ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ

Πολυανῆς καί Κιλκισίου κ. Ἐμμανουήλ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Πολυανῆς καί Κιλκισίου ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Μακεδονίας
κ. Ἐμμανουήλ

17.10.2009

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Μακεδονίας, κ. Ἐμμανουήλ (Σιγάλας), ἐγεννήθη εἰς Ἑρμούπολιν Σύρου τῷ 1953. Ἔλαβε τήν ἐγκύκλιον παιδείαν ἐν τῇ γενετείρᾳ του καί ἐν συνεχείᾳ ἐσπούδασε τήν ἱεράν ἐπιστήμην εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ὑπηρέτησεν εἰς τήν Μέσην Ἐκπαίδευσιν ὡς Καθηγητής, Γυμνασιάρχης καί Λυκειάρχης. Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τῷ 1980. Διηκόνησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῶν Ἱ. Μητροπόλεων Θήρας, Ἀμοργοῦ καί Νήσων (1980-1983) καί Θηβῶν καί Λεβαδείας (1983-2009). Τῷ 2009 ἐξελέγη Μητροπολίτης Πολυανῆς καί Κιλκισίου.

Ονομαστική: 25 Δεκεμβρίου