Ἀρχεῖον εἰδήσεων παρελθόντων μηνῶν

Μάϊος 2014

Ἡ  Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Hilton» διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Μονίμου Ἀντιπροσωπείας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως συζήτησιν στρογγύλης τραπέζης, τῇ συμμετοχῇ Πρέσβεων  Χωρῶν αὐτῆς καί ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα μειονοτήτων.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Πανεπιστημίου «Bilgi» συνδιοργανωθεῖσαν ὑπ̉ αὐτοῦ καί τῆς Νορβηγικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἑλσιγκίου ἐπί τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἡμερίδα, ἐπί τοῦ θέματος τῆς νομικῆς προσωπικότητος τῶν ἐν Τουρκίᾳ Θρησκευτικῶν Κοινοτήτων, τήν Παρασκευήν, 30ήνἰδίου.    

Ἀναχώρησις τοῦ Πατριάρχου εἰς Ἀλβανίαν.

Τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 31ης Mαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Ἱεραρχῶν Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου, Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρου, τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, τοῦ Ἱερολ. Πατριαρχικοῦ Διακόνου κ. Γρηγορίου Φραγκάκη καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Πέτρου Μπαζγκάρλο, Γραμματέως τῶν Πατριαρχείων, ἀνεχώρησεν εἰς Τίρανα, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου, ἔνθα θά προεξάρχῃ τῆς τελετῆς τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱ. Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τῇ συμμετοχῇ καί ἄλλων Μακ. Προκαθημένων  καί ἐκπροσώπων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καί θά συναντηθῇ μετά τῶν Ἐξοχ. κ. Προέδρου καί κ. Πρωθυπουργοῦ καί ἄλλων παραγόντων τῆς Χώρας.
Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Παναγιωτάτου, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὅστις προέπεμψεν Αὐτόν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀθανασίου Ἀστρακᾶ, Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας,  2ας Ἰουνίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ Ἀποδόσει τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα, ἐχοροστάτησεν, ὡς κατ᾿ ἔτος,  ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Γεωργίου Ποτηρᾶ-Ἀντιφωνητοῦ Φαναρίου, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Τετάρτην, 28ην Μαϊου.
Ἐκκλησιάσθησαν πιστοί ἐντεῦθεν, ἐνῷ ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῷ αὐλείῳ χώρῳ τοῦ Ναοῦ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, καί ὁ Πατριάρχης.
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τήν Θ´ Ὥραν καί τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, αὐθημερόν τό ἀπόγευμα.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν παρουσίασιν τῶν βιβλίων τοῦ Ἐλλογ. κ. Ἄρη Τσόκωνα καί τῆς Εὐγεν. αὐταδέλφης αὐτοῦ κ. Ἠοῦς, ὑπό τόν τίτλον «Ἀνθολογία Νεολληνικῆς Λογοτεχνίας» καί «Δάφνις καί Χλόη», τήν Πέμπτην, 22αν Μαϊου.
Τήν ἐν τῷ  ἐν Κουσκουντζουκίῳ ἑστιατορίῳ Sahilhane διοργανωθεῖσαν συνεδρίαν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Πλατφόρμας Διαπολιτισμικοῦ Διαλόγου KADİP, τήν Τρίτην, 27ην ἰδίου.

*  *  *

Ὁ Πατριάρχης εἰς Ἱεροσόλυμα

Ὡς προανηγγέλθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, μετά τῆς συνοδείας Αὐτοῦ, ἀφίχθη τήν Παρασκευήν, 23ην τ.μ. Μαΐου, εἰς Τέλ Ἀβίβ, δι̉ ἰδιωτικῆς πτήσεως, εὐγενῶς προσφερθείσης ὑπό τῆς «Aegean Airlines». Εἰς τό ἀεροδρόμιον «Ben Gurion» ὑπηντήθη ὑπό τῆς Α. Θ. Μ. τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου Γ´, περιστοιχιζομένου ὑπό Ἀρχιερέων καί Κληρικῶν τοῦ Πατριαρχείου, τῶν Ἐξοχ. κ. Uzi Landau, Ὑπουργοῦ Τουρισμοῦ τοῦ Ἰσραήλ, κ. Σπυρίδωνος Λαμπρίδου, Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος ἐν Τέλ Ἀβίβ, Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, Γεν. Προξένου αὐτῆς ἐν Ἱεροσολύμοις,  Ἐξοχ. Mustafa Sarnıç, Πρέσβεως τῆς Τουρκίας, τοῦ Σοφολ. κ. David Rosen,  Διευθυντοῦ Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Παγκοσμίου Ἑβραϊκοῦ Συμβουλίου, καί ἄλλων ἐπισήμων.  Ἀκολούθως μετέβη ὁδικῶς εἰς Ἱεροσόλυμα καί κατέλυσεν εἰς τό ξενοδοχεῖον «David Citadel».

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ μετέβησαν πεζῆ ἐκ τῆς Πύλης τῆς Γιάφας εἰς τήν ἕδραν τοῦ Πατριαρχείου ἔνθα ἀνέμενεν Αὐτόν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων καί Ἱεράρχαι τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας οἵτινες ὁμοῦ μετέβησαν ἐν πομπῇ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Οἱ δύο Πατριάρχαι ἅμα τῇ εἰσόδῳ εἰς τόν Ναόν προσεκύνησαν  εἰς τό σημεῖον τῆς Ἀποκαθηλώσεως, ἀκολούθως εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί ὁ Παναγιώτατος προέστη τῆς ἐπί τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ ψαλείσης Δοξολογίας, εἰς ἥν παρέστησαν πλεῖστοι Κληρικοί, μοναχοί καί μοναχαί, ἱκανός ἀριθμός προσκυνητῶν καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἱεροσολύμοις. Μετά τάς μεταξύ τῶν  δύο Προκαθημένων ἀνταλλαγείσας  προσφωνήσεις, ὁ Παναγιώτατος προσεκύνησεν εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί εἰς παραπλήσια παρεκκλήσια καί ἐξεναγήθη εἰς αὐτά ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου.

Μετά ταῦτα, μετέβησαν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου ἔνθα ἐδόθη δεξίωσις πρός τιμήν Του καί ἀπήντησεν εἰς τήν ἐγκάρδιον προσφώνησιν τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ὅστις Τόν καλωσώρισε καί αὗθις εἰς τήν Ἁγίαν Πόλιν διά θερμῶν καί φιλοφρόνων ἀδελφικῶν λόγων.

Τό ἑσπέρας παρεκάθησε μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ εἰς  δεῖπνον ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «American Colony».

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 24ης τ. μ., ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ μετέβησαν εἰς Βηθλεέμ ἔνθα εἰς τόν ἔμπροσθεν τῆς μεγαλοπρεποῦς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου προαύλιον χῶρον ἔτυχον θερμῆς ὑποδοχῆς ὑπό τοῦ Πανιερ. Ἀρχιεπισκόπου Ἰορδάνου κ. Θεοφυλάκτου, Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Βηθλεέμ, ὅστις καλωσώρισε διά βραχέων λόγων τόν Πατριάρχην. Τήν Α. Θ. Παναγιότητα ὑπεδέχθησαν ἐπίσης ὁ ἱερός κλήρος τῆς  περιοχῆς, μοναχοί καί μοναχαί καί πλῆθος πιστῶν, ὁ Ἐξοχ. κ. Ziad Al Bandak, ἐκ μέρους τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Vera Baboun, Δήμαρχος Βηθλεέμ, ὁ Ἐντιμ. κ. Abdel Fatah Hamayel, Νομάρχης, καί ἄλλοι ἐπίσημοι. Μετά τήν προσκύνησιν εἰς τό Σπήλαιον τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου καί τήν ἐν αὐτῷ ἀνάγνωσιν σχετικοῦ εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος προέστη Δοξολογίας, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἐξεφώνησεν ὁμιλίαν ἑλληνιστί καί ἀγγλιστί πρός τό πολυπληθές ἐκκλησίασμα.  

Ἐν συνεχείᾳ ἐδόθη δεξίωσις εἰς αἴθουσαν τοῦ Ναοῦ, καθ᾽ἥν προσεφώνησε τόν Πατριάρχην ἡ Εὐγεν κ. Δήμαρχος καί ἐξετελέσθη μουσικόν πρόγραμμα ὑπό νέων καί νεανίδων τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῆς Βηθλεέμ.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ἐν τῇ κατοικίᾳ τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἱεροσολύμοις, παρατεθέν γεῦμα, καθ᾽ὅ ἀντηλλάγησαν προπόσεις μεταξύ Αὐτοῦ καί τοῦ ἀμφιτρύονος.

Τό ἑσπέρας, εἰς παρατεθέν δεῖπνον ὁ Παναγιώτατος ἔσχε τήν εὐκαιρίαν ἵνα ἐπικοινωνήσῃ ἐκ τοῦ σύνεγγυς μετά τῶν ἐξ Ἀμερικῆς ἐλθόντων πιστῶν τέκνων τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου τοῦ Θρόνου κ. Ἀλεξάνδρου Καρλούτσου καί τοῦ Ἐντιμολ. κ. Ἀντωνίου Λυμπεράκη, Ἄρχοντος Ἀκτουαρίου, Προέδρου τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τῶν ἐν Ἀμερικῇ Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Τήν Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, 25ην Μαΐου, ἐτελέσθη ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, καθ᾿ ἥν συνελειτούργησαν ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, καί ἡ Α. Θ.  Μακαριότης, ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ´.

Μετ᾽αὐτῶν συνελειτούργησαν οἱ  ἀποτελοῦντες τήν συνοδείαν τοῦ Παναγιωτάτου Ἀρχιερεῖς καί ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων οἱ Σεβ. καί Πανιερ. Ἱεράρχαι Ναζαρέτ κ.  Κυριακός,  Καπιτωλιάδος κ. Ἡσύχιος, Γεράσων κ. Θεοφάνης, Ἀβήλων κ. Δωρόθεος, Ἰόππης κ. Δαμασκηνός, Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος, Θαβωρίου κ. Μεθόδιος, Σεβαστείας κ. Θεοδόσιος, Λύδδης κ. Δημήτριος, Ἀνθηδῶνος κ. Νεκτάριος καί Πέλλης κ. Φιλούμενος.  

Μετά τήν ἀπόλυσιν τῆς Θείας Λειτουργίας ἡ Α. Θ. Μακαριότης προσεφώνησε τόν Παναγιώτατον Ὅστις ἀντεφώνησε καταλλήλως καί προσέφερεν ἀναμνηστικόν δῶρον εἰς αὐτόν. Μετά τῶν ἐκκλησιασθέντων προσκυνητῶν συμπροσηυχήθη καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Ζαχαριουδάκης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος.

Τήν μεσημβρίαν, ὁ Παναγιώτατος μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ παρεκάθησαν εἰς τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «King David» γεῦμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Σοφολ. Ἀρχιραββίνου κ. David Rosen, Διευθυντοῦ τοῦ Ἀμερικανοεβραϊκοῦ Συμβουλίου διά θρησκευτικά θέματα.

Τό ἑσπέρας, μετέβη εἰς τήν ἐν Ἱεροσολύμοις ἕδραν  τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ, ἔνθα ἐν χαρμοσύνῳ καί συγκινητικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ἐπραγματοποιήθη ἡ πρώτη κατά τό ταξίδιον τοῦτο συνάντησις τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καί τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Μετά τήν κατ᾽ ἰδίαν συνομιλίαν τῶν δύο ἡγετῶν ἐπηκολούθησεν ἡ ὑπογραφή Κοινῆς Δηλώσεως Αὐτῶν πρός τόν κόσμον καί ἀνταλλαγή ἀναμνηστικῶν δώρων.

Ἀκολούθως, μετέβησαν Οὗτοι κεχωρισμένως εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἐν τῷ προαυλίῳ τοῦ ὁποίου συνηντήθησαν καί ἀντήλλαξαν τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν. Ἐν τῇ εἰσόδῳ τοῦ Ναοῦ ὑπεδέχθη Αὐτούς ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεόφιλος Γ´, καί μετά τήν προσκύνησιν τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαθηλώσεως τοῦ Κυρίου, κατηυθύνθησαν εἰς τόν ἔμπροσθεν τοῦ Παναγίου Τάφου χῶρον, ἔνθα ἐπραγματοποιήθη τελετή καθ᾽ἥν ὡμίλησεν ὁ Μακ. Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ἀνεγνώσθησαν ἑλληνιστί καί λατινιστί εὐαγγελικαί περικοπαί τῆς Ἀναστάσεως καί ἐψάλησαν ὕμνοι ὑπό τῆς ὀρθοδόξου καί τῆς ΡΚαθολικῆς χορῳδίας. Εἶτα ὁ Πατριάρχης καί ὁ Πάπας ὡμίλησαν ἀγγλιστί καί ἰταλιστί, ἀντιστοίχως, προσεκύνησαν καί προσηυχήθησαν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί ἐν τῷ τέλει ηὐλόγησαν ὁμοῦ τούς πιστούς. Κατά τήν τελετήν ταύτην παρέστησαν οἱ συνοδοί τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, Ἱεράρχαι τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας, ὁ Πατριάρχης τῶν ἐν Ἱεροσολύμοις Ἀρμενίων κ. Nourhan Manukyan, ὁ Ὁσιολ. κ. Pierbattista Pizzaballa, Κουστωδός τῆς Ἁγίας Γῆς, ἐκπρόσωποι ἄλλων δογμάτων, πλῆθος κληρικῶν καί μοναχῶν, διπλωμάται καί πολυάριθμοι πιστοί.

Πρό τῆς ἀποχωρήσεως ἐκ τοῦ Ναοῦ ὁ Πάπας καί ὁ Πατριάρχης ἀνῆλθον εἰς τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἔνθα προσεκύνησαν.

Τό ἑσπέρας, παρεκάθησαν μετά τῶν συνοδειῶν Αὐτῶν εἰς ἐπίσημον δεῖπνον παρατεθέν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Τήν πρωΐαν τῆς Δευτέρας, 26ης τ.μ., ὁ Παναγιώτατος ἐπεσκέφθη τό Ἰσραηλινόν Μουσεῖον ἔνθα Τόν ὑπεδέχθη ὁ Διευθυντής αὐτοῦ Ἐντιμ. κ.  James Snyter, ὅστις καί ἐξενάγησε τόν Πατριάρχην καί τήν συνοδείαν Του εἰς τούς χώρους τῶν ἐκθεμάτων.

Ἀκολούθως, ἐπεσκέφθη τόν ἀνήκοντα εἰς τόν Ὀργανισμόν «Keren Kayemeth LeIsrael Jewish National Fund»  ὑπαίθριον χῶρον «The Grove of Nations», ἔνθα τόν καλωσώρισε διά προσφωνήσεως ὁ Ἐντιμ. κ. Efi Stenzler, Πρόεδρος αὐτοῦ. Ὁ Παναγιώτατος μετά τήν σύντομον ἀπαντητικήν ὁμιλίαν Του, ἐφύτευσεν ἐλαίαν, εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεώς Του.

Τήν μεσημβρίαν, ἐπεσκέφθη τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Mustafa Sarnıç, Γεν. Πρόξενον τῆς Τουρκίας εἰς Ἱεροσόλυμα, καί παρεκάθησεν εἰς τό ἐν τῇ κατοικίᾳ αὐτοῦ παρατεθέν γεῦμα.

Τό ἀπόγευμα, μετέβη εἰς τήν ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν Ἱ. Μονήν Μικρᾶς Γαλιλαίας, ἔνθα ἐγένετο ἡ τρίτη κατά σειράν συνάντησίς Του μετά τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Φραγκίσκου, Ὅστις ἀνταπέδωκεν τοιουτοτρόπως τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν τῆς προτεραίας εἰς τήν ἕδραν τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ. Ὁ Πατριάρχης ὑπεδέχθη τόν Πάπαν εἰς τήν εἴσοδον τοῦ προαυλίου χώρου τῆς Μονῆς καί ἐβάδισε μετ᾽Αὐτοῦ ἕως τῆς εἰσόδου τῆς ἐκεῖ εὑρισκομένης θερινῆς κατοικίας τοῦ ἑκάστοτε Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἔνθα ἐχαιρέτισεν Αὐτούς ὁ Μακ. Πατριάρχης κ. Θεόφιλος. Ἐκεῖ, ὁ Πάπας καί ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔσχον ἰδιαιτέραν συνάντησιν καί συνομιλίαν, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ἐγένοντο αἱ ἑκατέρωθεν συστάσεις τῶν μελῶν τῶν συνοδειῶν Των καί προσφορά ἀναμνηστικῶν δώρων. Ὁ Παναγιώτατος συνώδευσε τόν Πάπαν ἕως τῆς ἐξόδου τῆς Μονῆς. Οὕτως ἔληξε τό ἱστορικόν τοῦτο  γεγονός εἰς τόν τόπον, ἔνθα πρό πεντήκοντα ἐτῶν ἐπραγματοποιήθη ἡ ἀνάλογος συνάντησις τῶν ἀοιδίμων Πάπα Παύλου Στ´καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου.

