ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Xίου κ. Μάρκος

Xίου κ. Μάρκος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Χίου ὑπέρτιμος καί
ἔξαρχος πάσης Ἰωνίας,
κ. Μᾶρκος

08.10.2011

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Χίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος πάσης Ἰωνίας, κ. Μᾶρκος (Βασιλάκης) ἐγεννήθη εἰς Χίον τό 1965. Διάκονος ἐχειροτονήθη τό 1994 καί Πρεσβύτερος τό 2000. Διηκόνησεν ὡς Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Χίου, Γραμματεύς καί Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί Φιλόλογος εἰς τήν Μέσην Ἐκπαίδευσιν. Εἶναι Πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Φιλολογίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ αὐτοῦ Πανεπιστημίου, ὡς καί ὑποψήφιος Διδάκτωρ τῆς Βυζαντινῆς Φιλολογίας εἰς τήν Φιλοσοφικήν Ἀθηνῶν. Μητροπολίτης Χίου ἐξελέγη τό 2011.

 

Ονομαστική: 25 Ἀπριλίου