ΒΟΗΘΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

Νύσσης κ. Γρηγόριος

Νύσσης κ. Γρηγόριος

Νύσσης κ. Γρηγόριος

28.09.2012

[Biography is not currently available]

Ονομαστική: 14 Νοεμβρίου