ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος

Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου κ. Δημήτριος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Γουμενίσσης Ἀξιουπόλεως
καί Πολυκάστρου ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Δυτικῆς Μακεδονίας
κ. Δημήτριος

14.10.2009

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δυτικῆς Μακεδονίας, κ. Δημήτριος (Μπεκιάρης) ἐγεννήθη τό 1948 ἐν Λουτρακίῳ Κορινθίας. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, διετέλεσε καθηγητής Μέσης καί Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1975 καί Πρεσβύτερος τό 1976 ἐν Καβάλᾳ. Διηκόνησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Φιλίππων καί Λαρίσης καί ὡς Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀσωμάτων-Πετράκη, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί Διευθυντής Νεότητος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς καί πρῶτος διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τό 1989 ἐξελέγη Μητροπολίτης Λαρίσης, ἀκυρωθέντων τῆς ἐκλογῆς καί τοῦ Π.Δ. ἀναγνωρίσεως ὑπό τοῦ ΣτΕ, τό 1991 ἐτοποθετήθη διά πράξεως τῆς Ἱ.Σ.Ἱ. εἰς τήν νεοσύστατον προσωποπαγῆ Μητρόπολιν Γουμενίσσης. Ἐπεσκέφθη ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας (1993). Τήν 5.5.1999 ὑπεδέξατο ἐν τῇ Ἱ. Μητροπόλει τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον. Ἰδιαιτέραν καταβάλλει φροντίδα διά τήν ἀναστήλωσιν καί συντήρησιν τῶν μεταβυζαντινῶν μνημείων (ἀποκατάστασις Ἱ.Μ. Παναγίας, ἔνταξις ἀναστηλώσεως Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ κ.ἄ.) καί τήν ἀνέγερσιν νέων Ναῶν (Νοσοκομειακός Ναός Ἁγίου Σάββα, Ναοί «Ἄξιόν Ἐστιν» Ἀξιουπόλεως καί Ἁγίας Τριάδος Πολυκάστρου), εἶναι δέ κτίτωρ τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης Γρίβας. Ἐκ τοῦ συγγραφικοῦ του ἔργου σημαντικώτερον θεωρεῖται τό βιβλίον «Ἡ ζωή ἐκ τάφων» μέ 25 ἐπανειλημμένας ἐκδόσεις (μεταφρασθέν καί κυκλοφορηθέν εἰς Ρουμανίαν, Γερμανίαν καί Σερβίαν).

Ονομαστική: 26 Ὀκτωβρίου