Τό ἑσπέρας, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ «Mamilla» παρατεθέν ὑπό τῶν ἐξ Ἀμερικῆς ἐλθόντων Ἀρχόντων Ὀφφικιάλων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου δεῖπνον, εὐχαριστήσας αὐτούς διά τήν πολύτιμον συμβολήν των εἰς τήν διοργάνωσιν τοῦ ἱστορικοῦ τούτου ταξιδίου.

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 27ης Μαΐου, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη μετά τῶν συνοδῶν Αὐτοῦ, τό Μουσεῖον «Yad Vashem», ἀφιερωμένον εἰς τήν μνήμην τῶν θυμάτων τῶν ναζί διά τῆς ἐκθέσεως ἐν αὐτῷ προσωπικῶν των ἀντικειμένων, φωτογραφιῶν, ἠχητικῶν καί τηλεοπτικῶν ντοκουμέντων κ. ἄ., ἐν τῷ ὁποίῳ ἐξεναγήθη, κατέθεσε δάφνινον στέφανον καί ἤναψε φλόγα κατά τήν διάρκειαν τελετῆς εἰς τό μνημεῖον τοῦ Ὁλοκαυτώματος, ὡμίλησε πρός τούς παρευρισκομένους καί ὑπέγραψεν εἰς τό βιβλίον ἐπισκεπτῶν.

  Ἐν συνεχείᾳ, μετέβη εἰς τό Προεδρικόν Μέγαρον, ἐν τῇ εἰσόδω τοῦ ὁποίου Τόν ὑπεδέχθη ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ, Ἐξοχ. κ. Simon Peres, ὅστις Τόν ἐξενάγησεν εἰς τά «βιβλικά» ἄνθη καί δένδρα τοῦ κήπου τοῦ Μεγάρου καί εἶτα ἔσχε μετ̉ αὐτοῦ συνομιλίαν περί τήν μίαν ὥραν.

Τήν μεσημβρίαν, μεταβάς εἰς Ραμάλλαν, συνηντήθη μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Mahmud Abbas, Προέδρου τῆς Παλαιστιανιακῆς Ἀρχῆς, καί συνεργατῶν αὐτοῦ καί ἐν συνεχείᾳ παρεκάθησεν εἰς ἐπίσημον γεῦμα παρατεθέν ὑπ̉ αὐτοῦ πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τῆς συνοδείας Αὐτοῦ. Κατά τήν συνάντησιν ἀντηλλάγησαν προσφωνήσεις καί δῶρα.

Τό ἀπόγευμα, αἱ ἐπίσημοι ἐπαφαί τοῦ Παναγιωτάτου ἔληξαν μέ τήν μετά τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ Ἰσραήλ, Ἐξοχ. κ. Benjamin Netanyahu,  συνάντησιν εἰς τήν Πρωθυπουργίαν. Εἰς τάς ὡς ἄνω ἐπισήμους συναντήσεις συνεζητήθη μεταξύ ἄλλων καί τό ζήτημα τῶν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ φθινόντων χριστιανικῶν πληθυσμῶν.

Ὁ Πατριάρχης καί οἱ σύν Αὐτῷ ἀνεχώρησαν ἐκ Τέλ Ἀβίβ διά τήν Πόλιν προπεμφθέντες ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, Γενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, ἐκ μέρους τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ἱεροσολύμων, ἀπουσιάζοντος εἰς Ἀμμάν λόγῳ προγραμματισμένης συναντήσεως αὐτοῦ μετά τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς Ἰορδανίας.

*  *  *

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 24ης Μαΐου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς τοῦ Τυφλοῦ, 25ης ἰδίου, καθ̉ ἥν ἐκκλησιάσθησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Σουηδίας κ. Κλεόπας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος, οἱ  ἐφετεινοί τελειόφοιτοι τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐπικούρου Καθηγητοῦ αὐτῆς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Φιλίππου Ζυμάρη,  καί προσκυνηταί ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά:
α)  Τήν δοθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐλλογιμ. κ. Μαρίκας Παντελάρα διάλεξιν μέ τίτλον «Ἡ Θεσσαλονίκη τῶν ποιητῶν-Ἡ Θεσσαλονίκη τῶν ζωγράφων», ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ τῆς Πόλεως, τήν Παρασκευήν, 23ην Μαΐου.
β) Τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς ἐνταῦθα Συροϊακωβιτικῆς Παροικίας πολιτιστικήν ἐκδήλωσιν, ἐν Μακροχωρίῳ, τό Σάββατον, 24ην τρ.μ..
γ) Τό καθιερωμένον ἐτήσιον μνημόσυνον τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν Κωνσταντίνου καί Εὐαγγέλου Ζάππα, ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίας Τριάδος Σταυροδρομίου, τήν Κυριακήν τοῦ Τυφλοῦ, 25ην ἰδίου.
δ) Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Sevan Aker καί Arusyak-Anahit Reisyan, τελεσθέντας ἐν τῷ ἐν Κοντοσκαλίῳ Ἀρμενικῷ Πατριαρχικῷ ναῷ τῆς Θεοτόκου, αὐθημερόν.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:

Τούς ἐφετεινούς τελειοφοίτους τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ἐπικούρου Καθηγητοῦ αὐτῆς Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Φιλίππου Ζυμάρη, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου.

Τούς Σεβ. Μητροπολίτας Ἰταλίας καί Μελίτης κ. Γεννάδιον καί Περγάμου κ. Ἰωάννην, ὡς καί τόν Πανιερ. Ἀρχιεπίσκοπον Τελμησσοῦ κ. Ἰώβ, ἐκ Παρισίων.
Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Νικόλαον Τζωΐτην καί Νικόλαον-Γεώργιον Παπαχρήστου, Δημοσιογράφους, ἐκ Ρώμης.    

*  *  *

Τό ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 19ης Μαΐου, ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν ἐκ τοῦ εἰς Γερμανίαν ταξιδίου Αὐτοῦ, ὑπαντηθείς ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως ὑπό τοῦ Σεβ. Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων ἰσαποστόλων μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ πανηγυρίσαντι ὁμωνύμῳ Ἱερῷ Ναῷ τῆς Μεγαλωνύμου Κοινότητος Σταυροδρομίου κατά τόν τελεσθέντα ἐν αὐτῷ Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς, τήν Τρίτην, 20ήν Μαΐου.
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Ζάμπιας καί Μαλάουϊ κ. Ἰωακείμ, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένος Μητροπολίτης Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Εἰρηναῖος Χατζηευφραιμίδης, ἐκ Φλωρίνης, ἐπικεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν, ἄλλοι Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἡ Ἐλλογιμ. κ. Ἀναστασία Σαλῆ-Παπασαλῆ, Πρύτανις τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου, ὅμιλος προσκυνητῶν ἐκ Γερμανίας καί πιστοί ἐντεῦθεν.  
Μετά τήν ἀπόλυσιν ὡμίλησαν ὁ  Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Περιφερείας Σταυροδρομίου,  καί ὁ Πατριάρχης.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις.

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα.

Τήν Τετάρτην, 21ην Μαΐου, ἑορτήν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, μεγάλων, θεοστέπτων καί ἰσαποστόλων βασιλέων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας ἐν τῷ Π. Πατριαρχῷ Ναῷ καθ̉ ἥν ἐτέλεσε τήν  εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίαν τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπα, μέχρι τοῦδε Κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βοστώνης.
Μετ̉ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος Ζάμπιας καί Μαλάουϊ κ. Ἰωακείμ, Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας καί Ἰόππης κ. Δαμασκηνός.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ  Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός καί Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Συνάδων κ. Διονύσιος καί Μωκησσοῦ κ. Δημήτριος, Κληρικοί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός  Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, ὁ Ἐξοχ. κ. Janis Bjørn Kanavis, Πρέσβυς τῆς Νορβηγίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ὁ Ἐντιμ. κ. Charles F. Hunter, Γενικός Πρόξενος τῶν Η.Π.Α. ἐνταῦθα,  ἡ Εὐγεν. κ. Κωνσταντίνα Κολυδᾶ, αὐταδέλφη τοῦ νέου Ἀρχιερέως, καί λοιποί οἰκεῖοι αὐτοῦ, ὡς καί προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ νεοχειροτονηθείς Μητροπολίτης ἀνελθών εἰς τόν Θρόνον, ἐτέλεσε τήν Ἀπόλυσιν καί διένειμεν εἰς τό ἐκκλησίασμα τό ἀντίδωρον δεχθείς τάς εὐχάς καί τά συγχαρητήρια τῶν οἰκείων καί συγγενῶν αὐτοῦ, ὡς καί τῶν προσελθόντων πιστῶν.
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Αἰθούσῃ τοῦ Θρόνου  καθ' ἥν ὡμίλησαν ὁ νεοχειροτονηθείς Ἀρχιερεύς, ἐκφράσας τήν βαθεῖαν εὐγνωμοσύνην αὐτοῦ  πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα, τόν Πατριάρχην, καί τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον,  διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν, καθώς καί τήν ἀφοσίωσίν του πρός τόν σεπτόν Θρόνον, ὁ Πατριάρχης, συγχαρείς τῷ νέῳ  Ἀρχιερεῖ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος.
Τήν μεσημβρίαν παρετέθη ὑπό τοῦ νέου Μητροπολίτου ἐπίσημον γεῦμα ἐν τῷ ἑστιατορίῳ Sur Balık.  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἀμερικῆς κ. Δημήτριον, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Παντελεήμονος Παπαδοπούλου.
Τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπον Ἰόππης κ. Δαμασκηνόν, ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.
Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Μωκησσοῦ κ. Δημήτριον, ἐκ Σικάγου.
Τόν Αἰδεσιμ. Πρεσβύτερον κ. Θεόδωρον Μπάρμπαν, Πρωτοσυγκελλεύοντα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Βοστώνης.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Κωνσταντῖνον Τσικάκην, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, Κωνσταντῖνον Διακρούσην, Ταμίαν αὐτῶν, μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου, Γραμματέως , πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεβαστείας κ. Δημητρίου, κατά τήν κηδείαν τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἐλασσῶνος κυροῦ Βασιλείου, ἐκ τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἐλασσῶνος, τήν Δευτέραν, 19ην τρ.μ..
Ἐξεπροσωπήθη ὡσαύτως ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πριγκηποννήσων κ. Ἰακώβου, κατά τήν ἐν τῷ Ἱ. Μητροπολιτικῶ Ναῷ Ἁγίας Παρασκευῆς Θεραπείων τελεσθεῖσαν Θ. Λειτουργίαν, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, καί τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ, τήν Τετάρτην, 21ην Μαΐου.
Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας, ὁ Παναγιώτατος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ἐπεσκέψατο κατ'οἶκον τόν ὡς ἄνω Σεβ. Γέροντα Μητροπολίτην καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν  τοῦ ἀειμνήστου Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως Λυκούργου Ἀγγελοπούλου, ἐκ τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱ. Ναοῦ Ἁγίας Εἰρήνης Αἰόλου, τήν Τετάρτην, 21ην ἰδίου.
Τήν δοθεῖσαν δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἀναχωρήσει τοῦ Ἐξοχ. κ. Cristόbal González-Aller, Πρέσβεως τῆς Ἱσπανίας ἐν Ἀγκύρᾳ, ἐν τῇ ἐν Βαθυρρύακι Πρεσβευτικῇ κατοικίᾳ, αὐθημερόν.

*  *  *

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝ ΜΟΝΑΧΩ,

Τήν Κυριακήν τῆς Σαμαρείτιδος, 18ην Μαΐου 2014, ἡ Α.Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης προεξῆρχε τῆς ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίων Πάντων τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος ἐξ ὅλων τῶν Ἐνοριῶν τοῦ Μονάχου, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν Βοηθῶν αὐτοῦ Ἐπισκόπων, τῶν Ἀρχιερέων τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Ἑλβετίας καί Βελγίου καί τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου. Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ὁ Διευθυντής Ἐθιμοτυπίας τῆς τοπικῆς Κυβερνήσεως τῆς Βαυαρίας, ὁ Ἐντιμ. κ. Dieter Reiter, νεοεκλεγείς Μητροπολιτικός Δήμαρχος Μονάχου, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, οἱ Σεβ. Καρδινάλιοι Reinhard Marx καί Friedrich Wetter, ὁ Θεοφ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Regensburg κ. Rudolf Voderholzer, Ἄρχοντες τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, Καθηγηταί τοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου τοῦ Πανεπιστημίου Μονάχου καί πλήθη εὐλαβῶν καί φιλαγίων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπεφύλαξαν συγκινητικήν ὑποδοχήν εἰς τόν ὕπατον πνευματικόν αὐτῶν πατέρα, προσῆλθον δέ ἀθρόον εἰς τήν μετάληψιν τῶν Θείων καί ἀχράντων Μυστηρίων.

Ὁ Πατριάρχης, ὁμιλήσας κατά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνεφέρθη εἰς τάς ἐξαγομένας ἐκ τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς τῆς Σαμαρείτιδος ἐννοίας, χαρακτηρίσας τήν μέν Μητέρα Ἐκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὡς «ἄλλο φρέαρ Ἰακώβ», ὡς «ἄφθονον καί διαυγῆ πηγήν τοῦ Ὀρθοδόξου ἤθους καί δόγματος», τήν δέ ἑορτάζουσαν τό χρυσοῦν ἰωβηλαῖον αὐτῆς Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας ὡς «παραπηγήν τῆς ἀστειρεύτου καί ζειδώρου πηγῆς τοῦ περικλύτου Φαναρίου», ἐξάρας ἅπαξ ἔτι τό ἔργον τοῦ πολιοῦ Ποιμενάρχου καί τῶν κληρικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ ἐν τῷ πνευματικῷ γεωργίῳ τῆς χώρας ταύτης.

Τόν Πατριάρχην προσεφώνησαν οἱ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτεροι κ. Γεώργιος Βλέτσης καί Ἰωάννης Μηνᾶς, ἱερατικῶς προϊστάμενοι τῶν Ἐνοριῶν Ἁγίων Πάντων καί Ἁγίου Γεωργίου Μονάχου, ἀντιστοίχως, οἵτινες προσέφερον Αὐτῷ ἀναμνηστικά δῶρα καί ἔλαβον παρά τῶν χαριτοβρύτων χειρῶν Αὐτοῦ ἀντιστοίχως εὐλογίας προσωπικάς τε καί διά τούς ὑπ'αὐτούς Ἱ. Ναούς. Ὡμίλησαν ἀκόμη ἐν πνεύματι ἀδελφικῆς ἀγάπης ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Reinhard Marx, μεθ'οὗ ὁ Πατριάρχης ἀπεκάλυψεν ἀργότερον τάς προσφάτως ἱστορηθείσας εἰς τό βόρειον κλῖτος τοῦ Ναοῦ ἁγιογραφήσεις, εἰκονιζούσας τήν κλῆσιν ὑπό τοῦ Κυρίου τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Φιλίππου, Βαρθολομαίου (Ναθαναήλ) καί Ματθαίου τοῦ Τελώνου, ἐν μέσῳ ἐπευφημιῶν καί ἐνθουσιωδῶν ἐκδηλώσεων τῶν φιλακολούθων πιστῶν, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Regensburg καί ὁ Μητροπολιτικός Δήμαρχος Μονάχου, ὅστις προσέφερεν ἀναμνηστικόν δῶρον εἰς τήν Α.Θ.Παναγιότητα, ἀνταποδώσασαν καταλλήλως.

Ἐν συνεχείᾳ, ἐτέλεσε τά ἐγκαίνια τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίων Πάντων, ψαλλούσης τῆς παιδικῆς χορῳδίας τῆς Ἐνορίας, ἀργότερον δέ ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Ἑστιατορίῳ «Πολιτεία» γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προαναφερθέντων κληρικῶν, τῆς Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Μονάχῳ καί τοῦ νεοεκλεγέντος Δημάρχου τῆς περιοχῆς Unterföhrmig Ἐντιμ. κ. Andreas Kemmelmeyer, καθ'ὅ ὡμίλησαν οἱ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ἀπόστολος Μαλαμούσης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῶν ἐν τῷ Κρατιδίῳ τῆς Βαυαρίας Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, ἡ Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος, ὁ Καρδινάλιος Reinhard Marx καί ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ἐκφράσασα τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τά ἐν Βαυαρίᾳ ἐπιτεύγματα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἥτις, ὡς εἶπε, κατά τήν διάρκειαν τῆς παρελθούσης πεντηκονταετίας «ἀπέδωκε καρπόν πολύν».

