ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος

Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἐλευθερουπόλεως ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Παγγαίου
κ. Χρυσόστομος

28.04.2004

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παγγαίου, κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Ἰωάννης Ἀβαγιανός) ἐγεννήθη εἰς Μεσαγρόν Λέσβου τό 1947. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1973 καί Πρεσβύτερος τό 1977. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ εἰς τάς Ἱ. Μητροπόλεις Φλωρίνης, Μυτιλήνης καί τέλος εἰς τήν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν, ἔνθα ἀπεσπάσθη εἰς τήν Ριζάρειον Ἐκκλ. Σχολήν ὡς Ἐφημέριος, Πνευματικός, Διευθυντής τοῦ Οἰκοτροφείου καί Καθηγητής. Ἐπίσης δέ εἰργάσθη καί ὡς Κωδικογράφος τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἠσχολήθη ἐπισταμένως καί μέ τήν συγγραφήν, δημοσιεύσας πλεῖστας μελέτας, ἰδίως περί τόν βίον καί τά ἔργα τοῦ Ἱ. Χρυσοστόμου, δύο συλλογάς γραπτῶν κηρυγμάτων, καθώς καί μεταφράσεις θρησκευτικῶν ἄρθρων ἐκ ξενογλώσσων ἐγκρίτων ἐπιστημονικῶν-θεολογικῶν περιοδικῶν καί λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐντύπων. Μητροπολίτης Ἐλευθερουπόλεως ἐξελέγη τό ἔτος 2004.

Ονομαστική: 13 Νοεμβρίου