ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιος

Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς
ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Χαλκιδικῆς
κ. Προκόπιος

26.05.1974

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Χαλκιδικῆς, κ. Προκόπιος (Γεωργαντόπουλος), ἐγεννήθη ἐν Πειραιεῖ τό 1932. Ἐσπούδασε τήν Ἱεράν ἐπιστήμην ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό ἔτος 1956 καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 1960. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος, Ἱεροκῆρυξ καί Πνευματικός παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Πειραιῶς. Μητροπολίτης ἐξελέγη τό 1974.

Ονομαστική: 8 Ἰουλίου