ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας

Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως
κ. Βαρνάβας

10.10.2004

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας (Τύρης) ἐγεννήθη εἰς Διαβατά Θεσσαλονίκης τό 1958. Ἐπραγματοποίησε τάς ἐγκυκλίους σπουδάς του εἰς τόν τόπον καταγωγῆς του. Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν Σχολήν Λαμίας. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1984. Τό αὐτό ἔτος ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καί ἔλαβε τό ὀφίκκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Διετέλεσε Γεν. Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως. Παραλλήλως ἀπό τό 1989 εἶναι ὑπεύθυνος τοῦ Γραφείου Θεσσαλονίκης τῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐξελέγη Μητροπολίτης τήν 6/10/2004.

Ονομαστική: 11 Ἰουνίου