ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ

 

Διά σταυροῦ (†) σημειοῦνται οἱ τιμώμενοι ὡς ἅγιοι.

  Title Date Served Feast Day
Bartholomäus I. Erzbischof von Konstantinopel, dem Neuen Rom, und Ökumenischer Patriarch 1991- 11 Juni
1972-1991
1948-1972
1946-1948
1936-1946
1929-1935
1925-1929
1924-1925
1923-1924
1921-1923
1913-1918
1901-1912
1897-1901
1895-1897
1891-1894
1887-1891
1884-1886
1878-1884
1873-1878
1871-1873