ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

ὁ πρ. Μπουένος Ἄϊρες κ. Γεννάδιος ἐν Ἀθήναις

ὁ πρ. Μπουένος Ἄϊρες κ. Γεννάδιος ἐν Ἀθήναις

08.04.1979

[Biography is not currently available]