καλού Θεού πηδούσαν από πέτρα σε πέτρα, για να μας δείξουν, ότι δεν είμασταν μονάχοι μέσα στο σκοτάδι, από οχτιά σε οχτιά, για να μας ειδοποιήσουν για τη μεγάλη μέρα που σε λίγο θα ξεπρόβαλε, από λάκκωμα σε λάκκωμα, για να μας δείξουν ότι μπροστά μας πήγαινε ο μεγάλος σύντροφος μας και οδηγός μας ο Άγιος Νικόλαος, που δεν έφυγε ούτε στιγμή από κοντά μας μη τυχόν και συμβεί κάτι το κακό και δεν φτάσουμε στον προορισμό μας!

Ενώ τα κατσίκια σκιρτούσαν χαρτωμένα και έτρεχαν από πίσω από τις κατσίκες βελάζοντας και προμηνύοντας την Ανάσταση του Χριστού. Χαιρότανε πρόωρα την καινούργια γι' αυτά απόλαυση τούτου του πράγματος, που τους ήταν άγνωστο, τη ζωή, σταχτερά και παρδαλά, άσπρα και μαύρα στο τρίχωμα. Το μόνο που τα στεναχωρούσε ήταν η είδηση ότι εφέτος δεν θα ήταν ανάμεσά μας «ο πάρεδρος» των Μύρων, είχε αποφασίσει να μη μετακινηθεί από τη Ρόδο, μια και κατάλαβε ότι τα Μύρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι και δεν μπορεί ο καθένας να κάμει του κεφαλιού του! Αυτό είναι ένα καλό μάθημα για όσους μπερδεύουν τον προσανατολισμό τους και συγχαίουν τα θεία με τα ανθρώπινα.

Είμασταν πάντως όλοι ανήσυχοι μήπως και κάπου στερήσουν οι εκδηλώσεις χωρίς φασαρίες και φωνασκίες, ανάμεσα στις οποίες και ψέματα, το ένα μετά το άλλο, ώστε να σου κάμουν να μπερδεύεις που βρίσκεται η αλήθεια! Είναι αλήθεια ότι και χωρίς τέτοια καμώματα δεν είναι ευχάριστες οι εκδηλώσεις στα Μύρα κι ας είναι και η ζημιά τους περισσότερη από το κέρδος. Αν είναι αδιανόητο λειτουργία χωρίς ψάλτη και παπά, εξίσου δύσκολη είναι η επιβίωση στα Μύρα χωρίς σαματάδες. Ιδίως όταν μπροστά στα μάτια σου σου υπόσχονται λαγούς με πετραχείλια και ύστερα ξαφνικά σ' αφήνουν καταμεσίς και στα κρύα του λουτρού. Παρ' όλα τα παραπάνω, εγώ καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων όλες αυτές τις μέρες στα Μύρα ανησυχούσα, χωρίς επίτροπο, αν και είμαι βέβαιος ότι και κείνος, όσο μακρυά κι αν αποφάσισε να μείνει αυτή τη φορά, ήταν διαρκώς άγρυπνος χωρίς εμάς. Πάντως και χωρίς επίτροπο ήρθε η Ανάσταση και στα Μύρα και δεν νομίζω ότι υπήρξε πολύξερος που μπορούσε να γελάσει με τα καμώματά μας. Και χωρίς μπαϊρακτάρηδες στα φετεινά πανηγύρια των Μύρων ξεφτιλίστηκαν τα φιτίλια, μπήκε λάδι στα καντήλια και σταυροκοπηθήκαμε όλοι μας από καρδιάς, χωρίς πειρασμούς και ενοχλήσεις συνειδήσεως.

