ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΕΝ ΤΑΙΣ ΝΕΑΙΣ ΧΩΡΑΙΣ

Επιστροφή

Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος

Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ. Ἱερόθεος

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου ὑπέρτιμος
καί ἔξαρχος Παγγαίου
κ. Ἱερόθεος

17.05.2003

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Παγγαίου, κ. Ἱερόθεος (κατά κόσμον Δημήτριος) Τσολιάκος, ἐγεννήθη ἐν Μεγάροις τό ἔτος 1945. Πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐχειροτονήθη διάκονος τό ἔτος 1969 καί Πρεσβύτερος τό ἔτος 1974. Ὑπηρέτησεν ὡς Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Μεγάρων διακονῶν συγχρόνως εἰς τά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεγάρων καί Σαλαμῖνος, ὡς Γραμματεύς καί Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος. Ἀπό τοῦ ἔτους 1989 ὑπηρέτησε εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον ὡς Γραμματεύς παρά τῷ Ἀρχιγραμματεῖ καί ὡς Γραμματεύς - Πρακτικογράφος. Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου ἐξελέγη τό ἔτος 2003.

Ονομαστική: 4 Ὀκτωβρίου