ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

ὁ πρ. Χαλδίας κ. Σπυρίδων, ἐν Ἀμερικῇ

ὁ πρ. Χαλδίας κ. Σπυρίδων, ἐν Ἀμερικῇ

24.11.1985

[Biography is not currently available]