ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος

Σάμου καί Ἰκαρίας κ. Εὐσέβιος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σάμου καί Ἰκαρίας ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Κυκλάδων Νήσων
κ. Εὐσέβιος

22.07.1995

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Κυκλάδων Νήσων, κ. Εὐσέβιος (κατά κόσμον Εὐάγγελος) Πιστολῆς ἐγεννήθη τό 1949 εἰς Παλαιόν Καρλόβασιν Σάμου. Ἐσπούδασεν εἰς τό Ἀνώτερον Ἐκκλησιαστικόν Φροντιστήριον τῆς Ριζαρείου Σχολῆς καί εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη Διάκονος τό 1972 καί Πρεσβύτερος τό 1976. Μέ ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὑπηρέτησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ, Προϊστάμενος τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας καί Καθηγητής εἰς τήν Ἀστυνομικήν Ἀκαδημίαν καί εἰς τάς Σχολάς τῆς Ἀστυνομίας καί τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος. Ὑπεύθυνος τοῦ τομέως τῶν Ἱερατικῶν κλήσεων, πνευματικός καί ἐξομολόγος τῆς νεανικῆς προσπαθείας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς. Μητροπολίτης Σάμου καί Ἰκαρίας ἐξελέγη τό 1995.

Ονομαστική: 22 Ἰουνίου