ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

ὁ Ὀλύμπου κ. Ἂνθιμος ἐν Ἀμερικῇ

ὁ Ὀλύμπου κ. Ἂνθιμος ἐν Ἀμερικῇ

17.04.1977

[Biography is not currently available]