ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος

Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἀλεξανδρουπόλεως ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Ροδόπης
κ. Ἄνθιμος

09.10.2004

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ροδόπης, κ. Ἄνθιμος (κατά κόσμον Χρῆστος Κουκουρίδης) ἐγεννήθη τό 1962 εἰς τήν Ἀλεξανδρούπολιν. Ἔλαβε τό πτυχίον τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς τῆς Ξάνθης, τῆς Ζαριφείου Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Ἀλεξανδρουπόλεως καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1985 καί Πρεσβύτερος τῷ 1989. Διετέλεσεν ἀπό τοῦ ἔτους 1990 Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, ἧστινος ἐξελέγη Μητροπολίτης κατ' Ὀκτώβριον τοῦ 2004.

Ονομαστική: 3 Σεπτεμβρίου