Patriarchal Monthly Bulletin
2005

Back

Νοέμβριος 2005

Νοέμβριος 2005

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβον.
Τόν Θεοφιλ. ΡΚαθολικόν Ἐπίσκοπον κ. John-Michael Botean, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τήν Ὁσιωτ. Μοναχήν Θεοξένην, Ἡγουμένην τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσοπηγῆς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, μετά τῆς Ὁσιωτ. Μοναχῆς Θεομνήστης, ἐκ τῶν ἀδελφῶν τῆς ὡς ἄνω Ἱερᾶς Μονῆς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Π. Ἀγγελόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Λογοθέτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-μεγαλοεπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννην Ν. Παπαμιχαλάκην, Ἄρχοντα Μ. Ὑπομνηματογράφον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀδελφότητος τῶν Ὀφφικιάλων τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας «Παναγία ἡ Παμμακάριστος».
Τόν Ἐντιμολ. κ. Παῦλον Βογιατζῆν, Ἄρχοντα Πρωτέκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Νομάρχην Λέσβου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Δεσποίνης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Κωνσταντίνου, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν καί Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐπί κεφαλῆς 25μελοῦς ὁμίλου φοιτητῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Λαιμόπουλον, ἀναπληρωτήν Γενικόν Γραμματέα τοῦ ἐν Γενεύῃ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Gustavo Bonato, Jose Lopez-Vazques, Lukasz Nazarko καί Thomas Yonker, καί τῶν Εὐγεν. κυριῶν Iren Kaulics, Faautu Talapusi καί Naveen Qayyum, στελεχῶν τοῦ ὡς ἄνω Συμβουλίου.

