ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Διδυμοτείχου Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ. Δαμασκηνός

Διδυμοτείχου Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου κ. Δαμασκηνός

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Διδυμοτείχου Ὀρεστιάδος
καί Σουφλίου ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος πάσης Ροδόπης
κ. Δαμασκηνός

27.01.1995

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καί Σουφλίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ροδόπης, κ. Δαμασκηνός (κατά κόσμον Μηνᾶς Καρπαθάκης) ἐγεννήθη εἰς Ἀθήνας τῷ 1959. Μετά τήν ἀποφοίτησίν του ἐκ τῆς Προτύπου Εὐαγγελικῆς Σχολῆς Ν. Σμύρνης ἐσπούδασε Νομικά καί Θεολογίαν εἰς τό Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν, ἐξασκήσας τήν δικηγορίαν μεταξύ τῶν ἐτῶν 1982-1985. Τῷ 1985 ἐκάρη Μοναχός εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἀσωμάτων Πετράκη καί ἐχειροτονήθη Διάκονος. Τῷ 1987 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί ὑπηρέτησεν ἀρχικῶς μέν ὡς Ἐφημέριος, ἐν συνεχείᾳ δέ ὡς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ζωοδόχου Πηγῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας. Διετέλεσε Γραμματεύς (1985-1990) καί εἶτα Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1990-1998). Τῷ 1995 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Διαυλείας, ὡς Βοηθός παρά τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Ἀθηνῶν, καί τῷ 2009 Μητροπολίτης Διδυμοτείχου καί Ὀρεστιάδος. Ἐπεμελήθη τῆς ἐκδόσεως τῶν Συνοδικῶν Ἐγκυκλίων 1956-2000.

Ονομαστική: 4 Δεκεμβρίου