Μπορεί να μη βρήκαμε το θυμιατό έτοιμο στην ώρα του, μπορεί να μη βγήκε δίσκος απ' αυτούς που ποτέ δεν έφτασε το περιεχόμενό τους στον δεσπότη, που είχε πάντοτε την οικονομική διαχείρηση όλων αυτών των ετών, βρέθηκε όμως ένα μικρό τάλαντο, αντί παλιοσάνιδο και ένα ξύλο, που έμοιαζε κάπως με σφυρί και χρησίμευε ως πρόχειρο σήμαντρο, μια και λείπει η καμπάνα από το ετοιμόρροπο κωδωνοστάσι του Αγίου Νικολάου. Αλίμονο, πάνε τώρα και πολλά χρόνια από το 1922 που δεν χτύπησε πια εκεί πέρα καμπάνα για να εξυμνήσει τους προ αιώνων κεκοιμημένους και να συγκινήσει τους αντικαταστάτες των κατοίκων της κωμόπολης που κάποτε, τα παλιά χρόνια, έζησαν κατά γενεές εδώ και είχαν πεθάνει όταν έφτασε η ώρα τους και έσβησε το κερί τους. Με το σήμαντρο αυτό, το λεγόμενο τάλαντο, που χτυπούσε ο παπά Αρτέμης ο Γρηγοριάτης σε πλάγιο πρώτο και έπειτα ιάμβους και έμοιαζε σαν να ξυπνούσε αντίλαλους του μεσαίωνα και της αρχαίας χριστιανικής ιστορίας!

Βάλαμε βλογητός και ψάλαμε όλοι μαζί, ειδήμονες και μη, την ολονύχτια του Πάσχα, όλο το «Κύματι θαλάσσης», θυμιάσαμε και κάμαμε απόλυση, κατόπι ντυμένοι με άμφια βγήκαμε στα υποτιθέμενα βημόθυρα και αρχίσαμε να ψάλλουμε δυνατά το «Δεύτε λάβετε φως». Γιατί έπρεπε στα Μύρα να ψάλλουμε όλοι, όσοι μπορούσαμε, και ιδίως αυτή τη φορά με τα πολύ δύσκολα τροπάρια και τις μεγάλες ακολουθίες, επειδή ακριβώς ο Άγιος Νικόλαος δεν έχει ούτε και σήμερα ακόμα τακτικό ψάλτη! «Είναι μια εκκλησιά ερημική, χωρίς ενορίτες και δεν διαθέτει ψάλτη ουδέ παπά»! Μάλιστα τώρα και 80 χρόνια ο στενάζων Άγιος Νικόλαος δεν έχει ακόμα ούτε ψάλτη, ούτε παπά, για τους γνωστούς λόγους της απορφανισμένης πλέον από ομαίμονες Μικρασίας, για τους λόγους που ξέρει ο Κύριος, μάλλον για τις αμαρτίες της ράτσας μας!

Όλοι οι πορευθέντες άναψαν λαμπάδες, πιστοί και μεμυημένοι και αντάμα βγήκαμε στο προαύλιο με Ανάσταση και Ευαγγέλιο και θυμιατό και ψάλαμε «Την Ανάστασίν σου, Χριστέ Σωτήρ...». Έπειτα ακουμπήσαμε την άτια εικόνα και το Ευαγγέλιο πάνω σος Βαφτιστήρι που έκαμε χρέη τρισκέλιου, πάνω στο οποίο ευλαβής προσκυνήτρια – επέχουσα θέση μυροφόρας, έστρωσε μακρύ μεταξωτό προσόψι. Εκεί, στην αυλή, διαβάσαμε αργά και με στεντωρία τη φωνή το κατά Μάρκον «Διαγενομένου του Σαββάτου», κατόπιν ανεφωνήσαμε το «Δόξα τη ομοουσίω» και αρχίσαμε να ψάλλουμε με γιορτινή φωνή το «Χριστός Ανέστη». Ακολούθησαν τα Ειρηνικά, με τις δεήσεις, και στη συνέχεια με την Ανάσταση και το Ευαγγέλιο, επιστρέψαμε μέσα στη Βασιλική, συνεχίσαμε με το «Αναστάσεως ημέρα» και τελειώσαμε τον Όρθρο, και μπήκαμε στη Λειτουργία της Λαμπρής με ενδιάμεσο την προετοιμασία της Αγίας Πρόθεσης.

Αίνοι και Θεία Λειτουργία πήγανε κανονικά, ώστε σε μιάμιση ώρα να τελειώσουν τα πάντα και να γίνει πραγματικότητα το όνειρό μας: Πάσχα του 2002 στα Μύρα, ύστερα από σιωπή και διακοπή 80 ολόκληρων χρόνων, τουτέστι το λιγότερο τρείς γενιές.

