ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Επιστροφή

Τρῳάδος κ. Πέτρος, ἐν Πάτραις

Τρῳάδος κ. Πέτρος, ἐν Πάτραις

08.11.2015