*  *  *

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τά ἐγκαίνια τῆς διοργανωθείσης ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου «Beykent» φωτογραφικῆς ἐκθέσεως καί τήν παρουσίασιν τοῦ βιβλίου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ali Konyalı, ἐπί τοῦ θέματος «İstanbul Topoğrafyaları-Zeytinburnu (Αἱ τοπογραφίαι τῆς Πόλεως)», ἐν Σταυροδρομίῳ, τήν Τετάρτην, 30ήν Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν μεσημβρίαν τῆς Τρίτης, 29ης τ. μ., ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῆς Παναγίας τοῦ Πατριαρχικοῦ Οἴκου ἐχειροθέτησεν εἰς τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Ὀρφανοτρόφου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Μ. Ζομπανάκην, ἐκ Λονδίνου, καί ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν τούς οἰκείους αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ζακύνθου κ. Χρυσόστομον.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Μιχαήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Περγάμου κ. Ἰωάννην, Ἀκαδημαϊκόν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Νεοχωρίου, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Εὐστρατίου Δολτσινιάδου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς,  κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Ἄνθιμον καί νέον Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιον, εἰς ὅν ηὐχήθη Οὖτος εὐλογημένην ποιμαντορίαν, συνοδευομένους ὑπό τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Μύρωνος Καλαϊτζῆ, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρκαδίου, Αἰδεσιμολ.  Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Ἰωάννου Λύκου, Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Παπαδάκη, Νομάρχου Ρεθύμνου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Μαρίας, Ἐντιμ. κ. κ. Ἐμμανουήλ Μανωλακάκη, Δημάρχου Ἀρκαδίου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀγγελικῆς, Ἐμμανουήλ Παντελιδάκη καί Παντελεήμονος Φουσταλιεράκη.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Λέρου, Καλύμνου καί Ἀστυπαλαίας κ. Παΐσιον, μετά τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἐμμανουήλ Ἀλευροφᾶ, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως.
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Ἀμισσοῦ κ. Νικόλαον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Σκοπέλου κ. Παγκράτιον, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀλεξάνδρου Παντζίρη, Ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμολ. κ. Παναγιώτου Καραλάζου, Ἄρχοντος Πρωτεκδίκου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπικειμένῃ πανυγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Τριτεύοντα τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέαν, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Κλιμάκιον τῆς Κρατικῆς Τηλεοράσεως τῆς Ἰταλίας «RA1», ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ὁσιολ. ΡΚαθολικοῦ Πρεσβυτέρου κ. Giulio Michelini καί Ἐντιμ. κ. Andrei Sarubbi, εἰς οὕς παρεχώρησε συνέντευξιν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀριστείδην Πανώτην, Ἄρχοντα Μ. Ἱερομνήμονα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Θεολόγον, ἐξ Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Χριστοδούλου Πρωτοπαππᾶ, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Γεώργιον Μαρτζέλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας-Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδην Ζαχαριάδην, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν. 
Τόν Ἐντιμ. κ. Mordehai Amihai, Γενικόν Πρόξενον τοῦ Ἰσραήλ ἐνταῦθα.
Τήν Εὐγεν. κ. Αἰκατερίναν Σ. Ἀλεξίου, ἐξ Αἰγίνης.
Τόν Ἐντιμ. κ. Σπυρίδωνα Μπούρτζην, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέαν Μορφιάδην, ὑπάλληλον τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἰκονίου κ. Θεολήπτου, Πρωτοσυγκελλεύοντος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Ἀλεξανδρῆ, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, δεξίωσιν, πρός τιμήν τοῦ Ἐξοχ. κ. Γεωργίου Γεννηματᾶ, νέου Πρέσβεως ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Τρίτην, 29ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Radu Gabriel Safta, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ρουμανίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «The Ritz-Carlton», τήν Δευτέραν, 28ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν προβολήν τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας «Sen ne dilersen», ἐν τῷ Κινηματογράφῳ «Megaplex» τοῦ ἐν Şişli Ἐμπορικοῦ Κέντρου «Cevahir», τήν Τρίτην, 29ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Βαλατᾶ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 27ης  Νοεμβρίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Ἀθηναγόρας. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἀμορίου κ. Ἰωάννης καί Ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Κρατείας κ. Ἀνδρέας, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, οἱ Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνος Μπελαλίδης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί Νικόλαος Λακίστανος, Πρόεδρος τοῦ Παμμικρασιατικοῦ Συλλόγου Δράμας «Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος», καί ὁ Πατριάρχης.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονα, ἐπί κεφαλῆς 50μελοῦς ὁμίλου Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς κατ'αὐτόν Ἐπαρχίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέαν, Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τόν Θεοφιλ. Ἐψηφισμένον Ἐπίσκοπον Κρατείας κ. Ἀνδρέαν Peshko, ἐκ Μ. Βρεταννίας.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Χρυσόστομον, νέον Καθηγούμενον τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἐσφιγμένου, μετά τῶν Ὁσιωτ. Ἱερομονάχου κ. Βαρθολομαίου καί Ἐντιμ. κ. Διογένους Καραγιαννακίδου, Νομικοῦ συμβούλου αὐτῆς.