Πού είστε, πρόγονοί μας και προπάτορές μας, να δείτε τα παιδιά και τα εγγόνια σας! Ο ρωμηός και η πίστη του ποτέ δεν πεθαίνουν! Η δε Ανάσταση γίνεται πιο γλυκειά και πιο όμορφη ανάμεσα στις ανθισμένες πορτοκαλιές και λεμονιές!

Αυτά είναι μόνο λίγες εντυπώσεις μου και τα βιώματά μου κατά τη Μ. Εβδομάδα και την Ανάσταση 2002 στα Μύρα. Όποιος θέλει περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα ας κοπιάσει του χρόνου με το καλό. Και του χρόνου καλύτερα και πάλι στα Μύρα! Εμείς, πρώτα ο Θεός και μετά ο Άγιος Νικόλαος, θα σε περιμένουμε, φίλε αναγνώστη, στο στέκι μας!...

Μύρα της Λυκίας, Πάσχα 2002.                                                   Ο Μύρων Χρυσόστομος.

*   *   *

H Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

33μελή όμιλον Ορθοδόξων νέων εκ Φιλλανδίας, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Θεοδώρου-Heikki Huttunen.

Τον Εντιμ. κ. Αναστάσιον Νατσουλίδην, Γυναικολόγον Ιατρόν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Ελένης, Μικροβιολόγου Ιατρού, εξ Αθηνών.

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Λαοδικείας κ. Ιακώβου, κατά την εις Επίσκοπον χειροτονίαν του Θεοφιλ. Επισκόπου Φιλομηλίου κ. Ηλία, εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την Κυριακήν του Θωμά, 12ην Μαΐου.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Πέμπτης, 9ης Μαΐου, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, μετέβη κατόπιν προσκλήσεως, και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την από κοινού διοργανωθείσαν, υπό του Εξοχ. Στρατηγού κ. Çetin Doğan, Διοικητού της Α' Στρατιάς, και του Εντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικού Προξένου της Αυστρίας ενταύθα, μουσικήν εκδήλωσιν, επί τη ευκαιρία της ημέρας της Ευρώπης, εν τη εν Levent αιθούση της Τραπέζης Εργασίας (İş Bankası), παρουσία υψηλών προσκεκλημένων.

*   *   *

Ωσαύτως η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το εσπέρας της Παρασκευής, 10ης ιδίου, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, μετέβη εις την εν Taksim Αίθουσαν του Κρατικού Θεάτρου, και ετίμησε δια της υψηλής Αυτού παρουσίας την δοθείσαν υπό του Κρατικού Θεάτρου Αγκύρας θεατρικήν παράστασιν "Οδυσσέα, γύρισε σπίτι", του Ιακώβου Καμπανέλλη, εις Τουρκικήν μετάφρασιν του Ελλογ. κ. Παν. Αμπατζή, εν τω πλαισίω της Τουρκοελληνικής Συναντήσεως Θεάτρου.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Στέφανον, συνοδευόμενον υπό των Πανοσιολ. Αρχιμανδριτών κ. κ. Στεφάνου Σουλιμιώτου. Πρωτοσυγκέλλου, και Διονυσίου Πλέσσα, Ιεροκήρυκος, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Διονυσίου Καλογεροπούλου, Αρχιερατικού  Επιτρόπου Φιλιατρών, και του Εντιμ. κ. Γεωργίου Κοκκώνη, Επιχειρηματίου, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Βασιλικής.

Τους Σεβ. Μητροπολίτας Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν και Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, εξαιτησαμένους και λαβόντας τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τοις επικειμένοις ονομαστηρίοις αυτών.

74μελή Όμιλον Φοιτητών εξ Αθηνών, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Θεολόγου Αμπόνη.

Όμιλον προσκυνητών εκ του Συλλόγου Αποφοίτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας, υπό τηνηγεσίαν του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Κωνσταντίνου Παπαπέτρου, εκ Θεσσαλονίκης,

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ησαΐαν Τσιματζήν, Ιερατικώς Προϊστάμενον του Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.

50μελή όμιλον φοιτητών του εν Θεσσαλονίκη Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου Αίμου (ΙΜΧΑ), υπό την ηγεσίαν των Εντιμολ. κ. Σωτηρίου Βαρναλίδου, Άρχοντος  Υπομνηματογράφου της Αγίας του Χριστό Μ. Εκκλησίας, Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Αριστο τελείου Πανεπιστημίου, της Ελλογιμ. συζύγου αυτού κ. Παυλίνας, Καθηγήτριας εν τω ως άνω ιδρύματι και του Ελλογιμ, κ. Θεοδώρου Κορρέ, Καθηγητού Πανεπιστήμιου.

