ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

ὁ Θερμῶν κ. Δημήτριος ἐν Θεσσαλονίκῃ

ὁ Θερμῶν κ. Δημήτριος ἐν Θεσσαλονίκῃ

09.11.1980

[Biography is not currently available]