ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

(+)Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος (1939-2017).

(+)Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Προκόπιος (1939-2017).

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Φιλίππων Νεαπόλεως
καί Θάσου, ὑπέρτιμος καί
ἔξαρχος Ἀνατολικῆς Μακεδονίας
κ. Προκόπιος

25.05.1974

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἀνατολικῆς Μακεδονίας, κ. Προκόπιος (Τσακουμάκας) ἐγεννήθη ἐν Χίῳ τό ἔτος 1939. Ἀπεφοίτησε τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κορίνθου τό 1958 καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν τό 1963. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1960 καί Πρεσβύτερος τό 1965. Ὑπηρέτησεν ἐπί δεκαετίαν ὡς Ἱεροκῆρυξ Κορινθίας καί ἐπί τριετίαν ὡς Καθηγητής τῆς αὐτόθι Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. Ἐδημοσίευσεν ἄρθρα καί μελέτας. Μητροπολίτης Φιλίππων ἐξελέγη τό ἔτος 1974.

Ονομαστική: 8 Ἰουλίου