Τό ἑσπέρας ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετέβη εἰς τήν μεταξύ τῶν ὀρέων τῆς Βαυαρίας λίμνην Tegernsee καί περιηγήθη τό εἰδυλλιακόν τοπίον αὐτῆς, ἐν συνεχείᾳ δέ ηὐλόγησε τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Leeberghof παρατεθέν ἀποχαιρετιστήριον δεῖπνον, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ἐγένετο, ὑπό τῶν λαβόντων τόν λόγον, ὁ ἀπολογισμός τῆς δεκαημέρου ἱεραποδημίας τοῦ Πατριάρχου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας, ὡς παρασχούσης τήν εὐκαιρίαν τό μέν πρός ἄμεσον ἐπικοινωνίαν μετά τοῦ χριστεπωνύμου ποιμνίου αὐτῆς, τό δέ πρός ἀξιολόγησιν τοῦ κατά τήν τελευταίαν τριακονταπενταετίαν ἐπιτελεσθέντος ἔργου τοῦ Ποιμενάρχου καί τῶν κληρικῶν αὐτῆς, καθώς καί τοῦ εὐρυτέρου ἔργου τῆς ἑορτασάσης τό χρυσοῦν ἰωβηλαῖον της, κατ΄αὐτόν Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

*  *  *

ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΝ ΜΟΝΑΧΩ,

Τό Σάββατον, 17ην Μαΐου 2014, δευτέραν ἡμέραν τῆς παραμονῆς Του ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Βαυαρίας, ὁ Πατριάρχης ἔσχε πρόγευμα μετά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μονάχου καί Freising Καρδιναλίου Reinhard Marx, ἐν τῇ ἕδρᾳ αὐτοῦ. Ἡ συνάντησις διεξήχθη ἐντός ἐγκαρδίου ἀτμοσφαίρας. Ὁ Καρδινάλιος προσκληθείς ὑπό τοῦ Πατριάρχου εἰς Φανάριον κατά τήν προσεχῆ Θρονικήν Ἑορτήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ηὐχαρίστησε θερμῶς διά τήν γενομένην πρός αὐτόν τιμήν καί ἀπεδέχθη εὐγνωμόνως τήν πρόσκλησιν.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ἔσχε συνάντησιν ἐν ἰδιαιτέρᾳ αἰθούσῃ τοῦ καταλύματός Του μετά τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου τῆς Εὐαγγελικῆς Λουθηρανικῆς Ἐκκλησίας Βαυαρίας, Καθηγητοῦ Δρος Heinrich Bedford-Strohm καί συνεργατῶν αὐτοῦ. Ἐν τοῖς πλαισίοις τῆς ἐπικοινωνίας ταύτης ἐδόθη ἡ εὐκαιρία τῆς ἀλληλοενημερώσεως ἐπί τῶν προσφάτων ἐξελίξεων εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ζωήν ἑκατέρας πλευρᾶς.

Τήν μεσημβρίαν ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησεν ἀνεπίσημον γεῦμα παρατεθέν ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Schloss Berg παρά τήν λίμην Starnberger See.

Ἐπιστρέψας εἰς τό ξενοδοχεῖον Bayerischer Hof ὁ Πατριάρχης παρεχώρησε συνέντευξιν εἰς τόν Ἐντιμ. κ. Wilhelm Christoph Warning, ἀνταποκριτήν τοῦ Ραδιοφώνου τῆς Βαυαρίας, ἐξάρας τό ἐπιτελεσθέν κατά τήν διάρκειαν τοῦ ἡμίσεος αἰῶνος ζωῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας ποιμαντικόν ἔργον πρός τό Ὀρθόδοξον ποίμνιον τῆς χώρας καί ἐκφράσας τάς εὐχαριστίας Του πρός τάς Ἀρχάς διά τήν ὑποστήριξίν των, καθώς καί πρός τάς ἀδελφάς Ἐκκλησίας διά τάς παρασχεθείσας καί παρεχομένας εἰσέτι διευκολύνσεις εἰς τό ἔργον τοῦτο. Ἀνεφέρθη, ἐπίσης, ἐρωτηθείς, εἰς τήν ζωήν Του ἐν τῇ γενετείρᾳ Του νήσῳ Ἴμβρῳ καί εἰς τάς σπουδάς Του ἐκεῖ, ἐν Χάλκῃ καί ἐν τῇ Ἑσπερίᾳ Εὐρώπῃ.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Salvatorkirche), ὅστις ἀποτελεῖ τόν ἀρχαιότερον Ὀρθόδοξον Ναόν τῆς Γερμανίας: κατεσκευάσθη ἐν ἔτει 1494 ὡς Κοιμητηριακός Ναός τῆς ΡΚαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, γοτθικοῦ κυρίως ρυθμοῦ μέ στοιχεῖα μπαρόκ, καί παρεχωρήθη κατά τό ἔτος 1828 ὑπό τοῦ Βασιλέως τῆς Βαυαρίας Λουδοβίκου εἰς τούς ἐκεῖ διαβιοῦντας Ὀρθοδόξους Ἕλληνας πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν λατρευτικῶν ἀναγκῶν αὐτῶν, σήμερον δέ, μετά τήν πρόσφατον ριζικήν ἐπισκευήν καί ἀνακαίνισίν του, τελεῖται ἐν αὐτῷ ἡ Θεία Λειτουργία καί εἰς τήν γερμανικήν γλῶσσαν πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν Γερμανῶν καί γερμανοφώνων Ὀρθοδόξων.

Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Πέτρου Klitsch, ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, μνησθείς μετ'αἰσθημάτων συγκινήσεως ὅτι ἐν τῷ ἱστορικῷ καί περιβλέπτῳ τούτῳ Ναῷ διηκόνησε κατά τά ἔτη τῶν ἐν Μονάχῳ ἀνωτέρων θεολογικῶν σπουδῶν Του, ἐτόνισεν ὅτι ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἔχουσα πάντοτε ἀνεωγμένας τάς μητρικάς ἀγκάλας αὐτῆς, δέχεται πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον πρός αὐτήν, προσφέρουσα πρός ἅπαντας, ἄνευ διακρίσεων, τήν αὐτήν ἀγάπην καί στοργήν, καθώς καί ὅτι ἀγωνίζεται μέ ὅλας τάς δυνάμεις της διά τήν ἐξάλειψιν τῶν διακρίσεων μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, καταδικάζουσα στεντορείᾳ τῇ φωνῇ συμπεριφοράς καί πράξεις φυλετικῶν ἤ θρησκευτικῶν διακρίσεων ὡς ἀντιτιθεμένας πρός τό θέλημα καί τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας, οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γερμανίας μετά τῶν Βοηθῶν παρ'αὐτῷ Ἐπισκόπων, καί Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, ὁ Σεβ. πρώην Ἀρχιεπίσκοπος Μονάχου καί Freising, Καρδινάλιος Friedrich Wetter καί πλήθη πιστῶν καί νέων, ἐνδεδυμένων παραδοσιακάς τοπικάς στολάς, οἵτινες ὑπερεπλήρωσαν ἀπό ἐνωρίς τόν Ναόν διά νά λάβουν τάς σεπτάς εὐχάς καί εὐλογίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου.

Ἀργότερον, ὁ Πατριάρχης ἐτίμησε τήν διοργανωθεῖσαν ὑπό τῆς «Ἑλληνικῆς Ἀκαδημίας» (Griechische Akademie e.V.) ἐν τῷ Κεντρικῷ Καταστήματι τῆς Τραπέζης HVB Forum, δεξίωσιν καί ηὐλόγησε τό ἐν συνεχείᾳ πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῷ κεντρικῷ αἰθρίῳ τοῦ κτιρίου (Grosses Atrium Maximilian Saal), τῇ συμμετοχῇ Ὑπουργῶν τῆς τοπικῆς Κυβερνήσεως, πολιτικῶν καί κορυφαίων ἐκπροσώπων τῆς οικονομικῆς ζωῆς, τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητος τῆς Βαυαρίας. Ὁ Πατριάρχης, προσφωνηθείς ὑπό τοῦ Προέδρου τῆς «Ἑλληνικῆς Ἀκαδημίας», Ἐντιμ. κ. Σταύρου Κωνσταντινίδου, συνεχάρη ὁλοθύμως τόν ὑπ'αὐτόν Φιλελληνικόν τοῦτον Σύλλογον, σκοπός τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ ἀνακάλυψις καί προβολή τῶν πνευματικῶν θησαυρῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ ἐν Γερμανίᾳ. Ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Ἐλλογιμ. κ. Udo Hahn, Διευθυντής τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀκαδημίας τοῦ Tutzing, ἀπένειμεν ἐξ ὀνόματος αὐτῆς εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην τιμητικήν διάκρισιν (Tutzinger Löwe) συνοδευομένην ὑπό ὀρειχαλκίνου ὁμοιώματος τοῦ Λέοντος τοῦ Tutzing, εἰς ἔνδειξιν ἀναγνωρίσεως τῆς ἐν τῷ κόσμῳ διακονίας τοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον, ὡς ἐτόνισεν ὁ Πατριάρχης εἰς τήν ἀπάντησίν Του, δέν παύει νά διακηρύσσῃ τόν σεβασμόν τῆς διαφορετικότητος καί τῆς ἰδιοπροσωπείας ἑκάστου ἀνθρώπου καί νά θεωρῇ τόν διάλογον ὡς τήν μόνην ὁδόν διά τήν ἐπίλυσιν τῶν ἀπασχολούντων ἤ καί διαιρούντων τόν κόσμον προβλημάτων, διά τήν ἄρσιν τῶν μεταξύ αὐτῶν προκαταλήψεων καί καχυποψιῶν, τήν παῦσιν συγκρούσεων καί πολέμων ἐξ αἰτίας θρησκευτικῶν διαφορῶν καί τήν συμφιλίωσιν καί τήν καταλλαγήν μεταξύ  ἀνθρώπων καί λαῶν.

*  *  *

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΜΟΝΑΧΩ,

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ὡς ἤδη ἐλέχθη, ἀφίχθη ἀργά τό ἑσπέρας τῆς 15ης Μαΐου εἰς Μόναχον, ὑπαντηθείς τιμητικῶς εἰς τήν Αἴθουσαν Ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Δρος Alfred Rühmair, Διευθυντοῦ Ἐθιμοτυπίας τῆς τοπικῆς Κυβερνήσεως τῆς Βαυαρίας, τῆς Εὐγεν. κας Σοφίας Γραμματᾶ, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Θερμῶν κ. Δημητρίου καί τῶν ἐν ταῖς Ἐνορίαις τῆς Βαυαρίας ὑπηρετούντων κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.

Τήν πρωΐαν τῆς 16ης Μαΐου ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τοῦ Τμήματος Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Ludwig-Maximilians τοῦ Μονάχου, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τε τοῦ Ἐντιμολ. Καθηγητοῦ κ. Θεοδώρου Νικολάου, τέως Κοσμήτορος, καί ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ Δρος Ἀθανασίου Βλέτση, διαδόχου αὐτοῦ, ὅστις καί προσεφώνησε τόν Πατριάρχην, ὁμοῦ μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Τσουμπακλῆ, ἐκπροσώπου τῶν σπουδαστῶν τοῦ Τμήματος, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μάρκου ἐκ τῆς Ὑπερορίου Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Ρωσσίας, καί Μητροπολίτου Σεραφείμ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας. Ὁ Πατριάρχης ἀντεφώνησε διά λόγων πατρικῆς ἀγάπης, μνησθείς τῶν ἰδικῶν Του προηγμένων σπουδῶν ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ Μονάχου, μετά τάς ἐν Ρώμῃ καί Ἑλβετίᾳ τοιαύτας.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη πεζῆ εἰς τήν παρακειμένην ἕδραν τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ εἰρημένου Πανεπιστημίου, ὑπηντήθη ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ὑπό τοῦ Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ Δρος Hans van Ess, Ἀντιπροέδρου τῆς Συγκλήτου τοῦ Πανεπιστημίου, καί κατηυθύνθη εἰς τήν ἐπιβλητικήν Αἴθουσαν Τελετῶν τῆς Σχολῆς, ἔνθα ἐγένετο ἡ ἀναγόρευσίς Του εἰς ἐπίτιμον Διδάκτορα Θεολογίας ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἀκροατηρίου, ὑπερπληρώσαντος αὐτήν. Κατά τήν τελετήν ὡμίλησαν κατά σειράν ὁ ὑποδεχθείς Αὐτόν Καθηγητής, ὁ Κοσμήτωρ τῆς Εὐαγγελικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Καθηγητής Δρ. Christoph Levin, ὁ Ἐλλογιμ. Καθηγητής Δρ. Ἀθανάσιος Βλέτσης, ὁ Κοσμήτωρ τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Καθηγητής Δρ. Franz Xaver Bischof, ὅστις δι΄ἐμπνευσμένης ὁμιλίας (Laudatio) ἐξῇρε τήν χαρισματικήν προσωπικότητα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τάς καινοτόμους πρωτοβουλίας Αὐτοῦ διά τά φλέγοντα ζητήματα τοῦ συγχρόνου κόσμου, ὁ Θεοφ. ΡΚαθολικός Ἐπίσκοπος Μαγδεμβούργου Δρ. Gerhard Feige ἐπί τοῦ θέματος: «Αὐθεντία-Συλλογικότης-Συνοδικότης» καί, ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ὡς νέος Ἐπίτιμος Διδάκτωρ, κατά τά πανεπιστημιακά θέσμια, ἐξεφώνησε τήν Lectio Magistralis Αὐτοῦ ἐπί τοῦ θέματος: «Θεολογία καί ἐμπειρία», ἀναφερθείς καί εἰς τήν ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν συνάντησίν Του μετά τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου ἐν Ἰεροσολύμοις, πρός ἀνανέωσιν τῆς δεσμεύσεως διά τήν συνέχισιν τῆς πορείας τοῦ Διαλόγου τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀληθείας μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί Ρωμαιοκαθολικισμοῦ. Μετά τό πέρας τῆς τελετῆς ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη τά συγχαρητήρια τῶν παρόντων ἐκπροσώπων τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητος καί ἄλλων προσελθουσῶν προσωπικοτήτων, κατά τήν παρατεθεῖσαν δεξίωσιν.

Σημειωτέον ὅτι εἰς τό ἐπιδοθέν Αὐτῷ δίπλωμα ἀναγορεύσεώς Του εἰς Ἐπίτιμον Διδάκτορα, γεγραμμένον λατινιστί, ἀναγράφονται ὡς λόγοι τῆς τιμητικῆς διακρίσεως αἱ προσπάθειαι τοῦ Πατριάρχου διά τήν προσέγγισιν τῶν Ἐκκλησιῶν Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως καί εὐρύτερον τῶν διῃρημένων Χριστιανῶν, διά τήν ἐπικράτησιν τῆς εἰρήνης καί τῆς δικαιοσύνης ἐπί τῆς γῆς, ὡς καί αἱ οἰκολογικαί Αὐτοῦ δραστηριότητες.

Ὀλίγον ἀργότερον, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Ἀνάκτορον Prinz-Carl Palais πρός συνάντησιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ τοῦ Κρατιδίου τῆς Βαυαρίας Ἐξοχ. κ. Horst Seehofer, μεθ'οὗ ἔσχεν ἐγκάρδιον ἐπικοινωνίαν διαρκείας μιᾶς ὥρας, τῇ συμμετοχῇ Ὑπουργῶν αὐτοῦ, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν Ἀρχιερέων τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας. Ὁ Πατριάρχης ἐξῇρε τάς κοσμούσας τούς Βαυαρούς ἀρετάς τῆς φιλοξενίας καί τῆς ἐμμονῆς εἰς τήν χριστιανικήν ζωήν καί τάς παραδόσεις, τονίσας τούς πνευματικούς δεσμούς μεταξύ τῆς πατρίδος αὐτῶν καί τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐκ τῆς ὁποίας ἐξηκτινώθησαν αἱ παγκοσμίως καί πανανθρωπίνως ἀποδεκταί ἀξίαι τοῦ Βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ τῇ ἀρωγῇ, εἰδικῶς ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν Βαυαρίαν, τῆς Βασιλομήτορος Θεοφανοῦς. Μετά τό πέρας τῆς συναντήσεως ὁ Πατριάρχης, ὁ Πρωθυπουργός καί οἱ λοιποί ἐπίσημοι μετέβησαν εἰς τήν παράπλευρον Αἴθουσαν, ἔνθα ὁ Παναγιώτατος ὑπέγραψεν, ἐνώπιον τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, τήν εἰδικῶς εὐπρεπισθεῖσαν χρυσοῖς γράμμασι σελίδα τοῦ Βιβλίου Ἐπισκεπτῶν τοῦ Ἀνακτόρου καί ἔλαβεν ὡς δῶρον παρά τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ ὁμοίωμα τοῦ βαρυτίμου «Λέοντος τῆς Βαυαρίας» ἐκ πορσελάνης.

Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό ἐν τοῖς περιχώροις τοῦ Μονάχου Ἀνάκτορον Schloss Fürstenried, ἔνθα ἡ Ἀκαδημία τῆς Ρκαθολικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Μονάχου καί Freising, καί ἐξεφώνησεν ἐνώπιον ἐκλεκτοῦ ἀκροατηρίου ὁμιλίαν ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀειφορία καί προστασία τῆς Δημιουργίας-μία κοινή πρόκλησις», ἐν τοῖς πλαισίοις τοῦ ὑπό τῆς Ἀκαδημίας διοργανωθέντος Συμποσίου, καθ'ὅ ὡμίλησαν ὡσαύτως ὁ Σεβ. Καρδινάλιος Reinhard Marx, Ἀρχιεπίσκοπος Μονάχου καί Freising, καί ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας Καθηγητής Δρ. Heinrich Bedford-Strohm. Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασεν εὐχαριστίας διά τήν ἀπευθυνθεῖσαν εἰς Αὐτόν τιμητικήν πρόσκλησιν, καθώς τό θέμα τῆς προστασίας τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος Τόν ὤθησεν, ἀπό τῆς ἀρχῆς τῆς Πατριαρχικῆς Διακονίας Του, ἵνα ἐργασθῇ διά τήν εὐαισθητοποίησιν τῆς κοινῆς γνώμης καί τήν κινητοποίησιν τῶν ἡγετῶν τοῦ κόσμου καί τῶν ἐπί μέρους ἐπιστημονικῶν, πνευματικῶν καί πολιτικῶν φορέων καί Ὀργανισμῶν, πρός λῆψιν, ἐν συλλογικῇ προσπαθείᾳ, τῶν ἀναγκαίων διά τήν διάσωσιν τῆς Δημιουργίας μέτρων, ὑπομνήσας παραλλήλως ὅτι διά τῆς ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 1989 Ἐγκυκλίου τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου καθιερώθη ἡ ἀρχή ἑκάστης Ἰνδίκτου ὡς ἡμέρα ἀναλογισμοῦ τῆς εὐθύνης ἑκάστου διά τόν σεβασμόν καί τήν διαφύλαξιν τῆς ἀειφορίας.

*  *  *

ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩ,

Τήν Πέμπτην, 15ην Μαΐου 2014, δευτέραν ἡμέραν τῆς παραμονῆς Του ἐν τῇ πρωτευούσῃ τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη ἐθιμοτυπικῶς τήν Πρεσβείαν τῆς Τουρκίας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρέσβεως κ. Hüseyin Avni Karslıoğlu καί συνεργατῶν αὐτοῦ, πρός οὕς ἐξέφρασε τήν βαθεῖαν λύπην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν ἐπισυμβᾶσαν ἐν τῷ ἐν Soma Μαγνησίας ἀνθρακωρυχείῳ ἀνθρωπίνην τραγῳδίαν.  Τά αἰσθήματά Του ὁ Πατριάρχης διετύπωσε καί ἐγγράφως εἰς τό ἀνοιγέν Βιβλίον Συλλυπητηρίων ἐν τῇ Πρεσβείᾳ.

Ἀφοῦ περιηγήθη τάς νεοδμήτους ἐγκαταστάσεις τῆς πρώτης ἐν Γερμανίᾳ Διπλωματικῆς Ἀποστολῆς τῆς Τουρκίας, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, μετέβη εἰς τό «Μουσεῖον τοῦ τρόμου» (TopographiedesTerrors), τό ὁποῖον ἀνηγέρθη εἰς τόν χῶρον  τῶν βομβαρδισθεισῶν ὑπό τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων, κατά τό τέλος τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, κεντρικῶν ἐγκαταστάσεων τῆς Μυστικῆς Ἀστυνομίας (Gestapo) καί τῶν δυνάμεων ἀσφαλείας SD καί SS τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας, ὑπαντηθείς ὑπό τοῦ Διευθυντοῦ αὐτοῦ, Ἐλλογιμ. Καθηγητοῦ Δρος AndreaNachama, ἑβραϊκῆς καταγωγῆς ἐκ Θεσσαλονίκης, υἱοῦ κρατουμένου ποτέ εἰς στρατόπεδον συγκεντρώσεως, ἐπιζήσαντος τοῦ Ὁλοκαυτώματος, ὅστις, ὑποδεχόμενος τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην καί τήν Τιμίαν Συνοδείαν Αὐτοῦ, ἐτόνισεν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ χῶρος ἦτο ἀπό τῶν ἀρχῶν τῆς δεκαετίας τοῦ 1930 τό στρατηγεῖον τοῦ σχεδιασμοῦ τῶν ἐγκλημάτων τοῦ Γ' Ράϊχ κατά τῆς ἀνθρωπότητος, σήμερον δέ ἀποτελεῖ σπουδαστήριον παραδειγματικῆς διδασκαλίας περί τοῦ ζοφεροῦ ἐκείνου παρελθόντος εἰς τάς νέας γενεάς, ὥστε ποτέ πλέον νά μή ἐπιτρέψῃ ἡ ἀνθρωπότης τοιαύτας φρικαλεότητας. Ἡ περιήγησις εἰς τό φωτογραφικόν καί τό λοιπόν πλούσιον ἀρχειακόν ὑλικόν, τό ὁποῖον καλύπτει τήν ἄνοδον καί ἐπικράτησιν τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ ἐν Γερμανίᾳ καί τά ἐγκλήματα αὐτοῦ κατά τήν διάρκειαν τοῦ πολέμου ἔν τε τῷ ἐσωτερικῷ καί ἐν τῶ ἐξωτερικῷ τῆς χώρας (π.χ. ἐν Τσεχίᾳ, Οὑγγαρίᾳ, Ἑλλάδι, Σερβίᾳ, Ρωσσίᾳ καί Πολωνίᾳ) μέχρι καί τῆς Δίκης τῆς Νυρεμβέργης, διήρκεσε πλέον τῆς μιᾶς ὥρας, κατά τό πέρας δέ αὐτῆς ὁ Διευθυντής τοῦ Μουσείου προσέφερεν εἰς τόν Πατριάρχην ἀναμνηστικά φωτογραφικά λευκώματα.

Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Α.Θ.Παναγιότης ηὐλόγησεν τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Ritz Carlton παρατεθέν ὑπό τῆς Ἐνορίας Θείας Ἀναλήψεως Βερολίνου γεῦμα, εἰς τό ὁποῖον παρεκάθησαν, πλήν τῶν κληρικῶν, ὁ Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Βερολίνῳ, ὁ Πρέσβυς ἐ.τ. κ. Λεωνίδας Εὐαγγελίδης καί ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέας Φρυγανᾶς, Σύμβουλος Πρεσβείας, μετά τῶν ἐριτίμων συζύγων αὐτῶν.
Ἀργότερον, ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν Ἱ. Ναόν Θείας Ἀναλήψεως Βερολίνου ὑπαντηθείς διά Δοξολογίας, τῇ παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀντωνίου ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας, Θεοφ. Ἐπισκόπου Παλμύρας κ. Ἰωάννου ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Ἀντιοχείας, Σεβ. ΡΚαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Βερολίνου Καρδιναλίου Rainer Maria Woelki, καί Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Nikola Eterović, Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ, τοῦ Ἐξοχ. κ. Δημητρίου Δρούτσα, Εὐρωβουλευτοῦ, πρώην Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κας Θεοφανίας Καραβίτη, τοῦ Ἐντιμ. κ. Norbert Kopp, Δημάρχου τῆς περιοχῆς Steglitz, ἐκπροσώπων ἄλλων ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν καί πλήθους πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά ἐκδηλώσουν τήν ἥν τρέφουν ἀγάπην καί τόν σεβασμόν των πρός τόν πανίερον θεσμόν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τόν σεπτόν Προκαθήμενον αὐτοῦ.

Ὁ Πατριάρχης, προσφωνηθείς ἑλληνιστί καί γερμανιστί ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἐμμανουήλ Σφιάτκου, ἱερατικῶς προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ καί ἐκπροσώπου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως παρά τῇ Γερμανικῇ Κυβερνήσει, συνεχάρη ἀπαντητικῶς τούς ἐνορίτας τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὡς καί τούς ἐξ Ἁννοβέρου καί Ἀμβούργου ἐπί τούτῳ προσελθόντας Ἕλληνας, διά τήν πατροπαράδοτον εὐσέβειάν των καί τήν προσήλωσίν των εἰς τά δόγματα καί τήν πρᾶξιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐκάλεσεν αὐτούς ὅπως παραμένουν ἀδιαρρήκτως ἡνωμένοι μεταξύ των, ἵνα, διαφυλάττοντες τόν θησαυρόν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, προοδεύουν ὑπό τήν σκέπην καί τήν εὐλογίαν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας. Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν πρός τιμήν Του παρατεθεῖσαν δεξίωσιν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προαναφερθέντων ἐπισήμων, καθώς καί τούς πολυαρίθμους πιστούς, οἵτινες ἀνέμενον διά νά λάβουν τήν Πατριαρχικήν εὐχήν καί εὐλογίαν.

Ἀργά τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐκ Βερολίνου μέ προορισμόν τό Μόναχον, τελευταῖον σταθμόν τῆς ἱεραποδημίας Του ἐν Γερμανίᾳ, προπεμφθείς εἰς τήν Αἴθουσαν Ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου Berlin-Tegel ὑπό τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος.

Ἀξιοσημείωτοι τυγχάνουν αἱ ἐπιφυλαχθεῖσαι ὑπό τῶν Γερμανικῶν Ἀρχῶν εἰς τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην ἰδιαίτεραι τιμαί, τόσον κατά τήν ἐκ Βερολίνου ἀναχώρησίν Του -καθώς τό ἀεροσκάφος τῶν Γερμανικῶν Ἀερογραμμῶν Lufthansa, μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἐπιβιβάσεως τῶν ταξιδιωτῶν, κινηθέν ἐντός τῶν διαδρόμων τοῦ ἀερολιμένος, προσήγγισεν τήν Αἴθουσαν Ἐπισήμων διά τήν ἐξ αὐτῆς ἀπ'εὐθείας ἄνοδον εἰς αὐτό τοῦ ὑψηλοῦ Ἐπιβάτου- ὅσον καί κατά τήν ἄφιξίν Του εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ Κρατιδίου τῆς Βαυαρίας, καθώς τό μεταξύ τοῦ ἀερολιμένος καί τοῦ ξενοδοχείου Bayerischer Hof ὁδικόν δίκτυον διετηρήθη ἀποκλεισμένον εἰς τήν γενικήν κυκλοφορίαν ὑπό τῆς ἀστυνομίας διά τήν ἀπρόσκοπτον διέλευσιν ἀποκλειστικῶς καί μόνον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, συνοδείᾳ πολλῶν ὀχημάτων καί δικύκλων αὐτῆς.

*  *  *

Η Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἀφίχθη τήν μεσημβρίαν τοῦ Σαββάτου, 10ης Μαΐου 2014, εἰς Στουτγάρδην, πρῶτον σταθμόν τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας ἐπί τῇ συμπληρώσει 50 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεως αὐτῆς διά Πατριαρχικοῦ καί Συνοδικοῦ Τόμου ἐν ἔτει 1963.

Τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ. κ. Βαρθολομαῖον καί τήν Τιμίαν Συνοδείαν Αὐτοῦ, ἀπαρτιζομένην ἐκ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, τῶν Πανοσιολογιωτάτων Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος Κομζιᾶ, καί Διακόνου κ. Ἰωακείμ Μπίλλη, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί τῶν Ἐντιμ. κ. Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, Νικολάου Μαγγίνα, Φωτογράφου-Δημοσιογράφου, καί Σάββα Σταγιᾶ, ἐκπροσώπου τῆς Νεολαίας, ὑπεδέχθησαν ἐν τῷ ἀερολιμένι τῆς Στουτγάρδης ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, Σεβ. Μητροπολίτης κ. Αὐγουστῖνος, μετά τῶν Βοηθῶν παρ̉ αὐτῷ Θεοφ. Ἐπισκόπων Ἀρίστης κ. Βασιλείου καί Λεύκης κ. Εὐμενίου, παρουσίᾳ ἐκπροσώπου τῆς Ἐθιμοτυπίας τοῦ Κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης καί τοῦ Ἐντιμοτάτου κ. Παναγιώτου Πάρτσου, Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ ἐπίσημος ὑποδοχή τοῦ Πατριάρχου ἐν τῷ Κρατιδίῳ Βάδης-Βυρτεμβέργης ἐγένετο ἐν τῷ Ἀνακτόρῳ Neues Schloss ὑπό τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ κ. Winfried Kretschmann, ὅστις ὑπεδέχθη τόν ἐκ τῆς Βασιλευούσης Ὑψηλόν Ἐπισκέπτην εἰς τά προπύλαια αὐτοῦ. Ὁ Πατριάρχης ὑπέγραψεν εἰς τό Βιβλίον Ἐπισκεπτῶν εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ, ἐνώπιον πολλῶν ἐκπροσώπων τῶν Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, καί, κατόπιν, ἔσχε κατ'ἰδίαν συνομιλίαν μετά τοῦ οἰκοδεσπότου ἐν ἰδιαιτέρᾳ αἰθούσῃ τοῦ Ἀνακτόρου, ἐν συνεχείᾳ δέ οἱ δύο ἡγέται μετέβησαν ὁμοῦ εἰς τήν μεγαλειῶδη Αἴθουσαν Τελετῶν αὐτοῦ, ἔνθα παρηκολούθησαν καλλιτεχνικόν πρόγραμμα, τήν ἑρμηνείαν, εἰδικώτερον, μελοποιημένων ἀποσπασμάτων τῆς ποιήσεως τοῦ Κωνσταντίνου Καβάφη ὑπό τῶν ἀοιδῶν Μαρίας Παλάσκα καί Ζωγραφίας-Μαρίας Μαντέση, συντεθέντων ὑπό τοῦ Μουσικολ. Δρος Ἀθανασίου Σιμόγλου εἰδικῶς διά τήν Πατριαρχικήν ἐπίσκεψιν. Ὁ Παναγιώτατος κληθείς εἰς τό βῆμα ἐξεφώνησεν ἐμπεριστατωμένην ὁμιλίαν ἐπί τοῦ θέματος: «Ἡ μέριμνα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τήν οἰκολογικήν κρίσιν», ἐνώπιον πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου ἐκ μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Γερμανίας, Ἀρχηγῶν καί ἐκπροσώπων ἑτέρων Ἐκκλησιῶν, ἐκπροσώπων τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί τῆς Ἀκαδημαϊκῆς Κοινότητος τοῦ Κρατιδίου, παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Γεροντοπούλου, Ὑφυπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος, στελεχῶν τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Κρατιδίου ἐν οἷς καί ἡ Εὐγεν. Ὑπουργός ἐπί τῆς Ἰθαγενείας καί τῶν Πολιτικῶν Δικαιωμάτων κα Bilkay Öney, τουρκικῆς καταγωγῆς, κληρικῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως μετά τῶν εὐλαβεστάτων Πρεσβυτερῶν αὐτῶν καί πολλῶν Ὁμογενῶν.
Προηγήθη καλωσόρισμα τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ, ὅστις ἐπαρουσίασε τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην εἰς τό ἐκλεκτόν ἀκροατήριον διά λίαν τιμητικῶν λόγων, ἐξάρας τό μέν τάς ἀρίστας σχέσεις μεταξύ τοῦ Κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης καί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, τό δέ ὑπογραμμίσας, ἐμφαντικῶ τῷ τρόπῳ, τήν ἀνάγκην ἐνεργείας τῶν δεόντων ἀπό μέρους τῶν Τουρκικῶν Ἀρχῶν διά τήν ἐπαναλειτουργίαν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καί τήν ἔμπρακτον ἀπόδειξιν τοῦ σεβασμοῦ αὐτῶν πρός τά δικαιώματα καί τάς ἐλευθερίας τῶν ἐν Τουρκίᾳ διαβιουσῶν Μειονοτήτων. Ἀκολούθως ὡμίλησεν ὁ Πατριάρχης, ὁ Ὁποῖος, ἀπευθύνων λόγον ἐπίκαιρον «περί τῆς μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τῶν καταβαλλομένων ὑπ'αὐτῆς προσπαθειῶν διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος», ηὐχαρίστησεν ἐν ἀρχῇ τόν κ. Πρωθυπουργόν διά τήν φιλόφρονα ὑποδοχήν του, καί διά τό ἐνδιαφέρον καί τήν προσοχήν, διά τῆς ὁποίας οὗτος περιβάλλει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ἀναγνωρίζων καί τιμῶν ἐν τῇ πράξει  τόν ρόλον καί τήν μακραίωνα προσφοράν τοῦ Θεσμοῦ εἰς πάντας τούς τομεῖς τῆς πνευματικῆς, κοινωνικῆς καί ἀνθρωπιστικῆς ζωῆς˙ ὑπέμνησε τό πνευματικόν ὑπόβαθρον τῆς συγχρόνου περιβαλλοντικῆς κρίσεως, ὑποδείξας ὡς βασικήν αἰτίαν τῆς καταστροφῆς τοῦ περιβάλλοντος τόν ἐγωκεντρισμόν, εἰδικώτερον δέ τήν ἄρνησιν ἀποδοχῆς τοῦ Θεοῦ ὡς Δημιουργοῦ, κυριάρχου καί κυβερνήτου τοῦ σύμπαντος κόσμου καί πηγῆς τῆς ζωῆς, τήν ἀδυναμίαν κατανοήσεως τῆς Δημιουργίας ὡς ἔργου τῆς ἀγάπης, τῆς προνοίας καί τῆς φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐμμονήν τοῦ ἀνθρώπου εἰς ἀλόγιστον, ἄκριτον καί ἀσύνετον χρῆσιν τῶν πηγῶν τῆς γῆς, κατέκλεισε δέ ὑπογραμμίσας ὅτι ὁ ρόλος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου συνίσταται εἰς τήν προσπάθειαν εὐαισθητοποιήσεως καί ἀφυπνίσεως τῆς ἀνθρωπίνης συνειδήσεως, τῆς μόνης δυναμένης ἵνα ἀντισταθῇ εἰς τήν συντελουμένην καταστροφήν, δυνάμεως, ἐν τῷ πλαισίῳ ἀτομικῶν ἤ συλλογικῶν προσπαθειῶν, τοπικῶν φορέων, ἐθνικῶν Κυβερνήσεων ἤ διεθνῶν Ὀργανισμῶν. Ἡ ἐκδήλωσις, ἡ ὁποία ἐκαλύφθη ἐκτενῶς ὑπό πολυαρίθμων ἐκπροσώπων Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως, ἐπεστέφθη διά τῆς παρατεθείσης ἐν τῷ Ἀνακτόρῳ διεξιώσεως πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, Ὅστις ἐπί μακρόν ἐδέχθη τά συγχαρητήρια πληθύος ἐπισκεπτῶν.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησε κατά τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἑσπερινοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Στουτγάρδης, ὅστις κατεσκευάσθη ἐν ἀρχῇ ὑπό τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας δι'ὑλικῶν προερχομένων ἐκ τῶν ἐρειπίων τῶν κατεστραμμένων κτιρίων τῆς περιοχῆς μετά τόν Β' Παγκόσμιον Πόλεμον, παρεχωρήθη δ'ἐν ἔτει 1996 εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Γερμανίας, καταλλήλως διασκευασθείς, πρός λατρευτικήν χρῆσιν τῶν Ὀρθοδόξων. Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τήν εὐλαβῆ προσφώνησιν τοῦ ἱερατικῶς Προϊσταμένου τοῦ Ναοῦ, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ζαχαρίου Μπατζακάκη, ὁ Πατριάρχης ἀπηύθυνε τόν ἀναστάσιμον χαιρετισμόν, τάς εὐχάς καί τάς εὐλογίας τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἰς τό μετ' αἰσθημάτων βαθυτάτου σεβασμοῦ ὑπερπληρῶσαν τόν Ἱ. Ναόν ἐκκλησίασμα, τό ὁποῖον ἐνουθέτησε πατρικῶς ὅπως «μένῃ ἡνωμένον μετά τῆς Ἐκκλησίας, μετά τοῦ Ποιμενάρχου αὐτῶν, ὅστις ἵσταται εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ, μετά τῶν Ἐπισκόπων, τῶν Πρεσβυτέρων καί τῶν διακόνων, οὕς ἡ Ἐκκλησία ἔθετο εἰς τήν διακονίαν τῶν πιστῶν», καί ἀνέπτυξεν ἐνίας σκέψεις σχετικῶς πρός τό νόημα τῆς ἐγγιζούσης ἑορτῆς τῆς Θείας Ἀναλήψεως, ἐνῷ ἐξῇρε παραλλήλως τό ὑπό τήν συνετήν οἰακοστροφίαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αὐγουστίνου ἐπιτελούμενον ἀξιοθαύμαστον ἔργον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας εἰς πλείστους ὅσους τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τῶν ἐν Γερμανίᾳ Ὀρθοδόξων, ἀνεξαρτήτως τῆς ἐθνικῆς αὐτῶν καταγωγῆς, ὑπογραμμίσας τούς κόπους καί τά ἐπιτεύγματα τῆς φιλοξενούσης Αὐτόν Ἐνορίας, εἰς τούς πιστούς τῆς ὁποίας διένειμεν ἐπί μακρόν ἀναμνηστικάς εὐλογίας.

Ἀργά τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν δεῖπνον ἐν τῇ Ἐπαύλει Schloss Solitude, παρουσίᾳ τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου, τῶν Βοηθῶν παρ'αὐτῷ Ἐπισκόπων καί κληρικῶν συνεργατῶν του, τοῦ Ἐξοχ. κ. Κυριακοῦ Γεροντοπούλου μετά συνεργατῶν αὐτοῦ καί τοῦ ἀνωτέρω διαληφθέντος ἐν Στουτγάρδη Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝ ESSLINGEN ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ.

Τήν Κυριακήν, 11ην Μαΐου 2014, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης προεξῆρχε τῆς ἐν τῷ ἐν Esslingen Ἱ. Ναῷ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τελεσθείσης Θείας Λειτουργίας ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος, ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου καί τῶν Βοηθῶν παρ'αὐτῷ Ἐπισκόπων, τῶν Ἀρχιερέων τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας καί μελῶν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Γερμανίας, ἤτοι τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Παλμύρας κ. Ἰωάννου ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Μάρκου καί Βοηθοῦ παρ'αὐτῷ Θεοφ. Ἐπισκόπου Ἀγαπητοῦ ἐκ τῆς Ὑπερορίου Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου Ρωσσίας, καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Σεραφείμ ἐκ τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας. Παρέστησαν ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Κρατιδίου Βάδης-Βυρτεμβέργης, ὁ Ἐντιμ. Δρ. Jürgen Zieger, Δήμαρχος Esslingen, οἱ προαναφερθέντες Ὑφυπουργός Ἐξωτερικῶν καί Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Στουτγάρδῃ καί πλήθη πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπεφύλαξαν θερμοτάτην ὑποδοχήν εἰς τόν Προκαθήμενον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, προσῆλθον δέ εὐλαβῶς εἰς τήν μετάληψιν τῶν Θείων καί ἀχράντων Μυστηρίων.

Ὁ Πατριάρχης κατά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἀνέπτυξεν ἀπό στήθους λόγον πνευματικῆς οἰκοδομῆς, ἐπέδωκε τιμητικάς διακρίσεις τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας εἰς πρόσωπα ποικιλοτρόπως εὐεργετήσαντα καί θυσιαστικῶς ὑπηρετήσαντα τήν συγκεκριμένην Ἐνορίαν, καί προσέφερεν ἀναμνηστικά δῶρα εἴς τε τόν Ναόν καί εἰς τόν Ἱερατικῶς Προϊστάμενον αὐτοῦ Αἰδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Μιχαήλ Νεονάκην, ὅστις ἀντεδωρήσατο καλαίσθητον εἰκόνα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου.

Ἐν συνεχείᾳ, ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παραταθέν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ Ἑστιατορίῳ «Galleria Zeus» ἄριστον, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν προαναφερθέντων ἐπισήμων, καθ'ὅ ὡμίλησαν ὁ Πρωθυπουργός τῆς Βάδης-Βυρτεμβέργης, ἐπαναλαβών λόγους ἐνισχυτικούς ὑπέρ τῶν δικαίων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ Δήμαρχος τῆς Πόλεως καί ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Μᾶρκος τῆς Ὑπερορίου Ρωσσικῆς Ἐκκλησίας, ἐξ ὀνόματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως ἐν Γερμανίᾳ.

Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τήν πόλιν Feuerbach, τήν πρώτην ἱστορικῶς Ἐνορίαν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας ἐν τῷ Κρατιδίῳ Βάδης-Βυρτεμβέργης, ὑπαντηθείς διά Δοξολογίας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῶν Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Ἀρίστης κ. Βασίλειος, ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασίλειος Μελεκίδης, ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, καί ὁ Πατριάρχης, ἀναφερθείς εἰς τήν ἐπιτελουμένην κατά τήν ἡμέραν ἐκείνην, κατά τό ἑορτολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀνάμνησιν τῶν ἐγκαινίων τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τονίσας ὅτι «αἱ αὐλαί τοῦ Φαναρίου εἶναι αἱ αὐλαί τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία οὐδέποτε ἔπαυσε νά ἐξαγγέλλῃ τά θαυμάσια τοῦ Θεοῦ καί νά κηρύττῃ Χριστόν Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα», προτρεπόμενος δέ πατρικῶς τούς Ὀρθοδόξους τῆς περιοχῆς ὅπως διατηρήσουν τήν ἰδιοπροσωπείαν των καί διαφυλάξουν τήν γλῶσσαν, τά ἤθη καί τά ἔθιμά των ἐντός τῶν νέων πατρίδων, ἔνθα διαβιοῦν.

Ἀκολούθως, ἔσχε κατ΄ἰδίαν ἐπικοινωνίαν μετά τῶν ἐπί τούτῳ προσελθόντων μελῶν τοῦ ἐν τῇ πόλει Kirchheim ἑδρεύοντος «Προστατευτικοῦ Συλλόγου Ἰμβρίων», προσφωνηθείς ὑπό τοῦ κ. Δημητρίου Μαλαθούνη, ἐκ προσώπου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτοῦ, καί ἀντιφωνήσας διά λίαν συγκινητικῶν λόγων διά τήν πληγωμένην νῆσον Ἴμβρον, τήν ὁποίαν συνέστησεν εἰς αὐτούς ὅπως ἐπισκέπτωνται μετά τῶν οἰκογενειῶν των, ὥστε νά ἀναγεννῶνται ψυχικῶς ἀντλοῦντες ἀπό τάς ἀειζώους καί ἀειρρύτους πηγάς αὐτῆς.

Κατόπιν τούτου, ηὐλόγησε τήν πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθεῖσαν δεξίωσιν εἰς τήν εὐρύχωρον αἴθουσαν πολλαπλῶν χρήσεων τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ἡ ὁποία ἦτο κατάμεστος ἀπό τούς Ὁμογενεῖς τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, οἵτινες συνέρρευσαν διά νά ἐκζητήσουν τάς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Α. Θ. Παναγιότητος. Κατ'αὐτήν ὡμίλησεν ἀπό στήθους ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, ὁ ὁποῖος ἐξῇρε τήν σημασίαν τῆς Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως διά τήν τόνωσιν τοῦ ἠθικοῦ καί τήν πνευματικήν στήριξιν τῶν ἐν Γερμανίᾳ συμπηξάντων «νέας μικράς πατρίδας» Ὁμογενῶν, «οἵτινες», ὡς ὑπεγράμμισεν, «ἀντλοῦν ζωήν καί φῶς ἀπό τοῦ ἀειλαμποῦς Φαναρίου», ἐνῷ ὁ Πατριάρχης, ἐπεσήμανεν ἀπαντητικῶς τήν σημασίαν τῶν Πατριαρχικῶν ἱεραποδημιῶν, ἰδιαιτέρως τῶν ἀφορωσῶν εἰς Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου, ἔνθα δίδεται εἰς Αὐτόν ἡ εὐκαιρία τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς ἐπικοινωνίας μέ τό ποίμνιον αὐτῶν καί τῆς ἐκτιμήσεως τοῦ ἐπιτελουμένου ἐν αὐταῖς ἔργου πρός δόξαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τοῦ ἁγίου ὀνόματος τοῦ Θεοῦ.

Τοιουτοτρόπως ὡλοκληρώθη ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πατριάρχου εἰς Στουτγάρδην. Αὐθημερόν ὁ Πατριάρχης μετέβη ὁδικῶς εἰς Φραγκφούρτην, ὑπαντηθείς διά δείπνου παρατεθέντος εἰς τό ἑλληνικόν ἑστιατόριον Classico, παρουσίᾳ τῆς Εὐγεν. κας Εὐθαλίας Κακιοπούλου, Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐκ τῶν τά πρῶτα φερόντων τῆς πόλεως. Ὡμίλησαν ἡ κ. Γεν. Πρόξενος, ἐκδηλώσασα τά διακατέχοντα αὐτήν αἰσθήματα σεβασμοῦ καί τιμῆς πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, διαζωγραφήσας συνοπτικῶς τό ἱστορικόν τῶν ἐν τῷ Κρατιδίῳ τῆς Ἕσσης Ἐνοριῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, καί ὑπογραμμίσας τήν ἐργώδη προσπάθειαν τῶν κληρικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ, καθώς καί τήν ἀρωγήν φιλογενῶν Ὁμογενῶν, καί, ἐν κατακλεῖδι, ὁ Πατριάρχης, ἐξάρας τήν σπουδαιότητα τῆς συμπορεύσεως καί στενῆς συνεργασίας μεταξύ Οικουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Ἑλληνικῆς πολιτείας ἐν τῇ ὑπ'αὐτό ὑπαγομένῃ ὁμογενειακῇ Διασπορᾷ.

H Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗι.

Ὡς προεδηλώθη, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, εὑρίσκεται ἀπό τῆς 11ης Μαΐου ἐν Φραγκφούρτῃ, ἥτις ἀποτελεῖ τόν δεύτερον σταθμόν τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως  Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας.

Τήν πρωΐαν τῆς 12ης ἰδίου ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη, κατόπιν αἰτήσεως αὐτῶν, τούς ἀρχηγούς τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας τῶν Κρατιδίων Hessen-Nassau καί Pfalz, Αἰδεσιμ. Δρα Volker Jung καί κ. Christian Schad, ἀντιστοίχως, εἰς ἰδιαιτέραν αἴθουσαν τοῦ ξενοδοχείου Frankfurter Hof Steigenberger, ἐν ᾧ Οὗτος κατέλυσε, παρουσίᾳ τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γερμανίας καί Προύσης καί τοῦ Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Κωνσταντίνου Miron. Εἰς τούς ὡς ἄνω ἐκκλησιαστικούς παράγοντας ἐγένετο γενική ἐνημέρωσις ἐπί τοῦ σκοποῦ τῆς Πατριαρχικῆς Ἐπισκέψεως εἰς Γερμανίαν, ἐπί τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἐν Φαναρίῳ συγκληθείσης ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου κατά μῆνα Μάρτιον Συνάξεως τῶν Προκαθημένων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καί τῆς ἐπικειμένης συναντήσεως ἐν Ἱεροσολύμοις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου μετά τῆς Α. Ἁγιότητος, τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, ἐνῷ ἀντηλλάγησαν σκέψεις ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἀνά διετίαν πραγματοποιουμένης συναντήσεως Θεολόγων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας ἐν Γερμανίᾳ (EKD). Οἱ ἐπισκέπται τοῦ Πατριάρχου ἐξέφρασαν τήν χαράν των διά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Προκαθημένου τῆς Α. Θ. Παναγιότητος εἰς Γερμανίαν, ἐξῇραν τήν παρουσίαν εἰς τήν χώραν αὐτῶν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Αὐγουστίνου καί τήν συμβολήν αὐτοῦ καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς του εἰς τήν καλλιέργειαν ἀδελφικῶν σχέσεων μεθ'ἑτέρων ἐν τῇ χώρᾳ Ἐκκλησιῶν, καθώς καί τήν συνεργασίαν τῆς κατ΄αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως εἰς τά ἀνά Κρατίδιον Διαχριστιανικά καί Διαθρησκειακά Συμβούλια, παραλλήλως δέ ἐξέφρασαν τήν λύπην των διά τό ὅτι ἡ ἐκπαιδευτική κοιτίς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ κατά Χάλκην Ἱερά Θεολογική Σχολή, παραμένει εἰσέτι κλειστή, καί ὑπεσχέθησαν περισσότερον ἐνεργόν ἀνάδειξιν ἀπό μέρους αὐτῶν τοῦ προβλήματος τούτου εἰς πᾶν ἐπίπεδον πολιτικῶν ἐπικοινωνιῶν τῆς χώρας των μετά τῆς χώρας, ἔνθα ἑδρεύει τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἡ Θεολογική αὐτοῦ Σχολή.
Ἀκολούθως, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν ἐπ'ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου τιμώμενον Καθολικόν Καθεδρικόν Ναόν, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ καί προσφωνηθείς ὑπό τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Δρος Thomas Löhr, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Φραγκφούρτης Αἰδεσιμ. κ. Johannes zu Eltz καί τοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως κ. Peter Feldmann. Ὁ Πατριάρχης προσεκύνησε μετ'ἐκδήλου συγκινήσεως καί εὐλαβείας τό ἐν τῷ Ναῷ ἀποτεθησαυρισμένον ἀπό τοῦ ἔτους 1239 τμῆμα τῆς τιμίας κάρας τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, προστάτου Αὐτοῦ καί τῆς πόλεως τῆς Φραγκφούρτης, τῶν παρισταμένων Ὀρθοδόξων κληρικῶν ψαλόντων τό «Χριστός Ἀνέστη» καί τό Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου, καί ἐξεναγήθη ἐντός τοῦ ἐπιβλητικοῦ εἰς μέγεθος Ναοῦ, τό ἱερόν βῆμα τοῦ ὁποίου κοσμεῖται διά τοιχογραφιῶν ἐξιστορουσῶν τόν βίον καί τό μαρτύριον τοῦ Ἀποστόλου. Πρός τιμήν τοῦ Πατριάρχου καί τῆς Συνοδείας Αὐτοῦ παρετέθη δεξίωσις ἐν τῇ παραπλεύρῳ Αἰθούσῃ, εἰς τήν ὁποίαν παρεκάθησε καί ἡ Εὐγεν. κα Εὐθαλία Κακιοπούλου, Γενική Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Φραγκφούρτῃ.

