ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

ὁ Τραχείας κ. Παῦλος ἐν Γαλλίᾳ

ὁ Τραχείας κ. Παῦλος ἐν Γαλλίᾳ

02.06.1991

[Biography is not currently available]