ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

ὁ πρ. Σερβίων καί Κοζάνης κ. Ἀμβρόσιος ἐν Ἀθήναις

ὁ πρ. Σερβίων καί Κοζάνης κ. Ἀμβρόσιος ἐν Ἀθήναις

11.10.1998

[Biography is not currently available]