ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος

Σερρῶν καί Νιγρίτης κ. Θεολόγος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Σερρῶν καί Νιγρίτης ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος πάσης Μακεδονίας
κ. Θεολόγος

12.10.2001

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Μακεδονίας, κ. Θεολόγος (κατά κόσμον Ἰωάννης) Ἀποστολίδης ἐγεννήθη εἰς Βόλον τό 1967. Ἐφοίτησεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησεν τό 1988. Διηκόνησεν ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Βόλου καί εἰς διαφόρους τομεῖς ποιμαντικοῦ ἔργου παρά τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Δημητριάδος καί Ἁλμυροῦ. Τήν 7ην Φεβρουαρίου 1999 μετεκινήθη εἰς τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί διωρίσθη Γραμματεύς (1999) καί ἀκολούθως Ἀρχιγραμματεύς (2000) τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Παραλλήλως, καί ἕως τῆς ἐκλογῆς του ὑπό τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, ὡς Βοηθοῦ Ἐπισκόπου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Σαλώνων (12 Ὀκτωβρίου 2001), διηκόνησεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγ. Σοφίας Ν. Ψυχικοῦ ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος. Μητροπολίτης Σερρῶν καί Νιγρίτης ἐξελέγη τήν 16ην Μαΐου 2003.

Ονομαστική: 8 Μαΐου