ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος

Μυτιλήνης κ. Ἰάκωβος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Μυτιλήνης ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος πάσης Λέσβου
κ. Ἰάκωβος

20.11.1988

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυτιλήνης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Λέσβου, κ. Ἰάκωβος, ἐγεννήθη τό 1942 εἰς τήν Ἁγιάσον Λέσβου. Ἐφοίτησεν εἰς τό Ἀνώτερον Ἐκκλησιαστικόν Φροντιστήριον Καλαμάτας καί ἐσπούδασεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος τό 1965. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ κατ᾽ ἀρχάς εἰς τό Προσκύνημα Παναγίας Ἁγιάσου καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Μυτιλήνης, ὅπου ἀπό τό 1976 ὑπηρέτησεν καί ὡς Πρωτοσύγκελλος. Ἀπό τό 1968 ἕως τό 1970 ἐχρημάτισεν Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ὑψηλοῦ. Ἀνέπτυξε πλούσιον κοινωνικόν καί πνευματικόν ἔργον, ἠσχολήθη δέ ἰδιαιτέρως μέ τήν νεότητα. Μητροπολίτης Μυτιλήνης ἐχειροτονήθη τό 1988.

Ονομαστική: 23 Ὀκτωβρίου