Τούς Ὁσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεσβυτέρους κ. Jean-Philippe Renders καί Dominique de Lovinfosse, ἐκ Βελγίου, καί Ἐλλογ. κ. Pascal Haemmerli, Διαμαρτυρόμενον θεολόγον, ἐξ Ἑλβετίας.
Τούς Μουσικολ. κ. Στυλιανόν Φλοῖκον, Ἄρχοντα Β´  Δομέστικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, ὑποβαλόντα σέβη καί λαβόντα τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Τόν Ἐξοχ. κ. Stoyan Stalev, Πρέσβυν τῆς Βουλγαρίας ἐν Ἀγκύρᾳ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Γεώργιον Στεφανόπουλον, Κοσμήτορα τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου «Işık» καί Πρόεδρον τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Χαλκηδόνος.
Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν, τούς Ἐλλογ. κ. Στυλιανόν Καραγιαννίδην, ἐκπαιδευτικόν, Ἐντιμ. κ. κ. Στυλιανόν Μουχλίδην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Στυλιανόν Μπερμπέρην, Παραδομέστικον τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, Στυλιανόν Καλαμάρην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Κορνηλίας, καί Στυλιανόν Σαϊδάμ, ἐντεῦθεν.
8μελῆ ὅμιλον φοιτητῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Θεολογικοῦ Σεμιναρίου Γιοένσου Φιλλανδίας.
Τόν Ἐλλογ. κ. Εὐστάθιον Μανόπουλον, Ἀτομικόν Μηχανικόν, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἀνδρέαν Ἀνδρίτσον, Καθηγητήν τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐμορφίας, Ἰατροῦ, ὑποβαλόντας σέβη καί λαβόντας τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν, ἐπί τοῖς γάμοις αὐτῶν, ἐκ Λεβαδείας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Erdoğan Göçbak, ἐκ Nevşehir.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Ἀγγελίδην, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά:
α) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐξοχ. κ. Grzegorz Michalski, Πρέσβεως τῆς Πολωνίας ἐν Ἀγκύρᾳ, πολιτιστικήν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπό τῆς κοιμήσεως τοῦ Adam Mickiewicz, Ποιητοῦ καί Πολιτικοῦ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ ΡΚαθολικῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Παδούης, τήν Παρασκευήν, 25ην Νοεμβρίου,
β) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀνδρέου Ἀνδρίτσου καί Εὐμορφίας Καρανικόλα, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τό Σάββατον, 26ην τ. μ., καί
γ) τούς γάμους τοῦ ζεύγους Ἀθανασίου Μαμάση καί Ζωῆς Τουράτσογλου, τελεσθέντας ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, τήν Κυριακήν, 27ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκδήλωσιν «ἐπί τῇ εἰσόδῳ εἰς τήν περίοδον τῶν Χριστουγέννων», τό Σάββατον, 26ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά:
α) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου πολιτιστικήν ἐκδήλωσιν τοῦ Παμμικρασιατικοῦ Συλλόγου Δράμας «Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ, τό Σάββατον, 26ην τ. μ., καί
β) τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως ἱστιοφόρων «The Blue Water Alliance», ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ «The Conrad», τήν Παρασκευήν, 25ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, τήν Τρίτην, 22αν Νοεμβρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει 80 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐκδόσεως τῆς ἐνταῦθα Ἐφημερίδος «Ἀπογευματινή», ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Μορφωτικοῦ καί Καλλιτεχνικοῦ Συνδέσμου Φερίκιοϊ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Δημήτριον Φραγκόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους, ἐντεῦθεν, μετά τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Βασίλειον Μουχτάρην, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Ἀντώνιον Καρποῦζον, ἐκδότην, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Κυριακῆς Τρακάδα, συγγραφέως-δημοσιογράφου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Alex Karakulakyan, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Yudum, ἐκ Προκοπίου (Ürgüp) Καππαδοκίας.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν τελετήν ὀνοματοδοσίας τοῦ πλοίου «Oceania Cruises», ἐν τῇ προκυμαίᾳ Γαλατᾶ, τήν Τρίτην, 22αν Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἐκθέσεως πινάκων ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ Picasso ἐν τῇ Πόλει», ἐν τῷ ἐν Emirgan Μουσείῳ «Sakıp Sabancı», τήν Τετάρτην, 23ην ἰδίου.