Τον Εξοχ. κ. Νικόλαον Χριστοδουλάκην, Υπουργόν Οικονομίας-Οικονομικών της Ελλάδος, μετ' άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, συνοδευόμενον υπό των Εξοχ. κ. Ιωάννου Κοραντή, Πρέσβεως αυτής εν Αγκύρα, και Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα.

Τω ως άνω ύψηλω επισκέπτη απεδόθησαν αι υπό του Πατριαρχικού Πρωτοκόλλου προβλεπόμεναι τιμαί.

80μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Λυκείου '"Αθήνα", των Εκπαιδευτήριων Ζηρίδη, συνοδευόμενους υπό του Ελλογ. κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, και Καθηγητών αυτής.

Τον Ελλογιμ. κ. Ευστάθιον Πολυχρονιάδην, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, και τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Τόλιον, Δικηγόρον, μετά συνεργατών αυτών, εκ της Εταιρείας Πολιτισμού και Κοινωνικής Αναπτύξεως Μακεδονίας-Θράκης, εκ Θεσσαλονίκης.

38μελή όμιλον εκ της Εταιρείας Θρακικών Μελετών, υπό την η γεσίαν των Εντιμ. κ. κ. Σταματίου Γεωργούλη, Προέδρου, και Βασιλείου Ασημομύτη, Αντιπροέδρου αυτής, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Θωμάν Β. Σταυρίδην, Στέλεχος του ενταύθα Γενι κού Προξενείου της Ελλάδος, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς, επί τη ονοματική αυτού εορτή.

Επί τω αυτώ σκοπώ, την  Ελλογ. δίδα Ζωήν Τουράτσογλου, Γραμματέα της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής.

10μελή όμιλον του Τουρκογερμανικού Forum, εκ Στουτγάρδης, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Ahmet Beyaz, Προέδρου του ενταύθα Διοικητικού Συμβουλίου, και της Ευγεν. κ. Jale Yoldaş, Γεν. Διευθύντριας αυτού.

100μελή όμιλον εκ της Ενώσεως π. Προσκόπων Κοζάνης.

Τας Ευγεν. δίδας Ιλιάναν Γιανούση και Χριστίναν Ντελιγιώργη, εκ Σερρών.

24μελή όμιλον προσκυνητών εκ του Πατριαρχικού Ιδρύματος Εξωτερικής Ιεραποστολής Άπω Ανατολής, εξ Αθηνών.

40μελή όμιλον της Αδελφότητας "Ελληνισμός και Ορθοδοξία", υπό την προεδρείαν του Εντιμ. κ. Θεοφίλου Ιωαννίδου, Δικηγόρου-Οικονομολόγου, εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

*   *   *

Εξεπροσωπήθη:

 

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά την τελεσθείσαν υπό του Σεβ. Μητροπολίτου των ενταύθα Συροϊακωβιτών κ. Yusuf Çetin λειτουργίαν, εν τω εν Μακροχωρίω Ναώ αυτών, και την εις Πρεσβύτερον χειροτονίαν του Ευλαβ. Διακόνου κ. Hanna Akgüç, την Κυριακήν, 12ην Μαΐου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Νεοφύτου Μανδάλου, κατά την από κοινού διοργανωθείσαν υπό του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ -(ΕΡ.Θ.Ο.), του Συνδέσμου Αποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου και της Εταιρείας Πολιτισμού και Κοινωνικής Αναπτύξεως Μακεδονίας-Θράκης, μουσικήν εκδήλωσιν της Ερατεινής Ημαθίας, εν τη έδρα του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ -(ΕΡ.Θ.Ο.), την Παρασκευήν, 10ην Μαΐου.

Υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, κατά την μουσικοχορευτικήν εκδήλωσιν των μαθητών και μαθητριών του Λυκείου "Αθηνά" των εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη, εν τη αιθούση τελετών της Πατριαρχικής Μ. του Γένους Σχολής, την Πέμπτην, 9ην Μαΐου.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος, κατά την τελεσθείσαν εν τω πανηγυρίσαντι Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ Τρισαρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν, την Δεύτεραν, 6ην Μαΐου, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Αίνου και Προέδρου Πιττσμπούργου κ. Μαξίμου, και συνιερουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Παναμά κ. Αθηναγόρου καί Σελευκείας κ. Κυρίλλου.

