ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

Κλαυδιουπόλεως κ. Μιχαήλ

Κλαυδιουπόλεως κ. Μιχαήλ

Ὁ Θεοφιλέστατος
Ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως
κ. Μιχαὴλ

08.10.1995

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Μιχαὴλ (Storojenko) ἐγεννήθη εἰς Χάρκωφ τῆς Οὐκρανίας τὸ ἔτος 1929. Τὸ 1943 ἀφίχθη εἰς Γαλλίαν. Ἐσπούδασεν εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἁγίου Σεργίου Παρισίων, ἀποφοιτήσας τὸ 1953. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τὸ 1957 καὶ ὑπηρέτησεν ἀπὸ τὸ 1965 ὡς Πρωτοδιάκονος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀλεξάνδρου Νεύσκυ Παρισίων, ἕως τὴν εἰς Πρεσβύτερον του χειροτονίαν, τὴν 25ην Μαΐου 1995, ὑπὸ τοῦ Πανιερωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Εὐκαρπίας κ. Σεργίου. Τὴν 30ην Μαρτίου 1995 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Πατριαρχικῆς Ἐξαρχίας τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ῥωσσικῆς Παραδόσεως, ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Κλαυδιουπόλεως, χειροτονηθεὶς τὴν 8ην Ὀκτωβρίου 1995. Ἐξακολουθεῖ νὰ προσφέρῃ τὰς ὑπηρεσίας αὐτοῦ ὡς Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Σεργίου Παρισίων.

Ταχ. διεύθυνσις : 93, rue de Crimée, 75019 Paris, France. Τηλ. +33.237-379.661

Ονομαστική: 8 Νοεμβρίου (παλαιὸν ἡμερολόγιον)