Ἑπόμενος σταθμός τοῦ Πατριάρχου ἦτο ὁ Ἱ. Ναός Ἁγίου Γεωργίου Φραγκφούρτης, ἀνιδρυθείς εἰς τήν θέσιν παλαιοτέρου ναϊδρίου ἐντός τοῦ πάρκου Grüneburgpark, χάρις εἰς τήν εὐλάβειαν καί φιλογένειαν τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας κ. Γεωργίου Παπαγεωργίου. Μετά τήν Δοξολογίαν ἐπί τῇ ὑποδοχῇ τοῦ Πατριάρχου, Οὗτος ἀπηύθυνε λόγον πατρικῆς νουθεσίας καί οἰκοδομῆς εἰς τούς ὑπηρετοῦντας εἰς τό γεώργιον τοῦτο τῆς Μητρός Ἐκκλησίας κληρικούς, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐν τῷ Ναῷ συγκληθείσης Ἱερατικῆς Συνάξεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, δι΄ἐμπεριστατωμένης ὁμιλίας ἐπί τοῦ «φοβεροῦ καί τοῖς ἀγγέλοις αἰδεσίμου» Μυστηρίου τῆς ἱερωσύνης, ἀναλυθείς ἐκτενῶς εἰς τάς ἐννοίας τῆς χάριτος καί τοῦ ἤθους, τῆς πολιτείας καί τῆς βιοτῆς, διά τῶν ὁποίων ὀφείλουν νά διακρίνωνται οἱ κληρικοί. Ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως ὁ Πατριάρχης ἀπένειμεν εἰς τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀμβρόσιον Κουτσουρίδην, Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, ἐνῷ εἰς ἅπαντας τούς προσελθόντας εἰς τήν Σύναξιν κληρικούς διένειμε τό ἐκδοθέν ὑπό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας, ἐπιμελείᾳ τοῦ Πρωτοσυγκέλλου αὐτῆς, βιβλίον ὑπό τόν τῖτλον: «Μικραί Πατρίδες: αἱ Ἐνορίαι τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας 1963-2013». Ἀκολούθως, ηὐλόγησε τό ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Ναοῦ παρατεθέν γεῦμα, τῇ συμμετοχῇ τῶν μετασχόντων τῆς Συνάξεως καί τῶν προδιαληφθέντων Γεν. Προξένου τῆς Ἑλλάδος καί Μεγ. Εὐεργέτου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, τό ὁποῖον ἐπλαισίωσεν διακεκριμένη Ὁμογενής καλλιτέχνις τῆς Ὄπερας τῆς Φραγκφούρτης, διά τῆς ἀποδόσεως μουσικῶν συνθέσεων.

Τό ἑσπέρας ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορίαν Προφήτου Ἠλιού Φραγκφούρτης, ὑπαντηθείς ἐν πανηγυρικῇ ἀτμοσφαίρᾳ ὑπό ἀναριθμήτου πλήθους πιστῶν ἐκ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς τοῦ Κρατιδίου τῆς Ἕσσης, οἱ ὁποῖοι ὑπερπληρώσαντες τό ἐσωτερικόν τοῦ Ναοῦ, τόν αὔλειον χῶρον καί τάς περιβαλλούσας αὐτόν ὁδούς, ἐπευφήμουν εὐλαβῶς τόν Πατριάρχην τοῦ Γένους. Μετά τό πέρας τῆς τελεσθείσης Δοξολογίας, τόν Πατριάρχην προσεφώνησεν ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Ἀθηναγόρας Ζηλιασκόπουλος, ὁ ὁποῖος προσέφερεν ἐξ ὀνόματος τῆς ὑπ'αὐτόν Ἐνορίας τετράδια καί βιβλία διά τούς μαθητάς τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Ἁγίων Θεοδώρων Ἴμβρου, καθώς καί χρηματικήν ἐπιταγήν ἐκ μέρους τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἕσσης διά τήν προαγωγήν τῆς ὁμογενειακῆς ἐκπαιδεύσεως ἐν τῇ γενεθλίῳ νήσῳ τοῦ Πατριάρχου, Ὅστις ἐχαιρέτισε τόν πιστόν καί φιλόθεον λαόν τοῦ Θεοῦ διά καταλλήλου προσλαλιᾶς, τῇ παρουσίᾳ τῶν μελῶν τοῦ Διαχριστιανικοῦ καί Διαθρησκειακοῦ Συμβουλίου τοῦ Κρατιδίου τῆς Ἕσσης καί τῶν ἐν Φραγκφούρτῃ Γενικῶν Προξένων τῆς Ἑλλάδος, Τουρκίας, Ρωσσίας, Σερβίας, Γεωργίας καί ἄλλων χωρῶν.

Μετά τήν ἀνταλλαγήν τῶν εἰθισμένων τῇ περιστάσει ἀναμνηστικῶν δώρων ὁ Πατριάρχης ηὐλόγησε τήν πρός τιμήν Του προετοιμασθεῖσαν ὑπό τῆς Ἐνορίας ἐν τῇ αἰθούσῃ αὐτῆς δεξίωσιν καί, ἐν συνεχείᾳ, ἀνεχώρησεν ὁδικῶς μέ προορισμόν τήν Βόννην, ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ἔνθα ἀφιχθείς, ηὐλόγησεν ἀνεπίσημον δεῖπνον, εἰς ὅ παρεκάθησαν ὁ οἰκεῖος Ποιμενάρχης, κληρικοί καί λαϊκοί συνεργάται τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καί ὁ Ἐντιμ. κ. Γρηγόριος Δελαβέκουρας, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν Ντύσελντορφ, μετά τῆς ἐριτίμου συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κας Μαρίας.

Η Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΒΟΝΝΗι.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπισκέπτεται ἀπό τῆς ἑσπέρας τῆς 12ης Μαΐου τήν Βόννην, ἥτις ἀποτελεῖ τόν τρῖτον σταθμόν τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας.

Τήν πρωΐαν τῆς 13ης Μαΐου ὁ Πατριάρχης καί ἡ Τιμία Συνοδεία Αὐτοῦ ἐπεσκέφθησαν τό Μουσεῖον Συγχρόνου Ἱστορίας τῆς Γερμανίας (Haus der Geschichte), ἱδρυθέν ὑπό τοῦ Καγκελλαρίου Helmut Kohl. Ὁ ὑποδεχθείς τόν Πατριάρχην Ἐλλογιμ. Καθηγητής Δρ. Harald Biermann, Ἀντιπρόεδρος τοῦ Μουσείου, συνώδευσε τόν ὑψηλόν ἐπισκέπτην κατά τήν περιήγησίν Του εἰς τά ποικίλα ἐκθέματα αὐτοῦ (ἀντικείμενα, φωτογραφίας, ἀποκόμματα ἐφημερίδων, ὀπτικοακουστικόν ὑλικόν), δι'ὧν ἐξιστορεῖται ἡ πορεία τῆς Γερμανίας ἀπό τοῦ τέλους τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ἡ συντελεσθεῖσα ἁλματώδης βιομηχανική ἀνάπτυξις αὐτῆς, ἡ ἀπό τῆς τέφρας τῶν ἐρειπίων μέχρι τῆς συγχρόνου κυριαρχίας εἰς τό εὐρωπαϊκόν γίγνεσθαι οἰκονομική πρόοδος τῆς χώρας, αἱ κατακτήσεις τῶν ἐργατικῶν καί κοινωνικῶν κινημάτων αὐτῆς, ἡ ἐξέλιξις τοῦ πολιτικοῦ βίου, ἡ τραγῳδία τῆς διαιρέσεως τῶν κατοίκων τοῦ Βερολίνου -καί τοῦ λαοῦ τῆς Γερμανίας ἐν γένει- εἰς δύο τμήματα, Ἀνατολικόν καί Δυτικόν, διά τῆς οἰκοδομήσεως τοῦ διαβοήτου Τείχους κατά τά πρῶτα ἔτη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 καί ὁ ἐν συνεχείᾳ θρίαμβος τῆς πτώσεώς του ἐν ἔτει 1989, ἡ ὁποία ὡδήγησεν εἰς ἐπανένωσιν τῆς χώρας δι'ἐντυπωσιακῶν τελετῶν ἐνώπιον τῆς Πύλης τοῦ Μαγδεμβούργου τήν 3ην Ὀκτωβρίου 1990.
Ἀκολούθως, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τήν ἕδραν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας ὑπαντηθείς διά Δοξολογίας ἐν τῷ Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐν μέσῳ πυκνοτάτου ἐκκλησιάσματος, ὑπερπληρώσαντος τό ἐσωτερικόν, τόν αὐλόγυρον καί τούς πέριξ αὐτοῦ χώρους, πρός τό ὁποῖον ὁ Πατριάρχης ἐπεδαψίλευσε τήν εὐχήν καί τήν εὐλογίαν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκφράσας τήν ἀναγνώρισιν, τήν τιμήν, τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τό μέγα καί ἱερόν, τό «τιτάνειον» ἔργον τό ὁποῖον συνετελέσθη ἀπό τῆς συστάσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, ἰδιαιτέρως δέ κατά τήν διάρκειαν τῆς 35ετοῦς Ποιμαντορίας τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐγουστίνου, ἡ διακονία τοῦ ὁποίου ἐταυτίσθη πρός τήν ἀνακαίνισιν τῶν ὑφισταμένων καί τήν ἀνέγερσιν νέων μεγαλοπρεπῶν Ναῶν καί Πνευματικῶν Κέντρων ἐν αὐτῇ.

Ἀφοῦ ηὐλόγησε τούς συνεργάτας καί τάς εὐγενεστάτας κυρίας τῆς διακονίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Συνόδου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων Γερμανίας, ὑπαντηθείς τιμητικῶς ὑπό τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Μαγδεμβούργου Δρος Gerhard Feige, ἐκ προσώπου τοῦ ἀπουσιάζοντος εἰς Ρώμην Προέδρου τῆς Συνόδου, καί Δρων Gregor Maria Hanke, Karl-Heinz Wiesemann, Hans-Jochen Jaschke καί Nikolaus Schwerdtfegen, καθώς καί τοῦ Ἀρχιγραμματέως αὐτῆς Αἰδεσιμολ. Δρος Hans Langendörfer SJ. Ὁ Πατριάρχης, ἀφοῦ ηὐχαρίστησε τούς ἐν Γερμανίᾳ Ρωμαιοκαθολικούς Ἐπισκόπους διά τό ἐνδιαφέρον των καί τήν συνεργασίαν αὐτῶν μετά τῆς τοπικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθώς καί διά τάς καταβαλλομένας ὑπ'αὐτῶν προσπαθείας πρός εἰρηνικήν συνύπαρξιν τῶν Χριστιανῶν ἐντός τῆς πολυεθνικῆς καί  πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας τῆς χώρας, ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ διά τήν ἐπικειμένην συνάντησιν ἐν Ἱεροσολύμοις μετά τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καί τήν ἐλπίδα Του ὅτι αὕτη δέν θά περιορισθῇ εἰς ἐπετειακήν ἔξαρσιν ἑνός ἱστορικοῦ γεγονότος ἐν τῇ ζωῇ τῆς Χριστιανικῆς Οἰκουμένης, ἀλλά θά συμβάλῃ εἰς τήν προώθησιν ἔτι περαιτέρω ἀδελφικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς, κατά τό παράδειγμα τοῦ διαλόγου ἀγάπης καί τῶν πράξεων καταλλαγῆς, ἅτινας ἐνεκαινίασαν μεγάλαι μορφαί τοῦ Χριστιανισμοῦ, ὡς οἱ ἀοίδιμοι Οἰκουμενικοί Πατριάρχαι Ἀθηναγόρας καί Δημήτριος καί ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κυρός Μελίτων, καθώς καί οἱ Πάπαι Ἰωάννης ὁ ΚΓ', Παῦλος ὁ ΣΤ' καί ὁ Καρδινάλιος Ἰωάννης Βίλλεμπραντς. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Σύνοδος παρέθεσε γεῦμα πρός τιμήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, μετά τό πέρας τοῦ ὁποίου Οὗτος παρεχώρησε συνέντευξιν πρός εἰδησεογραφικά Δίκτυα τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα καλύπτουν δημοσιογραφικῶς τήν Πατριαρχικήν Ἐπίσκεψιν εἰς Γερμανίαν.

Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἐπέστρεψεν εἰς τό ξενοδοχεῖον Maritime, ἔνθα εἶχε καταλύσει, καί ηὐλόγησε τήν πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθεῖσαν ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας δεξίωσιν εἰς παγγερμανικόν ἐπίπεδον. Περισσότεροι ἀπό 500 προσκεκλημένοι, ἐν οἷς ἐκπρόσωποι τῶν Γερμανικῶν Ἀρχῶν, τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος, ἀρχηγοί καί ἐκπρόσωποι ἑτέρων Ἐκκλησιῶν, Ἄρχοντες τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἐκπρόσωπος τῆς ἐν Κολωνίᾳ Ὑποδιευθύνσεως τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων (Diyanet İşleri Başkanlığı), Ἀκαδημαϊκοί, ἐπιχειρηματικοί παράγοντες καί ἐκπρόσωποι  Μέσων Γενικῆς Ἐνημερώσεως προσῆλθον διά νά ὑποβάλουν σέβη καί νά λάβουν τήν εὐχήν τοῦ Παναγιωτάτου, ὁ Ὁποῖος δι̉ ὁμιλίας ἐξέφρασεν εὐχαριστίας πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γερμανίας διά τό ἐπιτελεσθέν ὑπ'αὐτοῦ ἔργον, πρός τόν λαόν καί τάς Ἀρχάς τῆς φιλοξενούσης χώρας, τάς ἐπιτρεψάσας τήν ἐλευθέραν καί ἀκώλυτον ἀνάπτυξιν αὐτοῦ.
Μετά τό πέρας τῆς δεξιώσεως ὁ Πατριάρχης ἐταξίδευσεν ἀεροπορικῶς εἰς Βερολῖνον, πρωτεύουσαν τῆς Γερμανίας ἀπό τοῦ ἔτους 1990, προπεμφθείς τιμητικῶς εἰς τόν Ἀερολιμένα Βόννης-Κολωνίας ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Γρηγορίου Δελαβέκουρα.

Η Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩι.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπισκέπτεται ἀπό τῆς ἑσπέρας τῆς 13ης Μαΐου τό Βερολῖνον, πρωτεύουσαν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ἥτις ἀποτελεῖ τόν τέταρτον σταθμόν τῆς ἐπισήμου ἐπισκέψεως Αὐτοῦ εἰς τήν τοπικήν Ἱεράν Μητρόπολιν τοῦ Θρόνου.

