ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Λαγκαδᾶ Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. Ἰωάννης.

Λαγκαδᾶ Λητῆς καὶ Ρεντίνης κ. Ἰωάννης.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Λαγκαδᾶ, Λητῆς
καί Ρεντίνης ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας
κ. Ἰωάννης

16.05.2010

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κεντρικῆς Μακεδονίας, κ. Ἰωάννης (Τασσιᾶς) ἐγεννήθη ἐν Θεσσαλονίκῃ τό ἔτος 1958. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Παιδαγωγικήν Ἀκαδημίαν καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ­- σαλονίκης, ἐξ ἧς ἀνηγορεύθη Διδάκτωρ τῆς ἱερᾶς ἐπιστήμης. Τό ἔτος 1982 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τό ἑπόμενον ἔτος Πρεσβύτερος ὑπηρετήσας ὡς Ἐφημέριος καί Προϊστάμενος διαφόρων Ἱ. Ναῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἀπό δέ τοῦ ἔτους 1994 ὡς Πρωτοσύγκελλος αὐτῆς. Διετέλεσεν ὡσαύτως Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Θεοδώρας. Συμμετέσχε εἰς διάφορα Θεολογικά Συνέδρια καί Ἐκκλησιαστικάς ἀποστολάς, ἀσχοληθείς καί μετά τῆς συγγραφῆς θεολογικῶν καί λοιπῶν ἐπιστημονικῶν μελετῶν. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης τυγχάνει Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Ἀκαδημίας Ἁγ. Κυρίλλου καί Μεθοδίου Οὔζγκοροντ. Τήν 10ην Μαΐου 2010 ἐξελέγη Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ.

Ονομαστική: 7 Ἰανουαρίου