Patriarchal Monthly Bulletin
2003

Back

Σεπτέμβριος 2003

Σεπτέμβριος 2003

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την μεσημβρίαν της χθες, Τρίτης, 30ής λήξαντος μηνός Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Διευθυντού του ιδιαιτέρου Αυτού Γραφείου, μετέβη εις την έδραν της Αρχιρραββινείας και επεσκέφθη τον Σοφολ. Αρχιρραββίνον αυτής κ. Ιshak Halcva, ώτινι και συνεχάρη επί τη ενάρξει του νέου έτους (Roş Aşana) αυτών.

 

*    *    *

 

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

            Τον Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης και Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ηγούμενον της εν Θεσσαλονίκη Ιεράς Μονής των Βλατάδων και Ομότιμον Καθηγητήν της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αυτής.

            Τον Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ.  Ιωάννην,  Ακαδημαϊκόν, εξ  Αθηνών,

            Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, υποβαλόντα σέβη και εξαιτησάμενον τας σεπτάς Αυτού ευχάς, επί τη επικείμενη ονομαστική αυτού εορτή.

47μελή όμιλον προσκυνητών εκ κληρικών, μοναχών, μοναζουσών και λαϊκών, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, υπό την ηγεσίαν του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Στεφάνου Ρίνου.

Τον  Εντιμ. κ. Δημήτριον  Αθανάσωφ,  Επιχειρηματίαν, εντεύθεν.

 

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά την δοθείσαν, υπό της Ελλογιμ. κ. Nazan Ölçer, δεξίωσιν, επί τη οριστική αποχωρήσει αυτής εκ της ενεργού υ­πηρεσίας εις το Τούρκο - Ισλαμικών Μουσείον, εν τω κήπω αυτού, χθες, Τρίτην, 30ήν λή­ξαντος μηνός Σεπτεμβρίου.

*    *    *

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την πρωΐαν της χθες, Πέμπτης, 2ας αρξαμένου μηνός Οκτωβρίου, συνοδευόμενος υπό του Ιερολ. Πατριαρχικού Διακόνου κ. Ιωακείμ Μπίλλη, μετέβη εις την Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή και ανέγνω Τρισάγιον ενώπιον του τάφου του αοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, επί τη συμπληρώσει 12ετί«ς από της εις Κύριον εκδημίας Αυτού, τη παρουσία των εν αυτή μοναζουσών και συγγενών του αποιχομένου σεπτού Προκαθημένου της Εκκλησίας.

 

*    *    *

 

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου & Περιστάσεως κ. Ειρηναίον, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν, επ' αδεία, ταξειδίου αυτού.

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, μέλος του Δ. Σ. του Βακουφίου «TAÇ», μετά του Ελλογιμ. Καθηγητού κ. Sinan Gemin, Προέδρου, και μελών αυτού, εντεύθεν.

Τον Πανοσιολ. Μ.  Αρχιμανδρίτην κ.  Αθηναγόραν, επανακάμψαντα εκ του εις το εξωτερικόν, επ' αδεία, ταξειδίου αυτού.

Τον Αιδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Robert W. Gribben, M.A.,Theol. M.,D.D., Καθηγητήν εν τη Θεολογική Σχολη του Κολλεγίου «Ormond» του Πανεπιστημίου Μελβούρνης Αυστραλίας.

Τον Ιερολ, Πατριαρχικόν Διάκονον κ. Ιωακείμ Μπίλλην, επανακάμψαντα εκ της εις το εξωτερικόν επί σπουδαίς αποδημίας αυτού.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Σαλπιστήν, Πρόεδρον της Πολιτιστικής Ολυμπιάδος Θεσσαλονίκης, μετά συνεργατών αυτού.

1ΟΟμελή όμιλον προσκυνητών εκ του Δήμου Βερτίσκου του Νόμου Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν του Δήμαρχου αυτού Εντιμ. κ. Χαραλάμπους Ασλανίδου.

Τον Εντιμ. κ. Bülent Demiren, Πολιτικόν Μηχανι.κόν, μετά της θυγατρός αυτού Ευγεν. κ. Nükhet, ωσαύτως Πολιτικού Μηχανικού, εντεύθεν.

48μελή όμιλον προσκυνητών εξ Αγίων Σαράντα Βορείου Ηπείρου, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Γεωργίου Χαρίση, Επιτρόπου του Ενοριακού Ιεροΰ Ναού αυτών της Αγίας Βαρβάρας και Εκπαιδευτικού.

Τον  Εντιμ. κ. Παναγιώτην Νικολαΐδην, Θεολόγον, εντεύθεν.

Τον  Ελλογιμ. κ. Κυριακόν Κοντόν,  Εκπαιδευτικόν, εξ  Ίμβρου.