Τήν πρωΐαν τῆς 14ης Μαΐου ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τό Ὁμοσπονδιακόν Κοινοβούλιον τῆς χώρας (Deutscher Bundestag) πρός συνάντησιν τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, Ἐξοχ. Καθηγητοῦ κ. Norbert Lamment, γενόμενος προφρόνως δεκτός ἐν τῇ Αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων ἀκροάσεων τῆς Βουλῆς, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γερμανίας καί συνεργατῶν τοῦ κ. Προέδρου. Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασεν εὐχαριστίας διά τήν προσφερομένην ὑπό τῆς Γερμανικῆς Πολιτείας φιλοξενίαν είς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν καί τήν παρεχομένην εἰς αὐτήν δυνατότητα ὅπως ἐπιτελῇ τό ποιμαντικόν ἔργον αὐτῆς, ἤτοι τήν πνευματικήν διακονίαν τῶν ἐν τῇ χώρᾳ διαβούντων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Διά τῆς προσφωνήσεώς Του ἐτόνισεν ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον κατά τήν ἐπί δεκαεπτά αἰῶνας συνεχῆ καί συνεπῆ προσφοράν αὐτοῦ πρός τόν Χριστιανισμόν καί τόν κόσμον οὐδέποτε διέκρινε τούς ἀνθρώπους κατά φυλάς καί ἔθνη, ἀλλ'ἐκινήθη πάντοτε ὑπό οἰκουμενικόν ἑνοποιητικόν πνεῦμα, διηκόνησε δέ καί διακονεῖ ἀνθρώπους καί λαούς διαφορετικούς κατά τήν πολιτιστικήν, κοινωνικήν καί μορφωτικήν κατάστασιν αὐτῶν, καλλιεργοῦν τό πνεῦμα τῆς ἀλληλοπεριχωρήσεως καί τῆς ὑπερβάσεως τῶν φυλετικῶν καί ἄλλων διακρίσεων.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπόνδου Βουλῆς ἐξέφρασεν ἀπό τῆς ἑαυτοῦ πλευρᾶς τήν χαράν του διά τήν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς Γερμανίαν μνησθείς τῆς ἰδικῆς του πρό ἐτῶν ἐπισκέψεως εἰς τήν ἐν Φαναρίῳ ἕδραν Αὐτοῦ, ἐνῷ ἐξῇρε τήν προσωπικότητα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐγουστίνου καί τήν προσφοράν τῆς κατ'αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως ὡς σπουδαίου πνευματικοῦ καί πολιτιστικοῦ παράγοντος τῆς χώρας, συνεπείᾳ τῆς ὁποίας ἀπολαμβάνει αὕτη ὑψηλῆς περιωπῆς καί ἀναγνωρίσεως παρά τοῖς κορυφαίοις θεσμοῖς τῆς Γερμανικῆς Πολιτείας. Ἡ συνάντησις κατεκλείσθη διά τῆς ἀνταλλαγῆς ἀναμνηστικῶν δώρων καί τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατριάρχου εἰς τόν χῶρον προσευχῆς καί περισυλλογῆς τοῦ Κοινοβουλίου.

Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἔσχε κατ'ἰδίαν συνάντησιν μετά τοῦ Ἐξοχ. κ. Johachim Gauck, Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας, ἐν τῷ Προεδρικῷ Μεγάρῳ, καθ΄ἥν ἐξέφρασε πρός τόν ὕπατον Πολιτειακόν Ἄρχοντα τῆς χώρας τάς θερμάς εὐχαριστίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν παρεχομένην ὑπο τοῦ Κράτους τῆς Γερμανίας συμπαράστασιν πρός τούς ἐν αὐτῷ διαβιοῦντας Ὀρθοδόξους καί τόν Ποιμένα αὐτῶν, Σεβ. Μητροπολίτην κ. Αὐγουστῖνον, τονίσας ὅτι, τόσον τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ὅσον καί ὁ Ἐξοχ. κ. Gauck, ὑπό τήν διττήν ἰδιότητα αὐτοῦ ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἡγέτιδος ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἡπείρῳ χώρας καί Πάστορος, μέχρι τῆς ἐκλογῆς του, τῆς ἐν Γερμανίᾳ Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας, καταδικάζουν κατά τόν ἐντονώτερον τρόπον πᾶσαν μορφήν βίας, φανατισμοῦ καί μίσους. Ἡ συνάντησις διεξήχθη ἐντός ἐγκαρδίου ἀτμοσφαίρας καί διήρκεσε περί τήν μίαν ὥραν.

Ἀπό τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου ἡ Α.Θ.Παναγιότης μετέβη εἰς τήν ἕδραν τῆς Πρωθυπουργίας, ἔνθα ἔσχε συνάντησιν μετά τῆς Ἐξοχ. κας Angela Merkel, Καγκελλαρίου τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας. Ὁ Πατριάρχης ἐξέφρασεν εὐχαριστίας διά τήν συνεργασίαν τῆς ὑπ'αὐτήν Κυβερνήσεως μετά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Αὐγουστίνου. Ἡ Ἐξοχ. Καγκελλάριος ἐπέδειξεν ἐνδιαφέρον νά πληροφορηθῇ τά ἀπασχολοῦντα τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον προβλήματα -ὡς εἶχε πράξει ἄλλως τε καί κατά τήν τελευταίαν συνάντησίν της μετά τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τήν 25.02.2013 ἐν Ἀγκύρᾳ-, ἐφ'ᾧ ὁ Πατριάρχης ἀνέπτυξε τά αἰτήματα αὐτοῦ εἰς τόν χῶρον τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἰδιαιτέρως τῆς ἐλευθερίας θρησκείας, συνειδήσεως καί θρησκευτικῆς ἐκπαιδεύσεως, ἐνῷ ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκην τοῦ ἐμπράκτου σεβασμοῦ τῆς ἰσότητος ὅλων τῶν πολιτῶν τῆς Τουρκίας, λαϊκῶν καί κληρικῶν, ἄνευ τῶν εἰς βάρος των διακρίσεων καί ἀδικιῶν τοῦ παρελθόντος.

Μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς ἐν πνεύματι εἰλικρινείας καί κατανοήσεως διεξαχθείσης συναντήσεως μετά τῆς κας Angela Merkel, ὁ Πατριάρχης κατηυθύνθη εἰς τήν κατοικίαν τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος, Ἐξοχ. κ. Παναγιώτου Ζωγράφου, καί ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Αὐτοῦ παρατεθέν ἄριστον, τῇ συμμετοχῇ πάντων τῶν μελῶν τῆς Πατριαρχικῆς Συνοδείας, τοῦ οἰκείου Ποιμενάρχου μετά τῶν Βοηθῶν παρ'αὐτῷ Ἐπισκόπων καί κληρικῶν συνεργατῶν αὐτοῦ καί τῶν Ἐξοχ. κ.κ. Λεωνίδου Εὐαγγελίδου, Πρέσβεως ἐ.τ., Ἐντιμ. κ. Ἀνδρέου Φρυγανᾶ, Συμβούλου Πρεσβείας, καί κ. Ἀριστείδου Ρασιοπούλου, Προξένου.

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐδέχθη εἰς τό ἐν τῷ ξενοδοχείῳ Ritz Carlton κατάλυμά Του τόν Ἐξοχ. κ. Cem Özdemir, Βουλευτήν τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου καί Ἀρχηγόν τοῦ Γερμανικοῦ Κόμματος «τῶν Πρασίνων», μεθ'οὗ συνεζήτησε θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀφορῶντα εἰς τήν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος, τήν εὐρωπαϊκήν προοπτικήν τῆς Τουρκίας καί τήν κατάστασιν τῶν Μειονοτήτων ἐν αὐτῇ.

Ἀργότερον ὁ Πατριάρχης μετέβη εἰς τόν δεσπόζοντα τοῦ κέντρου τῆς πόλεως ἐπιβλητικόν εἰς μέγεθος καί ἀρχιτεκτονικήν Καθεδρικόν Ναόν (Berliner Dom) τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας ἐν Γερμανίᾳ (EKD), ὑπαντηθείς ἐν τῇ εἰσόδῳ αὐτοῦ ὑπό τοῦ Αἰδεσιμολ. κ. Nikolaus Schneider, Προέδρου τοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, καί ἐξεφώνησεν ἐμπεριστατωμένην ὁμιλίαν ἐπί τοῦ θέματος: «Ἀειφορία, Βιωσιμότης καί Ὕμνος τοῦ Δημιουργοῦ: ἐκκλησις διά μίαν οἰκολογικήν ἠθικήν ἐξ Ὀρθοδόξου ἀπόψεως», δεχθείς ἐπί μακρόν τά σέβη ἑκατοντάδων προσελθόντων ἀκροατῶν, Ὀρθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικῶν καί Διαμαρτυρομένων, κατά τήν ἐπακολουθήσασαν δεξίωσιν, ἀκολούθως δέ ηὐλόγησε τό πρός τιμήν Του παρατεθέν ὑπό τῆς φιλοξενούσης Ἐκκλησίας ἐπίσημον δεῖπνον, καθ'ὅ ἐξῇρε τάς ἱστορικάς σχέσεις μεταξύ τοῦ κόσμου τῆς Διαμαρτυρήσεως καί Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἀρξαμένας ἀπό τοῦ 16ου αἰῶνος καί ἐμπλουτισθείσας κατά τήν διάρκειαν τῆς τελευταίας πεντηκονταετίας διά τῆς παραχωρήσεως ὑπό τῶν Εὐαγγελικῶν εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολιν Γερμανίας τῆς χρήσεως ναῶν πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν αὐτῆς ἐν πνεύματι ἀγάπης καί καλῆς θελήσεως, καί ἀνέπτυξεν ἐνίας σκέψεις σχετικῶς πρός τούς σχεδιαζομένους ὑπό τῆς EKD ἑορτασμούς ἐπί συμπληρώσει μετά τριετίαν 500 ἐτῶν ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Προτεσταντισμοῦ, καλέσας τούς πιστούς αὐτοῦ ὅπως μή περιορισθοῦν μόνον εἰς ἑορταστικάς ἐπετειακάς ἐκδηλώσεις, ἀλλά προβοῦν, ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ, καί εἰς αὐτοκριτικήν

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐπί τῷ ἀκούσματι τοῦ τραγικοῦ συμβάντος ἐν Soma τῆς Δυτικῆς Τουρκίας μέ θύματα ἑκατοντάδας ἀνθρακωρύχων, ἀπέστειλεν ἐκ Βερολίνου μηνύματα συμπαθείας καί ἠθικῆς συμπαραστάσεως πρός τούς Ἐξοχωτάτους Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Abdullah Gül καί Πρωθυπουργόν κ. Recep Tayyip Erdoğan.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Ἑσπερινόν τῆς Τρίτης, 13ης Μαΐου, καί τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Τετάρτης, 14ης ἰδίου.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Θ. Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν, καί ηὐχήθη αὐτῷ ταχεῖαν ἀνάρρωσιν.

Ἡ Α. Σεβασμιότης, ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος, ἐδέχθη:
30μελῆ ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίου Μάρκου Boca Raton τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀτλάντας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμου κ. Μάρκου Λεοντῆ.
Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Ἀναστασίαν καί Θεοσέμνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πανοράματος, τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως, κατά τήν ἐκδήλωσιν ἐπί τῇ συμπληρώσει ἑνός ἔτους ἀπό τῆς ἱδρύσεως τοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «SAT 7 TÜRK», ἐν Χαλκηδόνι, τήν Τρίτην, 13ην Μαΐου.

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 9ης Μαΐου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης ἐκήρυξε δι̉ ὁμιλίας Αὐτοῦ τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ διοργανωθέντος ὑπό τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βοσπόρου καί τοῦ ὁμίλου «Ἀριστόβουλος Μάνεσης» ἐπιστημονικοῦ Συμποσίου ἐπί τοῦ  θέματος: «Ἑλλάς-Τουρκία: Παράλληλοι καί Ἀποκλίνουσαι Συνταγματικαί Διαδρομαί».
Ἐπίσης, τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης, 8ης ἰδίου, ὁ Παναγιώτατος, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ παρουσίας τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμέηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων  δεξίωσιν, πρός τιμήν τῶν συνέδρων τοῦ ὡς ἄνω Συμποσίου, καθ̉ ἥν ὡμίλησαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἐλλογ. κ. Ἀντώνιος Παριζιᾶνος καί οἱ Ἐλλογιμ. Καθηγηταί κ. κ. Παναγιώτης Πικραμένος καί Νικόλαος Ἀλιβιζᾶτος, Πρόεδρος τοῦ ὡς ἄνω ὁμίλου, ὡς καί ἡ Α. Θ. Παναγιότης.    

Ὁ Πατριάρχης εἰς Γερμανίαν

Τήν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 10ης ἰδίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν  Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρου καί Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Χρυσοστόμου, τῶν Πανοσιολ. Μ. Ἀρχιδιακόνου κ. Μαξίμου, Διακόνου κ. Ἰωακείμ, Ὑπογραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καί Μ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Βησσαρίωνος, τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Νικολάου Μαγγίνα, Δημοσιογράφου-Φωτογράφου, Συμεών Φραντζελᾶ, Ἀρχικλητῆρος Αὐτοῦ, καί Σάββα Σταγιᾶ, ἐκπροσώπου Νεολαίας, ἀνεχώρησε δι̉ ἰδιωτικῆς πτήσεως εἰς Στουτγκάρδην, ἐκεῖθεν δέ θά μεταβῇ καί εἰς ἄλλας πόλεις τῆς Γερμανίας, ἵνα προστῇ τῶν διοργανουμένων ἐκδηλώσεων ἐπί τῇ 50ετηρίδι ἀπό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γερμανίας.
Κατά τήν ἀπουσίαν τοῦ Πατριάρχου, Πατριαρχικός Ἐπίτροπος ὡρίσθη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, ὅστις προέπεμψεν Αὐτόν ἐν τῷ ἀεροδρομίῳ τῆς Πόλεως. Ὁ Παναγιώτατος θά ἐπιστρέψῃ, σύν Θεῷ, εἰς τήν ἕδραν Αὐτοῦ, τήν Δευτέραν, 19ην τρ.μ..  

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τούς Ἐντιμολ. κ. κ. Νικόλαον Λαριγκάκην, Ἄρχοντα Χαρτουλάριον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, καί Leon Andris, Ἄρχοντα Ὀστιάριον αὐτῆς, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντίνου Ἀλεξάκη καί τῆς Εὐγεν. κ. Γεωργίας Πολύζου, ἐκ τοῦ ἐν Η.Π.Α. Ἀμερικανοελληνικοῦ Ἰνστιτούτου.
Τούς Ἐντιμ. κ. κ. Δημήτριον Ἀποστολίδην, Δικηγόρον, καί Ἀναστάσιον Φουρτούναν, ἐκ Καβάλας.
Τάς Εὐγεν. κυρίας Θεοδώραν Παπαθανασίου, ἐκ Θεσσαλονίκης, καί Περσεφόνην Κωφίδου, Ἀρχιτέκτονα, μετά τῆς θυγατρός αὐτῆς Δανάης, ἐκ Σιγκαπούρης.

Τήν Πέμπτην, 8ην τ. μ., ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς μετά τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ὁ Ἐξοχ. κ. Al Gore, πρῴην Ἀντιπρόεδρος τῶν Η.Π.Α., καί συνωμίλησε μετ̉ Αὐτοῦ ἐπί μελετωμένων πρωτοβουλιῶν διά τό θέμα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, παρακαλέσας Αὐτόν ὅπως μεταφέρῃ τάς σκέψεις του εἰς τήν Α. Ἁγιότητα τόν Πάπαν κατά τήν ἐπικειμένην συνάντησίν των ἐν Ἱεροσολύμοις.

*  *  *

Ὡς κατ'ἔτος, οὕτω καί ἐφέτος, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης παρέθεσε πασχάλιον γεῦμα εἰς τούς Κληρικούς τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς καί τούς Γραμματεῖς τῶν Πατριαρχείων, ἐν ταῖς ἐγκαταστάσεσι τοῦ Kemer Country πλησίον τῆς Πόλεως.        

Ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπεσκέφθη τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, Καθηγητήν Αὐτοῦ ἐν Χάλκῃ, ᾧτινι ηὐχήθη ταχεῖαν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας του.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Νικαίας κ. Κωνσταντῖνον, πρός ὑποβολήν σεβῶν ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ.
Tόν Σεβ. Μητροπολίτην Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, ἐξαιτησάμενον τάς σεπτάς Πατριαρχικάς εὐχάς, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενον τῆς Κοινότητος Σταυροδρομίου, ᾧτινι ηὐχήθη ἀδελφικῶς ἐπί τῇ ὀνομαστικῇ αὐτοῦ ἑορτῇ, μετά τῆς ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Γεωργίου Παπαλιάρη Ἐφοροεπιτροπῆς αὐτῆς, ἐπιδώσαντας Αὐτῷ τόν εἰθισμένον ἄρτον, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ  Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τῖτον Ταμπάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πέτρας καί Χερρονήσου, μετά τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Ἁγίου Νικολάου Κρήτης.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Τῖτον Γαρυφαλλάκην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ἐπί κεφαλῆς ὁμίλου προσκυνητῶν ἐκ τῆς ἐνορίας Ἁγίας Εἰρήνης Γαλατσίου.      
Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀθανάσιον Κολενδριᾶνον, Ἄρχοντα Ἔκδικον τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, μετά τῆς συζύγου αὐτοῦ Εὐγεν. κ. Ἀνδριανῆς Ernest, ἐξ Η.Π.Α. .
Τόν Ἐξοχ. Ὑπουργόν κ. Ziad Al Bandak, Σύμβουλον παρά τῷ Προέδρῳ τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς Ἐξοχ. κ. Mahmoud Abbas,  μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Abbel Kerim Alkhatip, Προξένου ἐνταῦθα.
Τόν Ἐντιμ. κ. Murat Hazinedar, Δήμαρχον Beşiktaş, μετά συνεργατῶν αὐτοῦ, ᾧτινι καί ηὐχήθη καρποφόρον θητείαν.
Τήν Ἐλλογιμ. κ. Ἑλένην Μαραγκούλη, Παθολόγον-Ὀγκολόγον Καθηγήτριαν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Διονυσίας Καυκάλου, Βιολόγου.
Τήν Ἐλλογ. κ. Βικτωρίαν Λαιμοπούλου, Λυκειάρχην τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, μετά τοῦ Ἐλλογ. Καθηγητοῦ κ. Κωνσταντίνου Κυρατζοπούλου καί τῶν προτελειοφοίτων μαθητῶν αὐτῆς.  
Τόν Ἐλλογ. Δρα Σταῦρον Ἀρβανιτόπουλον, Πρόεδρον τοῦ Συλλόγου Φίλων τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, καί  τήν  Εὐγεν. κ. Εὐανθίαν Βάρτσου, Πρόεδρον τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τάς Εὐγεν. κ. Εἰρήνην Δημητρίογλου, Γραμματέα τῶν Πατριαρχείων, καί κ. Εἰρήνην  Φίλη, ἐντεῦθεν, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας, ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτῶν.
Τήν Εὐγεν. κ. Σοφίαν Κωστίδου, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν.

*  *  *

Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 5ης Μαΐου,  ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, συνοδευόμενος ὑπό Συνοδικῶν Ἱεραρχῶν, ἐτίμησε διά τῆς ὑψηλῆς Αὐτοῦ συμμετοχῆς τήν ἐν τῇ ἕδρᾳ τοῦ Συνδέσμου Ἀποφοίτων Ζαππείου πραγματοποιηθεῖσαν διάλεξιν τοῦ Ἐξοχ. ἐν ἰατροῖς κ. Γεωργίου Πετρίδου, μέ θέμα: «Τά ἐν Μικρᾷ Ἀσίᾳ  Ἑλληνικά Νοσοκομεῖα».

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Vesala Takala, μετά τοῦ Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Γεωργίου Harkonen, ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Φιλλανδίας.
Τόν Σοφολ. Ἀρχιρραββῖνον τῶν ἐνταῦθα Ἑβραίων κ. İshak Haleva, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Yusuf Altıntaş, Γενικοῦ  Γραμματέως αὐτοῦ, ἐκφράσαντα τάς συγχαρητηρίους εὐχάς αὐτοῦ καί τῆς ἐνταῦθα Ἑβραϊκῆς Κοινότητος, ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Ἐντιμολ. κ. Βασίλειον Ἀναγνωστόπουλον, Ἄρχοντα Διδάσκαλον τῆς Ἐκκλησίας-Καθηγητήν-Πρόεδρον τῆς ἐν Ἀθήναις Ἑστίας Θεολόγων Χάλκης,  μετά τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου, ἐξ Ἀθηνῶν.
Τόν Ἐλλογ. κ. Στέφανον Ἀθανασίου, Καθηγητήν, ἐκ Βέρνης.  
Τόν Ἐντιμ. κ. Ματθαῖον Καζαμίαν, ἐκ Κῶ.
Τόν Ἐντιμ. κ. Κυριακόν Σωφρονίου, ἐκ Κύπρου, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Εὐγεν. δίδος Βασιλικῆς Ἀναστασίου, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τοῖς ἐπικειμένοις γάμοις αὐτοῦ.  

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά  τήν δοθεῖσαν ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Miroslaw Stawski, Γενικοῦ Προξένου τῆς Πολωνίας ἐνταῦθα, δεξίωσιν, ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς χώρας ταύτης, ἐν τῷ Ξενοδοχείῳ Χίλτον, τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 5ης ἰδίου.

*  *  *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐπί τῷ ἀκούσματι τῶν πληξασῶν τήν γενέτειραν Αὐτοῦ Ἴμβρον καταστροφικῶν πλημμυρῶν ἀπέστειλε Μηνύματα συμπαθείας καί συμπαραστάσεως πρός τε τόν οἰκεῖον Ποιμενάρχην Σεβ. Μητροπολίτην Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον καί πρός τόν νεοεκλεγέντα Δήμαρχον τῆς Νήσου Ἐντιμ. κ. Ünal Çetin.  

*  *  *

Τήν πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 2ας Μαΐου, ἡ Α.Θ.Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐκήρυξε δι'ὁμιλίας Αὐτοῦ τήν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διοργανωθείσης, μεταξύ 1ης καί 4ης Μαΐου, διεθνοῦς συναντήσεως  διά τήν Ὀρθόδοξον Νεολαίαν, εἰς ἥν συμμετέσχον οἱ ἐκπρόσωποι-ὑπεύθυνοι διά τήν νεότητα  τῶν κατά τόπους Ἱ. Μητροπόλεων καί Ἀρχιεπισκοπῶν  τοῦ Θρόνου, ὡς καί ἐκπρόσωποι τῶν Ἐκκλησιῶν Κύπρου, Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας. Ἐκ μέρους τῶν συνέδρων ὡμίλησεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Νεότητος.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 3ης Μαΐου, καθ'ὅν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Δαρδανελλίων κ. Νικήτας,  Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανος καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσήφ, ἐξ Ἀργεντινῆς, οἱ ὡς ἄνω Σύνεδροι, ὅμιλοι μαθητῶν ἐκ τοῦ 10ου Δημοτικοῦ Σχολείου Εὐόσμου Θεσσαλονίκης καί τῶν 8ου καί 18ου Δημοτικῶν Σχολείων Σταυρουπόλεως Θεσσαλονίκης, ὅμιλοι ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Μορφωτικοῦ Συλλόγου Φιλύρου Θεσσαλονίκης καί τοῦ Συλλόγου Βλάχων Ἑλλάδος, καθώς καί ἄλλοι προσκυνηταί. Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὡμίλησαν ὁ Πατριάρχης καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας.              
      
Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία ἐν τῇ  Ἱερᾷ Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, 4ην Μαΐου, μετέβη μεθ᾿ ἁπάσης τῆς ἀκολουθίας Αὐτοῦ εἰς τήν Ἱεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ καί προέστη ἐν αὐτῇ τῆς καθιερωμένης Πατριαρχικῆς καί Συνοδικῆς Θείας Λειτουργίας.

Μετ᾿ Αὐτοῦ συνελειτούργησαν οἱ Σεβ. Ἱεράρχαι Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, Σικάγου κ. Ἰάκωβος, Ἑλβετίας κ. Ἱερεμίας, Τρανουπόλεως κ. Γερμανός, Τορόντο κ. Σωτήριος, Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος, Νέας Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλόχιος, Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ καί Κυδωνιῶν κ. Ἀθηναγόρας.
Τόν Θεῖον Λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος, Σεβαστείας κ. Δημήτριος, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος καί Προύσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Πατάρων κ. Ἰωσήφ, Κληρικοί ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ὁ Ἐντιμ. κ. Ἀθανάσιος Ἀστρακᾶς, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, οἱ ἐκπρόσωποι-ὑπεύθυνοι διά τήν νεότητα  τῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Θρόνου, μετασχόντες εἰς τήν ὡς ἄνω διεθνῆ συνάντησιν, καί ἄλλοι προσκυνηταί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἐπίσης παρέστησαν οἱ Ὁσιολ. καί Ἐλλογιμ. Σύνεδροι τοῦ ἐνταῦθα διοργανωθέντος Συνεδρίου, μέ τίτλον: «Βενέδικτος ΙΣΤ' καί ἡ Ὀρθοδοξία».      

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε Τρισάγιον πρό τοῦ τάφου τοῦ προκατόχου Αὐτοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν λοιπῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τῆς Ἱ. Μονῆς ἀναπαυομένων Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν καί Μ. Εὐεργετῶν τοῦ Γένους.

Ἀκολούθως ὁ Πατριάρχης ἐτέλεσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ἐν τῷ Β´ Κοιμητηρίῳ τῆς Μονῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἀειμνήστων πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν, ὧν τά ὀνόματα Κύριος γινώσκει.

Ἐπηκολούθησε γεῦμα, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ὡμίλησαν  ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ὑπεύθυνος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας, εὐχαριστήσας ἐκ μέρους τῶν Κληρικῶν καί λαϊκῶν συνέδρων διά τήν φιλοξενίαν τῆς ὡς ἄνω συναντήσεως ἐπί τῆς νεότητος, καί ὁ Ἐντιμ. κ. Κωνσταντῖνος Δήμτσας, Γενικός Διευθυντής τῆς Φιλανθρωπικῆς Ὀργανώσεως τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, «Ἀποστολή», ὅστις ὑπέβαλεν εὐγνώμονας εὐχαριστίας διά τήν συμπαράστασιν καί ἀρωγήν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας πρός τό ἀσκούμενον ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος φιλανθρωπικόν ἔργον.

Ἐκ μέρους τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν, τήν Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος ἐπεσκέψατο ἅπαντα τά τμήματα τοῦ Γηροκομείου καί τῆς Κλινικῆς τῶν Φρενοβλαβῶν τῶν Νοσοκομείων Βαλουκλῆ, διαβιβάσας εἰς ἕνα ἕκαστον ἐκ τῶν περιθαλπομένων εἰς αὐτά τάς σεπτάς Πασχαλίους Πατριαρχικάς εὐχάς.

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν:
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Δαρδανελλίων κ. Νικήταν, ἐξ Ἀμερικῆς.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβαν, μετά Κληρικῶν καί τῆς ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Μαρίας Χαραλαμπίδου Γυναικείας Χορῳδίας τῆς κατ'αὐτόν Ἱ. Μητροπόλεως.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Αὐστρίας κ. Ἀρσένιον.
Τόν Σεβ. Καρδινάλιον κ. Kurt Koch, Πρόεδρον τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου διά τήν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν, μετά ΡΚαθολικῶν καί Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Καθηγητῶν μετασχόντων εἰς τό διοργανωθέν ἐνταῦθα  συνέδριον μέ θέμα τήν θεολογίαν τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ  ἐπιτίμου Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ'.
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην τῶν ἐνταῦθα Συροϊακωβιτῶν κ. Filüksinos Yusuf Çetin, μετά τοῦ Αἰδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Mihail Töre καί  τοῦ Ἐντιμ. κ. Sait Susin, Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς παροικίας αὐτῶν, ἐκφράσαντας συγχαρητηρίους εὐχάς ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἱερόθεον Ζαχαρῆν, Ἡγούμενον τῆς ἐν Ἀστορίᾳ Νέας Ὑόρκης Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ὁσίας Εἰρήνης τοῦ Χρυσοβαλάντου, μετά τοῦ Ἱερολ. Διακόνου κ. Εὐγενίου Καλαφάτη.
Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἰγνάτιον Παπασαράντην, ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Νικολάου Σπανάκη καί τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, πρός ἐκζήτησιν τῆς ἁγίας Πατριαρχικῆς εὐχῆς καί εὐλογίας ἐπί τῇ βαπτίσει ἐνταῦθα τοῦ τέκνου αὐτοῦ.    
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀνατόλιον Μπίτκαν, ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης.
Τόν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Σταῦρον Κοφινᾶν, Συντονιστήν τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διά τήν ποιμαντικήν διακονίαν εἰς τόν χῶρον ὑγείας, ἐξ Ἀθηνῶν.
Ὅμιλον ΡΚαθολικῶν ἐκ Rouen Γαλλίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τοῦ Ὁσιολ. Πρεσβυτέρου κ. Christoph Potel.  
Τόν Ἐξοχ. κ. Yalım Eralp, Πρέσβυν ἐ.τ., Καθηγητήν τοῦ  Πανεπιστημίου τοῦ Πολιτισμοῦ, μετά τῆς Εὐγεν. κ. Nilüfer Tarıkahya, Γεν. Γραμματέως τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἑλληνοτουρκικοῦ Σωματείου, τοῦ Ἐλλογιμ. κ. Ferda Keskin, Καθηγητοῦ τοῦ ἐν τῇ Πόλει Πανεπιστημίου Bilgi, καί τοῦ Ἐντιμ. κ. Celal Başlangıç, Δημοσιογράφου, ἐντεῦθεν.
Τόν Ἐλλογιμ. κ. Παναγιώτην Ε. Διαμαντῆν, Καθηγητήν τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετά τῶν Ἐντιμ. κ.κ. Σταματίου Παπασταμάτη, Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Γρανιτῶν, ἐξ Ἀθηνῶν, καί Γεωργίου Χορόβα, Πολιτικοῦ Μηχανικοῦ, ἐκ Βουκουρεστίου.    
Τήν Ἐλλογ. κ. Μαρίναν Λαμπράκη-Πλάκα, Διευθύντριαν τῆς ἐν Ἀθήναις Ἐθνικῆς Πινακοθήκης, μετά τῆς Ἐλλογ. κ. Εὐαγγελίας Ἀλεξάνδρας Σαλάκ καί τῶν Εὐγενεστάτων κυριῶν Εἰρήνης Τσελεμπῆ καί Μαρίας Κομοροσάνο, Προέδρου τῆς Ἐφορείας τῆς Ἀστικῆς Σχολῆς Γαλατᾶ.    
Τούς τελειοφοίτους τῆς Ἀθωνιάδος Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν Ἐλλογ. Καθηγητῶν κ.κ. Δημητρίου Μαυροκωστίδου καί  Ἀθανασίου Καρέζη.
Τόν Ἐντιμ. κ. Desmond Butler, ἀνταποκριτήν ἐνταῦθα τοῦ Associated Press, εἰς ὅν παρεχώρησε συνέντευξιν.  

Ἐξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
Τήν ἐν Νικομηδείᾳ (İzmit) διοργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐνταῦθα Ἱδρύματος διά τήν διαφύλαξιν τοῦ Περιβάλλοντος καί τοῦ Πολιτισμοῦ ἡμερίδα περί τοῦ Διατάγματος τῶν Μεδιολάνων, τήν Τετάρτην, 30ήν Ἀπριλίου.
Τήν ἐν τῇ Ἀστικῇ Σχολῇ Γαλατᾶ πραγματοποιηθεῖσαν διάλεξιν τῆς Ἐλλογ. κ. Μαρίνης Λαμπράκη-Πλάκα, μέ θέμα: «El Greco-Μεταξύ Βυζαντίου καί Δύσεως», αὐθημερόν τό ἑσπέρας.
Τήν ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ πραγματοποιηθεῖσαν προβολήν τῆς ταινίας τοῦ Ἐντιμ. κ. Nedim Hazar, μέ τίτλον: «Τά Πριγκηπόννησα  ὡς ἐκτυλίσσονται ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ἑνός μουσικοῦ», τήν Παρασκευήν,  2αν Μαΐου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Νικολάου καί Ἰωάννας Φενερλῆ, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Μ. Ρεύματος, τό Σάββατον, 3ην ἰδίου.
Τήν βάπτισιν τοῦ τέκνου τοῦ ζεύγους Νικολάου Σπανάκη καί Διονυσίας Παπαδοπούλου, τελεσθεῖσαν ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, αὐθημερόν.
Τούς γάμους τοῦ ζεύγους Σεργίου Ἀντώνοβιτς καί Ἄννης Ἀσίκ, τελεσθέντας ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Ταταούλων, τήν Κυριακήν, 4ην ἰδίου.

Σεπτῇ ἐντολῇ, ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν ἐπεσκέψατο τόν ἐν τοῖς Νοσοκομείοις Βαλουκλῆ νοσηλευόμενον Ἐντιμολ. Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου κ. Βασίλειον Σταυρίδην, Καθηγητήν, καί ηὐχήθη αὐτῷ τά εἰκότα.