ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Παραμυθίας Φιλιατῶν καί Γηρομερίου κ. Τίτος

Παραμυθίας Φιλιατῶν καί Γηρομερίου κ. Τίτος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Παραμυθίας, Φιλιατῶν
καί Γηρομερίου ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Θεσπρωτίας 
κ. Τίτος

17.07.1974

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Θεσπρωτίας, κ. Τίτος (κατά κόσμον Σωτήριος) Παπανᾶκος ἐγεννήθη τό ἔτος 1931 ἐν Πειραιεῖ. Ἐσπούδασε εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐξ᾽ ἧς ἀπεφοίτησε τό ἔτος 1964. Ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 1966. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας. Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατῶν καί Γηρομερίου ἐξελέγη τό ἔτος 1974.

Ονομαστική: 25 Αὐγούστου