ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

ὁ Ἐλαίας κ. Θεοδώρητος ἐν Ἀθήναις

ὁ Ἐλαίας κ. Θεοδώρητος ἐν Ἀθήναις

25.03.1984

[Biography is not currently available]