Ekümenik Patrik Bartholomeos’un Papa Francis Hazretleri’nin ziyaretleri münasebetiyle Patrikhane Agios Yeorgios Kilisesi’ndeki Hitapları (29 Kasım 2014)

Episkoposların şahadetleriyle dolu olan bu kutsal mekânda, mukad-des Ortodoks kiliselerinin en kıdemlisi olan makamımızdan, Tanrımıza şükrederek, Mukaddes Şahsınıza ve Saygıdeğer heyetinize hoş geldiniz diyoruz.

Lütfettiğiniz ziyaretinizle, Eski Roma ile Yeni Roma arasında sembolik köprü kuran ve Havari Petrus ile Havari Andreas arasındaki kardeşlik sevgisini taşıyan Sizleri sevgi, şükran ve mutluluk ile ağırla-maktayız.

Kutsal vazifenize başladıktan sonra, selefleriniz Papalar VI. Paul, II. Jean Paul ve XVI. Benedict gibi ilk olarak bizleri ziyaret etmenizi, Roma Kilisesi ile Ortodoks Kiliselerinin kardeşliğinin devamı ve pekiştiğinin bir ispatı olarak görmekteyiz. Dolayısıyla büyük takdir ve memnuniyetle değerlendirdiğimiz buluşmamızı, tarihi bir olay ve mutlu geleceğin emaresi olarak değerlendirmekteyiz.

Bulunduğumuz bu kilise, en büyük kilise pederlerinin ayinleriyle aydınlattıkları Şehrimizin zirve kutsal ibadethanelerinin varisi olarak, bugün cefakâr evrensel kilisemizin manevi merkezini oluşturmaktadır. Azizler Altın Ağızlı İoannis ve Teolog Grigorios gibi seleflerimiz ile Büyük Vasilios ve Azize Efimia gibi Roma Kilisesi tarafından da kabul edilen azizlerin mukaddes rölikleri de burada muhafaza edilmektedir. Bilindiği gibi Aziz Altın Ağızlı İoannis ile Teolog Grigorios‘un rölikleri bundan tam 10 yıl evvel Roma Kilise'nin nazik jesti olarak Ekümenik Patrikhane'ye iade edilmişlerdi.

İlk binyılda inşa edilen yekpare kilisenin mimarlarından olan bu kutsal pederlerin; Efendimiz İsa Mesih'in arzusu ve de Havari Pavlos'un Filipililere mektubunda vurguladığı gibi insanlığın içinde bulunduğu bu zor günlerde elzem olan birliğin tesisi yolunda, rehberimiz olmaları için dua etmekteyiz.

Kutsal ziyaretinizin aramızdaki kardeşlik münasebeti taçlandırma-sını temenni eder Mukaddes Şahsınız ile Saygıdeğer heyetinizi sevgi ile selamlamaktayız.


Latest Photos

(18 photos)
On Sunday, November 30, 2014, the Thronal Feast of the Ecumenical Patriarchate, a concert was offered for the second consecutive year in the ancient Church of Aya Irini by the ecclesiastical music cho...
(12 photos)
Following the Divine Liturgy in honor of the Feast of St. Andrew, Pope Francis and Ecumenical Patriarch Bartholomew signed a Joint Declaration....
(28 photos)
On Sunday, November 30, 2014, the Ecumenical Patriarchate celebrated its Thronal Feast on the occasion of the Feast of St. Andrew, First-Called of the Apostles, at the Patriarchal Church of St. George...

View more photo albums »

 

Latest Video

Divine Liturgy of the Thronal Feast of the Ecumenical Patriarchate November 30, 2014
On Sunday, November 30, 2014, the Ecumenical Patriarchate celebrated its Thronal Feast on the occasion of the Feast of St. Andrew, First-Called of the Apostles, at the Patriarchal Church of St. George.
Doxology Service at the Patriarchal Church (November 29, 2014)
Video of the Doxology Service for Thanksgiving and Peace at the Patriarchal Church with His Holiness Pope Francis and His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew from November 29, 2014.