ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Ἱερισσοῦ Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος

Ἱερισσοῦ Ἁγ. Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ἱερισσοῦ Ἁγίου Ὄρους
καὶ Ἀρδαμερίου
κ. Θεόκλητος

07.10.2012

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος (κατά κόσμον Παναγιώτης Ἀθανασόπουλος), ἐγεννήθη τῷ 1955 εἰς Τρίπολιν Ἀρκαδίας. Ἔλαβε τά ἐγκύκλια γράμματα εἰς Τρίπολιν καί ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λαβών τό πτυχίον μέ ἄριστα. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τῷ 1978 καί Πρεσβύτερος τῷ 1980, ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Μαντινείας καί Κυνουρίας κυροῦ Θεοκλήτου Β΄ (Φιλιππαίου). Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκήρυξ καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας. Ἔχει δημοσιεύσει ἀρκετάς ἐποικοδομητικάς μελέτας θεολογικοῦ καί κοινωνικοῦ περιεχομένου εἰς Ἐφημερίδας καί Περιοδικά καί ἔχει συγγράψει καί ἐκδώσει δύο βιβλία. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καὶ Ἀρδαμερίου ἐχειροτονήθη τῇ 7ῃ Ὀκτωβρίου 2012.

Ονομαστική: 26 Φεβρουαρίου