ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Βεροίας Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμων

Βεροίας Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμων

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Βεροίας, Ναούσης
καὶ Καμπανίας ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Θετταλίας
κ. Παντελεήμων

29.05.1994

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Θετταλίας, κ. Παντελεήμων (κατά κόσμον Ἰωάννης) Καλπακίδης ἐγεννήθη τό 1945 ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ἐχειροτονήθη Διάκονος ἐν Λονδίνῳ τό 1969. Τό 1975 ἔλαβε τό πτυχίον τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀ. Π. Θεσσαλονίκης. Τό 1976 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ἐν Θεσσαλονίκῃ καί μετέβη εἰς Ὀξφόρδην, ὅπου παρηκολούθησε περαιτέρω θεολογικάς σπουδάς. Τό 1978, ἐπανῆλθε εἰς Θεσσαλονίκην καί ὑπηρέτησεν εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης ὡς Πρωτοσύγκελλος καί Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου ἐπί 16ετίαν. Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας ἐξελέγη τό 1994.

Ονομαστική: 27 Ἰουλίου