Κατ' αυτήν ετελέσθη και η ειθισμένη αρτοκλασία υπέρ των εν Αμερική και απανταχού της δεσποτείας Κυρίου τέκνων της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Τρίτης της Διακαινησίμου, 7ης Μαΐου, καθ' ην επραγματοποιήθη και το προσκύνημα των Διδασκάλων και μαθητών των Δημοτικών Σχολείων της Ομογένειας ημών, εις ους ο Πατριάρχης διένειμε πασχαλινά ωά.

Εν συνεχεία Ούτος, εδέχθη τους μαθητάς εν τη Αιθούση του Θρόνου των Πατριαρχείων εις εόρτιον δεξίωσιν, καθ' ην παρουσία του Συμβούλου Εκπαιδεύσεως Ελλογ. κ. Νικολάου Νικολούλη, προσεφώνησε τον Πατριάρχην εκ μέρους όλων η Ελλογιμ. κ. Αιμιλία Παντελάρα, Διευθύντρια της Αστικής Σχολής Χαλκηδόνος, ο δε Πατριάρχης απευθυνόμενος προς την ομήγυριν ωμίλησεν επικαίρως, διανείμας εν τελεί εις όλους πασχαλινά δώρα και γλυκά.

Είτα oι μαθηταί και αι μαθήτριαι απήγγειλαν ποιήματα και έψαλαν εόρτια άσματα.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη εν τω επισήμω Αυτού Γραφείω την ενταύθα σεβασμίαν Ιεραρχίαν του Θρόνου, ήτις υπέβαλε τα εαυτής σέβη επί τω Πάσχα και αντήλλαξε μετ' Αυτού τον εόρτιον Πασχάλιον ασπασμόν.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 


Τον Σεβ. Καρδινάλιον κ. Dionigi Fettamanzi, Αρχιεπίσκοπον Γενούης, και τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπον κ. Edmont Farhat, Νούντσιον του Βατικανού εν Αγκύρα, μετά των Πανοσιολ. Κ. κ. Don Giuido Marini και Γε ωργίου Μarovic και του Εντιμ. κ. Aliredo Anzani, Ιατρού.

Τον Χωρεπίσκοπον των ενταύθα Συροκαθολικών κ. Yusuf Sağ, συνοδευόμενον υπό των προκρίτων της παροικίας αυτών Εντιμ. κ. κ. Zeki Başademir, Προέδρου, Nebil Barmacı, Rızkullah Bayacı και Luis Emir. εκφράσαντας τα συγχαρητήρια εαυτών τε και της κατ' αυτούς παροικίας, επί τω Πάσχα.

Τον Εντιμ. κ. Fikri Sağlar, τέως Υπουργόν Πολιτισμού της Τουρκίας, εντεύθεν.

Τον Εντιμ, κ. Γεώργιον Μπάκον, Αντιπλοίαρχον, Ναυτικόν Ακόλουθον παρά τη εν Αγκύρα Πρεσβεία της Ελλάδος, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Πατριαρχικάς ευχάς επί τοις ονομαστηρίοις αυτού, μετά της οικογενείας αυτού.

Επί τω αυτώ κοπώ, τους Εντιμ. κ. κ. Γεώργιον Τυροβόλην, Λογιστήν των Πατριαρχείων, Γεώργιον Πριβίλοβιτς, Ιεροψάλτην, Γεώργιον Μπενλίσοϊ Γραμματέα της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης, Γεώργιον Μπερμπέρην, κλητήρα, Γεώργιον Καπαρόζην, μάγειρον, και Γεώργιον Χειράκην, νυκτοφύλακα των Πατριαρχείων.

Τον Ελλογιμ. κ. Νέναντ Μιλόσεβιτς, Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής Βελιγραδίου.

Τον Εντιμ. κ. Başaran Ulusoy, Πρόεδρον της Ενώσεως Τουριστικών Πρακτορείων Τουρκίας (TÜRSAB).