*  *  *

Tό ἑσπέρας τῆς 21ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ Αἰθούσῃ Χειρογράφων τῆς Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης δοθεῖσαν διάλεξιν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ἐπί τοῦ θέματος «Ρωμηοί καί Ἄραβες σέ σχέση μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο». Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου πρός τιμήν τοῦ διακεκριμένου ὁμιλητοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον-Σπυρίδωνα Μάμαλον, Ἀκόλουθον Τύπου παρά τῇ ἐν Βουκουρεστίῳ Πρεσβείᾳ τῆς Ἑλλάδος, μετά τοῦ αὐταδέλφου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου-Παναγιώτου, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐκ Κερκύρας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Güney, φοιτητήν, ἐν Ἀμερικῇ.
Τήν Εὐγεν. κ. Κυριακήν Γρακασᾶ, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου καί Πανιερ. Μητροπολίτου Σασίμων κ. Γενναδίου, κατά τήν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκταρίου, κατά τήν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλοχίου.
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας καί Ναούσης κ. Παντελεήμονος, κατά τήν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Σεβ. Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἀπέστειλε θερμόν συγχαρητήριον μήνυμα πρός τήν νέαν Καγκελάριον τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας Ἐξοχωτάτην κ. Angela Merkel ἐπί τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων αὐτῆς.

