ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

ὁ Ξάνθου κ. Δημήτριος

ὁ Ξάνθου κ. Δημήτριος

23.06.1998

[Biography is not currently available]