Τον Εντιμ. κ. Ιωάννην Παναγήν, ανώτατον Στέλεχος του ΟΤΕ, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Αικατερίνης, Συμβολαιογράφου, και των τέκνων αυτών Άρεως και Νικηφόρου, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Αθανάσιον Μιχαηλίδην, Δικηγόρον, εκ Θεσσαλονίκης.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το Μ. Σάββατον, 4ην Μαΐου, εχειροθέτησεν εις το οφφίκιον του Άρχοντος Μ. Ιερομνήμονος της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας τον Εντιμ. κ. Ανδρέαν Μποζνίκην, Πρόεδρον της Οργανώσεως ΑΧΕΠΑ, εξ Αμερικής.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά της συνοδείας Αυτού, το Μ. Σάββατον, 3ην Μαΐου, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και έψαλε Τρισάγιον ενώπιον του τάφου του αοιδίμου προκατόχου Αυτού, Πατριάρχου Δημητρίου.

 

*   *   *

 

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μετά πάσης ιεροπρεπείας, λαμπρότητος και εκκλησιαστικής τάξεως εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η λαμπροφόρος Ανάστασις του Κυρίου.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, μετά την κατά το μεσονύκτιον του Μ. Σαββάτου εν τω αυλογύρω των Πατριαρχείων τελετήν της Αναστάσεως, εν μέσω πλήθους πιστών, καθ' ην απηύθυνεν εόρτιον Μήνυμα προς τον Ορθόδοξον κόσμον, προέστη εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας της Αναστάσεως, εν συλλειτουργία μετά των εκπροσώπων Ορθοδόξων Εκκλησιών, Σεβ. Συνοδικών Μητροπολιτών και Ιεραρχών του Θρόνου.

Την επί τω Πάσχα Πατριαρχικήν Απόδειξιν ανέγνω από του Ιερού Άμβωνος ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ελπιδοφόρος, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, ο  Εξοχ. κ. Ιωάννης Κοραντής, Πρέσβυς της Ελλάδος εν  Αγκύρα, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού, ως και οι Εντιμ. κ. κ. Παναγιώτης Καλογερόπουλος, Γενικός Πρόξενος αυτής ενταύθα, και Ανδρέας Κοτίδης Υποπρόξενος αυτής, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογενείας και μέγα πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

 

*   *   *

 

Εν ατμόσφαιρα πανηγυρική ετελέσθη την 10ην πρωϊνήν της Κυριακής του Πάσχα, 5ης Μαΐου, και η Ιερά Ακολουθία του Εσπερινού της  Αναστάσεως, προεξάρχοντος της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου και τη συμμετοχή των ως άνω αγίων Αρχιερέων.

Μετά την Είσοδον, το Ιερόν Εύαγγέλιον ανεγνώσθη Ελληνιστί υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, από του Ιερού Συνθρόνου, Τουρκιστί υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου, Σλοβακιστί υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Μιχαλόβτσε κ. Ιωάννου, Φιλλανδιστί υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Καρέλιας και πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος, Λατινιστί υπό του υπό του ΡΚαθολικου Πρεσβυτέρου Πανοσιολ, κ. Γεωργίου Μάροβιτς, Γαλλιστί υπό του Θεοφιλ. Χωρεπισκόπου Τριμυθούντος κ. Βασιλείου, Αγγλιστί υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Ανέων και Προέδρου Βοστώνης κ. Μεθοδίου, Αρμενιστί υπό εκπροσώπου του Αρμενικού Πατριαρχείου, Σλαβωνιστί υπό του Πανιερ. Μητροπολίτου Αμισσού κ. Νικολάου, Ισπανιστί υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Παναμά κ. Αθηναγόρου, Ιταλιστι υπό του Πανιερ. Μητροπολίτου Σασιμων κ. Γενναδίου, Αραβιστί υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως, Ρουμανιστί υπό του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Silvio State, Ιερατικώς Προϊσταμένου της ενταύθα Ρουμανικής Παροικίας, και πάλιν Ελληνιστί, από του Ιερού Άμβωνος, υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Στεφάνου.