Τήν Τετάρτην, 23ην Νοεμβρίου, ὁμάς 20 πολιτικῶν ἐκ Σουηδίας ἐπεσκέφθη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐξεναγήθη εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν καί τήν Πατριαρχικήν Βιβλιοθήκην ὑπό μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μεθόδιον Σαμαριτάκην, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Ἡρακλείου, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης.
Τόν Ἐλλογ. κ. Ἠλίαν Ναούμ, Δικηγόρον, ἐκ Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχου κ. Βενιαμίν, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐλλογιμ. κ. Λυδίας Ἰωαννίδου Μουζάκα, Γυναικολόγου-Μαστολόγου, Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Μαστολογίας, διάλεξιν ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ καρκίνος τοῦ μαστοῦ», ἐν τῷ Ζαππείῳ Λυκείῳ, τό Σάββατον, 19ην Νοεμβρίου.


*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος , ἐδέχθη:
Τόν Πανιερ. Μητροπολίτην Σασίμων κ. Γεννάδιον, ἐξαιτησάμενον καί δεχθέντα τάς εὐχάς Αὐτοῦ, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πέργης κ. Εὐαγγέλου, κατά τήν παρουσίασιν τοῦ διτόμου ἔργου τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἀκύλα Μήλλα, Ἰατροῦ, «ΚΠολις, ἡ Ὀρθοδοξία ἐντός τῶν τειχῶν», ἐν τῷ ἐν Ἀθήναις Ζαππείῳ Μεγάρῳ, τήν Τετάρτην, 16ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀθηναγόρου, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Hans Timbremont, Γενικοῦ Προξένου τοῦ Βελγίου ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐν ταῖς αἰθούσαις τοῦ Προξενικοῦ Μεγάρου, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς «Ἡμέρας τοῦ Βασιλέως» τῆς χώρας ταύτης, τήν Τρίτην, 15ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Ἀναγνωστοπούλου, Διευθυντοῦ τοῦ Γραφείου Τύπου τῶν Πατριαρχείων, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῶν Σωματείων τῶν Lions ἐκδήλωσιν, ὑπέρ τῆς «Παγκοσμίου ἡμέρας τῆς ἀνεκτικότητος», ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Γερμανικῷ Πολιτιστικῷ Κέντρῳ «Teutonia», τήν Τετάρτην, 16ην τ. μ..
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά:
α) τά ἐγκαίνια τῆς διοργανωθείσης ὑπό τῆς Τραπέζης «Garanti» ἐκθέσως πινάκων ἐπί τοῦ θέματος «Ὁ θάνατος ἐν τῇ Πόλει (İstanbul'da Ölüm)», ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ τῆς ὡς ἄνω Τραπέζης, τήν Τρίτην, 15ην τ. μ., καί
β) τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Γενικοῦ Προξενείου τοῦ Ἰσραήλ μουσικήν ἐκδήλωσιν, ἐν τῷ ἐν Σταυροδρομίῳ Ἰταλικῷ Πολιτιστικῷ Ἰνστιτούτῳ, τήν Τετάρτην, 16ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Μάρτυρος Μηνᾶ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν τῆς Ἑορτῆς, τήν Παρασκευήν, 11ην Νοεμβρίου.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀνδρέας.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί πιστοί ἐντεῦθεν ὡς καί ὅμιλος ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Τιμοθέου Τσότρα, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κασσανδρείας. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, ὁ Ἐλλογ. κ. Ἰωάννης Καλαμάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ.