 

*    *    *

 

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

 

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Νεκτάριον Σελαλματζίδην, Επίτροπον του Πανα γίου Τάφου ενταύθα, επιστρέψαντα εξ Ιερουσαλήμ.

9μελή όμιλον Γερμανών Δημοσιογράφων} υπό την ηγεσίαν των Οσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Jacob Xavier και  Εντιμ. κ. Otmar Oehring.

Τον Εντιμ. κ. Branimir Mladenov, Γενικόν Πρόξενον της Βουλγαρίας ενταύθα, αποχαιρετίσαντα Αυτόν επί τη οριστική αναχωρήσει αυτού εκ Τουρκίας.

Τον Εντιμ. κ. Franz Wechner, Γενικόν Πρόξενον της Αυστρίας ενταύθα.

Τον  Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Χαριτόπουλον, τ. Δήμαρχον Σαπών Νομού Ροδόπης.

Την Ελλογιμ. κ. Αιμιλίαν Θεμοπούλου, Επίκουρον Καθηγήτριαν του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τον Εντιμ. κ. Θεοχάρην Ντάβαν, Κινηματογραφικόν Παραγωγόν, μετά της Ευγεν. κ. Καλλιόπης Σαμωνά - Σκηνίτη, Προέδρου της «Ορθοδόξου. Πολιτιστικής Ενώσε ως», εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Παναγιώτην Ριζόπουλον, Αρχισυντάκτην της Εκκλησιαστικής Εφημερίδος «Στύλος Ορθοδοξίας», μετά της Ευγεν. κ. Θωμαΐδος Α. Κιζιρίδου, Δημοσιογράφου, εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντιστοίχως.

- Τους Εντιμ. κ. κ. Ιzzet Şahin, Kâmil Birol Gürpınar, Galip Tözge και Ersin Başar, Στελέχη της Τραπέζης «Akbank», εντεύθεν.

 

*    *    *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Μ. Eκκλησιάρχoυ κ. Βενιαμίν, κατά την τελετήν της ενάρξε ως του νέου ακαδημαϊκού έτους του Πανεπιστημίου Haliç, την Δευτέραν, 29ην Σεπτεμβρίου.

Υπό του Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτου κ. Βαρθολομαίου Σαμαρά, κατά την δοθείσαν, υπό του Εντιμ. κ. Oleksiy Bunesku, Γενικού Προξένου της Ουκρανίας ενταύθα, δεξίωσιν, επί τη εθνική εορτή της χώρας ταύτης, εν τω ξενοδοχείω «Conrad», την αυτήν ημέραν.

 

Εκκλησιαστικαί Ειδήσεις

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, την Κυριακήν, 28ην Σεπτεμβρίου, μετέβη μεθ' απάσης της ακολουθίας Αυτού εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Γεωργίου της Κοινότητος Εδιρνέκαπου και εχοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξεν ο Πανοσιολ. Μ. Εκκλησιάρχης κ. Βε νιαμίν.

Κατά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επί σκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ο Αιδεσιμ. Οικονόμος κ. Φιλόθεος Μιχαηλίδης, Ιερατικώς Προϊστάμενος του Ιερού Ναού, ο Εντιμ. κ. Ηλίας Γιόφογλου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ελασσώνος κ. Βασίλειος, ο Πανοσιολ. Αρχι μανδρίτης κ. Δοσίθεος Κανέλλος και ο Πατριάρχης.

*      *      *

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέχθη:

Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ.  Εμμανουήλ.

Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. ΔοσίΦεον Κανέλλον, Ηγούμενον της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας.

Τον Αιδεσιμ. Οικονόμον κ. Ιωάννην Postelnicu, μετά του Εντιμ. κ. Cornel Jupaneant, ιατρού, και του υιού αυτού Εντιμ. κ. Qvidiu, εκ Ρου μανίας.

Τον Εντιμολ. κ. Αθανάσιον Αγγελίδην, Άρχοντα Πριμικήριον της Αγίας του Xριστού Μ. Εκκλησίας-Ιδρυτήν της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους Σχολής, μετά των Εντιμ. κ. κ. Προδρόμου Φι λίππου, Προέδρου της Εφορείας, Βασιλείου Καλογιαννίδου, Επιτίμου Προέδρου, Ελλογιμ, κ. Νικολάου Μαυράκη, Λυκειάρχου, και Εντιμ. κ. Ιωάννου Κορδομενίδου, Προέδρου του Συνδέσμου Αποφοίτων αυτής.

Τον Εντιμ. κ. Κωνσταντίνον Μαντζουράνην, καρδιολόγον, Δήμαρχον Αλίμου Αθηνών, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Χρυσούλας, και συνεργατών αυτού.

Τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Λαγόπουλον, τραπεζικόν, μετά της συζύ γου αυτού Ευγεν. κ. Σοφίας, εκ Καναδά.

Τους Ελλογ. κ. κ. Μιλτιάδην Πολυβίου, Αρχιτέκτονα, και Πέτρον Μανταίον, Δημοσιογράφον, εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Δημήτριον Μαγιόγλου, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Μαριάννης, ους ο Πατριάρχης συνεχάρη και ηυλόγησεν επί τοις πρότινος τελεσθείσι γάμοις αυτών, εντεύθεν.

Τον    Εντιμ.  κ.  Λάμπρον   Κωστάκην,   Πολιτικόν   Μηχανικόν,  εξ Αθηνών.

Τον Εντιμ. κ. Metin Mansur, Βιομήχανον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Nuyan, εντεύθεν, και τον Εντιμ. κ. Amr Bin Halim, επιχειρηματίαν, εκ Σαουδικής Αραβίας.

Τον Εντιμ. κ. Θεόφιλον Γιουγλήν, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Βασιλικής, και των οικείων αυτών, υποβαλόντας σέβη και λαβόντας την αγίαν Πατριαρχικήν ευχήν και ευλογίαν, επί τοις γάμοις αυτών, εξ  Ελλάδος.

Τον Εντιμ. κ. Livington Merchant, Διευθυντήν του Ροβερτείου Λυ κείου, εντεύθεν.

 

*      *      *

Εξεπροσωπήθη:

Υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Ελπιδοφόρου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιέρας Συνόδου, κατά:

α) την δοθείσαν υπό Εντιμ. κ. Branimir Mladcnov, Γενικού Προξένου της Βουλγαρίας ενταύθα δεξίωσιν, επί τη οριστική αναχω ρήσει αυτού εκ της Πόλεως, εν τω Προξενικώ Μεγάρω της χώρας ταύ της, την Πέμπτην, 25ην Σεπτεμβρίου,

β) την διοργανωθείσαν υπό του Εντιμ. κ. Ali Müfit Gürtuna, Δη μάρχου της Πόλεως, τελετήν εγκαινίων της νέας αερογέφυρας Ataköy, παρουσία του Εξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, Πρωθυπουργού της χώρας ημών, την Παρασκευήν, 26ην τ. μ., και

γ) την δοθείσαν θεατρικήν παράστασιν του Συνδέσμου Φίλων Ευρωπαϊκής Ιδέας, "Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας", εν τη έδρα του Μορφωτικού και Καλλιτεχνικού Συνδέσμου Φερίκιοϊ-ΕΡ.ΘΟ., το Σάββατον, 27ην τ. μ..

Υπό του Πανοσιολ. Μ.  Εκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:

α) την διοργανωθείσαν υπό του Εντιμ. κ. Ali Müfit Gürtuna, Δη μάρχου της Πόλεως, τελετήν ενάρξεως των εργασιών κατασκευής του υπογείου σιδηροδρόμου ("Metro") Kabataş-Taksim, το Σάββατον, 27ην τ. μ., και

β) την βάπτισιν του θυγατρίου του ζεύγους Λουκά και Ελένης Γκούλτα, τελεσθείσαν εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ, την Κυριακήν, 28ην ιδίου.

Υπό του Αιδεσιμολ. Μ. Οικονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά την διοργανωθείσαν υπό του Βακουφίου Mihr διάλεξιν του Σοφολ. κ. İskender Ali Mihr, την αυτήν ημέραν.

 

*      *      *

 

Η επίσκεψις του Πατριάρχου

εις την Λιβύην

 

Εντός των πλαισίων του προωθουμένου υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου διαθρησκειακού διαλόγου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, επραγματοποίησεν επίσημον επίσκεψιν εις την Λιβύην, κατά το τριήμερον 10-12 τ. μ. Σεπτεμβρίου, προσκεκλημένος του "Παγκοσμίου Οργανισμού Ισλαμικού Κηρύγματος" (World Islamic Call Society).

Εις το αεροδρόμιον Μa' tiqa της Τριπόλεως υπεδέχθησαν τον Πατριάρχην και την συνοδείαν Αυτού εκπρόσωποι της Κυβερνήσεως και του ως άνω Οργανισμού και πλείστοι πρέσβεις, κυρίως Ορθοδόξων χωρών. Εκείθεν ωδηγήθησαν εις το Ξενοδοχείον Αl Κabir, όπου καi κατέλυσαν. Ακολούθως ο Πατριάρχης επεσκέφθη εθιμοτυπικώς τον Εξοχ. κ. Πρέσβυν της Τουρκίας.