Κατά την Ιεράν ταύτην Aκoλoυ9ίαv παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ό Πανοσ. Αρχιμανδρίτης κ. Φώτιος Αιακός, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, oι Εξοχ. Πρέσβεις κ. κ. Ιωάννης Κοραντής και Αλέξανδρος Motsyk, Πρέσβεις της Ελλάδος και της Ουκρανίας εν Αγκύρα, μετά των αντιστοίχων Γενικών Προξένων των χωρών αυτών εν τη Πόλει, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογένειας και μέγα πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, εις ους άπαντας ο Πατριάρχης διένειμε τα εθισμένα πασχαλινά ωά.

 

*   *   *

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Εντιμολ. κ. Χρήστον Στρατάκην, Άρχοντα Νοτάριον της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, μετά των οικείων αυτού, εξ Αμερικής.

Τον Εξοχ. κ. Κωνσταντίνον Αιλιανόν, Πρέσβυν, Γενικόν Γραμματέα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Βικτωρίας, και του υιού αυτών Ιωάννου, εξ Αθηνών.

Τον Ελλογιμ. κ. Παντελεήμονα Λαζαρίδην, Πρύτανιν του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Λαιμόν, μετά των οικείων αυτού, εξ Αμερικής.

Τον Εντιμ. κ. Χρήστον Ζιώγαν, μετά της Εύγεν. συζύγου αυτού και τον Εντιμ. κ. Ανδρέαν Χαζανδράν, εκ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Ιντζίδην, Επιχειρηματίαν, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού και των Ευγεν. κυριών Καλλιόπης Σαμωνά-Σκηνίτη, Μαρίας Παπακωνσταντίνου, Γλύπτριας, Αγγελικής Φράγκου, και Μαρίας Καρπού, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Κ. Μαυρόπουλον, Πρόεδρον του Ελληνικού Κέντρου Δημιουργών Μόδας, εξ Αθηνών.

Την Ευγεν. κ. Ειρήνην Δημητρίογλου, Γραμματέα των Πατριαρχείων, υποβαλουσαν σέβη και εξαιτησαμένην την αγίαν Πατριαρχικήν ευλογίαν επί τη ονοματική αυτής εορτή.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναω κατά την Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων Δώρων την πρωΐαν της Μ. Τετάρτης, 1ης ά. μ. Μαΐου.

Εν τω τέλει αυτής ο Πατριάρχης μεταβάς και πάλιν εν πομπή εις το Κουβούκλιον παρασκευής και εψήσεως του Αγίου Μύρου, παρουσία των αγιων Αρχιερέων, της Πατριαρχικής Αυλής και πιστών, ετέλεσε την προβλεπομένην Ιεράν Ακολουθίαν και ενέχυσεν εις τους λέβητας την τελευταίαν ποσότητα ελαίου και ροδελαίου, αναγνούς εν τέλει την αρχήν του κατά Ιωάννην αγίου Ευαγγελίου.

Ομοίως και oι άγιοι Αρχιερείς και λοιποί Κληρικοί ανέγνωσαν κατά σειράν κεφάλαια εκ του Ιερού Ευαγγελίου.

Το εσπέρας της αυτής ημέρας, ο Πατριάρχης εκκλησιάσθη από του Ιερού Βήματος του Πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού κατά την Ιεράν Ακολουθίαν του I. Ευχελαίου.

*   *   *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Εξοχ. κ. Ιωάννην Μαγκριώτην, Υφυπουργόν των Εξωτερικών της Ελλάδος, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Φωτεινής και της Ευγεν. δίδος Στυλιανής Μπεζιρτζογλου, στελέχους του Γραφείου αυτού, συνοδευόμενους υπό του Εντιμ. κ. Παναγιώτου Καλογεροπούλου, Γενικού Προξένου αυτής ενταύθα.

Ο Πατριάρχης και ο κ. Υπουργός απηυθύνθησαν προς τους συγκεντρωθέντας Τούρκους και Έλληνας δημοσιογράφους και απήντησαν εις ερωτήσεις αυτών.

 

*    *    *

 

ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

ΚΑΘΑΓΙΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΥ

 

Ανακοινούται, ότι την πρωΐαν της Μ. Πέμπτης, 2ας Μαΐου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, θα προστή εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ της Πολυαρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, μετ' εκπροσώπων αδελφών Ορθοδόξων Εκκλησιών και πλείστων Ιεραρχών του Θρόνου, καθ' ην γενήσεται και ο Καθαγιασμός του Αγίου Μύρου.

 

*  *  *