Τό Σάββατον, 12ην ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη μετά τῶν προσηκουσῶν τιμῶν τόν Ἐξοχ. κ. René van der Linden, Πρόεδρον τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Gemma καί συνεργατῶν αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ ἀπό τοῦ Παραθρονίου, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 12ης Νοεμβρίου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 13ης ἰδίου, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀρχιεπισκόπου ΚΠόλεως.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Θείας Μεταμορφώσεως Σισλῆ καί ἀνέγνω Τρισάγιον ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Τυάνων κυροῦ Φιλίππου, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου, ἐν συνεχείᾳ δέ ἐπεσκέφθη κατ᾿ οἶκον τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, καί ηὐχήθη αὐτῷ ἑορτίως.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Πετρίδου, ἰατροῦ, Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Πριγκηποννήσων κ. Ἰάκωβον, Ἐκπρόσωπον τοῦ ἐν τῇ πόλει ἡμῶν Σιναϊτικοῦ Μετοχίου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Μηνᾶ Παπαγεωργίου, ὑποβαλόντος σέβη καί ἐξαιτησαμένου τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἰχθύν, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Μετοχίου, ἐπί τῇ Ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, πολιούχου Σινᾶ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἄγγελον Velkov, Ἱερατικῶς Προϊστάμενον τῆς ἐνταῦθα Βουλγαρικῆς Παροικίας.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Κωνσταντῖνον Μπέην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης-Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Ἰωάννην Παπαγεωργίου, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως.
Τόν Ἱερολ. Διάκονον κ. Βησσαρίωνα Κομζιᾶν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Εὐλαβ. Διάκονον κ. Μηνᾶν Μοσχάλην, ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πριγκηποννήσων, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. κ. Ἀγγελικῆς καί τῶν τέκνων αὐτῶν, ἐξαιτησαμένους τήν Πατριαρχικήν εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
7μελῆ ἀντιπροσωπείαν ἀποφοίτων τῆς Διπλωματικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Εὐστρατίου Δούκα, Πρέσβεως, συνοδευομένους ὑπό 7μελοῦς ὁμίλου νέων Διπλωματῶν ἐντεῦθεν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐξοχ. κ. Deniz Uzmen, Πρέσβεως-Διευθυντοῦ τῆς ἀντιστοίχου Ἀκαδημίας τῆς Τουρκίας.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Νικολόπουλον, Βουλευτήν Νέας Δημοκρατίας Νομοῦ Ἀχαΐας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀναστασίας, ἐκ Πατρῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Πολυζώην Δημάκην, Ἀξιωματικόν παρά τῷ ἐνταῦθα κλιμακίῳ τοῦ ΝΑΤΟ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Χαρούλας.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Σταῦρον Γιολτζόγλου, Καθηγητήν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Πόλεως.
50μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐξ Ἡρακλείου Κρήτης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Γεωργιάδου, Προέδρου τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Χάρακα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Fehmi Gerçekler καί τήν Εὐγεν. κ. Leyla Kerimol, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Γεώργιον Παπαδόπουλον, ἐπιχειρηματίαν, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Mehmet Güney, φοιτητήν, ἐν Ἀμερικῇ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Νικόλαον Στυλιανοῦ, Πολιτικόν Μηχανικόν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Εὐφροσύνης, ἐκ Κύπρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Δημήτριον Ἀπίστολαν, Πλοίαρχον, ἐξ Ἀθηνῶν.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μοσχονησίων κ. Ἀποστόλου, κατά τά ἐγκαίνια τῶν νέων γραφείων τοῦ Κόμματος «ΑΚ»  (Δικαιοσύνης καί Ἀναπτύξεως) τῆς Ὑποδιοικήσεως τῶν Νήσων, παρουσίᾳ τῶν Ἐντιμ. κ. κ. Mehmet Müezzinoğlu, Προέδρου τοῦ ὡς ἄνω Κόμματος ἐν τῷ Νομῷ τῆς Πόλεως, καί Kadir Topbaş, Δημάρχου Μεγαλοπόλεως, ἐν Πριγκήπῳ, τό Σάββατον, 12ην Νοεμβρίου.
Ὑπό τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, κατά τά ἐγκαίνια τοῦ ἐν Kandilli Ἐκπαιδευτικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Κέντρου «Sakıp Sabancı», παρουσίᾳ τῶν Ἐξοχ. κ. κ. Hüseyin Çelik, Ὑπουργοῦ Παιδείας τῆς Τουρκίας, καί Muammer Güler, Νομάρχου τῆς Πόλεως, αὐθημερόν.
Ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Δρος Ἀποστόλου Πορίδου, Ἀρχιτέκτονος, κατά τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Sefer Güvenç, Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος Ἀνταλλαξίμων Λωζάννης («Lozan Mübadilleri Vakfı»), διάλεξιν μέ θέμα: «Ἡ ὀγδοηκονταετής νοσταλγία: Αἱ συναντήσεις τῶν ἀνταλλαξίμων Τούρκων καί Ἑλλήνων (80 Yıllık Özlem: Türk-Yunan Mübadil Buluşmaları)», ἐν τῷ ἐν Γαλατᾷ Μουσείῳ τῆς Τραπέζης «Garanti», τήν Παρασκευήν, 11ην ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τυρολόης καί Σερεντίου κ. Παντελεήμονα, Ἡγούμενον τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἱερᾶς Μονῆς Βλατάδων καί Ὁμότιμον Καθηγητήν Πανεπιστημίου.
Τούς Πανιερ. Μητροπολίτας Κιτίου κ. Χρυσόστομον καί Μόρφου κ. Νεόφυτον καί Θεοφιλ. Ἐπισκόπους Τριμυθοῦντος κ. Βασίλειον καί Κύκκου κ. Νικηφόρον, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, ἐλθόντας ἐνταῦθα πρός συνεργασίαν μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος καί μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐπί τοῦ ἀπασχολοῦντος τήν ἐν Κύπρῳ Ἐκκλησίαν ζητήματος.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον κ. Malkhaz Songulashvili, Προεδρεύοντα τῆς ἐν Γεωργίᾳ  Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῶν Βαπτιστῶν.
Τόν Ἐξοχ. κ. Zoran Popovic, Πρέσβυν τῆς Σερβίας καί τοῦ Μαυροβουνίου ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐπί τῇ ὁριστικῇ ἐπιστροφῇ αὐτοῦ εἰς Βελιγράδιον. 
Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Ἄγγελον Δούρλαρην καί Ἄγγελον Δεληβάσογλου καί τάς Ἐλλογ. κυρίας Βικτωρίαν Λαιμοπούλου καί Βικτωρίαν Δράκου,  ἐκπαιδευτικούς, ἐντεῦθεν, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τήν ἁγίαν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
10μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Συλλόγου Πολιτικῶν Μηχανικῶν Ἑλλάδος, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Δημητρίου Παπαγιαννίδου καί τοῦ Γεν. Γραμματέως Ἐντιμ. κ. Βασιλείου Οἰκονομοπούλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἑταιρείας Λειτουργίας τοῦ Ἀττικοῦ Μετρό.
Τούς Ἐντιμ. κυρίους Κωνσταντῖνον Νουρόζογλου καί Εὐάγγελον Κίτσον, φοιτητάς τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Βελλᾶ.