Το εσπέρας παρετέθη δείπνον εν τη κατοικία τον Πρέσβεως της Ελλάδος Εξοχ. κ. Παναγιώτου Θεοδωρακοπούλου, τη συμμετοχή του Τούρκου Ομολόγου αυτού και πολλών άλλων εκλεκτών προσκεκλημέ νων,

Την επομένην η Πατριαρχική Αντιπροσωπεία επεσκέφθη τον Εξοχ. κ. Υπουργόν Εξωτερικών, εν συνεχεία δε εγένετο η συνάντησις μετά του Αρχηγού της Επαναστάσεως Εξοχ. κ. Muammar Kadaffi εν τη σκηνή αυτού, κατ' αρχάς μεν της όλης Αντιπροσωπείας, είτα δε μόνον της Α. Θ. Παναγιότητος μετά της Α. Εξοχότητος, εν ατμοσφαίρα εγκαρδιότητος.

Μετά ταύτα ο Πατριάρχης έδωκε διάλεξιν περί της αναγκαιτητος του Διαλόγου Χριστιανών και Μουσουλμάνων εν τω Κολλεγίω του Παγκοσμίου Οργανισμού Ισλαμικού Κηρύγματος ενώπιον Καθηγητών και μαθητών αυτού και άλλων προσωπικοτήτων. Ηκολούθησεν επίσκε ψις εις την έδραν του  Οργανισμού και συνομιλία μετά του Γενικού Γραμματέως αυτού Εξοχ. Δρος Mohamed Ahmed Sherif επί του θέματος της περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο θρησκειών, ιδιαιτέρως δε του Παγκοσμίου Οργανισμού τούτου και του Οικουμενικού Πατριαρχεί|ου.

Το απόγευμα εγένετο ξενάγησις του Πατριάρχου και των συν Αυτώ εν τω Φρουρίω της Τριπόλεως και τω εν αυτώ Μουσείω, το δε ε σπέρας ο εν Λιβύη Πρέσβυς της Τουρκίας Εξοχ. κ. Riza Erkmenoglu παρέθεσε δείπνον εν τη Πρεσβευτική Κατοικία προς τιμήν της Α. Θ. Παναγιότητος μετά θερμών εκατέρωθεν προπόσεων, ως εγένετο και την προτεραίαν κατά το δείπνον του κ. Πρέσβεως της Ελλάδος.

Την πρωΐαν της Παρασκευής, 12ης Σεπτεμβρίου, ημέρας αργίας δια την μουσουλμανικήν χώραν της Λιβύης, ετελέσθη Θ. Λειτουργία εν τω Ελληνορθοδόξω Ι. Ναώ του Αγίου Γεωργίου Τριπόλεως χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου, εις το τέλος της οποίας προσεφώνησεν Αυτόν ο οικείος Ποιμενάρχης Σεβ. Μητροπολίτης Καρθαγένης κ. Χρυσόστομος και ο Πρόεδρος της Κοινότητος και απήντησεν η Α. Θ. Παναγιότης απευθύνασα και τον αδελφικόν χαιρετισμόν Αυτής προς τον Μακ. Πάπαν και Πατριάρχην Αλεξανδρείας και πάσης Α φρικής κ. Πέτρον Ζ.'

Μετά την επακολουθήσασαν δεξίωσιν ο Πατριάρχης μετά της συνοδείας Αυτού ανεχώρησαν επιστρέφοντες εις τα ίδια προπεμφθέντες τιμητικώς εν τω αεροδρομίω.

*    *    *

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

 

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, προσκληθείς μεταβαίνει την 10ην τ. μ. Σεπτεμβρίου εις Λιβύην, μέσα εις τα πλαίσια, της προωθήσεως του διαθρησκειακου και διαπολιτισμικού διαλόγου. Εις την Τρίπολιν ο Πατριάρχης θα επικοινωνήση με τους υπευθύνους της World Islamic Call Society και τους Πρέσβεις της Ελλάδος καί της Τουρκίας, θα συναντηθή με τον Πρόεδρον Καντάφι, θα ομιλήση εις το Ισλαμικόν Κολλέγιον με θέμα τας σχέσεις Χριστιανών και Μουσουλμάνων και θα χοροστατήση εις λειτουργίαν που θα γίνη εις τον Ελληνορθόδοξον Ναόν του Αγίου Γεωργίου.

Ο Πατριάρχης, ο όποιος θα συνοδεύεται από τους Μητροπολίτας Καρθαγένης, Ηλιουπόλεως και Θείρων και Γαλλίας, θα επιστρέψη εις την έδραν Του εσπέρας της 12ης τ.μ.

Τη 9η Σεπτεμβρίου 2003

Εκ της Αρχιγραμματείας

της Αγίας και Ιεράς Συνόδου