ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Φλωρίνης Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος

Φλωρίνης Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Θεόκλητος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Φλωρίνης Πρεσπῶν
καί Ἑορδαίας ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας
κ. Θεόκλητος

23.01.2000

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ἄνω Μακεδονίας, κ. Θεόκλητος (κατά κόσμον Θωμᾶς Πασσαλῆς) ἐγεννήθη τό ἔτος 1932 εἰς Κυπαρίσσιον Γρεβενῶν, ὅπου ἐπεράτωσε τό Δημοτικόν Σχολεῖον καί ἐν συνεχείᾳ τό Γυμνάσιον Γρεβενῶν. Εἰσήχθη εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ἔλαβε τό πτυχίον τό ἔτος 1957. Ὑπηρέτησε τήν στρατιωτικήν του θητεία ὡς Θεολόγος εἰς τήν Θρησκευτικήν Ὑπηρεσίαν Στρατοῦ, ὅπου ἔκανε ἑκατοντάδες κηρύγματα ἐθνικοθρησκευτικοῦ περιεχομένου εἰς στρατιωτικάς μονάδας. Μετά τήν στρατιωτικήν του θητείαν εἰργάσθη ἱεραποστολικῶς εἰς τήν ἱεραποστολικήν ἀδελφότητα «Σταυρός» Ἀθηνῶν. Ἐκάρη Μοναχός τήν 20-10-1967 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλαδορράχης Φλωρίνης. Τήν 22-10-1967 ἐχειροτονήθη Διάκονος καί τήν 7-4-1968 Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ Σεβ. τότε Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας κ. Αὐγουστίνου. Τήν ἰδίαν ἡμέραν ἐδόθη εἰς αὐτόν τό ὀφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου. Ὑπηρέτησεν ἐπί 32ετίαν καί πλέον ὡς Πρωτοσύγκελλος καί Ἱεροκῆρυξ τῆς ἀκριτικῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας. Ὡς Ἱεροκῆρυξ ἐπραγματοποίησε κηρύγματα εἰς πόλεις καί χωρία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπίσης ὑπηρέτησεν ἐπί 20ετίαν ὡς ἄμισθος ὑποδιευθυντής καί καθηγητής εἰς τό Ἐκκλησιαστικόν Γυμνάσιον καί Λύκειον Φλωρίνης. Ἐπί 10ετίαν ὁμιλοῦσε τακτικῶς ἀπό τόν Ραδιοφωνικόν Σταθμόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» καί ἐπραγματοποίησεν ἄνω τῶν 350 ὁμιλιῶν περί τῆς Μακεδονίας καί τῶν Ἁγίων αὐτῆς. Ἔγραψε διάφορα ἄρθρα εἰς περιοδικά καί εἰσηγήθη πολλά θέματα εἰς ἱερατικά συνέδρια τῆς Μητροπόλεως. Ἐξελέγη Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας τήν 21-1-2000 καί ἐχειροτονήθη τήν 23.1.2000 εἰς τόν ἱερόν Ναόν Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου Ἀθηνῶν.

Ονομαστική: 26 Φεβρουαρίου