ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας

Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς
καί Κονίτσης ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Βορείου Ἡπείρου
κ. Ἀνδρέας

28.01.1995

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Βορείου Ἡπείρου κ. Ἀνδρέας (Τρεμπέλας), ἐγεννήθη τό 1939 εἰς Πάτρας. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς του Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1968, Πρεσβύτερος δέ τό 1969. Ἀπό τοῦ ἔτους 1967 μέχρι τῆς ἐκλογῆς του ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ (1967-1968 λαϊκός, 1968-1969 Διάκονος καί 1969-1995 Ἀρχιμανδρίτης - τακτικός Ἱεροκῆρυξ) ἐν τῇ ἱερᾷ Μητροπόλει Δρυϊνουπόλεως. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης ἐξελέγη τό 1995.

Ονομαστική: 30 Νοεμβρίου