ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

ὁ πρ. Βελγίου κ. Παντελεήμων

ὁ πρ. Βελγίου κ. Παντελεήμων

Ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης πρ. Βελγίου
Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Κάτω
Χωρῶν καί Λουξεμβούργου
κ. Παντελεήμων

18.08.1974

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Βελγίου, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου, κ. Παντελεήμων (Κοντογιάννης) ἐγεννήθη ἐν Χίῳ τό ἔτος 1935. Μετά τάς Γυμνασιακάς σπουδάς αὐτοῦ, ἐνεγράφη εἰς τήν Ἱεράν Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν τό ἔτος 1957. Κατά τό δεύτερον ἔτος τῶν θεολογικῶν του σπουδῶν (1954) ἐχειροτονήθη Διάκονος, καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 1957. Ἀπό τοῦ αὐτοῦ ἔτους ὑπηρέτησεν ἐν Βελγίῳ ἀπό διαφόρων θέσεων, ἤτοι ὡς ἐφημέριος, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου ἀπό τῆς ἱδρύσεως της, ἤτοι ἀπό τῆς 8ης Αὐγούστου 1969. Τήν 5ην Αὐγούστου 1974 ἐξελέγη Βοηθός Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος. Τήν 22αν Δεκεμβρίου 1982 ἐξελέγη Μητροπολίτης Βελγίου καί Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καί Λουξεμβούργου. Παρῃτήθη τῆς θέσεως αὐτοῦ τῇ 26ῃ Νοεμβρίου 2013.

Ονομαστική: 27 Ἰουλίου