Ἐπικοινωνία

 

Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κύριος κύριος Βαρθολομαῖος.

Ταχυδρομική Διεύθυνσις· Rum Patrikliği, Dr. Sadık Ahmet Cad. No. 19, 34083 Fatih-İstanbul, Türkiye. 
Τηλ. +90.212-531.96.70-6.
Fax  +90.212-531.65.33.
E-mail: [email protected]

Μεγάλη  Πρωτοσυγκελλία.
Ὁ Μ. Πρωτοσύγκελλος κ. Ἀνδρέας Σοφιανόπουλος.
Τηλ. +90.212-525.21.17.
Fax  +90.212-531.90.14.
Ε-mail: [email protected]

Συνοδικόν Γραφεῖον.
Ἀρχιγραμματεύς· ὁ Ἀρχιμ. κ. Ἰωακείμ Μπίλλης.
Τηλ. +90.212-525.54.16.
Fax  +90.212-531.65.33.
Ε-mail: [email protected] καί [email protected]

Μεγάλη ᾿Αρχιδιακονία.
ὁ Μ. Ἀρχιδιάκονος κ. Θεόδωρος Μεϊμάρης.
Τηλ. καί Fax +90.212-521.19.21.
Ε-mail: [email protected]

Πατριαρχικόν Ἀρχειοφυλάκιον.
Ἀρχειοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων· ᾿Αρχιμ. κ. γαθάγγελος Σῖσκος.
Τηλ. καί Fax +90.212-531.96.71.

E-mail: [email protected]

Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.
Βιβλιοφύλαξ τῶν Πατριαρχείων· ὁ Τριτεύων τῶν Πατριαρχικῶν Διακόνων κ. Ἀλέξανδρος Κούτσης.
Τηλ. καί Fax +90.212-531.96.78.
E-mail: [email protected]

Γραφεῖον Τύπου καί Ἐπικοινωνίας.
Διευθυντής· ὁ Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαος-Γεώργιος Παπαχρήστου, Δημοσιογράφος.
Τηλ. +90.212-521.04.30.
Fax  +90.212-631.55.35.
E-mail: [email protected]

Ἰδιαίτερον Πατριαρχικόν Γραφεῖον.
Διευθυντής· ὁ Διάκονος κ. Παΐσιος Κοκκινάκης.
Τηλ. +90.212-635.45.01.
Fax  +90.212-525.64.29. 
E-mail: [email protected]