*  *  *

Τήν Τετάρτην, 9ην Νοεμβρίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, μετέβη εἰς τό Ξενοδοχεῖον «Swissôtel-The Bosphorus» καί κατέκλεισε διά καταλλήλου ὁμιλίας τάς ἐργασίας τοῦ συγκληθέντος κατ'αὐτάς Διεθνοῦς Διαθρησκειακοῦ Συνεδρίου «Εἰρήνη καί Ἀνεξιθρησκεία-Β΄», ὑπογράψας ὁμοῦ μετά τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τοῦ Μουσουλμανισμοῦ τήν Διακήρυξιν τοῦ Συνεδρίου.
Τό ἑσπέρας, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, παρέθεσεν ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου τῶν Πατριαρχείων δεξίωσιν πρός τιμήν τῶν συνέδρων, εἰς ἥν προσκληθέντες, παρέστησαν ἐπίσης πλεῖστοι ἐκπρόσωποι ἐκ τοῦ θρησκευτικοῦ, πολιτικοῦ, διπλωματικοῦ κόσμου καί τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, καθ᾿ ἥν δεξίωσιν ὡμίλησεν ὡσαύτως ἡ Α. Θ. Παναγιότης. 

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Τρῳάδος κ. Σάββαν, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, ἐπί κεφαλῆς 23μελοῦς ὁμίλου νέων ἐξ αὐτῆς.

Ἐξεπροσωπήθη:
Ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, κατά τήν διοργανωθεῖσαν ἐκδήλωσιν, ἐπί τῇ συμπληρώσει 67ετίας ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Τουρκικῆς Δημοκρατίας Mustafa Kemal Atatürk, ἐν τοῖς Ἀνακτόροις «Dolmabahçe», τήν ἑσπέραν τῆς Τετάρτης, 9ης Νοεμβρίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν ἐν αὐτῷ Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 8ην Νοεμβρίου. Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ὑπογραμματεύων τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον πρό τοῦ ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τάφου τῶν ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου, Γαβριήλ, Κωνσταντίου καί Γρηγορίου.
Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν ἐν τῇ Κοινοτικῇ αἰθούσῃ ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Παγίδας, Πρόεδρος τῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, καί ὁ Πατριάρχης, ἐνῶ οἱ μαθηταί τῆς Κοινοτικῆς Σχολῆς, ἐξετέλεσαν ἑόρτιον πρόγραμμα.


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
100μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἐνορίας Ζωοδόχου Πηγῆς Μυκόνου, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εὐλογίου Τσαλαπατάνη καί Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Πέτρου Μαραγκοῦ.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Antoine Artakovsky, Καθηγητήν, ἐξ Οὐκρανίας.
Τήν Γυναικείαν Ὁμάδα Καλαθοσφαιρίσεως Καστορίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Σωτηρίου Βογιατζῆ.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Εὐστράτιον Σαπουντζάκην καί Εὐστράτιον Δολτσινιάδην, ἐπιχειρηματίας, ὑποβαλόντας σέβη καί ἐξαιτησαμένους τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τῇ ὀνοματικῇ αὐτῶν ἑορτῇ, ἐντεῦθεν.
Ἐπί τῷ αὐτῷ σκοπῷ, τόν Ἐντιμ. κ. Μιχαήλ Μπίτσην, Κλητῆρα τῶν Πατριαρχείων.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Γέρων Ἡρακλείας κ. Φώτιος, παρέστη συμπροσευχόμενος ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 6ης Νοεμβρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Συντονιστοῦ Γραμματειῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.


Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
Τόν Ἐντιμολ. κ. Θεόδωρον Π. Ἀγγελόπουλον, Ἄρχοντα Μ. Λογοθέτην τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-μεγαλοεπιχειρηματίαν, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἰωάννας, ἐπί κεφαλῆς πολυμελοῦς ὁμίλου συνεργατῶν αὐτῆς ἐκ τοῦ Ὀργανισμοῦ «Ἀθήνα 2004», ἐπί ὑποβολῇ σεβασμάτων, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας-Καθηγητήν, ἐντεῦθεν.
53μελῆ ὅμιλον Ἀστυνομικῶν, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Παντελεήμονος Χράπα, Προέδρου τῆς Τοπικῆς Διοικήσεως τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ἀστυνομικῶν Σερρῶν.


