ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

ὁ πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος, ἐν ΗΠΑ

ὁ πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος, ἐν ΗΠΑ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
πρ. Πιττσβούργου
κ. Μάξιμος

18.07.1978

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης πρ. Πιττσβούργου κ. Μάξιμος (Ἁγιωργούσης) ἐγεννήθη ἐν Καλλιμασιᾷ τῆς νήσου Χίου, Μαρτίου 5, 1935. Ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον τήν 28ην Ἀπριλίου, 1957, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. Εἰς ἱερέα ἐχειροτονήθη τήν 26ην Ἰουλίου, 1959, ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, Καλαμωτῆς, Χίου. Εἰς Ἐπίσκοπον ἐχειροτονήθη τήν 18ην Ἰουνίου, 1978, ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Τριάδος, Νέας Ὑόρκης. Τήν 27ην Ἀπριλίου, 1979, ἐνεθρονίσθη ὡς Ἐπίσκοπος Πιττσβούργου. Τήν 24ην Νοεμβρίου 1997, ἐξελέγη Μητροπολίτης Αἴνου, καί ἐποίμαινε τήν Ἱεράν Ἐπισκοπήν Πιττσβούργου προεδρικῶς ἕως τοῦ Δεκεμβρίου 2002, ὅτε ἀνυψωθείσης τῆς ἐπαρχίας εἰς Μητρόπολιν ἐξελέγη Μητροπολίτης Πιττσβούργου.

Ονομαστική: 21 Ἰανουαρίου