ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

ὁ Κατάνης κ. Ἰάκωβος, ἐν Ἀμερικῇ

ὁ Κατάνης κ. Ἰάκωβος, ἐν Ἀμερικῇ

21.05.1967

[Biography is not currently available]