*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων καί Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Γηροκομείου Βαλουκλῆ, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τρίτην, 1ην ἀ. μ. Νοεμβρίου, καθ'ἥν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι, μεταξύ ἄλλων, καί ὅμιλος Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ Βόλου. Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης ἐπικαίρως, εὐλογήσας τό ἐν τῷ Ἱδρύματι ἐπιτελούμενον ἔργον.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, αὐθημερόν, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη ἐν τῷ Γραφείῳ τῆς Μ. Πρωτοσυγκελλίας τόν ἀγαγόντα τά ὀνομαστήρια αὐτοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, καί ἐπεδαψίλευσεν αὐτῷ τάς σεπτάς εὐχάς καί τά ἑόρτια ἀδελφικά συγχαρητήρια Αὐτοῦ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, μετά α) τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Χρήστου Παγίδα Ἐκκλησιαστικῆς Ἐφοροεπιτροπῆς τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος καί β) τῶν Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Ἀντωνίου Γιουβανοπούλου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Σωσθενίου, καί Ἐντιμ. κ. Ἐλευθερίου Κουζνέτσωφ, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί ταῖς ἐγγιζούσαις πανηγύρεσι τῶν Ἱερῶν αὐτῶν Ναῶν.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Μύρων κ. Χρυσόστομον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Ὑψωμαθείων, μετά τῶν Αἰδεσιμολ. Μ. Οἰκονόμου κ. Μελετίου Σακκουλίδου, Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Στυλιανοῦ Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μηνᾶ τῆς Κοινότητος Ὑψωμαθείων, Εὐλαβ. Διακόνου κ. Κωνσταντίνου Τζανμπεζντῆ, καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ἰωάννου Καλαμάρη Ἐκκλησιαστικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐπί θύραις πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἰκονίου κ. Θεόληπτον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Αὐτοῦ εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Συνάδων κ. Διονύσιον, Ἐπόπτην τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Φωτίου Ζωγραφίδου, Ἱερατικῶς Προϊσταμενεύοντος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Βαλατᾶ, καί Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Μπελαλίδου, Προέδρου τῆς Ἐκκλησιατικῆς αὐτῆς Ἐπιτροπῆς, κομίσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ αὐτῶν Ναοῦ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἐλπιδοφόρον, Ἀρχιγραμματέα τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ὑποβαλόντα σέβη καί ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Ὅμιλον Κληρικῶν καί λαϊκῶν προσκυνητῶν ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου αὐτῆς. 
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Σταῦρον Λιγδᾶν, ἐξ Ἴμβρου, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐλαβ. πρεσβυτέρας κ. Κωνσταντινιᾶς.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Σταῦρον Μπαλογιάννην, Ἄρχοντα Ἀκτουάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Καθηγητήν Πανεπιστημίου, ὡς καί τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Δημήτριον Γάκην, Πρόεδρον καί Διοικητήν ΑΧΕΠΑ, Ἰωάννην Τρασανίδην, Ἀναπληρωτήν Διοικητήν ΑΧΕΠΑ, Γεώργιον Καπρίνην, Καθηγητήν Ψυχιατρικῆς, καί Χαραλάμπην Μαυρίδην, Ψυχίατρον, μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ΑΧΕΠΑ, ἐκ Θεσσαλονίκης.
Τόν Ἐξοχ. κ. Jean-Michel Casa, Πρέσβυν τῆς Γαλλίας ἐν Ἰορδανίᾳ, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Isabella καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Matilde καί Sophie. Τῷ ὡς ἄνω διπλωμάτῃ ἀπεδόθησαν αἱ κατά τό Πατριαρχικόν Πρωτόκολλον τιμαί.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐστάθιον Δαλαμάγκον, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ξακουστῆς, Δημοσιογράφου, καί τῶν θυγατέρων αὐτῶν Ἀθηνᾶς καί Βασιλικῆς, ἐκ Βρυξελλῶν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Elçin Macar, Καθηγητήν, καί τόν Ἐντιμ. κ. M. Ali Gökaçtı, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐντιμ. κ. Εὐάγγελον Κεχριώτην, ἐκ τοῦ διδακτικοῦ προσωπικοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Βοσπόρου.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν, ἐντεῦθεν.

*  *  *